St. Elisabeth Ziekenhuis Sluiskil Brother Schrijfmachines Fa. Vink VINK - AXEL Moeilijkheden VINK -AXEL Pinkeltje van de T.V, VINK - AXEL JAARVERSLAGEN CLUBBLADEN PROGRAMMA'S enz. in stencil of offset-uitvoering met uw ADRESSENSYSTEEM of VERENIGINGSADMINISTRATIE BOEKEN VOOR DE JEUGD tel. 1646 tel. 1646 Markt 12 tel. 1646 LEENDERT HAMELINK L. HAMELINK L. HAMELINK, KENNISMAKING P. VAN NIEUWENHOVEN verpleegsters verplegers en ziekenverzorgsters 1 Augustus begint de preclinische opleiding voor verpleger(ster) Jongens en meisjes die voor febr. '69 18 jaar zijn en voldoende opleiding hebben genoten kunnen hun sollicitatie richten aan de Geneesheer- Direkteur, Nieuwe Kerkstraat 17, Sluiskil. St. Elisabeth Ziekenhuis SLUISKIL op 30 april a.s. is er in verband met KONINGINNEDAG geen spreekuur komen derhalve te vervallen diverse modellen in voorraad in prijzen van 198,—tot 995,- (deze laatste electrisch) Gaarne demonstreren wij u deze machines geheel vrijblijvend. Markt 12, tel. 1646 AXEL Ook voor DRUKKERIJ - BOEKHANDEL Bij ons staat moderne ADRESSOGRAPH-apparatuur te uwer beschikking. Ook voor het ponsen van uw adresplaatjes. Vraagt u gerust eens inlichtingen. DRUKKERIJ - BOEKHANDEL Wij kunnen deze bijzonder leuke boeken voor de jeugd uit voorraad leveren. Ze vlogen weg maar nu is ook de ZONNEBLOEM-serie en KAMELEON-serie de bekende boeken van uitgeverij Kluitman weer uit voorraad leverbaar. BOEKHANDEL De Here dankbaar voor het vele dat wij in hem bezitten mochten en ivoor het voorbeeld dat hij ons gaf, berichten wij u het overlijden van onze lieve man, vader en opa de heer in de leeftijd van 62 jaar. De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. AxelA. C. Hamelink-Le Feber Rotterdam P. Hamelink B. E. J. Hamelink-Nieveen Leendert -• Roelfke C. A, Dollekamp-Hamelink J. A, Dollekamp Jan-Willem Axel. 16 april 1968 Prins Hendrikstraat 26 Het personeel en de leerlingen van de Chr. School voor ULO en MAVO te Axel geven met diepe verslagenheid kennis van het plotselinge overlijden van hun collega en leraar Trooste God de familie. Namens het personeel en de leerlingen J. Th. Klein Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Na tionaal Schoolonderwijs te Axel geeft met diepe ver slagenheid kennis van het plotseling overlijden van de heer leraar aan de Christelijke School voor M.A.V.O. en U.L.O. In zijn toegewijde arbeid aan de van onze vereniging uitgaande scholen, gedurende bijna 40 jaar, heeft hij met de hem geschonken gaven zijn levensroeping ver vuld. Wij danken God voor al hetgeen Hij ons in deze leraar heeft gegeven. Met grote waardering zullen zijn persoon en werk in onze herinnering blijven voortleven. Het bestuur van de vereniging voornoemd, M. J. Brandes, voorzitter. A. C. van Baal, secretaris. Axel, 16 januari 1968. Zoekt u kennismaking mei het doel Huwelijk Wendt u dan tot onderstaand adres, dat u persoonlijk in contact kan brengen met duitse da mes uit alle standen van het platteland alsook uit de ste den. BIJ NIET SLAGEN GELD TERUG Brieven Bemiddelingsbureau 424 Emmerich W. Duitsland Pos tf ach 1466 vraagt voor direkt De spreekuren van DR. WIDDERSHOVEN DR. DORREPAAL DR. VISSER

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 4