AXELSE COURANT ■■-' Herrit de Jonge fielfik de Natuur zich in een nieuw kleed steekt, zo wenst een Heer deze tijd iets nienws v* Setter Se t NYLONS Profiteer van dit sprookjesachtige aanbod r Koop NU uw Philips radiotoestel want kopers krijgen een toestel cadeau Radio - Televisie - Electra Oranjestr. 2 Axel Tel. 565 KOSTUUMS Sportkolberts en -pantalons Regenjassen Gabardine jassen V C. Willemsen, Noordstr. 39, Axel J Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 10 APRIL 1957 71e Jaargang No. 54 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IED# l WOENSDAG EN ZATERDAG ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT, OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE Philips geeft maar liefst 1000 4- 1 kopers van een nieuw Philips radio-apparaat de contante prijs terug of een tweede toestel (van* 98.caideau Een sprookjesachtige prijsvraag met een prachtige kans één van die gelukkigen te worden Bij ons staan de nieuwe Philips toestellen 57 met „Bi-Ampli"' techniek voor U klaar. Kies uit en bij Uw toestel krijgt U het prijsvraagvouwblad, dat de sleutel kan zijn tot Sprookjesland UIT ONZE OMGEVING AXEL Wij brengen HEMDEN - DASSEN - HANDSCHOENEN enz. Wij komen op aanvraag met zi.chtzendingen aan huis. OOK IN JONGENSKLEDING zijn wij zeer ruim gesorteerd. Noordstraat 53 AXEL Telefoon 773 VOETBAL -OVERZICHT passend en verrassend elegant ABONNEMENTSPRIJSLoiie nummer» 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom 11,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland 1 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.Axel, Markt 12, Til. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS. «11 contracten belangrijke lag eonden Mededelingen 20 Klein» kdvertenttén (maximum 6 regel») 70 cent Iedere regel 8 ceel per m.m. A angrljke reductie, igen 20 cent per m.m. :lmum 6 regels) 1-5 regeU I meer 12 ceet extra. J ECLAME-BLAD s s - vb.V"T* sv AXELSE CENTRALE DOUANE - VELDDIENST RAMDE SMOKKELAUTO. Onze Axilse douane-ambtenaren zijn permanent waakzaam en actief, wat Zaterdagnamiddag weer bleek in de .Kieldrechtpolder onder de gemeente Clinge ter hoogte van het z.g. ,,Halfeind Een als verdacht voorkomende luxe wagen van het merk „Dodge" werd door de dienstdoende douane auto geramd en daardoor tot stilstand gebracht, waar bij vooral ide smokkelauto grote schade opliep. De bestuurder hiervan, zekere A. G. uit St. Niklaas maakte van de hem nauwelijks verleende gelegenheid gebruik zich tót de voeten te maken, doch kon na een ingezette achtervolging spoedig worden gegrepen. Het bleek een oude bekende van de douane te zijn. Nader onderzoek bewees dat met deze aanhouding weer een flinke slag was geslagen, daar de Belgische auto circa 900 kg. boter bevatte. Wagen en lading werden tot goede buit verklaard en in beslag ge nomen, terwijl G. voor nader onderzoek cn confron tatie onmiddellijk op transport werd gesteld teneinde te worden voorgeleid. 2e klasse B K.N.V.B. Twee krappe, doch waardevolle overwinningen. Het magere programma van deze afdeling bleef in het voorbije week-end beperkt tot de ontmoetingen Internos—Goes en R.A.C.—B.S.C., die ebiden in een kleine zege voor de thuisspelende clubs eindigden. Hierdoor naderden de Rijenaren de leiders tot op éénenkel punt na en werd de beslissing voor de defi nitieve toewijzing van de titel tot de Palmzondag ver daagd. Door de zege die Internos op een zwak en zeer slecht spelend Goes wist te behalen, distancieerde deze ploeg zich verder van de hekkensluiters, onze stadgenoten. Naar wij vernemen is het lopende protest van Axel tegen de toewijzing der beide extra-verliespunten, naar aanleiding van het voortijdig staken van de uit wedstrijd W.V.O. Axel (1-0) nu nog de enige kans en de strohalm waar het overigens vrijwel beëindigde 2e klasserschap onzer stadgenoten nog door zou kun nen worden bestendigd. MitsAxel na een zodanige beslissing het huzarenstukje uit zou weten te halen de laatste nog tegen R.A.C. te spelen thuiswedstrijd te winnen Internos—Goes 3—2. Een lauwe en volkomen luste loze kamp was het treffen tussen deze ploegen, dat te Etten-Leur plaats greep en waaraan Goes zich vrijwel niets gelegen bleek te laten liggen. De thuisploeg stelde tegenover het fantasieloze spel der gasten nog een dosis ijver, zodat zij binnen het kwartier door Schrauwen de leiding namen. Het was Rob Moens die voor de rust de gelijkmaker scoorde, ofschoon de aanvallen van Goes in de eerste helft sporadisch waren geweest. In de tweede helft kreeg de ontmoeting een fors karakter en moest de strijd herhaaldelijk wegens vrije schoppen en de verzorging van geblesseerde spelers worden onderbroken, zulks nadat even na de her vatting Piet Wijs de gasten aan de leiding had ge holpen (1—2). Een kwartier na de rust kreeg Internos een vrije schop te nemen. Door een Goes-hack werd het leder iets van richting veranderd, hetgeen fataal was voor keeper v. d .Vrede (22). Met nog ruim 20 minuten te spelen zette de Brabantse ploeg alles op alles en toen Schippers wat nonchalant wegwerkte had van Nijnatten geen moeite de uit zijn tent gelokte v. d. Vrede ten derde male te passeren. Hiermede hebben de Brabanders zich veilig gesteld en is de toestand voor Axel vrijwel hopeloos geworden. R.A.C,B.S.C. 3-2. In deze strijd gaf de betere techniek van R.A.C. de doorslag. Nog maar pas was men begonnen toen een kopbal van Jac. Maas door de gebr. v. d. Steen werd overgenomen, waarna één van hen scoorde (1—0). Even voor ie pauze wist mid- voor Voets de schaal weer in evenwicht te brengen. Na de hervatting was het in hoofdzaak de thuisclub die de lakens uitdeelde en eer de tweede helft tien minuten oud was had R.A.C. door Hellemons weer de leiding genomen (2—1). Vervolgens was het Pelk- mans die een paa r tegenstanders passeerde en de voorsprong op 3—1 bracht. Even voor het verstrijken van de tijd werd aan B.S.C. een strafschop toege wezen, die door Zwaan werd benut, zodat de eind stand 3—2 werd. Programma voor zondag a.s. GoesB.S.C. Uno Animo—HulstMiddelburg—Taxandria Roosen daalRood-WitAxel.R.A.C. 3e klasse D K.N.V.B. Spanning tot en met, onder zowel als boven. De strijd van de dag werd in deze afdeling ge leverd te Terneuzen, doch deze leverde weinig fraais op en het was slechts in naam dat hier een paar kampioenscandidaten om de hoogste eer streden. Qua vertoond spel mocht deze ontmoeting ternauwernood aanspraak maken op 3e klasse-peil. In de eerste helft vielen geen doelpunten cn wisten de Terneuzenaars hun licht veldoverwicht niet uit te drukken. Na de pauze waren de gastheren nog iets sterker en na een kwartier scoorde Koch. Een kwartier later wist Wissel nog éénmaal het r.et der Souburgers te vinden, die door deze nederlaag thans volkomen werden uitgeschakeld. Corn Boys had met de gasten van, de grenskant meer moeite dan de cijfers zouden doen vermoeden. Vooral voor half time hielden de bezoekers niet alleen krachtig stand, doch leken deze volkomen gelijk waardig. De rust bracht ook hier een doelpuntloze verhouding. Ook na de rust duurde het nog geruime tijd eer Verhelst het Steense net kon vinden. Dit gebeurde na 25 minuten spelens, doch nu kwamen de doelpunten ook aan de lopende band. Nadat Verhelst de stand op 2—0 had gebracht, was het v. d. Eeckhout die regelmatig hieraan nog twee doelpunten toevoegde. Te Middelburg werd een op laag peil staande ontmoeting gespeeld tussen Zeelandia en Zeeland Sport. In de 23ste minuut scoorde Klopmeijer voor de gasten (0—1) en behielden tot aan de thee deze voor sprong. Onmiddellijk na de hervatting trapte doelman Florusse slecht uit en dié had door van Iren de ge lijkmaker tot gevolg (1 1). Nadat Schuit een pass van Feenstra had benut 12) was het nogmaals van Iren die deschaal wederom in evenwicht bracht en hiermede kwam ook het einde. Meer spanning bood de strijd tussen R.K.F.C. en Odio aan de Raayberg, waar pas enkele minuten voor het einde de beslissing viel toen linksbuiten van Eekeren door alles heenbrekend de Odio-doelman het nakijken gaf (10). Eveneens spannend was het duel in Putte lussen de Grenswachters en Meto, waar reeds na 9 minuten rechtsbinnen van Beeck voor de thuisclub scoorde. Verder wist geen van beide clubs meer het doel te vinden, waardoor de Grenswachters verdiend wonnen en nu de vijfde plaats innemen boven Meto. Te Biervliet was van minder krachtsverschil sprake in de strijd tegen Hontenisse dan de uitslag zou doen vermoeden. De bezoekers wisten allereerst tweemaal te scoren, waarna Meijer een tegendoelpunt maakte en de stand tot de rust 1—2 bleef. Na de pauze bleef het verwachte Biervliet-offensief uit en waren het nogmaals de gasten die een derde doelpunt wisten aan te tekenen (13) en alzo de strijd te hunnen gunste beslisten. In alle soorten en maten verkrijgbaar bij

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1