nen Maakt het U gezellig 1 i de Som T f 5? n Gero Zilmeta Lepeltje EN NU DE REST De Proef De Kleine Bazar Dansen z cd wollen Babi Jurkjes en -Poules I Bustehouders op DESSERTMESSEN TAFELMESSEN ecnid' l j. ROUW Attractie o Thee-, Ontbijt-' en Eetserviezen Welke Bril „OPTICA" Kop en KOREA em De vrouw van Mr. Graig uirnoöiqinq Schotels O GOES BAuël’b St. Jaaakstrsat «4 «OCS, TsWSaa MM papfumepie van Biemen KLOKSTRAAT 4 - GOÉS Fa. Wed. J. G. Heykam-Massee Garderobe Mn het gehele gezin aan I uan g^ate> ïijatcuzl - O/zAuZnuag. 10 proceift korting geven wij nog steeds op a 11 e goederen Grand Theater Goes - Telefoon 21 53 GOES VERKRIJGBAAR VOORSTAD 33a - Bijzondere I STOFJASSEN lang model'7.98 LINGERIEKATOEN 80 cm. breed, rose, zalm of bleu 1.39 GLASGORDUNSTOF SLOPEN 2.15 -1,98-1.67 THEEDOEKEN BREIKATOEN knot 100 gram 94 WOLLEN RUITSTOF pracht kwaliteit thans 3.98 LAKENS De grootste sortering PIJPEN I FRENKS ZN. ^nqAïicJhi u-ooA M, tojAJbujrn, icfuniuL 2 grote Crapauds •n 4 stoelen 1O°/o korting Hans en Grietje W. J. Dominicus -• „DE BEVELANDER heeft 6 Z A i 89 - 79 I I Goes^ II Blokdoeken 1.44 1.39 -1.29 69-59 J- 7.98 -6.98 - 5.98 Sola an Stroma Sola- an Stroma- Opril Grote Markt 1 3 Rijfelstraat CAFE FLORA Koopt nu Ondergoed I (iCctclallAt'J Etaleert: Kamgaren Tailleurstoffen voor Mjintela en Mantelcostuuma Charmelaifcie (zwart en marine) 4; Grote Markt 5 Goes Telefoon 2326 20 pCL korting op gevoerde ledertiandsciioenen 22 Knorr Soepen 111 al? StMMlIZ som crtM TMMtM MWI Crtat EHiailnm aat al ■■dal iMM verkrijgbaar bjj t J. mi Mperen Verves oe artta Kadi u vou Vaatdoeken 139, 119, 97 SCHOENREPARATIE- FABRIEK tan KOMsnua! »»4»o BALANS-OPRUIMING Dt«<v. d. Hoog OE oLentt'-' a Nikkel, Doublé, Celluloid of een Glasbril ELKE BRIL WORDT in onze moderne werkpleets door vakmens handen gemaakt A L. KAMPMAN II 7 NIRTJE VII DE LARIE VBRSTSTRHT 57 U GOES - TEL 2094 Zijde voor Cocktail- en Bruidsjaponnen 90 br. vanaf f 3,75 p. M. Nylons Speciaal Nylons ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD B EVELAN D XM5 3PLAA9 VAN DIT BLAD 18.000 EXEMPL mat .Th* Orphean»*' d 5. -r DE VLIJT GOES-MIDDELBURG tr. ’e- JD >ad I en b- o Ég n t *■- ‘“WiMtët voor de rensTerbanhen en op tafel Read* vanaf 40 ecat 90 cm. breed, wit of écru 79 Restanten, thans vanaf 1.49 j 1 vanaf 1,35 I t- en «e ïk- .4 M- «d of nel et u- V. Zaterdagavond 8 uur met dn Happy Boys vH| ontrAo (»raaq dt Moró-r, reet krijeren ftop r<j>ot*prl >9 ie Wij moffelen en repareren uw flets prinsa on vakkundig Voorstad 23 Gees Op alle Onderbroeken. Hemden, Borstrokken, Directoires, (>J| HO br. 13,80 ««,80 38,50 f 38,90#.M. HO br. voor Mantels en geklede Rokken f 33,p. M. SPECIALITEIT VOOR ALLE BLOEMWERKEN Camisoles, deze week een reductie vei 4e Jaargang Ne. 4 D1ÜIKBUJ,Dt PHOENIX" M Januari 1MÉ F. J. B. VAN PEK FEYL - GOES - Parallelweg 44 - Tetef. (K 11M) >4OT - Voor advarteuttse ad 4 ear MM TELEFOON 2935 tn tr. Velt de - vindt U bij Schouwburg „Schuttershof”, Goes 1 Zaterdag 26 Januari a.s. Kent U |M| Neemt U eena proef met TELEFOON 2967 Gael Uw schoonreperatle mede mot Uw plaatselijke bode ei onze vertaganweardigar en U Ootvaagt ze per omgaande franco terug I Extra aanbieding uit onze rondom bekleed met terra pluche en gettolleerd met grote koperen veren nu slechts vanaf f 215- Tevens geven wij op alle KARPETTEN Op vertoon ven daze advertentie bieden wjj U in onto aaak aan (niet aan kinderen) Zelf» voor mosterd en astfn knnt U dit lepeltje gebruiken, het behond >n men senleeftijd e’n mooie silverwitte kleur, tonder te poetsen g Nd deee proef suit V uitsluitend Zilmeta-Tafelsilver mensen, waarvan U de meest versorgdo collectie in Uw omgeving kunt bewonderen in onze Geschenkenhuisen (Leschenkenhuis Typhoon-rijwlel met Jolly-motor, met ingebouwde benzinetank, zweef- zadel, ballonbanden en uiterst krachtige Italiaanse motor. Leverbaar in grijs en zwart, prijs compleet met jasbeschermers en tpatlap f520,- DANSEN J. Jeremiasse, Oostwal 21, Goes De eerste assistente ren het schoonheidsinstituut sal op d. an 3 Februari nogmaals, daar veel dames bij Het eorig bezoek teleurgesteld moesten morden. U GRATIS ADVIES EN VOORLICHTING geren over heldeerzorgingI zal toch wel weer komen, zorg dot tegoe die tijd uw -- ftUWlElfperde W S n ONDERKLEDING NACHTKLEDING PEIGNOIRS JUMPERS VESTEN SCHORTEN Graag eren met telefonische of mondelinge afspraak U ook kiest: Korte levertijd door zeer grote glas voor raad I. De opticiens met lielde voor hun vak I Vrijdag 25 t/m Zondag 27 Januari Voor het eerst op het witte doek de Korea-campagne met al zijn eoor- en tegenspoed Adumbaklammand, maar bemoedigend Aanvang: Vrijdag 8 uur; Zaterdag 7 en 9 uur Zondag 3. 7 en 9 uur 14 jaar Zaterdag 26 Januari, aanvang 3 uur Grote kinder, en familievoorstelling met Hollands sprekend Balcon 75 et.; Ie rang 50 et.; 2a rang 35 et. Maandag 28 t/m Woensdag 30 Januari Joan Crawfoid en Wendell Coreg m Een boeiende speelfilm 18 jnar Donderdag 31 jlnuarl, aanvang 8 uur Slecht» één voprtttllmg met de verfilming pen de gelijknamige opera PALJAS Nimmer hoorde men so de PALJAS-aria zingen I Balcon f 1,50; Ie Rang f 1.-; 2e Rang f 0.75 VoorverkoopDonderdag van 11-12 uur Onse succes-kous, extra lang Nu per poor f j.80 Per 3 stuks (1 reserve) f 7,30 Lang en elastisch 5,50 7,80 9,j0 f 9,50 Links geweven kousen f 3,10 f 3^5 BLBBO Kousen f j#5 Met het Loodje f k.95 KOBTB EEBESTEAAT U TELEFOON 36S4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1