en i I i l 1 i HARPER petroleum kachels Bustehouders en Corsetten IN DE UITVERKOOP! Jd T HU'5 Wegen materiaal 60E4 Fa. S. Meéuwsen Zoem instituui nar PUROL in huisl HaRdeisonflarwtls KLSIMi KAM 27. GOCS W BOS TJlilanó brengt een pakje Roet-Ex uitkomst MERISON S WEEKPROFIJT HAMWORST 100 gram voor 37 cent 250 gram voof 85 cent Jan de Kok Zonen de laatste week van koopjes halen E. J. SINKE-DE GRAAG KLOKSTRAAT 7 GOES TELEFOON 2527 DOOR GEHEEL ZEELAND ALLES FRANCO HUIS! CHANDU PAPRjAAISTM GOES TEL 2968 ïv 3 S Fa. A. Vermaire Zoon Schouwburg „Schuttershof’ TELEFOON 277* GR*OTB MEN TAL-SHOW Fa. Gebr» Mulder - Goes Nieuwe SANBELLA aanbiedingen JJT Fa. Jac. de Dreu-& Zn. 2e^fvajnd&r ïlipjiet gebruiken, dan naar ’tRIJWIELHUIS Prijs f 39.50 if DE TWENTSCHE BANK N.V. een aankomende bediende De restanten zijn v nogmaals verlaagd! I betere Maatcorsetten Schoenhaodel J. Schaap oÓb/”1"'" M. ADRIAANSE jongste bediende (mnl.) Cabaret-voorstelling £acfb umajJ BOEKEN TE VEEL ruimte (en geld) tf iveimg hebben - Ho Weezepoel V^nSnuH iMercMtraianalektarMmBtn Uit voorraad leverbaar alle soorten i— Goes Zeer stevig corset gemaakt vart de KORTING OP ALLE LEDERWARENI 15.95 8.75 1.40 0 Piccardtstraat 52 boffen (orsetten Doei Uw voordeel met deze uitgemergelde prijzen I t/m Dinsdag 22 Januari a,s. kunt er^nog van profiteren LANGE VORSTSTRAAT 31-33 - GOES Als Uw kachel slecht „trekt” Uit algen fabriek 9 IJZERHANDEL C.V. Goes, Lange Vorststraat 39 BENEVENS DE VELE KOOPJES. ZIJN DEZE Wl Kaarten verkrijgbaar Scheldestraat 1 en £EK OOK DE - Opleiding: Mulo of H.B.S. Arfhmelding alleen schriftelijk 1 4>o enigste met dose saam MEVR. VAN KETEL Vounaers£aat 3 - Goes vraagt omstreeks Februari een flink dagmeisje F TEL- 2 379 J, D. DE JONGE, Opril Grote Markt 5. Jarretel gordel VOO R Denk er aan - Leeftijd 16-18 jaar; moet kunnen typen Brieven onder no. 1 -■ 3. aan het bureau van dit blad IsMt van «enuwei! Model 2Ö75 beste Engelse stof met zvvare elastieken binnenband leer-afwerking op de baleinen zeldzame prijs „DE GOESE BOEKHANDEL” W. vaa Klavcru Lange Kerkstraat 99 HIER DE Modelvolkss'agerij De best inzerichte zaak met de laatste nieuwe machines, dus zodoende de fijnste Vleeswaren. WIJ hebben geen opruiming, maar wel een RECLAME WEEK ONZE RECLAME 500 gram Gehakt, half om half 100 gram Rookworst Élja rubber corsetten BETERE WERKKLEDING EN TOCH LAGE PRIJS'r xvsumum» Mf mijimm mr Voor de eerste maal in Nederland 1 CARBOVIT (Acilsvs Kool-Drsg4e«) reinigt Snaag en Ingowsndsn van kwade rtoHen Per doos 41 cent. Flacon I 1.03. •1 i Opgericht 1893. Koopt nu, hot schoeit U stukken Indo prijs Jo «p - Lange Kerkstraat 9. Goes Tel. 2039 Nlewwe Burg 9, Middelburg Ook Uw schoorsteen wordt meteen geveegd Roet-Ex ia i oor engroa verkrijgbaar bij Korte Kerkstraat 17 Telefooa 2201 S I I Goes Kunt U een goed We hebben hierin een ruime keuae vanaf 35 tet 85 Gulden Dames-, Heren-, Meisjes- en Jongena- rijwielen voor vrijwel iedere leeftijd NU kunt U voordelig kopen! Wij ontvingen de NI EU WE a PRACHTIG MO'DBL a ZUINIG IN 'T GEBRUIK VEEL WARMTE ■U moet betlift eent komen kijken Kantoor Goes vraagt voor spoedige indiensttreding Bij braad- ea sn^wonden. P^al^ke kloven. Ruëp handen ea Schrale heid. Jeugd model B.H. van prachtige popeline 4AftZ£POO«T3TR.9-l»-l3 Haal het bij: J. P. VAN SABBEN, Klokstraat 14. IS. REUERSE, SUlstraaL C. SCHRIJVER. Vogelsangsweg. WED. P. GOEDBLOED. Kreuaelmarkt. 139 et 85 ct 48 ct 370 ct 75 et 54 et Verder Pekelvlees, Bloed- en Tongworst, Snij- worst, grof of fijn, Lunchworst, Berlinerworst. Leverkaas, Theeworst, Rookvlees, Gebraden Ros bief, Gebraden Gehakt Alles eigen fabrikaat - Afdeling No. Is RUND- EN VARKENSVLEES voor zeer lage prijzen en prima kwaliteit Afdeling No. 8 BUITENGEWOON JONG PAARDEVLEES voor de bekende prijzen. DUS NAAR DE LANGE VORSTSTRAAT, DAT BESPAART U GELD! smal model, met elastiek pandje 4 jarretelles f 2.60 Manchester Broek 1 5,90 Sporthemden vanaf - 3,90 Overalls vanaf 9,75 Nog enkele pana voor halve prRs! Om SINAASAPPELS te kopen, behoeft U niet so ver te lopen, want die kunt U overal wel krijgen. WIJ hebben een partij ontvangen van de beste kwaliteit Rood gekleurd, du na schil. Zoet en vol van aap. U kut se kopen. 13 stuks veer één gulden. Nog aan te bieden COX ORANGE PIPPIN en JONATHAN 3 kilo voor één gulden. GROENTEN- EN FRUITHANDEL, GOES, TEL. 8737 Handelskantoor te Goes, vraagt een Een prettig model zonder binnenband eveneens leër-afwerking stevige stof DE ALGEMENE BEDRIJFSGROEPEN-CENTRALK geeft aan vrolijke OP ZATERDAG 19 JANUARI a.»., 's-avonds om 8 uur, lp de „Prins van Oranje" Entrée I Ij- (belasting Inbegrepen) BAL NA! GOUDEN FEEST VAN „HANDELSBELANGEN" TE GOES Zoals in de dagbladen reeds is bekend gemaakt cal „Handelsbelangen" dit jaar 50 jaren bestaan. Om het berdenken hier van een meest doeltreffend karakter te geven, zal in September, gelijk met an dere festiviteiten, ’n grootse Jubileumtentoonstelling ge houden worden door de exposerende leden dezer vereniging met eventuele uitbreiding. Om een en ander volledig te doen slagen, zijn hiervoor grote en langdurige voor bereidingen nodig, waar voor het gewenst is dat de deelnemers zich nu reeds opgeven, om teleurstelling te voorkomen. Niemand moge in dit gé val eerst zien naar directe baten of gewin, doch de waarde van hetgeen gepres teerd zal worden, zal blij- ken uit de blijvende herin nering en de relaties die aangeknoopt of hernieuwd zullen worden. Geeft U dus nog heden op. De voorwaarden en voorlopige bijzonderheden zijn reeds toegezonden aan de leden’ en verzuimt zeker niet de ledenvergadering op Vrijdag 18 Januari in „De Pool” bij te wonen, daar de gezamenlijke inschrijvingen reeds een zodanige omvang hebben genomen, dat er iets komen zal dat in Zeeland nog nooit is geweest en dat in verband hiermede grote beslissingen zullen moeten worden genomen. Het gevleugelde woord G.O.E.S. (gezamenlijk over leg en samenwerking) zal ook dan weer bewijzen dat GOES één begrip is met G.OXS. Het Tentoonstellings- comité. wij momenteel, daarom, kunt U nu kopen voor de halve - ja telft voor een derde van de prijs: Komt U maar de etalage» bekgken en U salt tien dat Boeken niet meer duur zijn Spoedig aaepsng »«m aieewe carMssen voor hef Praktljkdlploma Boekhouden •suMSeM SLAAOT H sar SS SSOCtST I Lijsten mef nainen en odreaaen ter contrêle aanotrig En het Diploma Moderne Bedrijfsadministratie Dit O.lsus wwtt «Ir sss ssmUls. na kat SplaaM BaaUeaèaa SaarSaewS, tar wrtnWa. vaa kafara Mn. fSartlM VRAAGT VRljBUjVaND INUCHTINOBNI 100 gram Ontbijtspek Pracht mager Spek, per 1000 gram Boterhamworst, per 850 gram Haagse Leverworst, per 850 gram Eiken Linnenkast met spiegel f 185Engelse Slaap kamer (3-persoons Engels ledikant, 1 nachtkastje, 1 tafeltje, 8 stoelen) f 145.Zes Stoelen met leer f M.Schuiftafel f 32.50. Kapstok met chroom hoe- denrek f 17.50. Ligstoel, compleet met kussens, f 42.50. Bureau-Boekenkast, pracht meubel, f 185.Eiken Theemeubel f55.—. Old finish Theemeubel f59. 2-persoons Bed nwt* twee gevulde kussens f 55. 1-persooas Idem f >7.50. 2-persoons gebloemde binnen verende Bedden, in groen, blauw en terra, fU, MEUBELMAGAZUN Nieuwe Rijwielen, compleet met slot en jasbeschermers vanaf I 114,50 Prima Auto-peda f 29,75 Dus„voor een Rijwiel, groot of klein >moet U in ’t RIJWIELHUIS «ijn 't NIEUWE 8OLEX-VKBHUU8 WIJNGAARDSTRAAT 43 - GOES Steeds voorradig - pQ Het ideale rubber corsët Tolopathlo, HeldorzIorSbheld. f3llndlozon. Gohougonkunst. Graphologio, Behandeling van Foto's sn Brieven /’’L J M RNttlIkllMM 89 !Op 41 Januari J.l, voor de Televisie Op 23 Januari In „Schuttershof" Zaal t 2.Batoon f 1,50. Kaartverkoop Woensdag vaa 12-2 trar en 'a-avonds aan de saai

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2