Predikbeurten Terneuzen Uit onze Omgeving Axel SPORT bekendmakingen DIENSTPLiC HT UITSPRAKEN INZAKE VRIJSTELLING ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1963 DE BEVRIJDING VAN AXEL :za! worden herdacht. VERKEERSM AATREGELEN HERFST- EN W2NTERGEVAREN HERFST EN WINTER... ERNSTIG GEVALLEN Vrijdag 13 september j.l. te omstreeks 17.15 uur is de bromfietsberijder, onze stadgenoot de heer PD„ te Sluiskil ernstig gevallen. Bij dit ongeval was zijdelings betrokken een ruiter te paad, genaamd H. E. Ph. J. te Boekhout. De heer J. kwam over het bruggetje vanaf „de vlakte" en bleef aan de Ioskade staan om het drukke verkeer te laten passeren. Daar reed ook onze stadgenoot D„ die vlak bij het paard kwam te vallen. Of het paard geraakt werd wist de ruiter niet, maar het dier had geen enkele verwonding, terwijl zich aan de kleren van de ongelukkige brom fietser ook geen paardenhaar bevond. Bij het onderzoek van de verkeersgroep der Rijks politie bleek echter dat de ketting van de bromfiets was gebroken, waardoor de bestuurder mogelijk zijn evenwicht heeft verloren. De juiste toedracht echter niet bekend. Dr. Wechelaar verleende eerste hulp en liet de ?er D. per ambulance naar het ziekenhuis te Sluis- brengen. Vermoedelijk had D. een schedelbasis- hactuur. Hij was zaterdag nog steeds buiten ken nis. AUTO-BOTSING Dinsdagmorgen 17 september j.l. had op de <else-Sassing een botsing plaats tussen twee cater elkaar rijdende auto's. v oorop reed de autobestuurder J. van D. te H st, die plotseling vaart minderde. Dit bemerkte de achteropkomende L. W. N. uit S aard, die juist naar de richtingaanwijzer keek, te met het gevolg dat hij met de rechtervoorzijde tegen de linkerachterzijde van de voor hem rijdende auto reed. Beide auto's hadden materiële schade. BENOEMINGEN Met ingang van 16 september j.l. is onze stad- ote mejuffrouw C. Verhulst, benoemd tot Piste ter gemeente-sekretarie van Zuiddorpe. )e heer L. de Braai te Terneuzen is benoemd straatmaker in tijdelijke dienst bij de Gemeente a el, ingaande 1 oktober 1963. OPBRENGST KOLLEKTES De in Axel gehouden kollekte ten bate van het K vningin Wilhelminafonds voor de Kankerbestrij- di 3 heeft opgebracht 779,47. In de periode van 9 tot en met 14 september v rd een kollekte gehouden ten bate van de Ver ging „AxelPolen De opbrengst was 510,57 BEENBREUK Ickterdag 14 september j.l. werd te Zaamslag de -tbalwedstrijd gespeeld tussen Zaanmslaq II en A.Z.V.V. III. Diep in de tweede helft, toen de stand 6—2 was <or het thuisspelend elftal, moest de wedstrijd .-den gestaakt. De Axelse doelman A. Schieman am toen n.l. in botsing met één der Zaamslag- vallers en bleef gewond liggen. Dokter E. te omslag konstateerde een beenbreuk en liet de "fortuinlijke doelman per ambulance naar het zie- ihuis te Sluiskil vervoeren. VOETBAL ONGELUKKIG MOMENT IN SOLIDE VERDEDIGING KOSTTE DE WINST Vorige week startte Axel I bijzonder hoopgevend in de lastige uitwedstrijd tegen heB Brabantse B.S.C., maar 15 september j.l. kregen de oranje hemden op eigen veld een enigszins onfortuinlijke nederlaag te slikken, tegen een gelukkiger spelend Hontenisse I. Qua voetbal was Axel wellicht iets beter, maar Hontisse's strijdlust was iets groter. Deze faktoren kompenseerden elkaar, met het ge volg dat de ploegen volkomen aan elkaar waren gewaagd. Beide verdedigingen waren zeer solide, wat ook blijkt uit de eindstand. Axel kreeg namelijk de kleinst mogelijke nederlaag te slikken (0—1). In een doelpuntloze eerste helft zagen de toe schouwers twee dominerende verdedigingen, die niet veel kansen weggaven. Toch was na ongeveer een half uur spelen Axel heel dicht bij een treffer, maar het beslissende schot van F. Verstraten suisde rakelings langs het houtwerk. Zoals later zou blijken kwam de beslissing tot stand na acht minuten spelen in de tweede helft. Achterspeler Scheele speelde hard terug, maar in plaats van in doelman Verpoorte's veilige handen te belanden, beukte de bal de paal, sprong terug het veld in en kwam voor de schietgrage voeten van P. van Waterschoot, die dit buitenkansje niet het glippen. Hij stelde Verpoorte voor een vol dongen feit (0—1). Axel reageerde feller en dit resulteerde in een aantal hoekschoppen, helaas zonder het verdiende resultaat. Enige tijd zag Hontenisse kans het spel met goed opgezette aanvallen te verplaatsen, maar in de slotphase moest men toch „alle hens aan dek roe pen om een fel slotoffensief van onze stadgenoten te kunnen weerstaan. Een doelpunt kwam echter niet meer op het scorebord Jammer voor het elf tal, want een gelijkspel had de verhouding wel iets juister weergegeven. TERNEUZEN A I-AXEL A I Zaterdag 14 september j.l. speelden onze Axelse A-junioren een uitwedstrijd tegen Terneuzen A I. De uitslag zou doen vermoeden dat onze stadge noten minder waren, maar in kracht ontliepen de elftallen elkaar maar heel weinig. Axel nam een voorsprong van 0— 1 door een doelpunt van Wim Lensen, maar nog voor de rust werd het 11. Door een paar ongelukkige momentjes in de tweede helft werd de uitslag tenslotte 3—1 voor "Terneuzen A I. TERNEUZEN B I-AXEL BI Dat de Axelse B-junioren iets in kracht hebben ingeboet sedert de vorige competitie, bleek zaterdag 14 september j.l. in de lastige uitwedstrijd tegen Terneuzen B I. De jonge Temeuzenaars produ ceerden drie treffers, terwijl de Axelse voorhoede geen bres kon schieten in de verdediging van haar tegenstander. Uitslag dus 30 voor Terneuzen B I. TWEEDE A.Z.V.V.-NEDERLAAG WERD IN ARNEMU1DEN EEN FEIT UITSLAGEN GESPEELDE WEDSTRIJDEN. Axel IHontenisse I 01 Axel IIHontenisse II 32 A.Z.V.V. IIKapelle I 32 Arnemuiden I—A.Z.V.V. I 5—1 PROGRAMMA VOOR HET WEEK-EINDE A.Z.V.V. I—S.S.C.'55 I Dosko I—Axel I Hulst II—Axel II Kats I—A.Z.V.V. II Slechts één treffer van Axelse voorhoede. WIELRENNEN SPURT VAN BUKACKI REIKTE ENKELE CENTIMETERS TE KORT Zaterdag 14 september startte Richard Bukacki in een nieuwelingenwedstrijd te Stekene over 75 kilometer. Er waren 23 vertrekkers waarbij drie Nederlanders. Bukacki streed in de voorste ge lederen, want Van de Wege en De Block be landden na half-course in de achterhoede. De kanshebbers in deze wedstrijd sloegen elkaar nauwlettend gade, met het gevolg dat vier renners konden ontsnappen en een voorsprong namen van een minuut en twintig sekonden. De koplopers handhaafden hun voorsprong tot in de zesde ronde maar toen kwam er een felle reaktie uit het pelo ton, dat onder druk van Bukacki en de plaatselijke favoriet Ferket in nauwelijks één ronde voor een hergroepering zorgde. Twaalf renners gingen nu aan de kop, terwijl de rest van het veld kansloos was voor de eindzege. In de laatste ronde poogden de renners her haaldelijk om weg te komen, maar alles bleef bij een tot aan de finish. In de spurt zag Richard kans om ver voorin te eindigen. Alleen Van Breuseqhem moest hij laten voorgaan, al was het maar enkele banddikten. Deze prestatie van Richard was opmerkelijk goed, wanneer men weet dat de winnaar in rechte lijn kon sprinten, terwijl Richard helemaal buitenom moest komen, om enkele anderen te passeren. RICHARD BUKACKI LEVERDE EEN NIEUWE VOORTREFFELIJKE PRESTATIE Zondag 15 september j.l. werd een wielerwed strijd gehouden te Kieldrecht-Prosperpolder in Bel gië, waar 25 vertrekkers waren. Nauwelijks was h»t startsein gegeven of de latere winnaar, de Belg Colmap, ging aan het lopen. Hij kreeg spoedig gezelschao van een landgenoot en samen namen zij een behoorlijke voorsprong. On geveer half-course zetten twee Nederlanders een enkele ronden durende achtervolging in, waarbij Bukacki bergen werk verzette en het gevo'g was dat hij met Eddv Voprman in z'n wiel de aan- sluitinq wist te oewerken. Een keurige prestatie van deze beide renners. Nu gingen dus vier renners aan de leiding, die elkaar in de sprint de eindzege betwistten. N'et precies volgens de regels van de kunst, maakte Colman z n grote rivaal Bukacki reeds ver voor de streep kansloos voor de z»ge. Richard werd dus TWEEDE, terwijl Voerman als vierde finishte. Dit week-einde dus twee tweede plaatsen, wat een prachtige sportieve prestatie genoemd mag worden. TERINZAGELEGGING. Ter gemeentesecretarie ligt voor een ieder ter inzage een uitspraak van de Minister van Defensie gedagtekend 11 SEP TEMBER 1963 inzake aangevraagde vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige. BEROEP. Tegen elke uitspraak kan iedere belang hebbende UITERLIJK DE TIENDE DAG na de dag van deze bekendmaking in beroep komen HET BEROEPSCHRIFT MOET met redenen omkleed zijn en BIJ MIJ WORDEN INGEDIEND Mijnerzijds wordt voor de doorzending van het beroepschrift aan de Kroon zorggedragen. De Ko ningin beslist op het beroep bij een met redenen omkleed besluit, nadat de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, is gehoord. Indien de ingeschrevene, wie de uitspraak geldt, buiten Nederland verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met over schrijding van de termijn van 10 dagen genoegen worden genomen. Zolang omtrent zodanige over schrijding geen beslissing is genomen, wordt de uit spraak na het verloop van de termijn van 10 dagen als onherroepelijk beschouwd. AXEL, 13 september 1963. De burgemeester der gemeente Axel, M. K. VAN DIJKE. Burgemeester en Wethouders van AXEL brengen ter openbare kennis, dat op Zij verzoeken op die dag van des morgens tot zonsondergang de vlag uit te steken. AXEL, 16 september 1963. Burgemeester en Wethouders van Axel, De Sekretaris, De Burgemeester, P. G. v. d. Bosse. M. K. van Dijke. Burgemeester en Wethouders van AXEL bren gen ter openbare kennis dat ter lezing voor een ieder gedurende drie maanden op de secretarie der gemeente is nedergclegd hun besluit van 6 septem ber 1963 betreffende Verkeersmaatregelen in de Schoolstraat. AXEL, 18 september 1963. Burgemeester en Wethouders van Axel, De Sekretaris, De Burgemeester, P. G. v. d. Bosse. M. K. van Dijke. COMBINE IN BRAND Woensdagnliddag 18 september j.l. te ongeveer r.30 uur ontstond er brand in een combine, werk- m op een perceel bouwland in de Beoostenblij- Ider te Axel. De Axelse brandweer was bijzonder attent, want r men kon waarschuwen, was de brandweer- 'o, bemand door de chauffeur en enkele brand- - chten reeds op weg naar de brand. Iet een schuimblusser was de brand spoedig ge lust. SCOOTER TEGEN KOE Voensdagavond 18 september j.l. te omstreeks 0 uur had op de rijksweg Axel—Kijkuit, ter 3te van het 2e Plaatje, een botsing plaats. De scooterberijder H. H. uit Clinge reed daar t' en een plotseling de weg overstekende koe, e -ndom van de heer J. D. te Axel. Je berijder van de scooter liep enkele lichte •wondingen op. ZONDAG 22 SEPTEMBER 1963 Ved. Herv. Kerk 10.00 en 2.30 uur: Ds. P. J. aings. eref. Kerk (Kerkdreef) 10.00 uur en 2.30 uur D A. Kuiper. Geref. Kerk (Pironstraat) 10.00 en 3.00 uur: Ds. van Leeuwen. Geref. Gemeente, 10 en 2.30 uurLeesdienst. ZONDAGSDIENST ARTSEN l22 SEPTEMBER Dokter Schiltman. LOFFELIJK OVERSCHOT OPZICHTER GEVONDEN IN WESTERSCHELDE laandagmiddag om twee uur heeft de rijks— tie te water in de Westerschelde nabij de ;enaamde peilboot, het stoffelijk overschot ge- voi den van de heer A. Villerius, opzichter bij le rijkswaterstaat. Enige dagen geleden moest de heer Villerius aan de Westhaven te Terneuzen •itrolewerkzaamheden verrichten. In de namiddag ->id zijn auto onbeheerd bij het water aangetrof fen Aangenomen werd, dat hij van de gladde 0 oiïng in het water was gegleden. De competitie 1963/1964 is pas twee wedstrijden oud en A.Z.V.V. bengelt samen met Rillandia punt loos onderaan de ranglijst. Men zou kunnen zeg gen het is nog maar een begin er kan nog van alles gebeuren, maar de hele competitie is slechts 14 wedstrijden lang en dan kan men echt niet te veel steken laten vallen. Een achterstand van vier punten is dan al heel watGezien de doelcijfers zou men zeggen dat het elftal geheel uit vorm is. De anders zo uitermate schotvaardige voorhoede produceert nu in twee wedstrijden slechts drie tref fers, terwijl de achterhoede niet minder dan negen maal werd gepasseerd. Het zal voor trainer Walraven geen gemakke lijke taak zijn, om z'n jongens uit de impasse te halen. Onmiddellijk dient hieraan te worden toegevoegd dat de uitslag van de wedstrijd tegen Arnemuiden zeer geflatteerd is, want in de tweede helft werden de „vissers heel lang op eigen helft teruggedron gen. De als altijd beweeglijke Poortvliet kreeg geen konstante dekking van de A.Z.V.V.-verdediging en het resultaat hiervan kon men reeds zien na ongeveer 20 minuten voetballen. Tweemaal voor zag hij z'n medespeler van een goede pass en zowel in de 15e als in de 19e minuut schoot Robby van Belzen raak (20). Maar ook Poortvliet zelf liet zien dat hij kon doelpunten, want nauwelijks één minuut later rond de hij een combinatie met van Belzen fraai af (3-0). Het duurde tot 30 minuten in de tweede helft, voor A.Z.V.V. kans zag iets van haar achterstand af te knabbelen, door M. de Visser (3—1). Het laatste kwartier drong Arnemuiden nog even aan en dat resulteerde in twee treffers. In de 88e minuut werd het door Poortvliet 4—1, terwijl rechtsbuiten de Ridder de eindstand bepaalde op Met de thuiswedstrijd tegen S.S.C. voor de boeg, de koploper in deze afdeling, ziet de toekomst er niet direkt rooskleurig uit. HONTENISSE AI-A.Z.V.V. AI Zaterdag 14 september j.l. brachten de A.Z.V.V.- junioren een bezoek aan Kloosterzande om daar uit te komen tegen de „Hontenisse' -junioren. De Axelaars waren in het veld niet minder, maar verloren wat onfortuinlijk met 2—0. VOORTREFFELIJKE PRESTATIE Een opmerkelijk beter spelend A.Z.V.V. II dan een week geleden, heeft het sterke Kapelle I zater dag j.l. op het terrein aan de Buitenweg een kleine maar verdiende 3—2 nederlaag toegebracht. De Axelse doelpunten werden gescoord door mid- voor Frans Dekker (2 x) en door B. Klap (lx). NIEUWELINGEN REDEN GEMIDDELD 44Y2 KM. PER UUR Woensdag 18 sept, j I. reed Richard Bukacki in een wielerwedstrijd te Hamme. Er waren 53 vertrekkers, waaronder een groot aantal coureurs die reqelmat'g overwinningen op hun erelijst schrijven. Een select gezelschap, zoals men slechts zelden aan de start bij elkaar ziet. Het zeer bochtige parcours moest elfmaal worden gereden en de renners deden dat in zo hoog tempo dat uitlopen buitengewoon moeilijk was. Dén u.tlooppoging, waarbij zeker zes grote kans hebbers, leek te zullen slagen, maar het fel jagend peloton kwam in de achtste ronde weer bij. In de tiende ronde wist één renner te ontsnappen en hij behield z'n geringe voorsprong tot op de streep. Vlak achter hem stormde een groep van zeker veertig renners naar de meet en Richard zag kans om beslag te leggen op een zeer goede zeven de plaats. De ruim 70 kilometer werden afgelegd in onge veer 1 uur en 36 minuten. ZWEMMEN ZWEMDIPLOMA'S Zaterdag 14 september j.l. werd in het Zwembad van de „Axelse Bad- en Zweminrichting" aan de van Middelhovenstraat te Axel de proeven afge nomen voor het verkrijgen der zwemdiploma's. De weersomstandigheden waren voor de tijd van het jaar, en ook voor dit seizoen, vrij gunstig. De geslaagden zijn: DIPLOMA 1 Meisjes L. Adam; O. Bouman; A. de Jonge; J. v. d. Linden; A. J. Overdulve; A. Polderman; R. Ruts; I. de Rijcke; M. Sikkema. DIPLOMA 1 Jongens O. de Bart; A. de Blécourt; J. Dieleman; M Dieleman; C. den Hamer; R. Kroes; B. Veenstra; J. G. Veenstra; J. Verduin. DIPLOMA 2 Meisjes E. Brandt; L. Brandt; A. Hamelink; J. J. S. Ho- gendoorn; J. M. de Kunder; M. Kroes; L. Langerak- A. Loonen; M. C. de Regt; J. Roose; C. C dé Putter. DIPLOMA 2 Jongens W. J. C. de Blécourt; P. Brandt; A. Kroes; A. Ramselaar; B. Veenstra; J. G. Veenstra. DIPLOMA 3 Meisje J. Schuitvlot. DIPLOMA 4 Meisje D. L. Overdulve. DIPLOMA 4 Jongen A. D. van Wijck. 8 Afgewezen. Herfstkleuren tooien zo langzamerhand weer het landschap. Een lichte ochtendmist tovert diamantjes in zorgvuldig door vlijtige spinnen geweven web ben, een laag dorre bladeren markeert weer de route van de weggebruiker de herfst een van de kleurigste jaargetijden is weer in het land. Straks komt de sneeuw een witte deken over het landschap leggen, ademen we weer donzen wolkjes uit, zet de dauw zich af op takken en wegen als rijm of ijzel. De lage zonnestand geeft hst herfst- en winterlandschap een aparte bekoring. Minder bekoorlijk zijn de natte, rottende bla deren, opgevroren dauwparels, en ijzel op onze vaderlandse wegen. Al deze elementen, die zo aan het schoonheidsgevoel van de mens appelleren, vormen even zoveel verradelijke bestanddelen van het wegverkeer. Het slipspook heeft de handen vol In het kader van zijn kernthema-aktie „herfst- en wintergevaren" vraagt het Verbond voor Veilig Verkeer alle weggebruikers attent te zijn op dat slipspook, dat juist toeslaat als niemand er erg in heeft. Bij natte wegen wordt één van elke drie verkeersongelukken veroorzaakt door het slippen, en bij beijzelde wegen is dat zelfs de oorzaak van vier van de vijf ongelukken. Deze cijfers zijn vol doende om aan te tonen hoe enorm belangrijk het is als weggebruiker gewapend te zijn tegen plotseling optredende „slippertjes"... Het beste harnas tegen het slipspook is wel het volgen van een anti-slipcursus bij een van de door de verkeersbonden georganiseerde of gecontroleerde scholen. Weliswaar vergt zon cursus een uitgave, maar deze uitgave is volledig verantwoord ééns komt de tijd dat het slipspook het geïnvesteerde bedrag met rente terugbetaalt. Op zo'n cursus wordt u geleerd nooit te remmen als de weg glad isontkoppelen, en dan öm het obstakel heen „schuiven". Moet u per se tóch remmen cadans- remmen, ofwel pompen met de rem in de cadans van de auto. Deze puntjes en nog veel meer worden u in een antislipcursus bijgebracht. De andere beveiliging tegen het slipspook is het profiel van de banden. Indien de groeven minder dan 2 mm diep zijn, wordt de toestand bedenke lijk, en is de profieldiepte één milimeter of minder dan is die fataal 1 Kijk daarom nog eens extra naar uw banden, voordat u gaat genieten van het fraaie herfst- en winterlandschap... HENGELEN JEUGD - HENGELWEDSTRIJD Zaterdag 14 september j.l. 's middags te 15.00 uur organiseerde de Axelse Hengelsportvereniging „Geduld Overwint Alles" een hengelwedstrijd voor haar jeugdleden op de ideaal gelegen visvijver in het Axelse recreatiegebied. Er waren 21 deelnemers. De uitslag 1. J. P. van Cadsand; 2. L. Scheele; 3. W. van Drongelen; 4. J. van Rijn. DUIVENSPORT POS TDUIVENBERICH T De Duivensociëteit „De Verwachting" te Axel hield 15 september j.l. een vlucht op Quievrain. De uitslag was 1 en 10 E. van Dorsselaar; 2 en 4 A. Peersman; 3. D. Haulez; 5 en 9. J. de Feijter; 6. K. Verbunt; 7. M. van Beveren; 8. J. Weesepoel.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1963 | | pagina 2