Sport Nog meer toeleveringsbedrijven nabij Terneuzen Drie jaar nodig voor bouwrijp maken ,Mosselbanken' De directie van Dow-Temeuzen verwacht dat zich in de nabijheid van dit chemische be drijf ten westen van Terneuzen nog meer toe leveringsbedrijven zullen vestigen. Dit zei de heer C. A. J. Kuyl- administratief directeur van Dow-Nederland, tijdens een pers bijeenkomst in Terneuzen. Hij zei het zeer denkbaar te achten dat zich nog wel eens een petroleum raffinaderij in Zeeland zal vestigen waarvoor naar zijn mening voldoende plaats is zowel in Terneuzen als in het Sloe. De heer Kuyl zei dit naar aanleiding van de vorige week bekend geworden vestiging van Air Products Nederland. Zoals vermeld gaat deze een luchtscheidingsbedrijf in Terneuzen bouwen. Daartoe zal van Dow een perceel grond ter grootte van ongeveer acht hectare in huur worden verkregen. Overigens is dat de enige binding van Air Products met Dow, waaraan het zuurstof, stikstof en aanverwante artikelen gaat leveren. MOSSELBANKEN Tijdens die bijeenkomst deelde de heer Kuyl voorts nog mede dat als er toestemming wordt gegeven (de concessie is aangevraagd) voor de inpoldering van de ,Mosselbanken', er drie jaar nodig zullen zijn om die gronden bouw rijp te maken. Daarmee worden de Dow-ter- reinen dan uitgebreid tot ruim 540 hectare. Overigens heeft men de eerstvolgende jaren nog volop ruimte voor het bouwen van allerlei nieuwe fabrieken op de 320 hectare die men nu al in eigendom heeft. Voorts worden op het ogenblik reeds alle vijftien in produktie zijnde fabrieken uitgebreid. Daarnaast is men bezig met het graven van een buitendijks dok voor coasters en lichters, worden kantoren en brandweergarage uitgebreid, is een kompleet medisch centrum in gebruik genomen en is - om een voorbeeld van de bedrijvigheid te geven - een geheel aannemersdorp' ont staan. In dat ,dorp' huizen de bouwers van de naftakraker en polyethyleenfabriek, die omstreeks oktober van dit jaar in gebruik zul len worden genomen. Twee gewonden bij kettingbotsing Nabij Stoppeldijkveer is bij een kettingbotsing tussen drie vrachtauto's van de firma Van Houten, de heer Murk uit Waarde ernstig gewond aan zijn been. Hij moest bevrijd wor den door een tractor die de cabine van de vrachtauto er af trok. De heer Lobbezoo uit Rilland-Bath, chauf feur van de tweede vrachtauto, kreeg een hoofdwond en een kneuzing aan het rechter been. Dokter Verboom uit Zaamslag ver leende eerste hulp. De oorzaak van het onge luk is nog niet bekend. De firma van Houten was slechts W.A. verzekerd. Zender Goes op 3 juni in stereo de lucht in De stereofonering van de zender Goes is thans zover gevorderd dat de PTT en de Ne derlandse Radio Unie (vanaf morgen de Ne derlandse Omroepstichting-radio) kunnen meedelen dat Goes dinsdag 3 juni officieel in stereo de lucht ingaat. Zoals bekend hadden beide instanties eerder meegedeeld dat de stereofonering van Goes tussen eind april en begin mei haar beslag zou krijgen. Het uitlopen van de installatie werkzaamheden heeft ertoe geleid dat er bij die streefdatum nog een maandje gekomen is. Voor de PTT, die transport, inrichting en apparatuur verzorgt, zullen de uitzendingen voorlopig nog een experimenteel karakter dragen, omdat voor de verbindingen verschil lende transmissiewegen worden benut, om na te kunnen gaan welke in de praktijk de best bruikbare is. Voor de zender Goes wordt nu een kabelverbinding gebruikt, hetgeen afwijkt van alle overige stereoverbindingen, waarbij men gebruik maakt van een speciaal door de NRU ontwikkeld straalverbindingssysteem. Goes blijft uitzenden op de volgende kanalen Hilversum 1, kanaal drie; Hilversum 2, ka naal 27 en Hilversum 3, kanaal 43. In 1970 wordt nog een stereofonering van de zenders Roermond, Hulsberg en Wieringermeer voor zien. De zender IJsselsteijn (Lopik), Markelo en Smilde zijn reeds eerder van stereo-moge lijkheden voorzien. Goedkope benzine in België In België is een benzineslag gaande die in de afgelopen week heeft geleid tot een prijs verlaging van vrijwel alle benzinemerken. De verlaging varieert van 2 tot 3 cent per liter op de officiële maximumprijs van 9.24 frank dat is 66,5 cent. De prijzenslag gaat gepaard met grote rekla- mekampagnes waarbij dagbladadvertenties worden gebruikt die tot precies de helft van de voorpagina's van de Belgische kranten gaan. Deze beperking is wel opvallend na de be zwaren die onlangs zijn gerezen toen een aan tal Vlaamse kranten hun gehele voorpagina beschikbaar hadden gesteld voor een was- poederadvertentie. Twee miljoen brommers op de weg in 1970 Medio 1968 waren er in Nederland 1.825.000 bromfietsen. De RAI verwacht dat er medio 1970 naar schatting 2 miljoen brommers op de Nederlandse wegen zullen zijn. De verkoop van Inieuwe jbrommeïs in de eerste vier maanden van dit jaar was onge veer 20 procent hoger dan in de overeen komstige periode van het vorig jaar maar bleef ten achter bij de cijfers van 1967. In dat jaar werden in totaal 320.000 nieuwe brommers verkocht, in '68 ongeveer 250.000 Voor 1969 rekent men op een verkoopcijfer van 280.000 stuks. WIM EVERTSE overtuigende winnaar in Axels Pinksterkoers Ondanks het woekeren met zijn krachten in de gehele wedstrijd, bleek bij de Zierikzeese amateur nog voldoende reserve te zijn om groots winnaar te worden. Het was schaatsenrijder en ook nog aktief wielrenner Jan Bols die op uitnodiging van Automobielbedrijf Jos Voet N.V., naar Axel was gekomen om de start te geven, met zijn schot vertrokken 87 renners voor 120 km (53 ronden). Reeds in de 2e ronde werd de lont in het kruitvat geworpen door Embrachts die aan de haal ging. In de volgende ronde kreeg hij gezelschap van Gödde en hun vluchtpoging hield een tiental ronden stand. In de 13e ronde werden zij achterhaald door Beers. Theo van Poecke, Ad Doyker en Wim Evertse. Zij wisten een voorsprong te nemen van 1 minuut op het peloton. In een volgende door tocht waren Evertse en Embrechts terugge vallen tot op 40 sec., dit door een onenig heid over een premiesprint tussen deze ren ners. De voorsprong van de koplopers bleef enige tijd gehandhaafd maar toen er uitlooppogin gen uit het peloton werden gelanceerd ver hoogde het tempo en werd de kop terug in gelopen. In de 35e ronde sprong Wim Steenis weg en nam 100 meter voorsprong, in de volgende doortocht hadden zich Bakker, Wielhouwer- Ferket, Evertse en Embrecht bij Steenis ge voegd. Deze zes renners wisten een voorsprong op te bouwen van 1 minuut 15 seconden. Het Iee,k er op of deze groep met voorsprong op de finish zouden afgaan, maar uit het peloton maakten zich een 7-tal renners los waaronder de Zeeuwen Ko de Vrieze, Peter Vonck en Kees Priem. Na enige ronden harde strijd wisten ze zich bij de 6 koplopers te voegen en ontstond er een kopgroep van 13 renners. 3 Ronden voor het einde maakten Evertse, Bakker en Steenis zich los en wisten hun voorsprong tot het einde te behouden. In de eindsprint was het eerst Steenis die moest loslaten en 30 meter voor de streep gaf ook Bakker zich gewonnen voor de kracht van Wim Evertse die met enkele lengten voor sprong finishte. UITSLAG 1. Wim Evertse, Zierikzee 120 km in 3.14.30; 2. Ton Bakker, Soest op 2 lengten; 3. Wim Steenis, Hoog Blokland op 20 meter; 4. Jos Beers, Vosselaar (B) op 20 sec.; 5. Leo Bogers, Ossen- drecht; 6. Peter Vonck, Heikant; 7. Jan Zooms, Vlaardingen; 8. Kees Priem, Goes; 9. Henk Stan der, Oude Tonge; 10. Bob Kroonen, Dordrecht; 11. Piet van Straten, Heerlingswaard; 12. Jan van Hoek, Hoogerheide; 13. Waldy van Campen, Hulst; 14. Ko de Vrieze, Goes; 15. Ad van Over- veld, Zegge; 16. R. Ferket, Stekene (B); 17. Han Westerweel, Sluis; 18. Bart Solaro, Den Bosch; 19. Ton Schilperoort, Zwijndrecht; 20. Theo Bruurmeijer, Veendam. VOETBAL JEUGDTOURNOOI „V.V.-AXEL" Op zaterdag 7 en zondag 8 juni wordt door de jeugdcommissie van de „V.V.-Axel" een jeugdtournooi georganiseerd. De zaterdag is gereserveerd voor de pupillen. Naast 3 elftallen van V.V.-Axel nemen verder deel met 2 elftallen A.Z.V.V., H.V.V.'24; Hontenisse en Steen. Verder zijn van de partij op dit pupillen - tournooi Spui, Terneuzen en Koewacht. Er wordt gespeeld in 4 poule's, welke als volgd zijn ingedeeld. Poule A Axel I, Hontenisse I, Spui I en Steen I. Poule B: A.Z.V.V. I, H.V.V.'24 I, Koe wacht I en Terneuzen I. Poule C; Axel II, Hontenisse II en Steen II. Poule D Axel III, A.Z.V.V. II en H.V.V.- '24 II. Zondag is het de dag voor de junioren A en B. Bij de A-junioren wordt deelgenomen door Arsenal (A'dam); Willebroek (B); Vogelwaar de; H.V.V. '24 en Axel. Bij de B-junioren zijn er 2 poule's welke als volgt zijn ingedeeld. Poule A Virtus (Zevenbergen). Steen, Vo gelwaarde en Axel. Poule B Willebroek (B), Koewacht, Hon tenisse en H.V.V. '24. Zaterdag begint de le wedstrijd te 13.00 uur, zondag te 11.00 uur. Voor dit tournooi zijn weer een aantal fraaie bekers, lauwertakken en plaquettes beschik baar. AXEL SPARTAAN '20 9 - 0 In een vriendschappelijke wedstrijd heeft Axel op 2e Pinksterdag de westelijke tweede klasser Spartaan '20 uit Rotterdam een aardig voetballesje gegeven. Met niet minder dan een 9-0 nederlaag moesten de Rotterdammers, die overigens in compleet in het veld verschenen, naar huis terugkeren. Axel gooide meteen het accent op de aanval, hetgeen na 15 minuten in een 3-0 voor sprong resulteerde. Reeds in de 2e minuut opende linksbuiten Dieleman met een prachtig schot het doel- puntenfestijn (1-0). Dezelfde speler gaf 2 minuten later Lensen een niet te missen kans hetgeen 2-0 be tekende. De Spartaan probeerde hierna wel wat uit de verdrukking te komen maar tegen de goed gesloten achterste formatie van de Axelaars kregen zij weinig of geen kans. Slechts éénmaal moest Steel na een misgreep van de Axelse doelman op de doellijn de bal wegwerken. Maar dat was dan ook het enige wapenfeit van de Spartaanse ploeg. In de 15e minuut kopte Van Gink Axel naar 3-0. Jonkman verscheen hierna tot twee maal toe alleen voor de doelman van Spar taan '20 maar faalde beide keren. Na een felle doorbraak deed Van Gink het in de 40e minuut beter. In de eerste instan tie schoot hij nog wel tegen de lat maar toen de bal opnieuw voor z'n voeten kwam maakte hij de Rotterdamse goalie kansloos (4 0). Met een keihard schot bepaalde Lensen de ruststand op 5-0. Na de rust was het spel peil aanzienlijk lager dan tijdens de eerste 45 minuten. Axel deed het wat kalmer, het geen toch niet wegnam dat zij nog viermaal scoorden. Uit een kopbal bracht Peter Dey in de 2e minuut de stand op 6-0. Gerard Jonkman die later vervangen werd door Jan de Regt, vergrootte in de 9e minuut de voorsprong tot 7-0. Met een kopbal liet Lensen in de 35e minuut het achtste doelpunt aantekenen. Invaller de Regt liet zich tenslotte ook niet onbetuigd door kort voor tijd de eindstand op 9-0 te brengen. SCHIETWEDSTRIJD Dezer dagen werd een schietwedstrijd geor ganiseerd tussen „Het Gulden Schot" uit Axel en „De Schutters" van „St. Albert" uit Sas van Gent. Hierbij moesten de Axelaars het onderspit delven met 833 punten tegen Sas van Gent met 872 punen. De eerste 5 geklasseerden van Sas van Gent waren Freddy Gerritse 180 pnt.; Tonny Gerritse 176 pnt.; Oswald de Jaeger 173 pnt.; Alfons Gerritse 172 pnt.; Mieke de Jaeger 171 pnt. De eerste 5 geklaseerden van Axel waren M. de Visser 170 pnt.; Joh. Provo 170 pnt.; J. J. Provo 164 pnt.; L. van Rumste 167 pnt.; C. Verstraeten 162 pnt. OPENDAG' bij DOW-Terneuzen Heel Zeeuwsch-Vlaanderen is vandaag -' 31 mei - welkom bij het chemische bedrijf van Dow-Chemical Nederland NV in de Nieuw Neuzenpolder, even ten westen van Terneuzen. Op die dag wordt namelijk een ,open dag' gehouden, in het bijzonder be stemd voor bewoners van Terneuzen, Hoek en Biervliet omdat die het dichtst bij het be drijf wonen maar in het algemeen voor elke Zeeuwsvlaming, die iets meer van het che mische bedrijf wil zien, horen en weten. Vanaf tien uur 's-morgens tot vier uur 's-middags zal een doorlopende pendeldienst vanaf het Luxor Theater aan de Westkolk- straat te Terneuzen belangstellenden met to taal 25 bussen, voor een 17 kilometer lange excursie langs de in bedrijf en in aanbouw zijnde fabrieken vervoeren, waar niet minder dan honderd deskundigen gereed staan om als gids te dienen. Zij zullen de gasten men verwacht er tussen de drie en vier dui zend in een ruim half uur durende rit over de 320 hectare grote terreinen uitvoerig uiteenzetting wat er daar in de afgelopen vijf jaar is gebouwd, uitgebreid, geproduceerd en welke enorme werken er op dit ogenblik in uitvoering zijn. Wat de bezoekers tijdens die excursie staat te wachten, staat uitvoerig be schreven in een extra editie van Dow-Nieuws. De excursie begint eigenlijk al in de West- kolkstraat waar voor de genodigden de film ,The shape of the future' (.toekomstvisie') zal worden gedraaid. Vandaar uit vertrekt om de circa vier minuten een bus naar de Dow-terreinen. Daar fungeert de nieuwe en ruime brandweerkazerne als ontvangstcen trum waar de gasten koffie wordt aangebo den en waar een expositie is ingericht van produkten waarvan de grondstoffen in Ter neuzen werden vervaardigd. De bedoeling van deze ,open dag'? -een goed en plezierig con tact met de bevolking van Zeeuwsch-Vlaan- deren en dat op een informele manier', aldus de Dow-directie. Deze grootscheepse uitnodiging aan de be volking van Zeeuwsch-Vlaanderen is het ge volg van het eerste (bescheiden) jubileum van Dow, die namelijk vijf jaar geleden (eveneens nog bescheiden) begon met de produktie van de eerste chemische grondstoffen in Terneu zen. Dat ene fabriekje van vijf jaar geleden is inmiddels gevolgd door een vijftiental an dere, terwijl voorts op het ogenblik niet min der dan vijftienhonderd mensen zijn betrok ken bij de bouw van nog eens twee fabrieken die men begin oktober in bedrijf hoopt te stellen. Dan zullen de totaal achttien plants' - zoals men in Dow-kringen de fabrieken algemeen noemt - werk bieden aan onge veer dertienhonderd mensen en een totaal in vestering hebben gevergd van zevenhonderd miljoen gulden'. Daar komt nog bij dat voor elke dow-man nog eens een man nodig is in de dienstverlenende sector', zo zei de heer C. A. J. Kuyl, administratief directeur van Dow-Nederland. Terneuzenaar I. van de Sande overleden Op ruim 81-jarige leeftijd is in Terneuzen na een kort ziekbed overleden de heer I. van de Sande, oud-directeur-hoofdredacteur van het nieuwsblad ,De Vrije Zeeuw', vroeger de ,Terneuzensche Courant'. Hij was tot voor enkele jaren directeur van de nv drukkerij v.h. fa P. J. van de Sande te Terneuzen, uit geefster van - naast ,De Vrije Zeeuw' i— onder meer het Zeeuws land- en tuinbouw blad, hervormd Zeeuwsch-Vlaanderen en en kele personeelsbladen. De heer Van de Sande heeft een zeer actief leven achter de rug. Tot op hoge leeftijd was hij nauw betrokken bij het uitgeverswerk en de samenstelling van zijn krant, waarin hij plaatselijke en regionale gebeurtenissen op de voet volgde. De begra fenis vindt plaats op zaterdag 31 mei aansaan- de op de algemene begraafplaats te Terneuzen om half twaalf. Strijd om SS-erepark in Stekene nog niet opgegeven De Belgische oud-verzetstrijders zijn er nog lang niet gerust op dat het plan van de Vlaamse Militante Orde om in Stekene, even over de Nederlandse"grens, een erepark voor aan het Oostfront gesneuvelde Belgische S.S.'ers aan te leggen, definitief van de baan is. Deze onrust wordt gevoed door de uitdagende taal die in de „Vrijbuiter", het orgaan van de V.M.O. wordt gebezigd met betrekking tot het ereveldplan. „Onze bruinhemden en onderscheidingen liggen al klaar. We wachten tot de wind die ons erepark heeft doen opsteken is gaan lig gen. Dat is onze tactiek, die we als front soldaten terdege onder de knie hebben" aldus de „Vrijbuiter". De voorzitter van het actiecomité tegen op richting van het S.S.-erepark, de heer Gas- pard Calle. meent dat alleen een koninklijk besluit tot verbod van het omstreden ere park in Stekene dit plan definitief uit de wereld kan helpen. goed onderhouden BURGERWONING met achtertuin, TE KOOP aan de Stationsstraat no. 37 te Axei, voor zien van gas, stroom en water. Indeling: beneden twee woonkamers, gang, keuken, w.c. en douche. Indeling boven 3 slaapkamers en ruime overloop. Voor bezichtiging gelieve men zich te ver voegen aan Stationsstraat 37a. Gegadigden gelieven te reflecteren onder ,no. 35-1 aan het bureau van dit blad.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1969 | | pagina 3