HET STOFFENPALEIS ..11111) fapó-n- en TEGEN HALVE PRIJZEN De „Flying Enterprise WIST U fa. Buigom Wijngaardstraat 37 GOES - TELEFOON 2783 Maison van Westen Lange Vorststraat 100-102 -. GOES - Telefoon 2671 Geef mij maar de Bevelander ATOOM PRIJZEN Zte elafaqz! ELENBAAS-PAPIER 10 procent korting Interlock - Ondergoederen 157o Joh. Steketee-Dey DEH BOEI, IDES IJ. H ij m a n A. ELENBAAS HAAST U! P. A. de Kramer, Goes Vogelhouders J. GELJON Lange Vorztztraat 62. Goes TeRfbóe30t2 blijft tegen sensatieprijzen verkopen! •NOG ENKELE DAGEN (a.A.i.demiivnckiCi. 4 2O°/o korting op alle Werkkleding Kapsalon Harthoorn L. Korstanje H. D. Meulenberg Sinke-de Graag Een nieuwe fiets? Geef mij dan maar zo'n pracht van L. VAN EENENNAAM LOCOlTIOtief JC Middelburgsestraat 16 24 - Telefoon 2816 - Goes 't Wordt steeds gekker I Voor vakkundige Schoenreparatie tiaar: Goes Lange Vorststraat 80-82 Telefoon 2087 Na 6 unr 2636 i I 4 WIJ WILLEN NIETS OVERHOUDEN 4 Dames- en Heren- U KOOPT Brood bij de Bakker i Vlees bij de Slager een Parapluie in het Parapluiehuis Lange Vorststraat 43 Goes Telefoon 2137 DE LAATSTE GOEDEREN Yïlaeten, eAiüt Werkhemden Voor Uw Pluimvee Gemengd- en Ochendvoer Fa. L. de Jonge, Molen, Goes VOORDELIG Bijt ÏÏlanteli en OPRUIMINGS-PRIJZEN Huisvlijt STAALWAREN huishoud,charan.linnan-, borduur-, knoopsgaten-, nagel-, papier-, kleer- maker,,cheren enz. Zakmessen, Snoei- en Oculeer messen. Scheer - mesjesGillette. Nacet, Valeten Luti, Lutz Razor Boys. Tondeuses IAALHOOFDIGEN korting op alle Egyptisch Linnen-, £inntn nvontetó, ^DjwtEAmanUtó ZuloaIf. ^xune^nuudetó REMINGTON .PiaL e f nu fruit ^-arn&tjafionnen KirideAkttding> Woning-lnrlchting Lage prijzan voor betere kwbfiteifen PAPIERHANDEL Onze opruimingsgoederen zijn verreweg uitverkocht, doch wij gaan nog even voort en bieden U vanal a.s. Vrijdag in Mn onzer etalages diverse partijen courante goederen aan tegen Fa, L. J^Hillebrand Zn» Gaazepoortatraat 17, Goca Verlaging Benzineverbruik I •a Miader slijtage vaa Uw asotor r ■f Klokstraat 21 Go«i Talai. 2447 LET OP I IPLAA9 VAN DIT BLAD 13.000 EXEMPu 1717 bh- I U Voratatr. 110, Tel. 2663 tclm i rf 4 MM I I I —aauhh MM r T Fa b cru oc Jonge 1 i Lange Kerkstraat 44, Gokt Telefoon 2273 var telt. •4 127 8 t Seven wij gedurende de maand Januari op onza. Gabardine-, Tweed-, Dubbeltex-, ---r Ganz«poo>tstraat 3 Goas Ma leer oe- .58. ten korting op alle bestellen bij TELEFOON 8144 Wgngaardztraat 23, Goea t o. Magazgn „De Ooievaar" VOOR JAARS Lena oase kleintjes la de P.Z.C. en Zeenwa Dagblad en vergeet niet even te kijken naar deae aanbiedingen in unee etalages I LATJES TRIPLEX BEITS LIJM KNEEDBAAR HOUT nu ia het niet meer nodig om met «en kale Of dun behaarde schedel te lopen. Alle dagen. behalve Maandag en Donderdag, GRATIS ONDERZOEK. Bjj de eerate behandeling ontvangt U een GARANTIEBEWIJS, waarop, bij eventueel mislukken, het door U betaalde bedrag wordt terugbetaald I Aanbevelend, Opril Grote Markt 1» GOM - Tetefeea 2387 Door Uw winkel te verbeteren VERHOOGT U Uw omzetten Een onzer zal U gaarne bezoeken om Uvrgblijvend adviez te geven 3975 37.90 34 90 28 75 GEHEEL GEVOERD 59 50 49.75 39.75 29.75 98 50 79.50 69.50 49 75 LBT OP Wij hebben nog H A R DB KACHBLBCOKKBN Een galden per zak ■Ook een partij I AANMAAKHOUT I 1 en 2 galden per zak ItVy hebben ook een partijtje BALKHOUT van 3 tot 5 meter laag lal/rs zuiver en prima droog. lafkomsop van de afbraak der lATorenbeur, te Goer OOSTWAL 11 - GOES Telefoon 3376 U lost I het Soheerprobleem I radicaal op met de aan- I schaf van een dr t^ogscheerepparaat Wereldvermaard O J oerdegelijk 0e Remington Iran de lastigste baard dé baas Iedere 10e keper ont vangt’al, verrassing een HEERLIJKE TAARTI I LANGE V0RST5TR85 f GOES _sms» ■Goudreinetten 4 kg. 11,- [Bellefleurs. 4kg.fi,- IZoeta Stoofappels 4 kg. 11,- [Stoofperen. 3 kg. t 1 ,- IZoeta handappels 3 kg. I 1 b«: - Oostslnpel 50 - Goes 17 90 I4 5O I3 95 I2.9O ALS STEEDS ZEER VOORDELIG Regenkleding voor Dames en Heren Meisjes en Jongens bii Janse van Noordwijk GÖES St. Jacobstraat 48, Goes, Tol. 2491 verzekert Steeds uitgebreide sortering, MET DE NIEUWSTE MODELLEN Door langdurige ervaring, VAKKUNDIGE VOORLICHTING H H WINKELIERS. - udj leveren U aan scherp eoacarrerrade prfaen PAKPAPIER. KRUIDEN1ERSZAKKEN. KOEKJES ZAKKEN. BONBON ZAKJES. VLEESZAKJBS. VLEESSCHAALTJES ENZ ENZ. - - *a Heer Hradrikakiadereaatraat 18 GO BS Telefoon 2084 - u— - mi Tweed Werkhemd 9,75 Khoki Werkhemd 5,25 Overall in blauw en khaki 14,95 .Werkjasjes In grijs en khaki 11,25 Jongens- on Herenconfectie Grote Markt 2 Goes Enige trapmachinee ala NIEUW met 2 jaar garantie ANKER met aalonkast - f 868 - ALFA f 363.- MDiERVA. f380 SINGER ins. meubel f 173 Enige HANDMACHINES v. f 200.— KOOPT BIJ DE V A K M A NI Lange Voratetraat 6 Telefoon 2861 Zaterdag 19 Januari van 9 tot aiterlijk 14 aar tijd tot tijd Uu; RADIATE UR te hoaden udj weer zitting voor aankoop van KANARIES ca PA RKIB TBN Wg betalen voor ea boatc maaskaaarirs Groeae meaakaearira f 7.50 Gele ee boete popkaaarirs f 2.50 Groeae popkaaarire I 2. Perkte tea, -allekleunt a per koppel f Enorm i* de belangstelling voor de moed van Kapitein Carlsen en geen wonder! Doch niet minder groot is de belangstelling voor onze prachtige moderne geheel wollen Tropical-Costuums van 175 en 150 gulden nu voor 120 gulden En voor onze gloednieuwe Tweedjassen van f 96.- nu voor f 69.- En voor onze prima overhemden met trubenijs- boord hu voor f 5.90 En voor onze moderne wollen vesten nu vanal f 13.50 enz. enz. Vanwege de grote belangstelling hebben wij onze reclame- verkoop nog met één week verlengd en wel tot ZATERDAG 26 JANUARI Op verzoek la'Ma dag gereed I dar een goed gerepareerde schoen een weldaad ■*vooe Uw voeten ia 7 Laat daarom Uw achöenen bg ona repareren volgena de modernste ayztemen GENAAID - GELIJMD - GEPEND Janse van ,iNoordwijk GOES Verlag!,g vaa Uw rtkrniag door van i laten controleren op verstopping of lekkage Daardoor voorkomt U veel narigheid RADIATEURENFABRIEK „HO RAF” 3,1. '■-Heer H ■adrikakladtreastraat 24 Tclefooa 2774

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3