MET^ I 1 JW1 p0 J MET ttV W JansevanNoordwijk Opruiming s - p a r t ij e n VOOR HALVE PRIJZEN IN: Corsetten en Bustehouders 10 |o korting alle artikelen I Daar bent U Immers veel beter mee B’ Bustehouders en Corsetten z”" SUCCE? MfMU VAN MELLE ft Fa. S. MEEUWSEN IN DE UITVERKOOP! Fruitstammen 7P(Lnó\ znh» lund war ALB. BEEKMAN IVOROL-Tandpastahet neusje •p Opruiming mmiuipiMi hettiim BiiMi iHeni ureaiMttnli Ml vc betere staalwaren „Optica" Theune Smit üeldkeM. Koekje^ J« Rouw 33 1|3 pCt. korting op alle Doesos-, Backflsh- en Melsjes-Wlntermantels 25 pCt. korting op alle 15 pCt. korting ep alM» 15 pCt korting op alle andere artikelen van de zalm Corns, van de Reepe Een DE ML Jiand/ .<0 lu. BESTRIJDINGSMIDDELEN II I Br ei wol, Kousen, Shawls, Wollen en Zijden stoffen Wollen rujten TOT EN MET 19 JANURI ELASTIEKEN KOUSEN AUa maten Alle lengten Sinke de Graag W Halve prijzen I KUNSTGEBITTEN HET EjRSTE LICHTPUNT IN 1952: Tijdens de Balans - Opruiming OPRUIMING ven enkele overjarige modellen HOUDEN'WIJ NIET, maar wel 1O°|o extra korting M AA 7 1 Schoenen en Pantoffels aaa oegokead las* Halve prijzen I voor In het Gasthuis Oostwal te Goes kas voor direst mr leant worden EEN NET MEISJE LaataM bsb» banen 38 jaae. Satorti voigaaa regaüeg GANZEPOORTSTRAAT 9-13 - TELEFOON 2579 A. L KAMPMAN ie t hartje van de Lange V erstotraat 51-68 ACCOUNTANTSKANTOOR KOEKJES en vele andere fijne soorten Nylon Kousen zeer sterk, lang been, eerste keus 3.25 Wollea shawls vanaf 1.211 Schortenstof gebloemd, zeer stevig, 80 breed 1.48 Lingerie katoen, extra móóie kwaliteit 80 breed 1.38 Lingerie zijde 80 breed, 3’kleuren 1.35 Glaet Handschoenen 7.95 BENEVENS DE VELE KOOPJES. ZIJN DEZE WEEK OOK OS 1ÉPBN.' WILGEN enz. PsWertstrate Voorstad Goas TaJctaee 23M DAT IS PAS EEN WORDEEL I RWADENDAMME - TELEFOON K 1194-235 GANZEPOORTS VOORDELIG A 111 GEVESTIGD: AUTO PLAATWERKERIJ - Griep?:n Mijnhartltie.O 1 JH* I - Oom Opgerlchl 1893 De enigste met deze naim La age Kerkstraat 9. Goes Tel. 2039 Nieuwe Burg 9, Middelburg Chocolade Batons Schuim - duchesse a Mocca -nootjes In JANUARI vangen nieuwe awsussan aan voer bet Listen mot zeer vela geslaagden ter Insegel VRAAGT VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN Banketbakkerij Telefoon 2021 - Goes gASTPAPm RABTJtANDEN iMUMBdGl WB «K ÜNWMMt 's-Heer Hendrikskinderenstraat 7, GoesfTeleloon 2990 -4Ljc*. v.- .s-r-—|.-.4 e i;-' 3? --r - 'v‘ - - Enkel- en dubbelrekkond Ook neer meat GO BB - TELEFOOW »0»4 Badhulotraat 66-VLlSSINGEN- Telefoon 479 Opent Maandag 14 Januari een BIJKANTOOR TE GOES Turfkado'15 Telefoon K 1100 3390 Hot kantoor zal voorlopig geopend zijn Ipdara week ma Maandag t/m Woensdag van 9-1 «ur ga vaa 1.30-8 uur Directie: On. P. THEUHE Drr. j. SMIT Geef wij maar „DE BBVBLANDER** Jongensbroekfes f 3.S0 Jeagens-pluJours I 10.95 Overhemden wast boord f 5.95 Neren-Costuum .139.75 Joaoens- én Herenconfeefie X Grote Markt 2 - Goes Vaaille-nootjes (een licht amandelkoekje) Schuim- REPARATIES SaeRer. betas-, sa goedkoper Kagges Job. e. tides. Gee. OeesrSesrbbaet 1-Tel. 38M W| bobben nobele 2*» hands-rfwIolM wasraadar aaa Spo rillet s op te rulman aan lage prijzen Vooritad 23 Goot X krijgt U on Heran-Wlnterjassen Kamgaraa-, Cheviot- oe Spevtcoatuum» - Joegens-Costeems en Overhemden (mat verte- *n loste boord) 20 pCt. korting «op alle Warfcitfa^Wig aw WoH4Bani4oai EggpMseh Lienee, Gaberdine, Tweed, Dubbelton eg Gumml-Regenkledlng voor Damas en Haren, Mexjes en jongeer Corduroy Jongenspakjes, Windjackets. Pantalons, ZeNbiadors, Knoogdassen, Woeden, Petton, Alpino’s, Bretels, Riemen, Boorden, Penang's, Ijssla, Bobben ene. ene. ooa. x'- 4£> I Wij zijn kopers ook van CANADA. PAPEGAAiSTRAAT a GOSi U koopt nu al onze toch reeds zeer laag geprijsde lederwaren met nog W|j slijpen Uw glazen In algen werkplaats met de nieuw ZEISS PUNKTALL-GLAZEN u Zlk KUK 3 Generetles Zeevwen, kochten h brl Kleina Kade 27 De aMahng Zuid' an Noord-Bar ala nd ran da Nad. Var. voor Suikerzieken houdt op i2 /ssnari 19Ü eer 3 aea. .de Zandboew" Grote Markt te Goat, aan atrgodtring aoor alle 5b>bet«wk«n. oe* nietdaden apt weAoaL nakenen er op der alk ledrn aea nirt-Ud made breng»».HET B8&TUUR N iau wstraat 27 Goes Tijdelijk: Telefoon no. 2302 veer plaatwerk on het wMdeuken ven auto’s dMGTA.ir «MOM k-MÓRt1 i'.Jh

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 2