DUMPPAEEIS de spits HET STOFFENPALEIS Ml Jacobs’ sprits staat aan 'n Ouderwetse Bal an s - Opr u i m ing .tfetyoen, OjiAaitning. vragen wij Uw aandacht voor DB SPBCIALB AANBIEDINGEN INt OonuAmanUti OamzAjajiannen, BZou&jU, - RafyeA - KindMMfding- Schoenen tegra aterk verlaagde prijaen Schoenbaadd ReCMlM: 5tt IHHR fiSUSkl «oor 11,31 nck-bril VOORHttNIH ^ooteawMiCh* meebmat. «nel ea ronder aaiga aiwijklnq KUKEM ZCtSS CAMERA'S C.J.TILROE Maison van Westen GROOT!! KOOPJES HALEN SNERTPRIJZEN A. J. M. JACOBS QtHzdJwfte 'Simcm int mrtti nas- n DIAflUrRODUCTEH Miööen stands woniogr fa. C. ORANJE J. Schaap - Goes 'Laag* Kerkatraat'24, Balans Opruiming Balans-Oprtiiming Karpetten ZUIVER WOLLEN HOLT AP KARPETTEN Voor Vlees ea Vkeswarea DE V0LKSSLAGER1J ten onooarmg mor WEEKPROFIJT Haagse Leverworst 100 gram voor 22 cent 250 gram voor 50 cent profiteert ook U er van 40 a 50 gulden verdiend H. D. Meulenberg Tot a.s. Dinsdag gean wtf nog voort mat de verhoop vta VELE ARTIKELEN „Orfdioo.” f IN DE GROTE vindt U alleen bij Eik» dag Grootste Speciaalhuit van Zealand •ndore koopjes! in ZIJDEN- en WOLLEN STOFFEN Maak hiervaa gebruik GEBR. STEUTEL PAAUWE - GOES Automobilisten I Café „DE SPORT” J. DE KOK 8 ZONEN GEBRS. DE BAAR Penicilloid Crème Vrijdag en Zaterdag SLECHTS 2 DAGEN BalanS'Opruiming Regen kleding-aan bied ing CggfdUcA, £znnen ÏÏlonUtA UTTSLUTTEND PRIMA K AÜTEITFN 53 75 48 35 44 65 37 90 28.75 BocfLfióh ZEER VLOT MODEL MET CAPUCHON 17.75 Zmf dfk gewrieerd kleding- en modemagazijn in het betere genre UUKKOBniOMU lti.2Nf We^aat 21 Telof. 2447 GOES i.m •m VOORJAARS Wijngaardstraat 37 - Goes 1 3 lef a/a ges 1 «01» croen Restanten Buitengewone koopjes in onze Balans-opruiming NOG BNKBLB DAGEN G A h nieuw z ton li TEGEN ZEER VOORDELIGE PRIJZEN 1 Wij brengen in de verkoop ïïlonUt» let op onze etalages Lange Kerkstraat 44 Goes Telefoon 2273 Kreukelmarkt, Goes - Telefoon 3117 Woninginrichting St. Jacobstraat 48, Goes, Tel. 2491 varzakart U: Lage prijzen voor betere kwaliteiten IMIAMB - HES H. R M IraoMrM n, W. NM R Aati-verbiiading- en miat-brillen in etui f 8.50 VOORSTAD - GOH Nog enkele paren GROOT AANTAL COUPONS In Cocos, Lopsn oo Tapffle 1=^ met 20-40 pCt korting GEERT ROOZE Bierkade 1 Goer Lange Vorststraat Goes GOED EN GOEDKOOP Alle prffaea aVn evwerandmd GOES - MIDDELBURG Weer'of geen weer VANHESE'S FRITES zijn altijd fijn! aJs altijd bij da Muzlaktent, Grot» Markt, Goes met ECHTE KOOPJES! iRTSfAAT3 bril bl| 3 generaties de Muynck Kodkpi joddU tn iMMkAdtiiga. Ettdin^ iif ■■111111 Goes Lange Vorststraat 80-82 Telefoon 2087 - Na 6 tav 2636 Ganzepoortstraat 23, Goes LAKENS 1M x >M LM IM X ML ford sa raad LM IM X 22». Prtma kwaMiett LM 1M x 2». reber- duurd 7.M ■l.Lange Vorststrael 100-102 - GOES - Telefoon 2671 lm, 4.8L lm, 9.2» Metaal spuiten Oestreaa* Fyaamflaael LM Koperflaael xwauendona. 79 cm. breed M cm. broed Lingeries «tere Ftolirtts thsKtn Jaseehorten, met rits aai haepeu ...i? A. L. Kampmaa ia ’t hartje ven do Lange Voratetraat bl-99 Zaadatralen is da baloo«»tollb»g voor oase rac lame-ver koop Vraagt maar niet hoe het kan maar Hat is haas [wal aan ra Is/a naar Goat waard, want in één handomdraai heeft U Da arUEalan aijn aaar anodam an gloadvdaaw e* van prima kwalltait De prijzen lokken U dlrept tot kopenl Zi a t oa a a LM, LU 1JW I I ’’k CM KLOKSTRAAT 2 - GOBS wit en gekleurd 4.19 Heren Zakdoeken U», 4.49 i.<» 1.M jUt LM Lange Kcrkatraat 11-13 15 Ij - Goea Woning-lnrlchtlng Steeds uitgebreide sortering, MET DE NIEUWSTE MODELLEN Door langdurige ervaring, VAKKUNDIGE VOORLICHTING Telefoon 2974 <a 3194 vee wnhitab, teMea ra verder alle natalen veerwerpaa Le Coq 6 Zn- Wtjag aard* t raa<M> Gaea T*l<fooa 2020 ea 2712 Wup 0' '7 l' -jOt^êuar** Nyteokeuaen 2.7», 3.52, LM. LM Nerrens goedkoper. Geminderde Kansen ast naad 134, l.H LM kaat, wal LM. LM, 1.M Te koop: Spoedig te aanvaarden PAKHUIZEN te koap en te hunt; gelegen te Goer Teven» verschillende perceljp BOUWTERREIN te koop Cocos aset paptordraad 8 I j-M per Water Opklapbad 1 -portoon* nu I 48.- Slaapkamer Old-Flnlsh mat baai. aoetabm< 1 tafeltje. moet weg wogaaa plaetagakrab van I 350.- voor I 240.* ZlBITAHOtl 3* 4 NU f 79.5® ZUIVER WOLLEN HOLTAP KARPETTEN 4^i NU f 108.— Teven» hebben wij een enorme party pluche karpetten, aaah: WHteea, Haarveloure, Ax- wlaatet. Swj'aa'a aas. Eh op al deaa karpetten geven wfj tRdww de Opruiming 10 pCt- korting Koop aa reoda Uw KARPBT vaoe bat voorjaar U hunt N U geld verdienen I Enkele voorbeelden rdt onze rooratc caihctie WILTON KARPETTEN 3*4 reed» vanaf t 62.50 Zware SMYRNA KARPETTEN f I9L- WBEFSTOPPEN 120 cm. breed NU vanaf f 2.30 Kam Oeerteia U Verdfaa geld J BEZOEKT Prima Consumptie m en prima Biljart Aanbeeelead. I Restanten m I Cetetwan S' lat. Heren Sportbroeken LM gp Int. Heren HeauUea 1.49 I Int. Heren I Lanre Broeken LM 1 Int Heren Hemden LM 1 laeaer Hrraahrorken ea -Berateobken. I maat lal LM liet, nameebmuSbu 1.S8 I Int. DamrsSte.itoir» 1.78 ■at. Mechtimaaden 4.49 Flan MacMhaaaden L49 nan. DameapyaK'a L49 I Ftaa. Heren praam's 7.89 Ilakrivs ew slopen I Zware kat Slopen I.M I Zeer fijne Slopen 1.98 Geen verbhndmg meer van tegenligger» U kijkt dwars door de mut heen Zonwerend, geen vermoeidheid meer bij nachtelijke ritten door dt nieuuiB Mrïii Op iedkve bril raat garantie. Niet naar genoegen, geld terug Prijs f 6,50 Alleenverkoop Binnen enkele dagen VERDWIJNEN jeagdpolatjca ea heidinitatier door Vevbrffgbaar bij: J. J. VBRHAHU Zonar Mae aatraat 3L Goea o Haal het bij: J. D. DE JONGE. Opril Grote Markt 9. J. F. VAN 8ABBEN. Klokstraat 14. lx. REUER8E, Stalstraat. of SCHRIJVER, Voselxanxawec. WID. F. OOEDBLOED, Krencebnarkt tan LM na LM Badstof Keuken* deer eBaaW SM Blauwe Ble8*KeMei Washandjes reclame SERIES 23.25 19.5» 1795 1390 Bijpaaeende Slosea LM - -L.. - O9BB TBLBROOJf Se«4 -:

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 3