Zaterdag van SeizGM SEIZOEN OPRUIMING >1 DANSEN Werkelijke Koopjes Haarroos Jaarlijkse Opruiming feschenkenhuis Hel geheimzinnige leven van Or. Faust B tsa oait»r«W||k ■aestarwart wsrS sas fll»,. Sla kistsrle zal awkae B Aanvang: 8 uur 18 jaar iW p»yzn« UW BRIL schouwburg „schutiershor - Goes Biemen DE KLEINE BAZAR ruimt op! „OPTICA” STO IEL 13 GOES 207o korting t j. Riimm vtrmM Grand Theater Góes - Telefoon 2153 De OPRUIMING bij Magazijn „De Ooievaar’’ dat Is In orde I Fa. Wed. J. G. Heykam-Massee Balans Opruiming KARPETTEN, TAPIJTEN en LOPERS 107o korting C ICcideliuïó ruimt OP STOFFEL KOUSEN WOL HANDSCHOENEN begint onze 0.59 0.23 1:69 0.89 5.98 3.63 0.98 1.19 6.69 4.98 1.29 0.94 Parfumerie 10 procent korting tW. J. Dominicus - Goes ,Het ftondenfutii’ Klokstraat 4 Goes goes - telefoon uh minMiiiinm HET TOE VAL SPEELT EEN ROL g Eén film vol actie on spanning A Ook in 1952 U vermoeit Bluffen ov F*. H.VE ER Attentie.! A s. Zaterdagavond 8 uur 0.79 2.49 0-79 1.29 0.97 10.13 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID EN NOORD BEVELAND met „Die Orpheans" BREIKATOEN ongebleekt in diverse nummers ALCOCHIN SILVIKRIN STILBÉPAN PANTÈNE te dit spoedig verholpen .KOUSEN BREI WOL COUPONS BALATUM 20, 30, 40° o korting BALATUM (iets geschonden) THEEDOEKEN Iran Me Ms dia ruim ga tor tear d l« Nomotta Wolleza Decatie Nomotta Sportwol Extra Nomotta Regia, Wol met Pérlon ALLE DAMESTASSEN VOOR HALVE PRIJS OVERGORDIJNSTOF A. L. KAMPMAN van de Lénge Vorst ho. 57-66 GOES - TEL. 2094 De moderne taak mei de ruime service I WASDOEKJES BADDOEKEN 50 x 100 cm. TRAININGS'! LAKENS PYAMAFLANEL kwaliteit 1.59 1-39 BLOKDEkENS NACHTHEMDEN prima flanel en flinke maat GORDIJNSTOFF EN 120 cm. breed vanaf f 2.30 THEEDOEKEN in frisse rode ruiten gezoomd en gelust VAATDOEKEN extra kwaliteit eh s grote maat BLOKDOEKEN rood of blauw, gezoomd en-gelust 1.39 - SERVETTEN In al onze afdelingen worden thans onze prima kwaliteiten aan Exceptioneel lige prijzen., in de verkoop gebracht. Een unieke gelegenheid om koopjes te halen! VÉRKOOP ZOLANG’ DE V OÓRRA A D STR 6 KT I Velé koopjes Vele koopjes SPOTPRIJZEN Gouden éa^Oen beloven in 1952 i met cijfers Ik weet niet wat doen Wat wij w< BEDTIJK WOLLEN DEKENS in ‘t hartje Kantoorboeken met 20 pCt. l 1 o.a. 5. ^4 •l OPLAAG VAN OIT-BI-AD 18.000 ÊXEMPL .0 GOES-MIDDFLBURC, J TMIIHI 2771 in verschillende artikelen Met ALLE MATEN STEEDS IN VOORRAAD Q Laat va» Underlie Opril Grote Markt in diyere ruiten, gezoomd en gelust Uw «dras voor BUSGROENTEN IAMM KDUSHUAT 4o Jasrrsnr No. 1 DRUKKERIJ „DE PHOENIX” S Januari 1»5S F. J. 8. VAN DER PEYL - GOES - ParaUelwec 44 - Telef. (K 11*9) K487 - Voor advertenUea ai uur »5»> - n op ALLE overige goederen, HUISHOUDGOED - NACHTKLEDING ONDERGOED HANDSCHOENEN Vrijdag 4 t/m Zondag 6 Januari Onweerstaanbare humor en ^uitgelaten vrolijkheid met Heinz Rühmenn en Hertha Peiler in krimpvrye lingerie-wol, M nu f 1,48 per 50 gram Voor Truien en Slipovers in- vele móóie kleuren f f,85 p. 100 gram 4 x sterker,, 1 knot voor 1 paar herensokken' f 3.35 per 400 gram KORTE KERKSTRAAT 1> -- TELEFOON 28S4 voor glasgordijnen 90 cm. breed in diverse—tinten 120 cm. breed weer van de vakman PRIMA BUITENBANDEN ▼oor f 4.40 Koopjes in. nieuwe Rijwie len. alle Rijwielonderdelen aan scherpe prijzen, Drie- wlelire Kinderfietsjes, Au topeds met luchtbsnden. prima stukken Zoolleer. Rubberplaten, extra sterke enkele en dubbele Fietstas sen, waterdichte FletspUpen. leren Motorjassen. en». enz. Electrische- en Handwas machines en Wringers. Grote Markt 5 Goes Telefoon 2326 badstof jacquard geweven nu extra maat 55 x 95 cm jacquard geweven. WAFELDOEK EN wit met gekleurde rand blauw--6f bruin vanaf 70 cm. voor jongens en meisjes thans vanaf „DE VLIJT” prima kwaliteit 160 x 235 cm. 6.98 150 x 220 cm. in frisse strepen en goede ne, in diverse kleuren flinke maat Leren Damestassen Tafel-, Thee- en Ontbijtserviezen'. in potvelein en aardewerk Koppen en Schotels Glaswerk en honderden andere voorwerpen. b Pracht gelcgeehcid iéts goeds ts kopes TEGEN MINDER DAN HALVE PRIJS «U0 poouunauououuusonasoQUuntisuunouM I.UawJI f Asnvsng: Vrijdag 8 uur; Zstardsg 7 an 9. uur f Zondag 3. 7 »n 9 uur. Alia laaltijdsn |j Maandag 7 t/m Woensdag 9 Januari S Jana Frazaa an Warren Douglas in Aanvang8 uur 14 jsar Donderdag 10 Januari slechts één voorstelling met I Balcon 1 1.50; la Rang 11.-; 2a Rang f 0.75 THEEDOEKEN heldere ruiten prima kwaliteit, thans HANDDOEKEN 65 x 65 rode of blauwe blok PVAATDOEKEN grote blok, gezoomd en gelust prima damast diverse dessins a ra vanaf L49 BALANS-OPRUIMING! en vanaf 6.98 IROEKEN 3.06 In Wijngaardstraat 18 speciale aanbieding SCHILDERIJEN wa-arbij z««r mooia, vopr Wij zijn da Sola-Daaler voor Goes en Omstreken Doet U al meé aan de prijsvraag Hoofdprijs 1000 gulden contant dat doen wij niet dat doen utij niet dat doen wij niet U een voorspoedig 1952 r' toewensen, waarvan U met genoegen tuit kunnen zeggen 140 cm. breed, diverse O CO kleuren vanaf Z.3V in diverse kleuren, fantasie dessins vanaf Wollen Tweka kinderjurken diverse maten en m

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1952 | | pagina 1