A. Wilking-Goes KLEDINGMAGAZIJN I APPEL EN E!-PP'J2EN! Fa. A. M. VERTREGT Co. R. P. P. WESTERLING M. J. van den Bergem. ruhsaard Bureau voor Admintatratie en Belasting zaken M KMI ND TE KArELLEBIEZELIIHEl (19, 21 en 22 Januari a.s.) Op Tweed- en Winterjassen 2O°|o korting Nederlandse Volksunie Driedaagse Conferentie Vrije Evang. Kerku Goes „Osptica” Openbare Vergadering ep Donderdag 24 Januari a.s. te 7.30 uur .•In Hotel ,.De Zwaan t< Kapello-Blellnge 33j°/o OPTICA" Alleen deze week Loopjongen Werkster voor een hele en een halve dag per wrek Automobilisten I X^T'l1 SPeC-1' ,5.« SS. TNraaöoöraE^ goedkoper I Grote maat half- w 11 -• 1— w e> a X evtt WED. H. DE KOK sP 1 Janje iU >PÏ WPIJ Dg JONGER LANGE V0P5T5TPAAT 56-58 GOE5-TEL2795 K1100 Houdt 19, 21 (vanaf 1 uur) en 22 Januari vrij voor Telefoon 2687 Telefoon 2687 t/m Dinsdag 22 Jan. a.s. kunt U hiervan nog profiteren alle artikelen 10 °|o korting ALLEEN HET BESTE is maar goed genoeg voor Uw ogen 11 in de Aati-verblinding- ea ■ist'brillen in etui f 8,50 Buikbanden Corsetten Corseletten SERlEPRUZEN-VERKOOP IN onze Balans-Opruiming Hoe langer de opruiming duurt. des te aantrekkelijker onzg prijzen SeriB-vgrkoop van uitsluitend kwallteltsgoederen KORTING op alle WINTERMANTELS WINTERJASSEN bij van Noordwijk GOES EXTRA KOOPJES VAN LEREN KLEDING A. L. KAMPMAN in ‘t hartje van de Lange Vorststraat 57-66 TE KOOP BU INSCHRIJVING VOOR ACCURAAT BEULENWERK DE SPECIAALZAAK VOOR UW BRIL Vrije toegang I Spreker Goes-Noord. Korte Kerkstraat 7 - Qoe» Kousenbonnen. letter A en aardewerk, keukengerief, ZULT OF POSKOP oh K1194 - 236. P. .kóusen, ijzersterk, opruimings- OOK WIJ hebben'..... dé Ëe- ZdkopeKousenhuis. Voorstad 7. Goes. straat 7—9. Goés. Goes. Telefoon 2232. 89 - s-Heer Gestikte dekens, grote maat (24.90 1 .'hut wij Bontcapes. - Wed. H. de Kok. Wijngaardstraat 7—9. Goes. Dames-Onderjurken. Tt KÓÓP GEVRAAGD: Een HAAGSE LEVERWORST 22 cent per 100 gram BLOEDWORST HAM WORST BOTERHAM WORST - LU NCR WORST GEBRADEN GEHAKT allee 36 cent per 100 gram ff LANG* VORST8TRAAT 94, GOES. TEL. 2938 Aangesloten Spaarkas Middelburg SLAGERIJ JAC. SCHNEIDER^ ƒ8.25 per Bloemenmagazijn de Groot EEN MOOIE SORTERING Emallle Keukenuitzetten. Huis- 159. Goes. reparaties in 1 dag gereed I H.H LANDBOUWERS. TeWcd H- de Kok. Wijngaard- koop Een prima leren Over- «ra** 79, Góes. e,30 MS 0,48 o.ee 0,24 0.2# 0,3# JUISTE TUD met een goed horloge van Finn ii tiim Zeer ruime keuzo I <n ’t hartje win de Lange Vorstel iaat 57-66 (20 EB - TELEFOON tO»k Mevrouw Van Heel-de Bruyne Violenstraat 88 - Goes ▼raagt een AMERIKAANSE NYLONS! IN WRINGERS hebben wij NYLONKOUSEN. Iste keus, huis, St. Jacobstraat 46. Goes. Ronde Sluiers. Corsages en s -* ^1. ZstI I s a —a 1 - iJ 1 j i i i--J 11 T.1 TT IS s— xxv,lj*ua aajas rrcviovi, Km Ivoor 4.95. Alleen bij ifanfin RS. I linnen Tafellakens in prachtige blokdessins 4,95. Grote maat Damast Tafellakens, effen wit gewerkt 4.95. dus voor uw fvoordeel naar goedkoper I Ragfijne linksge- weven Dameskousen 2.98. De allerbeste Am. Nylonkousen. TE KOOP 4 Crapauds en 1 Salontafel, in prima staat, bil lijke prijs. - Brieven No. 2-3. bureau van dit blad. 100 woorden 1—bf vooruitbetaling te voldoen alk woord meer t cent ACCORDEONS. Enige ge TWEE JONGE POESJES, 4 met registers. - Muziekhuis p tenbrood, zoeken samen goed tehuis, ev. ook in bakkerij of op boerenbedr. - Oostsingel 144. Goes. in verbruik, GUITAREN in klein model en niet duur, 30,—, met garantie Muziek huis P. B. v. Sprang, 's-Heer t no. 4f, duurde Lakens. 180 x 240. van 10,95. nu ƒ8.95. Effen Gras linnen extra zwaar, van 9.95 a^isl'uittog nu 7’95- f ’T IN*I'ERLÖCKHUIS 18 nog ziekhuis Emmerkachel ƒ8.-. Een'breed 5.49. 16O breed ƒ6.49. KeUkenkache?' 'fW- - .E1^kerM?me-:éj- TÏl^. Ganze^r:'23.’ derij-IJzerhandel. Wemeldinge. TddoonJI! [VRIJDAGEN ZATERDAG ’^T^^.prima Witlof. 40 ct. per kilo. Witte, Oostwal 85. Goes. Mooie Rokntoffan ia blauw an zwart Khaki Hanen, dubbalbreed Khaki ia gewone breedte Prima Overhemden, raat boord Zeeuws Schortenbont, mooie grijze ruitjes per schort Doeken ea Beuken Badstof Bandages Elastieken Gordels Washandjes Wsslspjss Machinegaren BUIKBANDEN CORSBTTBN sekaaaranaU ELASTIEKEN SPATADERKOUSBty bh:» BREUKBANDEN RBCHTHOUDERS en alle andere MEDISCHE BANDAGE gróótste Theedoeken van 1.55 nu voor 1.10. Extra zware C nen Slopen, grote maat. 2.95 nu 1.95. - |1| J - Bezoekt volgende week de u.en 7.30 u. Sprekers Ds. Joh.J. van Petegem, Ds. H. Postma Ds, J. V. d. Werfhorst mot afknoopbare Capuchon. Gehsol dubbel, zware kwaliteit voor slachts Zeer mooie Japonstoflen dubbelbrood 6,90 6,90 8.90 1.90 6,60 Gedurende onse Balansopruiming bieden udj n xz u." n w 1 t z no r T 5-1 l” INTERLOCKHUIS is nog Herensokken 2.69. Ijzersterke Werksokken met Nylon 2.98 en gratis Sokkenbonnen. Altijd do (N.V.U.) Se«retertaat: De Hillestraat 79, Den Haag SPREKER. Oeer. ..IK KLAAG AAN" (via geloidsoverbrenger) BOELHOUWER, Voort. Ned. Volksunie Over„Wat Westerling wil" VergaderingsleiderP. ALBERS. Lid N.V.U. Teegangsprih 75 cent Zaal epen 7 Kaarten vooraf verkrijgbaar aan de zaal Ook naar maat KOOPT U nog een voordelige Mantel Wij hebben nog een voordelige Hoed, en Shawl >f Handschoenen voor U. Wed. H. de Kok. Wijngaardstr. 7—9; Goes. echte Fesa, Pracht Mandarijnen. 14 ^yoor I- De 1 handel. Kesteloo en Zoon. ZWARE WERKSOKKEN in de kleur grijs en met Nylon versterkt. Reclameprijs J 2.95. Alleen bij ..Rial L. Vorststr. 85. Goes. GEVRAAGD Flinke Werk- ster voor 2 halve dagen. - Ko ninginneweg 36, Goes. BURGERLIJKE STAND VAN GOES 7 Lm. 14 Januari 1952 Geboren: Henricus Nicolaas, z. v. A. F. Spoormakers en W. J. Bohlen; Cornelia He lena, d. v. M. L. de Jong en H. J. Korstanje; William Ferdinand Richardson, z. v. H. J. R. Davies en G. E. Storm. Ondertrouwd L. Lourense, 24 jr. te Middelburg en M. J. Sinke, 22 jr.; J. H. Men nes, 25 jr. te Middelburg en A. J. Tamminga, 22 jr.; W. J. Roelse, 32 jr. te Vlissin- gen en C. M. Hoogesteger, 26 jr. OverledenA. A. H. M. den Boer, 75 jr., weduwe van F. A. N. Langen; F. P. Wiskerke, 56 jr. te Krab- bendijke, echtgenote van A. |van Iwaarden. nu voor ƒ2.98. met hoog toerental. - J. Butijn. costuum. Bijn<Je Stoelenmétta" vraagt B91, wi|helmi‘-a- WIJ ÓNTVINGEN heden al iu. nieuwe Gelegenheidshoedjes in paardenhaar, satijn en Otto- manzijde. - Wed. H. de Kok. met kast, bedden, matras- Brieven met prijsopgave onder sfn’, gleden, haarden, ka- D chels, zeil, lampen, w.o. h aan Advert Bureau »„i A. L. Kampman G. Verheute. Goes Tel 2465 Sc, vaiucwciv, kcukeugec iel. winkelbakken, grote pak- Extra fijn weefsel. 29 cent per 100 gram kisten, ramen enz. enz. Zindelijke goederen kunnen1^8"80 ^or»tstraat 85, Goes. - - - - - w r r-r»Tr-rr» rv T-? t r'kTsc J--» ux.ll SüZXJ^d^X CXX-XSl UI VWX a x-r *-»* na-T na vu uxi yuun CA lid JKWCtlILClt JUOtiLip m UlOOl TJ- - IJ—- - den afgehaald, waarvan op-1 nadere aankondiging gesloten. EXTRA FIJNE Dameskousen wij door met onze ópruimings- 46 en 48, met ronde hals, van zijnde Benzinemotor, 12 p.k., gave te doen bjj de vendu-’..De Volkswinkel”, Goes. -J x l?_j.s, u---a.i i 24 cent per 100 gram meesters A. Jacobs en Zn?GEVRAAGD1 of ten kantore KI. Kade 11. voor halve dagen, of 3 mor« - i KOOP Een Radiotoestel. Mevr^Veerman. Heernisseweg Gespen. Ceintuurs voor halve prijs. - A. Booke- Achter 't Postkant oorhaar. Vinkstraat 12. Goes. aan Advert. Bureau Damesmantels, pr. coupe (apart goed) 99.—, 89.7».—, 69.—, 59.- Zijden en stoffen geklede Japonnen 36.—, 32.—, 28.24.- Heren Lodenjaasen, prima coupe en beste kwaliteit 79.- Herencostuums, pracht goed 119.—, 109. Jongens Plusfourbroeken 14.—, 13.—, 12.- Heren Overhemden, met vast boord, 14.—, 13.12.- Heren Overhemden, fnet los boord, 14.—, 13.12.- Jongenspakjes 45.- Theedoeken, frisse ruiten Blokdoeken, flinke maat Baddoeken, prima kwaliteit Japonstof, 130 cm. breed, zuiver wol, per m. Prima Mantelstof, in diverse mqdetinten Pracht Vtstra, 80 cm. breed, per meter Kinderstoelen Kinderledikantjes Kinderboxen j. V 15b“L, Lzall^jV I\cl --- 2. Goes. Tel. 3036. Vakkun- TE KOOPZ.g.a.n. Emmer- dige plaatsing doos geheel Z- kacheltje en zwarte Dames- wintermantel, maat 44. - Evert- n Zaterdag “"«raat 24. Goes. koopjes in BIJ WERKKLEDING gaat de i en Manchesterbroeken zijn yan prima kwaliteit en af werking. - M. de Schipper 6 Zoon, 's-H.Arendskerke. Wandelwagentje^^yi- TE KC>Op Een philip5 Radio aUGt. ooes. -Kleerkast en Tafel. - no. 26. I Iwuuauuu,, GOESmno»mm BlMWRRRBBRRIllllllillllllllflIlllllllllllllt •n wsaaw w wua w ^sou Telef. M Krulnlngen INRICHTEN BIJHOUDEN CONTROLEREN van administraties lEMMlIlll Ml BllMtll|Zlkl6kunnen verkopen. Leeftijd ’s-Graven’poldersestr8 Jassen, Jekkers, Vesten, Rij broeken, Renkappen, Hand schoenen, leren Werkhand- schoenen en Wanten, wa- terd. Fletspijpen, nieuwe Camouflagejassen s. bulk Gevraagd: lichte groene Ollejaajes, rubber Knie-, Dfj- en Lies laarsen van prima merken, extra sterke waterd. dubb. en enkele Fietstassen, leren Klompsokken, de beste houtgepende Werkschoenen ens. enz. DOET UW VOORDEEL GrenadlerUraat 15, HETBANDENHUIS| vraagt: GOES - TELEFOON 2804 EEN FLINKE. ZELFSTAN DIGE HUISH. HULP voor de morgenuren. Heer zoekt te Goes of omgeving tafel, dressoir, Zit-Slaapkamer uh -j u eicvu. wdsmaciime, Ongemeubileerd geen be- spiegelSi salon naaimachine zwaar Week-end afw - ---r-.-™, GOEB - TELEFOON ZO94 Een burger woonhuis met aan de' -no. 30 té Goes, direct te aanvaar- behoudens toestem ming Huisvêstingscommis- sie). Te bezichtigen Zaterdag, Maandag en Dinsdag a.s., des nam. van 1 tot 4 uur. Biljetten in te leveren bij Notaris van Dissel te Goes tot en met Dinsdag 22 Ja nuari a.s. Belangrijke vendutie op Woensdag 23 Januari Sf. Adriaanstraat 23 Goes 1952, v,m. 10 uur in de zaal --bij dhr. J. C. Krijger, Bees- Mevr. TEN KATE, Ravelijn tenmakt te Goés, t.o.v. I 22, Goes,;deurwaarder M. Loeve te Goes, t.v.v. J. M, de Kok aldaar, van salon-, huiskamer-en slaap kamerameublementen, een pracht bankstel, best, uit f bank, 2 crapauds, salon-, mah. e.a.' ledikanten, dressoirs, kas ten, tafels, stoelen, crapauds, clubs, electr. wasmachine. TE KOOP: Varkenshok, ge- j Meisjesrijwiel. 6-10 jaar. - Ab- raad strekt prachtige Gebor- dijstraat 27. Biezelinge. JJ- ,on ',‘*n VERSTERKER niêT dig. Electr. Hawaiguitaren met j op uw radio. 75.1 jaar garantie. - Mu- P. B. van Sprang, goedkoper! De allerbeste «n "s-H.H.kinderenstraat 41. Goes. maat G«Istekorrcl ONTVANGEN FTK^blo^- nu voor men -/bi)1. A. Visser. Lange Grashn- Kerkstraat 2. Goes. Tel. 3036. van BIJ GÓED WEER Zaterdag -- -a.S. Restanten verkoop op de T DJTERLOCKHUIS is nog Vismarkt. - ..De Volkswinkel", goedkoper! Zuiver wolkn L-J1 -1.MO I I wa J- VOOR WRINGERS, zowel in hout als metaal uw adres ..De Vulkaan Fa. Nonnekes, T INTERLOCKHUIS is nog Beestenmarkt 20. Goes. Tele- toon 2232. aueroesre «m. .sy^uKouse... ^TERLOCK korte Heren- TE KOOP: Wit emaille For nuis. - Kamperfoeliestraat 46. Goes. 't Interlock- BRUIDSSLUIERS, Bruldstule, Wrin gers. vindt u bij J. A. Visser, Lange Kerkstraat 2, Goes. Te- 11—10— -, 11—19— -. 11—10— 41.- MAAK dat u er een Zaterdag bij bent! Reuze -- - onze restanten verkoop op de kwaliteit boyen de prijs.Onze MOGEN WIJ ook üw Stoom-Vismarkt. ..De Volkswinkel' Overalls ■--- -,-- - ----- en. Verfgoederen verzorgen? - Goes. Een kleine Vulkachel. idem.Jtenmarkt 20. Goes. Tel. 2232. Wed. H. de Kok. Wijngaard--pp KOOP ^f*te ruilMijn ■i Pór* V laina L4Qnrzflm/'kal\-srx x rsr r «■SwwnO 7 O z.g.a.n. Kinderwagen; voor een NYLONS, zwarte naad, -f.85. z.g.a n. 4.95. 6.30. 7,75. - Kousenhuis, olenstraat 74. Goes. V~rsMd2J30es. - Goedkope Blikgroeaten Zater- Kl<^Uermal<fom GEVRAAGD Huishoudelijke dag en Dinsdag op de Markt Kloetinoe te Goes. Sperciebonen. per Itr. blik 80-ct. Spinazie^ ct. To- GLASGORDIJNEN vindt u ons hele jaar door in grote sortering. Mooie Etami- né's voor 1.20 per meter en Randgordijnen van 6,50 tot 13.63 per m. - M. de Schip per 6 Zoon. 's-H.Arendskerke. Nonnekes. Beestenmarkt 20 te GEVRAAGD Net Meisje, voor Fébr., voor halve dagen, 's Zondags vrij, bij Mevr. Kor stanje. M. D. de Grootstr. 51.. Goes. KENT U REEDS onze dubbel linksgeweven Kous Ijzersterk en mooi, 3.98. - Kousenhuis ONGEBLEEKT Breikatoen pJVoorstad 7- knot 79 ct., Gekleurd 1.09 p. knot. - C. J. Tilroe. Ganze- poortstraat 23. Goes. TE KOOP Aquarium. 40 x 40. met standaard. - L. v. d. Vliet Scheldestraat 5 te VgEI Yerseke. debj, VOOR DE boerendraeb/heb- 9oe<|. ben wij alles wat er nog U - koop is. Deze week Belgisch J 8.50, in drie maten. Nog een Schortebont voor verlaagde k*e‘*JT yóorraad aanwezig. M. prijzen en ook nieuwe zijde Schipper 6 Zoon. s-Heer voor uken. van 3.25 toJArendskerke per beuk. - \4. de Sc.hip- Zoon, s-'H. Arendskerke TE KOOP: Z.g.a.n. grijze Herenpantalon, maat 52. en een lila-grijze Trouwjapon met toebehoren. - Brieven onder No. 3-3. bur. v. d. blad. GEVRAAGDErvaren Huis- NYLONS, 3.45. 3.90. 4.95. naaister, 1 of 2 dagen p. mod. 6,30. 6.95. 7,75. - Kousenhuls, JPatijnweg 16. Goes. Voorstad 7. Goea. bruikte Accordeons. 120 bós. mnd.. gewend aan Felix’ Kat- B. van Sprang, 's-H.H.kinde- renstraat 41, Goes-Noord. TE KOOPLuxe Wagen ..Hillman", zuinig L. 2.. 700, Motorfiets, D.K.W. mei uuur, j jv, met 250 c.c.. met zijspanframe voor en gratis onderricht. - 1 ƒ400.—. Alleen des Zater-1 dags. Te bevr.: Couwervestr. Hendrikskindérenstraat 79. Goes. 'T INTERLOCKHUIS is nog TE KOOPZ.g.a.n. houten goedkoper Prima kwaliteit Varkenshok. Te bevragen bij Interlock Heren-Sportbroéken J. Schipper. Pr. Bernhardtstr. en Interlock Heren-Hetnden z. C144, Wolphaartsdijk. m.. in de maat 5, 6, 7, van ƒ2.98 nu ƒ1.98. 'T INTERLOCKHUIS is nog höudelijke artikelen. Petroleum- goedkoper Nog enkele móóie kachels. Stofzuigers. Flanellen Heren-Pyama's voor slechts 8,95. Prima Flanellen Dames Nachthemden, flinke lefoon 3036. maat, 5.90. 'T INTÉRLOCKHÜIS is nóg heel van betonplanken. en een goedkoperZolang de voor- 49— -, 20— S 69— 99—, 89—, 79—, 69— 9— 9— 9— 37—, 33— 1.25, 1.15, 1.05, 0.05, 0.85, 0.58 ..,2...... 1.59,1.49,1.39,1.29, 1.09 1.86, 1.75, 1,66, 156, 1.46, 0.66 i. 8.90, 7.90, 6.99, 5.90, 4.90 ...,11.60, 10.50, 9.50, 8.50 i.99 32—, 27.—, 22— 46—, 42—38—34.—, 32— ,32—, 30—, 28—, 18— hebben onze Lakens ■kochtA geen opruimings- 4Mr^tnooie opopge- te maakte katoen van 6.65— z.g.a.n. Kinderwagen voor een 4.95. 6.30. 7.75. -■ Kousenhuis. Voorstad 7. Góes. - OPRUIMING PLASTIC SCHOENZOLEN^0*^ zijn verkrijgbaar en worden Kachels ane-aaatsA.acneis.Dii - ook vakkundig bevestigd bij j A Visser Lange Kerkstr. Wijngaardstraat 7—9, Goes. D;_ ll' -ro cardtstraat 61, Goes. iedere beurs, zwarte naad, opruimingsprijs poortstraat 23. Goes. -r visisy <u izatuia-xyiiuvi ju» •- - -- TOT EIND JANUARI gaan extra kwaliteit matzij. in maat gebruikte doch in goede staat op- aanbieding in Confectie. Het 4,25 T" u 15% op een iets aparts, 'n sortering voor bij ..Rial". „P- - Kocucivu iviuuKrii -Beestenmarkt 20. Goes. Tele- worden bijgebracht of wor- WEGÉNS UI TBREIDING tot foon 2232. ikel Goes. met naad, met mindering. Flinke Hulp niimingsprijs 1,98. - C. J. TÏI- scheelt gens in de week een Werkster. HET MAKEN van Knopen. Schipper Zoon. s-H.Arends- Goes, en Kousen- kerke.. NfY; reparaties in 1 dag gereed koop: Een prima leren Over- «raat ~79, Góes. - all. zeer geschikt om op tractor TE KOOP Een Eléctrische Schoenmakerij Legerstee. Pic- tc rijden. Ook genegen te rui-Wasmachine met Wringer, in cardtstraat 61, Goes. ulyt_ plam31Ily u len. - Adres Nlsse. Telefoon goede staat zijnde. - Zusterstr. ZUIVERE PERLON Dames- en N.-Beveland. <z r*^ y. Stee. Kwa- 9. Goes. .kuuSeu. ijzeiötcrk. upruüxuiiya- dendarnme. lUW WASDAG wordt een PriJ» 5.90. - C. J. Tiljoe. Gan- TE KOOP Nieuwe Vulka feestdag met een Was- of Zepoortstraat 23. Goes. J chèL geschikt voor winkel. Wringmachine van „De Vul- kantoor of werkplaats, 30.-. kaan Fa. Nonnekes. Beès- XUlAOVIlVl, lUCUl.^CHUJcUM X.V. 1 «71. W ru. 11. UC I\UK, V 15.-. Een kleine Haardkachel,GRASLINNEN LAKEN. |50«™a« 7—9, Goes. 25,-. T ft - i r e- ar\ v e s en. o. v-n vw prima ...Vlam' Keukenkachel brffd f 8 4q S1 f ,69. ƒ50.-. - I. V: Elsacker. Sme-'c i th™ nnz derij-IJzerhandel. Wemeldinge.|z-^Z Zat^dagmiddag rn Dumdag opprima Witlof. 40 ct. nrX’’ nartii'^Groente «‘ALLE SOORTEN SINGER matenpuré 30 et. Goudreinct-bjj -nikerxoete^Sinaasanoelen de ^ruit*‘andek Goes. Naaimachines, ook op gemak- voor 1 flld- grol LINKS GEWEVEN KOUS kelijke betalingsconditieT bijgeur 6 kg. voor 1 gld. - Kes-’és Pracht ^Mandariinen°r 14 voor L68- 2 3 3-70 _3 98 Wed. H. de Kok. Wijngaard- teloo en Zoon. Rar kende L'Avenir Snelwasmachi- ne I '- „De Vulkaan", Firma 5^'^ nu voor 2.98. roe. Ganzepoortstr. 23. Goes, jas of fantasiebroek. - M. de werk pieter Jasperplcin 14. ^P- 3”VÓORRADIG: Haard - of Kookhaardkachels. rot Wij ontvingen weer een party gestreepte WOLLEN JONGENS- EN MEISJESBLOUSJES Eecu uurgcr wqoiui welke, wij San spotprijzen schaartje, staande 2 tot 8 jaar. Bezichtig onze etalage van den Restanten-opruimlng WijngaS^lstraat 7-9, Goes.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 4