k' OPRICHTINGS VERGADERING o Fa. A. M. VERTREGT Co. G. SMIT Schoenhandel NIEUWDORP )es nflen BEZOEKT DE ES t Slechthorende Jeugdorganisatie - Afdeling Boes F' gen s :S JONGE, ïiijtcuye. ^sU^iandeA.’ van een tjieuwe Motor- en Auto-club, te houden op 10 Janpari 1952 in Hotel de Pool te Goes, aanvang 8 uur fl.tn. WIE EEN KOOPJE? Motor- en auto-sportliefhebbers in Zuid- en Noord-Beveland 1 en v. GEVRAAGD e n HET MAKEN van Knopen. ng 139 cent. it K "9 ng Nagekomen Nieuwjaar ^advertenties Taxibedrijf, L. P. gelstr: 29, Tel. 3000. Goes. ?n i n q i n q i nq 2/1 1 ze blé. omé. 4e jaargang No. 1-3 Januari 1952 GOES 'j. VAN SPRANG Metselaar Allen een gelukkig Nieuw- 'S-H.H kinderendijk 18.' GoeS, jaar gewenst van de op- wenst vrienden en clientèle varenden van een gelukkig nieuwjaar. Aanbevelend voor metsel en 'onderhoudswerken. Lange Vorststraat 94, Goes, Tel. 2938 Aaagealotrn Spaarkas Middelburg 3 90 l 5,90 26,— 26,- 4,90 6,90 en 3,90 1,90 6,90 TEL 2175 I LANGE V0RST5TRfi5 'goes T INTKRLOCKHt'IS is n ,g goedkoper! Dus yoot uw voordeel in 1952 naar t In-1 tet ba khuis. Goes. Prachti ge hnksgi'weven Dameskou sen ƒ2.98, Zuiver wollen Heren Fantasiesokken- voor slechts2,69. a-l- T INTERLOCKHGlfe is nog goedkoper! Opruiming he >- ben wij met. we) zeer cou rante T'extielgoederen voor guldens beneden dé normale prijs, zoals p.rima krimpv.ry Heren Jaegerondergoederen voor slechts 3.50. Lange Pantalons en Borstrokken. TÏNTÉRLOCKHUISisnog goedkoper! Wist u dat wij- weg 10, Goès. Opgave van 1 nieuwe leerlingen dagelijks. Telef. 3375: S. A. v. Ardenne-Verpianke. KOOPT V nog een yoor- nieuw geluid! Beng bij delige Mantel? Wy hebben nog een Voordelige Hoed. een Shawl of Handschoenen rug .voor ,U! - Wed. H. de Kok. Óok voor' de allerbeste. Graslinnen La kens te>*ds leveren voor <le jflrijs van. 6.25 Prima bij passende slopen voor 1,95 en prima Theeêcefceil Voor 99 cent. Net Meisje TE^kcKJl'Zjfa’ reed. - Wed. H de .Kok, Wijngaardstraat 7-9. Goes. Meisje voor morgenuren, s Zondags Aanmelden’ P. C, t 29.. Goes. Prima Breikatoen v. 89 cent Badstof Waslapjes 29 cent Prima Washandjes 24 cent Theedoeken gelust en gezoomd 90 cent Congo linnen Lakens 160 breed Prima Slopen Tricot Herenhemden, korte mouw Dames Camisoles i n. prachtig Bankstel, zware, solide meu- varendén van OELE’S Cafetaria, Yerseke. TE KOOP: Een goede. Stu-1 dlfeviool met 2 stokken en terlock. kist. - Br. - bureau van dit blad. Onze grote Balans-Opruiming ia begonnen en U kunt vele echtejkoopjes halen Een greep uit de vele kwaliteits artikelen tegen een abnormale lage prijs 1 T INTERLOCKHUIS iS nog goedkoper! Wij zetten het nieuwe jaar goed in By aan koop' van een paai Dames kousen ontvangt u in het vervolg een bon, 5 van d« ze bonnen geven recht op een- gratis paai Dameskousen 'T iS'TERLt)CKHV’IS is neg goedkoper! Ook voor de Heien geldt deze actie. By aankoop van en paar He rensokken êeri bun. 5 van deze bonnen geven recht op een gratis paai H-rens-m- ken. Firrna P. DEKKER en Zn. Bakkerij Schuttershof 6, Yerseke p.f. J...DE JONGE Dominicusstraat 1 Yerseke G.N. -v d Wed. P KLOOSTERMAN Zanddwarsstraat Yerseke G.N. Herenschoenen, in bruin C, ÖUSTRAAN Schoenhandel - Damstraat Yers.eke G.N. Fa. K. DE VISSER Noordzandstraat 45 Yerseke 1 Alle-v'riénden én begünsti- gers een i tóe ge wenst. Fam. JOO&SE, Mag. Witte Dam, Kloetinge. BORSSELQ:,' Fam. SMIDT Veehandel - Borssele wenst alle vrienden en be kenden ’n gelukkig Nieuw jaar. Uitnodiging tot het bijwonen van,de eerste propaganda-avond van de S.H.J.O. op Zaterdagavond 5 Januari 1952. In de Koningin Wilhelmina school. Voorbad 82 té Goes, óm 7.7J uur ZOEKT ER NOG Enige interessante geluidsfilms over de opvoeding van het s.h en dove kind zullen worden vertoond Damesschoenen, in prijzen TE KOOP GEVRAAGD: J_ Alle soorten lompen, papier voor de morgenuren. - Mevr ên metalen.' - M. van Son, Borghgraef. 'Nleüwstraat 1. beien. - 'Br. onder No. 1-1, J. A. y. d. Goeskadé 17. Goes. Pakhuis: J. A. v. d. Goes- kade 49, Tel.'2837. van f 11.95, f 12.50, f 14.95, f 15.95 en f 17.50. EEN NIEUW JAAR een ons uw roestig zinkwerk 'én u ontvangt het als nieuw te- Vraagt pnjsopgav GesPen- Ceintuurs en Kou- uw nieuw zink senreparatjes in éèn dag^ge- Wrjngaardstraat 7 9, Goes, werk zijn wij ruim gesor- -r-----teerd?- Magazijn Werklust, VOOR AUTORIJLES. vlotOude Singei 50, Tel. 2375. rtrVr> a aor, an voordelig. - v. d. VlietaGoes. GEVRAAGD. -v. d. Spie--de.. -' - - OP«7MINGin DeVolk,-Q^rstAr“" winkel Vismarkt 6, Goes. Damesdlrectolrs, zwaar in-OPRUIMING in.,..De Volks- nu 198 ct. Prima winkel Vismarkt 6. Goes. onder No. 2-1, witte Damesdirectoirs nu Graslinnen dit bidd. 139 cent. 6.50 6.90. 7.90. - .-.*•■ _r en zwart, f 19.95, nu Voor f 15.95. Bruine Jongensschoenen. 36 -39, nu voor f 13.95, klei nere ma fen nog goedkoper. p.f. Méisjesschoenen. 32/35, mi voor f 16.65. I voorspoedig jaar^*r®ma Werkschoenen, goede pasvorm, f 18.50. Rubberjassen en -Broeken, met guldens korting. 7,90 2,10 2,90 Dames Camisoles i 1,50 Prachtige Onderjurken, ronde hals, alle maten 4.40 Prachtige Onderjurken, schouderband Overhemden met vaat boord - Prima Half-wollen Dekena, grote maat Gestikte Dekens, grote meat Grijze Rokstof, dubbelbreed Japonstoffen, dubbelbreed Khaki voor Overhemden Zware Khaki Sporthemden bureau van dit blad.. 3 HONDJES (klein soor* zoeken een goed tehuis 7? MODEVAKSCHOOL. Kloet, zijn 6 weken oud. Af te h.i- len: Oude Singel 50,-Goes, Lakens ƒ5,95.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 5