Uitnodiging aan alle vrouwen van Zeeland DAG VAN DE VROUW Programma RUYTEN BURG fa J. C.Vink I kerko NOVA HEROPENING tentoonstelling Parker Televisie Radio Elektrische verlichting Koelkasten Wasmachines Stofzuigers Strijkijzers Adverteren doet verkopen Het Centrum" Bioscoop Drukwerkorders Vrouwenbungalow i r Chr. Nat. School, Axel 1 tot een bezoek aan de woensdag 12 juni tijdens ,Axel '57 Toegangsprijs f 1,50 .J 2.45 uur Samenkomst in de amusementshal op het feestterrein. Opening. Culinaire show o. 1. v. de befaamde chefkok Hellendoorn. Pauze. Amusementsprogramma. Rondleiding over de tentoonstellingen. 3.00 uur 3.15 uur 4.15 uur 4.30 uur 5.30 uur HEDEN zaterdag 25 mei des n.m. om 2 uur, Landbouwhuishoudschool Axel Axel 1ste prijs Elektrische Koffiemolen f 47,50 2de prijs Philips Infraphil-bestralingslamp f 37,50 3de prijs Elektrisch Klokje f 29,75 4de prijs Schemerlampje f 12,75 Fa. J. C. VINK Harkt 12 Tel. 646 AXEL SAFARI Abbot en Costello als loodgieters mm Georganiseerde groepen van VROUWENORGANISATIES genieten SOpCt reduktie en reservering van zitplaatsen bij tijdige opgave aan het sekretariaat »AXEL '5 7« Gemeentehuis Axel. i i een echte VOOR 121.- Televisie - Radio en Electro- Installatie en Reparatiebedrijf Noordstraat 56 58 Axel Telefoon 735 Parker Markt 12 Axel w van onze, dior aankoop van een naast ons geleg°n pand, vergrote en gemoder..i- zeerde zaak in en nog vele andere elektrische apparaten. Bezoekt de op dinsdag 28 mei van 2 tot 4.30 uur en van 7 tot 8 30 uur, in de lokalen Julianastraat 1 en Kerkdreef 16. s Middags is er tevens openbare les. Ook kuanen nog nieuwe leerlingen en kursisten worden opgegeven, Ter gelegenhe d van deze heropening hebben wij een aantrekkelijke prijsvraag waaraan iedereen gratis kan meedoen. v J In onze etalages is een gewoon, wit elektrisch-snoer van een bepaalde lengte. Aan u uit te zoeken hoeveel meter, centi en milimeter de lengte van dit snoer is Formulieren gratis verkrijgbaar in onze zaak. U kunt inleveren tot zaterdag 2 juni vóór 18 30 uur. De uitslag wordt 's avonds om 8 uur bekend gemaakt.- -se- -s .♦x mm-mm mm mm--mmmmmm>mmym a KLEINE en GROTE Kinderen die vóór 1 oktober a.s. 6 jaar zijn, kunnen als leerlingen worden ingeschreven liefst vóór 1 juli Opgaven bij het Hoofd der School J. J. DE RIDDER, Pironstraat 34, Telefoon 801 Zaterdag 25 mei aanvang 6.30 en 9 uur en zondag 26 mei aanvang 3 45 uur brengen wij de grootste avonturenfilm der laatste jaren met Victor Mature en Janet Leigh. Een machtig drama in een wereld van pri mitieve haat en hartstochten. Geheel opge nomen in Afrika in cinemascope en prachtige kleuren. Een overweldigend avontuur dat u tot de laatste meter in ademloze spanning boudt Toegang 14 jaar. Zondag 26 en maandag 27 mei om 8 uur Jane Russell in Vrouwen als Mamie Stover vindt men in alle vermaakcentra ter wereld I Haar rijkdom steeg, haar moraal daalde honderden man nen zocht vertier in haar vrouwenbungalow en jonge gastvrouwen maakten het een toe vluchtsoord voor verlof soldaten. Toegang 18 jaar. Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) aanvang 3 45 en 8 uur Maar ze zoeken het hoger op. Ze beleven weekends met vossenjachten, mooie meisjes en vreemde avonturen Enze doen nog gekker dan gewoonlijk 11 Toegang alle leeftijden r ra PARKER Ja, op en top Parkerfeilloos inktsysteem, „pli-glas" inktreservoir - slank, elegant model, iets kleiner dan de andere Parker mo dellen - dat is de Parker Slimfold. Kies uit 4 kleuren houders en 8 pen- punten de Slimfold naar Uw smaak, naar Uw hand. SLIMFOLD Komt bij ons onderstaand* zi?n"*' KERK0-""" eens f5erfco C»ble v a. f I2.90 I Kerko Dakota T.a. f 17.90 Kerko Cornet v.a. f 19.75 Super Kerkoline v.a. f 25.50 Alle met het vermaarde boord- model ..COMMA ND tR" Mooie nieuwe kleuren! Telefoon 575 AXEL Vraagt prijzen, modellen en inlichtingen. n A

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 4