l 8,90 9,50 3,95 11,50 DE FORSYTE SAGE 5,90 S.F. BOEKHANDEL VINK 583e Staatsloterij AANVANG VERKOOP LOTEN maandag 8 januari 1968 R. H.de Ridder Kanaalkade 92 Axel tel. 01155 - 443 De Chr. Fanfare „Hosanna" te Axel hoopt op dinsdagavond 9 januari 1968 haar ZAKELIJKE JAARVERGADERING te houden om 8 uur in het repetitielokaal Jeugdgebouw Kerkdreef. Begunstiger of niet, iedereen is welkom. Het Bestuur. Drukkerij J. C. Kopstukken zoals niemand ze kent Het zwarte korps onder de doodskop Een veegje natte Verf Terreur in de Politiek Bekendmaking INDIENEN REKENINGEN OVER HET JAAR 1967 Burgemeester en wethouders van Axel verzoeken diegenen, die over het jaar 1967 nog gelden van de gemeente te vorderen hebben, hun rekeningen (voor zover zij dit nog niet hebben gedaan MET DE DAAROP BETREKKING HEBBENDE BESTELBONNEN VÖOR 15 JANUARI AANSTAAN DE in te dienen ter gemeentesecretarie, af deling Financiën. Indien de achterzijde van de bestelbon als rekening wordt gebruikt of wanneer voor iedere bestelbon een afzonderlijke nota wordt uitgeschreven, zal dit de betaal baarstelling bespoedigen. Rekeningen, waaraan de bestelbonnen ontbreken, zullen moeten worden terug gezonden. Axel, 28 december 1967. Burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris P. G. v. d. Bosse De burgemeester M. K. v. Dijke Gesprekken met gelovigen en ongelovigen „De Verloofden" a. b. d. Berichten van het Stadhuis AANVRAGEN RIJKSSTUDIETOELAGEN Voor het aanstaande studiejaar kunnen rijks studietoelagen worden aangevraagd voor studie in Nederland aan de meeste instel lingen voor de volgende vormen van onder wijs wetenschappelijk onderwijs voorbereidend wetenschappelijk onder wijs hoger algemeen voortgezet onderwijs (h.a.v.o.) middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. Nadere inlichtingen omtrent het bovenstaan de zijn in de regel te verkrijgen bij de ad ministratie van de instelling van onderwijs, die thans wordt bezocht of bij de afdeling Rijksstudietoelagen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Nieuwe Uitleg 1, 's-Gravenhage. Aanvraagformulieren, waarvan een beperkt aantal ter gemeentesecretarie verkrijgbaar is, moeten uiterlijk vóór 1 februari 1968 inge vuld worden ingediend. GEMEENTEBESTUUR VAN AXEL RECIPIEERT OP 2 JANUARI 1968 Het ligt in de bedoeling van burgemeester en wethouders van Axel om ter gelegenheid van de jaarwisseling te recipiëren op DINSDAG 2 JANUARI 1968, des avonds om 7.00 uur in het stadhuis. Voor deze receptie zullen geen uitnodigingen worden verzonden. Relaties, besturen van verenigingen, instel lingen, corporaties en bedrijven, alsook par ticulieren die hun gelukwensen willen aan bieden, zijn van harte welkom. Nieuwjaarsreceptie Commissaris op zaterdag 6 januari De Commissaris der Koningin, mr. J. van Aartsen, en mevrouw C. van Aartsen-Stap hopen op zaterdag 6 januari a.s., des mid dags van 4 tot 6 uur, een nieuwjaarsreceptie te houden in de Statenzaal te Middelburg (ingang vanaf het Abdijplein). Middelburg, 22 december 1967. T C. A. P. VAN ALTEN Metselaar - Aannemer Wilhelminastraat 1 wenst allen een VOORSPOEDIG 1968 M. J. v. d. BERG-DE JONGE Oranjestraat 8 - Axel G.N. J. DEN HAMER-DIELEMAN Handel in brandstoffen Polenstraat 4b - tel. 568 G.N. G. N. Fa. D. P. SCHUTZ Textielhandel Weststraat 7, Axel N.J.v.BIEZEN-QESNSEN KERKSTRAAT 9-11 AXEL. TEL.M1 GELUKKIG NIEUWJAAR SLAGERIJ BLANKERT Oranjestraat 2 - Axel wenst allen een VOORSPOEDIG 1968 Zelfbediening VAN KAMPEN Julianastraat 62 - Axel G.N. GARAGE DE JAGER Nieuwendijk 1 wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR Assurantiekantoor J. DE KLERK wenst u een GELUKKIG NIEUWJAAR AXEITS ZUIVELHUIS P. Koekkoek-Kayser Prins Hendrikstraat 2 - Axel wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR Fa. KOSTER-DEIJ Stationsstraat 34 - Weststraat 13 wenst allen een VOORSPOEDIG 1968 J. SCHEELE Fourage- en transportbedrijf Singelweg 93 - Axel - tel. 767 wenst allen een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR GELUKKIG NIEUWJAAR FOTOHANDEL SCHELLEMAN Noordstraat 13 - Axel - tel. 732 Alle fotobenodigdheden Portretlijsten, albums ontwikkelen, afdrukken, inlijsten. GELUKKIG NIEUWJAAR MAISON SCHELLEMAN Noordstraat 13 - Axel - tel. 732 Dameshoeden - bontmutsen handschoenen - ^tola's - sjaals bruidssluiers - kroontjes TANGELDER'S BAZAR Koestraat 20 - tel. 408 wenst allen een VOORSPOEDIG 1968 Alle cliënten wensen wij een VOORSPOEDIG 1968 Reclamebureau - Studio 13 JOS. D. TOLHOEK Reklame-adviseur Weststraat 13 Axel P. VERHULST Café „Rotterdams Veerhuis" Sassing 4 - Telefoon 508 wenst allen een VOORSPOEDIG 1968 JAC. VASSEUR EN ZN. Schoenhandel - Reparatie Stationsstraat 24 - Noordstr. 33 Axel G.N. D. v. d. VELDE-HEIJNSDIJK Nieuwstraat wenst allen een VOORSPOEDIG 1968 C. VERSCHUREN Naaimachinehandel Stationsstraat 8 wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR Brood- en banketbakkerij J. VERHULST EN ZN. Julianastraat - Tel. 752 - Axel wenst cliënten, vrienden en bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR G.N. Loon-, ploeg- en maaibedrijf C. J. VERHULST Coegorstraat4 - Axel Aan allen een GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst door CHR. VINKE Levensmiddelenbedrijf Telefoon 683 Zeestraat 9 WIJNA'S Zuivelhandel Crijnssenstraat 7 - Axel wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR WILLEMSEN'S Levensmiddelenbedrijf Oosterstraat - hoek Julianastr. wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR GELUKKIG 1968 WOLFERT'S MELKHANDEL Telefoon 870 Nieuwstraat Aan allen een VOORSPOEDIG 1968 toegewenst door NICO BOLLEMAN Levensmiddelenbedrijf Wilhelminastr. - hoek Beatrixstr. G. J. v. d. BROEKE Gentsevaartstraat 11 - Axel wenst cliënten, vrienden en bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR Schildersbedrijf J. L. CAESSENS Bankertstraat 2 - Telefoon 658 wenst allen een VOORSPOEDIG 1968 DROGISTERIJ DEES Wilhelminastraat 44 - Axel wenst allen een GELUKKIG en VOORSPOEDIG 1968 R. KRUISIFIKX Salon Americain wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR Sigarenmagazijn Mevr. M. M. LIPPENS wenst al haar cliënten EEN VOORSPOEDIG 1968 W. P. LOURENS Agent R.V.S. Alle verzekeringen Wilhelminastraat 58 G. N. H. J. LEGRAND Sigarenmagazijn „Havana" Axel - Noordstraat 49 G.N. Drogisterij EMILE LOCKEFEER Zeestraat 6 Axel wenst allen GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1968 DIELEMAN's Schoenhandel Noordstraat 19 - Axel GELUKKIG NIEUWJAAR JAC. DIELEMAN Slagerij - Stationsstraat wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR P. DOBBELAAR Café „De Sport" - Zeestraat 1 wenst cliënten, vrienden en be kenden een GELUKKIG NIEUWJAAR Aan allen een ZALIG NIEUWJAAR FIRMA DUIJM Telefoon 537 Wolstraat 48 Autoservice en garagebedrijf J. C. VAN DRIEL Julianastraat 70 - tel. 997 wenst allen een VOORSPOEDIG 1968 toe. P. VAN ES Administratie- en Assurantiekantoor Prins Hendrikstraat 60 - Axel GELUKKIG NIEUWJAAR STOFFENHUIS „EUREKA" M. Borgt-Driessens Nieuwstraat - Axel wenst allen een VOORSPOEDIG 1968 GEBROEDERS HAAK Petroleumhandel - Sassing 5 wensen allen een VOORSPOEDIG 1968 BAKKERIJ HERMAN Weststraat 21 - Axel ALLEN GELUKKIG NIEUWJAAR C. HAMELINK Pieter Paulusstraat 13 - Axel wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR Fa. EM. MISSEGHERS en ZN. Graanhandel - Molenstraat 20 wenst allen een ZALIG NIEUWJAAR MARTEIJN-DE BOEVERE Landpoorfstraat 11-15 IJzendijke Noordstraat 26 - Axel G. N. KAPSALON MARKUSSE Telefoon 627 - Stationsstraat G.N. Axel Fa. K. en M. OPPENEER Kolenhandel en Transport Axel - Oudeweg 5-44 GELUKKIG NIEUWJAAR S. J. L. ORTELEE Prins Hendrikstraat 9 - Axel wenst allen een VOORSPOEDIG 1968 J. H. PEETERS ZN. Noordstraat Telefoon 487 wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR F. DE REGT-BAKKER Kolenhandel - Stationsstraat 35 Telefoon 606 wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR BAKKERIJ RUIJTENBURG ,,'t Broodhuijs" Magrette N 57 - Axel EEN GELUKKIG NIEUWJAAR Fa. C. J. SCHIEMAN-CAPPON Noordstraat 18 -Axel - tel. 614 wenst allen een VOORSPOEDIG 1968 FA. SCHOOT VLAAMSE VISHANDEL Weststraat 33 - Axel wenst allen een VOORSPOEDIG 1968 IS BJ ONS IN C0EDE HRNOE NIEUW! 50 voorvallen uit het leven van bekende figuren uit de politiek, wetenschap en kunst. De geschiedenis van de SS, die als artikelen serie in „Der Spiegel" grote opschudding verwekte. De nieuwe roman van WALTER ROLAND. Politieke geheime genootschap pen in deze tijd. JDe Mafia - O.A.S. - Ku Klux Klan John Birch Society - Black Muslims werk van Galsworthy Koop nu I Nog beperkt verkrijgbaar. gesprekken met bekende schrij vers en schrijfsters door Maria Rosseels, de schrijfster van „De dood van een non" „Ik was een kristen". en De eerste in België en Nederland verschijnende Science Fiction Omnibus WIST U DAT van Alessandro Manzoni, waar de ge lijknamige t.v.-serie van gemaakt is, uit voorraad leverbaar is. Markt 12 - AXEL - Telefoon 646

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1967 | | pagina 6