IVOROL Gevonden Voorwerpen VEEHOUDERIJ-STUDIEDAG TE AXEL Produktie wordt bepaald door voeding Uit onze omgeving Axel Tanden blank-Adem ffis Onbetwist de beste tandpasta Vrachtwagens botsten frontaal bij Perkpolder Zondagsdiensten Zondagsdienst artsen Postkantoren ook na drie uur open voor geldzaken NIEUWE AANWINSTEN Chr. Openbare Bibliotheek Axel AUTO BIJ AXEL TEGEN BOOM Op de weg van Axel naar Zaamslag is zon dagavond om ongeveer tien uur een personen wagen, bestuurd door D. C. B. uit Zaamslag in een slip geraakt en tegen een boom gere den. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Steenovens bij de boerderij „Pauwvliet" en ontstond waarschijnlijk door de gladheid van het wegdek. B. en zijn passagiere C. uit Axel liepen lichte verwondingen op. AUTOBOTSING Vrijdagmiddags omstreeks 4 uur reed M. N. A. N. uit Lokeren (B) met zijn personenauto vanuit de Noordstraat de kruising met de Kerkdreef - Stationsstraat op, hierbij verleen de deze geen voorrang aan de vanaf de Kerk dreef naderende personenauto bestuurd door I. van H. uit Axel waardoor een botsing ont stond. Persoonlijk letsel deed zich niet voor, beide auto's werden beschadigd. IAAR VERGADERING „HOSANNA" AXEL Dinsdagavond j.l. hield de Chr. Fanfare „Hosanna haar zakelijke jaarvergadering. Na de opening, notulen, jaarverslagen van Secretaris en Penningmeester, volgde bespre king over het te houden concours op He melvaartsdag, besloten is daaraan deel te ne men, en wel in de afd. uitmuntendheid. De nummers zijn van G. Boedijn en J. F. Pala. Als er nog muzikanten zijn die onze gele deren willen versterken, dan kunnen ze zich nu nog opgeven. Ook is besproken de begroting voor 1968. Daar er dit jaar vier nieuwe instrumenten bij zullen moeten komen, sluit de begroting met een tekort van 1680, - Daarna volgde de 'bestuursverkiezing waar de aftredende heren A. v. d. Broeke en Fr. Verschelling herkozen werden, en in de plaats van D. de Pooter werd gekozen A. Boeije. De direkteur dhr. J. C. de Witte besloot deze avond door nog even terug te kijken op het werk van 1967, en de leden aanmoedigde om ook in 1968 dezelfde aktiviteit aan de dag te leggen, waarna deze vergadering gesloten werd. SCHIETWEDSTRIJDEN RESERVE RIJKSPOLITIE Vrijdagavond is er in de zaal van Café „De Witte Leeuw" door de reserve Rijkspolitie schietwedstrijden gehouden voor de reservis ten van Axel, Koewacht, Zuiddorpe en Over slag. Ook de dames van de reservisten hielden een onderlinge kamp en het bleek dat ook zij be hoorlijk met het pistool over weg konden. Tijdens deze wedstrijden werden door de res. adj. J. van Burg uit Middelburg een 3-tal medailles met oorkonde uitgereikt voor tien jaar trouwe dienst aan J. F. de Brouwer, Axel; J. J. La Heijne, Zuiddorpe en C. P. van de Velde, Koewacht. Uitslag 1. F. G. van Tatenhove 46 pnt. Axel; 2. F. H. Leenknecht 45 pnt. Zuiddorpe; 3. E. C. Fermont, 43 pnt. Axel; 4. A. van Meurs, 41 pnt. Axel; 5. R. S. van Laere 41 pnt. Over slag; 6. res. adj. v. Burg 39 pnt. Middel burg; 7. H. Middeljans, 37 pnt. Koewacht; 8. L. de Block 37 pnt. Zuiddorpe; 9. F. Ha melink 36 pnt. Axel; 10. C. P. v. d. Velde 36 pnt. Koewacht. Dames I. Mevr. van Meurs 39 pnt.; 2. Mevr. Leen knecht 37 pnt.; 3. Mevr. Hamelink 34 pnt.; 4. Mevr. van Laere 33 pnt.; 5. Mevr. Diele- man, 30 pnt. Twee gesloten vrachtwagens werden zwaar beschadigd bij een frontale botsing op de Hulsterweg nabij de aanleg-inrichting van de veerboot Perkpolder - Kruiningen. Een van de chauffeurs liep lichte verwondin gen op. Een van de auto's, bestuurd door P. B. te Westdorpe, verliet de boot, toen zich al een lange rij wachtende voertuigen op de Rijksweg had gevormd. Een vrachwagen, be stuurd door J. K. uit Den Haag, kwam uit de richting Kloosterzande en wilde aansluiten bij de file wachtende auto's. Bij het afrem men geraakte de auto door de gladheid van het wegdek in een slip, daarbij schuivend naar het linkerweggedeelte. Op dat moment naderde de auto van P. B. Een frontale bot sing was onvermijdelijk. PRIJSKAARTING De voetbalvereniging Axel organiseerde een prijskaarting voor leden, donateurs en hou ders van seizoenkaarten. Bij de kaarting wa ren 40 deelnemers. De uitslag was als volgt 1. A. Dey, 2. J. Schelleman, 3. J. Bareman, 4. C. Wieland, 5. E. Marcus, 6. M. Verhelst, 7. M. van den Berge, 8. C. Wullems, 9. A. van de Velde, 10. J. Dieleman, 11. P. Peeters, 12. K. Keyzer, 13. J. Jansen, 14. T. Rinn, 15. R. van Boven, 16. L. van den Berge, 17. K. Verbunt. 1 bankbiljet Smies, Kerkdreef 29; 1 kinder fietsje, Liefrink, Generaal Meijerstraat 29; 1 zwarte hond met halsband, Hondenasiel te Terneuzen; 1 wit rechter kinderschoentje, R. Roeland, Bernhardstraat 13; 1 étui met 3 sleutels, Ds. Pennings, Oranjestraat 10; 1 kindervest, Rijkspolitie te Axel; 1 heren portemonnee met inhoud, Maenhout, School straat 20 te Koewacht; 1 rubber handschoen, Rijkspoliie te Axel; 1 boodschappentas, P. van Langevelde, Nieuwendijk 47; 1 sleutel ring met 3 sleuteltjes, Zwembad te Axel; 1 bankbiljet, Ine Pot, Pr. Hendrikstraat 58; 1 sleutelring met 2 contactsleuteltjes, Rijks politie te Axel; 1 herenregenjas, J. v. Aren- thals, Evertsenstraat 4; 1 damesportemonnee me inhoud, F. Verbraeken, Emmastraat 30; 1 regenbroek, E. J. Breepoel, Nieuwendijk 36; 1 ruitje, A. IJzebaert, Kerkstraat 14; 1 damesknipportemonnee met inhoud, J. C. Helmendach, Mozartstraat 3; 1 damesporte monnee met inhoud, Rijkspolitie te Axel, gev. te Sas van Gent; 1 polshorloge, Vink, Bizet- straat 8; 1 dekzeil, Hofman, Oudelandseweg 17, Terneuzen; 1 huissleutel, C. A. Diele man, Pr. Mauritsstraat 3; 1 witte dames portemonnee, Rijkspolitie te Axel; 1 terlenka kinderjasje, Rijkspolitie te Axel; 1 gele le deren hondenriem met plaatje enting tegen hondsdolheid, K. van Langevelde, Irenestr. 28; 1 damespolshorloge, Albert Hein, Noord- Straat 35; 1 damesparaplu, Rijkspolitie te Axel; 1 bankbiljet, G. Jager, Wilhelminastr. 28; 1 bril met zwart montuur, Rijkspolitie te Axel; 1 portemonnee met geringe inhoud, J. Vink, de Ruijerstraat 17; 1 paraplu, Ban- kertstraat 9 te Axel; 1 geblokte hoofddoek, Rijkspolitie te Axel; 1 éui met sleutelbos, Rijkspolitie te Axel; 1 vulpen, (L. Lakke, Chopinstraat 7; 1 kinderportemonnee met inhoud, Mevr. den Doelder, Marijkestr. 42; 3 stukken dibbeldik vensterglas, A. Koster, Vaartwijk 1; 2 bankbiljetten, Polenstraat 20; 1 zilveren kettinkje' met naamplaatje, Oppe neer, Wilhelminastraat 33; 1 damesrijwiel, A. de Pooter, Nassaustraat 9; 1 dameshals doek, M. Jansen, Irenestraat 15; 1 sierspeld, J. Bakker, Irenestraat 31; 1 doos, 30 x 40 x 10 cm. inhoud onbekend, Wijna, Crijnssenstr. 7; 1 zwarte gummibroek, K. van Hermon, Kanaalkade 56; 1 lederen aktentas met inh., J. Dronkers, Van Gistellelaan 94; 1 boeken- bon, L. Schaalje, Julianastraat 25; 1 domme kracht (begin 1967 gevonden), J. W. Bakker, Magrette 37; 1 sleutel met haak, Rijkspolitie te Axel; 2 bankbiljetten, F. Dieleman, Sasweg 20; 1 paar lederen handschoenen, R. van Driel, Bylocquesraat 14; 2 pakken met jute zakken, A. C. Audenaerdt, Kanaalkade 39; 1 wollen, gebreide want, Rijkspolitie te Axel; 1 herenpolshorloge, Meubelzaak Pot te Axel; 1 lassiehond, Tieleman, Graafjansdijk 3; 1 bruine motor- of bromfietswant, Rijkspolitie; 1 kindermuts, Postkantoor te Axel; 1 grijze nylonwant, Rijkspolitie te Axel; 1 sleutel hanger, Mevr. Lippens, Walstraat 4; 1 Ierse setter, Wouterij 23e te Koewacht; 1 bank biljet, Kerkdreef 20; 1 wollen das, J. de Loos, Julianastraat 45; 1 wollen kinderwantje, Rijkspolitie te Axel; 1 paar kinderwantjes, Rijkspolitie te Axel; 1 dekzeil, Bijman, Cal- landstraat 32; 1 rolletje dubbeltjes, J. de Moorstraat 20; 1 wollen muts, Rijkspolitie te Axel; 1 bankbiljet, Winkel Deij (dames zaak), Noordstraat. CHR. TECHN. SCHOOL WORDT DOOR MR. VAN AARTSEN GEOPEND De nieuwe Chr. Techn. School aan de Buiten weg, zal op vrijdag 26 januari a.s. des namid dags om 2 uur officeel worden geopend. De Commissaris van de Koningin in Zeeland Mr. van Aartsen heeft zich bereid verklaard deze opening te verrichten. JAAROVERZICHT Het vervolg van ons chronologisch jaarover zicht over 1967 moest deze week plaats ma ken voor ander nieuws. Wij hopen dit in ons volgend nummer te vervolgen. ZONDAG 14 JANUARI 1968 Ned. Herv. Kerk 8.45 uur en 10.30 uur Ds. Verheul Geref. Kerk (Kerkdreef) 9.30 u. en 3.00 u. Ds. A. Kuiper Geref. Kerk (Pironstraat) 10.00 en 5.00 uur Ds. J. Th. Heemskerk. Geref. Gemeente 10.00 en 3.00 uur Lees- dienst. H. Gregorius de Grote, Walstraat 29 Winterrcgcling 8.15 uur; 9.30 uur' 11.00 uur. Zaterdag 19.00 uur H. Mis. 13 - 14 JANUARI Dokter Boor. Tijdens de eerste veehouderijdag, die dinsdag te Axel werd gehouden,heeft de heer A. Matthijs van de stichting ter bevordering van het landbouwkundig onderwijs de vinger ge legd op de voeding van het vee. Naast wat produkten van hef grasland (hooi en inge kuild gras), zo zei hij, bestaat het rantsoen voor een groot deel uit bijprodukten en na- gewassen van de akkerbouw, o.a. stoppelknol len, bietekoppen en -blad (vers en ingekuild), stoppelklaver, zaaigras, natte pulp, voeraard- appelen, peulvruchten, stro en voederbieten. Door aanwending van deze bijprodukten kan men de veestapel per ha vergroten, waardoor ook de rentabiliteit toeneemt, aldus deze spreker. RUWVOER EN KRACHTVOER Ir. M. P. de Jong, rijksveeteeltconsulent voor de veevoeding te Wageningen, besprak uit voerig verschillende voedingsmethoden. Hij legde daarbij het accent op de noodzakelijke aanvulling met krachtvoer. „Een goede produktie", zei hij, „is slechts te bereiken, als de koeien steeds over vol doende gra3 beschikken. Voer van mindere kwaliteit beïnvloedt de groei van micro organismen in de pens van het dier". Spreker achtte het noodzakelijk, dat de koe zoveel mogelijk ruwvoer opneemt. De kwali teit hiervan is heel belangrijk, aldus de heer De Jong, want nog steeds wordt te veel ge keken naar de prijs per 100 kg. Voor een goede produktie is voorts kracht voer nodig, omdat een tekort aan eiwit funeste gevolgen kan hebben. Van groot belang oor deelde hij ook de mineralenvoorziening, waar bij aanvulling met fosfor wenselijk is. Wat het jonge dier aangaat waarschuwde hij ervoor, dat de kunstmélk wel goedkoper is dan volle melk, maar dat deze slechts als STUDIEBOEKEN Alliloejenz, S. Twintig brieven aan een vriend; Benz, E. De Oosters-Orthodoxe kerk; Blake, E. C. De kerk in de komende tien jaar; Bloembergen, E. Liefhebben uit ver stand; Boo, J. A. de. Heraldiek; Broekmeyer, W. M. J. M. Wereld waarheen?; Ca sou, J. Marc Chagall; Crises van het ambt; visies en verwachtingen van uitgetreden priesters; Eldernbosch, P. A. Taizé; Faas, H. God Ne derland en de franje; Gorys, E. Weet wat je eet; Grzimek, E. Wilde dieren, blanke man nen; Hanlo, J. In een gewoon rijtuig; Hart, W. A. Facetten van de moderne psychologie; Kenen, P. B. Internationale economie; Klijn, A. F. J. Apostolische vaders; Mandahl-Barth, G. Ongewervelde dieren in bos en veld; Mei den, A. van der. Het gezicht van de kerk; Noorlander, H. Klompen, hun makers en hun dragers; Over jazz; Overduin, J. Worden als een man; Pop, F. J. Zo is God bij de men sen; Puchinger, C. Is de Gereformeerde we reld veranderd?; De Reformatie; Rönblom, H. K. De zaak Wennerström; Rijnsdorp, C. In de greep van het reus-achtige; Schmidt, A. M. G. De ark; Seth, R. Operatie Barbarossa; Slob, W. Vakantie met paarden; Spinoza, B. De kerngedachten van Spinoza; Tailleur, M. Met een mop de wereld rond; Tans, J. A. G. en M. Kok. Rome-Utrecht; Traas, M. Maat schappelijk werk in deze tijd; Uhl, F. De we reld in een kinderhand; Verkuyl, J. Daar en nu; Vries, W. de. De dood van Jezus van Nazareth; Weissberg, A. Mensen als koop waar; Wiechert, E. Het hoge feest; Wittop Koning, D. A. De oude apotheek; Woud tra, C. Filmen met de zoomlens; Zandstra, C. Shell toergids langs oude dorpskerken; Het zien. KINDERBOEKEN Andreus, H. Mannetje Muk; Anglund, J. Walsh. Lente is een nieuw begin; Berg, Ph. van den. De kru'islamp van Karin; Bruna, D. B is een beer; Das, R., en L. Pranger. Zeil jachten; Diekmann, M. Cu luz na man. (4 din); Doeksen, J. Poes en haar verzorging; Eising, M. Hans en Riekje, (dln. 10 en 11); Evenhuis, G. Erik en Anke. (dl. 3); Haar, J. ter. Lotje Chimp en Eekie; Haar, J. ter. Lotje duizend dieren; Haar, J. ter. Lotje Mark en Makkie; Tiaar, J. ter. Tristan en Irolde; Meer oude rijmpjes; Plate, H. Als zonen zo nen doden; Roos, H. de. Met de Kameleon er op los Sant, M. van 't. Stan durft het aan; Siebe, J. Harlekijntje in de stad; Siebe, J. Harlekijntje op reis; Smulders, L. Mozus, leider vgn Gods volk; Snoep-Binger, N. M. en N. Rol. Lapjeswerk; Vijftig oude rijmpjes. NASLAGWERKEN Fuchs, J. W. Klassiek vademecum; Geelen, J. van. Auteurs van de 20e eeuw; Huizinga, A. Het juiste woord voor puzzelaars; Hui een vervanging moet worden gezien. „An ders", aldus spreker, valt de opfok met kunst melk tenslotte toch duurder uit dan met volle melk. „Het jonge dier hoeft niet te wor den gemest, maar moet regelmatig kunnen groeien". GEMENGDE BEDRIJVEN Ir. H. Thomas, rijkslandbouwconsulent voor de weide- en voederbouw te Wageningen, sprak over voederwinning op gemengde be drijven. De hooiwinning, zo zei hij, stelt aparte eisen en vergt veel zorg. Het gras moet tijdig wor den gemaaid. Indien men het oud laat wor den, vermindert de voedingswaarde. Daarom is het nodig, dat de veldperiode kort wordt gehouden en dat het gras na het maaien wordt geschud. ..Bij het maaien en inkuilen", zei de heer Thomas, „kijkt men dikwijls te veel naar de kalender en te weinig naar het weer". Spre ker behandelde de verschillende technieken bij het maaien en opslaan van gras, klaver en luzerne en voorts de resultaten bij inkuilen met toevoegingsmiddelen en de foutieve toe passing ervan. Deze spreker wees tenslotte op een nieuwe methode, n.l. het vóórdrogen. Als men daar na de kuil vlot afwerkt, zijn de resultaten goed. Na de inleidingen volgde een forumdiscussie, waaraan behalve de inleiders deelnamen ir. W. L. Harmsen, rijksveeteeltconsulent voor,Zee land, en de heer R. C. C. de Bruyckere, be- drijfsdeskundige voor de gemengde bedrijven in Zeeuwsch-Vlaanderen. Aan het eind van de bijeenkomst gaf de rijks landbouwconsulent voor Zeeuwsch-Vlaande ren ir. L. Th. de Wit, een samenvatting van het besprokene. zinga, A. Klein woordenboek voor puzzelaars; Keast, A. Australië en de eilanden in de Grote Oceaan; Moderne encyclopedie der wereld literatuur. (dl. 3); Schreiner, J. P. Encyclo pedie van de sportvisserij. ROMANS Achebe, Ch. Een zoon van zijn volk; De be grafenis vindt om vier uur plaats; Bernlef, J. Schaduwen van een vlek; Borchert, W. De treurige geraniums; Caspary, V. De vrouw d e hij hef had; Ceceherini, S. Het transport; Christie, A. De zaak Styles (det.)Christie, A. Brief van een dode. (det.); Christie, A. Doem der verdenking, (det.); Clifford, F. Opdracht zonder risico; Demets, A. Het le ven drijft; Forester, C. S. De jonge Horn- I lever; Ginzburg, N. De stemmen van de avond; Glaskin, G. M. Achtervolging in Amsterdam; Gordimer, N. De zachte stem van de slang; Harrison, H. Doodstrijd op Pyrrus Hora Adema, W. Meisjes blijven meisjes blijven meisjes; Kampen, A. van. Terug naar Calvi; Katcha, V. Schuldig?; King, F. De liefde die ons scheidt; Lampo, H. De ruiter op de wolken; Lofts, N. Huis in de stad. Lofts, N. Huis in de schemering; Log- gum, M. van. De oertijd voor het venster; Lyall, G. Incident op Jamaica; Malamud, B. De fikser; Meyer, L. Het glasheldere hoofd; Michaels, B. De heer van de zwarte toren; Mitford, N. Liefde in een koud klimaat; Mo- berg, V. De emigranten; Moberg, V. Pioniers in de nieuwe wereld; Mulisch H. Het stenen bruidsbed; Parise, G. De grote baas; Rueb- amen, H. De heksenvriend; Ruyslinck, W. Golden Ophelia; Schendel, A. van. Een Hol lands drama; Simenon, G. Maigret en de clochard (det.); Simenon, G. Maigret en de lange lijs... (det.); Vestdijk, S. De leeuw en zijn huid; Wibberley, L. De muis die naar de maan ging.. BUITENLANDSE ROMANS Blais, H. C. Une saison dans la vie d'Em- manuel; Bruckner, K. Viva Mexico; Dayan, Y. Death had two sons; Kessel, J. Les cava liers; Lang, O. F. Campingplatz Drachenloch; Massip, R. Le rire de Sara; Meister, K., en C. Ander.en. Jan und die Juwelendiebe. Met ingang van 22 januari zullen de post kantoren op werkdagen ook na drie uur open zijn voor alle geldzaken. Dit betekent een uitbreiding van het dienst betoon op de werkdagen. Sinds de werktijd verkorting in 1961 waren de postkantoren alleen op vrijdag de hele dag voor geldzaken open. Enkele maanden geleden werd het mo gelijk om kaschèques ook na drie uur te ver zilveren.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1968 | | pagina 2