AXELSE COURANT oelleroet nylons 1 Voor ieder figuur brengen wij een grote sortering konfektie LC. Willemsen r V oetbalo verzicht heren- en jongens- C. Willemsen, Noordstr. 39, Axel Frankering bij abonnement. Axel WOENSDAG 27 MAART 1957 71e Jaargang No. 5ö NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDTE WOENSDAG EN ZATERDAG ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZlIIDDORPE, KOEWACHT, OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE UIT ONZE OMGEVING AXEL «- passend en verrassend eleqant J %mi s-sisr *se* u-se ;-ascsaes* >set see mmm HEREN KOSTU UMS De nieuwste dessins met degelijk binnenwerk. Prijzen69.89.— 98.— 106.127.- 138.— 147.— enz. Enorme keuze. SPORTKOLBERTS Fantastische voorraden. Prijzen van 34.— tot 82.50. PANTALONS Alle maten in de prijzen van 22.75 tot 49.50. QABARDI NE JASSEN Wij leveren U reeds een zuiver wollen jas 4-draads geweven voor 89. De ALLERBESTE GABARDINE met satijn binding voor 128.75. JONGENSKOSTUUMS ook hierin grote keuze, waaronder anthracietkleur. LEDEREN JASSEN 'korte en lange modellen Eventuele veranderingen worden gratis verricht. wevenit Axel SPORTVESTEN Stijf ea Stram? Nu hier - dan daar? Neem Kruschen - en Uw pijnen verdwijnen. Voor BETERE Noordstraat 39 Tel. 648 AXEL ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement t Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland i 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tdl. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie, ïnp «onden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein,, kdvertentlèn (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent entra. BLAD „AXEL '57" GROEIT UIT TOT GROOTSE MANIFESTATIE. Maandag vergaderde het bestuur van de Stichting Streekcentrum Axel met de besturen van diverse plaat selijke verenigingen en uit hetgeen op deze vergade ring door de heren uit de verschillende sub-commissies ter tafel werd gebracht, bleek hoe zeer Axel er op ge brand is van deze Pinkstermanifestatie iets groots te maken. Alhoewel verschillende punten nog in voor bereidend stadium verkeren, kunnen thans toch weer enkele programmapunten worden aangekondigd. Vrijdag 7 juni tussen 2 en 3 uur zal de opening van de tentoonstelling plaats vinden, waarna de ge nodigden over de tentoonstelling worden rondgeleid. In de avonduren zal dan het amusement worden ver zorgd door verschillende plaatselijke verenigingen, waarvoor door „Mondaccordeola„Thalia L.J.G. en „Concordia's Boerenkapel" reeds is toegezegd elk een programma van circa een half uur te verzorgen. Zaterdag 8 juni zal de tentoonstelling in het teken staan van de landbouwmechanisatie met een speciale jaarmarkt voor landbouwmachines en auto s, waarvoor reeds diverse inschrijvingen werden genoteerd, terwijl op amusementsgebied deze dag in het teken van de muziek zal staan. Een muziekfestival is thans in voor bereiding, waarbij zowel in Axel als op het tentoon stellingsterrein door een aantal corpsen zal worden geconcerteerd. De Tiroler Holzhacker Bub n met Gerda Ziller zijn voor deze dag geëngageerd om vanaf 5 uur de stemming^ op de tentoonstelling te verhogen door hun optreden in de amusementshal, terwijl dan boven dien in de avonduren nog een slotconcert en taptoe op de Markt zullen worden gegeven door een der deel nemers aan het muziekfestival. Voor maandag 10 juni is een groot boogschutters- feest in voorbereiding, waar een Benelux-keizer zal worden geschoten uit de deelnemende koningen uit d; Benelux-landen. Vele honderden schutters worden voor dit evenement verwacht. Ook de voetballief hebbers zuleni op deze dag een attractief programma krijgen voorgezet, alhoewel thans nog niet vast staat wat zal kunnen worden geboden. Het amusement op de tentoonstelling zal deze dag o.m. worden verzorgd door Maria Zamora en haar Zuid-Amerikaanse show groep. Definitief kan nu ook worden aangekondigd dat de beroepskoers op dinsdag 11 juni door zal gaan op een geheel afgesloten parcours, dat alleen tegen entree toegankelijk zal zijn. Een rennersveld met internatio nale deelname uit de hoogste regionen zal hiervoor worden aangezocht, terwijl de organisatie van dit evenement in handen is gegeven van een deskundige. Namen als van Est, Wagtmans, Voorting, Fred de Bruijn, enz. zullen zeker onder de deelnemers voor komen. Het amusement voor de avond komt deze dag voor rekening van Max van Praag, de Selvera's enz. Woensdag 12 juni zal als laatste dag in het teken van de landbouw staan, waarbij o.m. in voorbereiding is een congres voor de landbouwers, fokveedemon- stratie's en ruiterdemonstratie's. Verder wordt o.m. nog gepoogd om deze dagen in Axel te krijgen de Haagse Politieakpel, de Mariniers kapel en eer beroepstoneelgroep voor de opening van het openluchttheater. Ook hetgeen door de standhouders zal worden ge presenteerd belooft zeer attractief te worden door demonstraties, modellen enz., zodat „Axel 57 zeker een unicum voor Zeeuwsch-Vlaanderen wordt. Het sparen van zegels voor doorlopende entree- kaarten wordt dus nog steeds aantrekkelijker en meer de moeite waard. Als U er nog niet mee begon, begin dan nu men in een zeer vriendschappelijke stemming de terug reis maakteNatuurlijk kunnen wij daarop geen verder commentaar maken Internos wil zeggen „entre nous" of in goed Hollands onder ons Wat „onder ons" bekokstoofd wordt daar helpt geen fighting spirit en ook het uiterste wat een ploeg presteren wil en kan op de grasmat aan. En zo blijft Axel ondanks de verdiende victorie van zondag nog aan de „rode lantaarn" gekluisterd. Bij de oranjehemden waren weer zeer ingrijpende wijzigingen in de opstelling aangebracht. Gommers stond weer onder de lat, terwijl Stokman en L. Jansen de rechtervleugel vormden. Verbunt speelde rechts half, maar bleek niet in staat de Brabantse vleugelman in bedwang te houden. Als scheidsrechter fungeerde de heer Jac. Hoogenboom uit Middelburg. Direct zit er aan weerskanten de nodige spirit in en reeds in de eerste minuten ontglipt het Uno Animo- doel aan en doorboring. Enige minuten later is dit het geval voor het Axelse doel als Gommers zich te ver voor zijn heiligdom had opgesteld en verrast werd door een hoog schot van rechtsbinnen Wartenberg, dat In alle soorten en maten verkrijgbaar bij 2e klasse B K.N.V.B. AXEL—UNO ANIMO 4-3. Meer spannende dan fraaie strijd verdiend gewonnen. In een van meet af spannend duel kwam de victorie ten slotte dubbel en dwars verdiend aan de oranje- hemden. Hetgeen niet zeggen wil, dat nu alle zorgen aan de kant zijn. O nee En bijlange na niet Wat hier ter plaatse voorspeld werd, is gebeurd. Het veel zwakkere Internos heeft de „kans benut en het thuisgespeelde duel van Roosendaal gewonnen. Het was de vorige zondag bij de kamp AxelRoosen daal volop „koek en ei tussen de twee Brabantse ploegen en de aanmoedigingen der Ettenaren aan de Roosendaal-spelers waren niet van de lucht, zodat 9 8 Telef. 773 -a van de bovenlat terugsprong. Het spel verplaatste zich snel en na 8 minuten is de Brabantse defensie overrompeld en heeft Stokman succes dank zij een zuivere korte pass van linksbuiten Dieleman en be heerst passeerde hij Aussems (10). De strijd bleef afwisselend en vol spanning. De Axelse verdediging deed in de 20ste minuut erg onzeker en Gommers die zich niet tactisch had opgesteld beging de fout zich wer te ver uit zijn doel te begeven en een tam schot van Meijer verdween in het verlaten doel 1 1). Voor de pauze bleef de strijd geanimeerd en het was Jonkman, die een goed kwartier later toen een, der Brabantse backs onvoldoende wegwerkte het leder van dichtbij inschoot (2—1). Met deze stand kwam de rust. Was in de eerste helft aan beide zijden geen corner geforceerd, direct na de hervatting lukte dit aan Axel en nu speelde de thuisclub agressiever dan in de eerste helft. Gedurende een kwartier heeft Axel een duide lijk veldoverwicht en nadat rechtsbuiten Jansen eerst het doel te hoog zocht heeft hij na 11 minuten succes als hij in vrije positie vanaf ruim 20 meter een schot afvuurt dat ten derde male doel trof (31). De gasten, gaven zich niet gewonnen en ondernamen nu meerdere tegenaanvallen, waarbij eenmaal Schelieman op de doellijn redding bracht. Het was uitstel van executie, want na 16 minuten scoorde van Noye uit een onoverzichtelijke schermutseling (3,2). Axel ziet dat haar positie nog niet veilig is. Het aantal corners op het doel der gasten wordt opgevoerd tot vijf en het is uit de laatste dat Deij een keurig vierde doel punt scoort (4—2). Met nog 11 minuten speeltijd leek de strijd nu beslist, doch de Brabanders die een veel vuldig gebruik maken van de buitenspelval bleven enthousiast aanvallen. Ook zij forceren een paar cor ners. Een uiterste poging om nog te doelpunten werd met succes bekroond en het was Meijer die vijf mi nuten voor het einde dor een welgerichte schuiver Gommers nogmaals wist te verrassen (4—3). Nog maals poogde Axel de voorsprong te vergroten en de zege veilig te stellen. Dit lukte bijna aan aanvoerder Jonkman doch de lat keerde zijn fraaie schot. Onder spanning verliepen de laatste minuten en zo won Axel verdiend deze thuiswedstrijd. Doelman Gommers was deze middag vrij onzeker en had twee der drie doel punten, moeten houden. De overige uitslagen in de 2e klasse waren Inter nosRoosendaal 31 MiddelburgsHulst 1—4 Rood-WitB.S.C. 3-0. Zaterdagvoetbal afdeling Zeeland le klasse. KRABBENDIJKE—A.Z.V.V. 1-2. Het gemeentelijk sportterrein te Krabbendijke was zaterdagnamiddag het toneel van het laatste duel in dit competitieseizoen. Zonder haar doelwachter, die op uitstekende wijze door P. J. van Driel werd ver vangen, moesten de rood-witten aantreden tegen Krab bendijke dat eveneens een reserve-keeper tussen de palen had. Het fraaie terrein in de km der gemeente In vele gevallen van rheumatische pijnen krijgt ons wisselvallig klimaat de schuld. Maar veeleer is de oorzaak ook onzuiver bloed. Menigeen die een bloedzuiverende kuur met Kruschen begint, ondervindt al na korte tijd de weldadige ge volgen daarvan. Naarmate Kruschen de wat traag geworden bloedzuiverende organen weer pp normale kracht brengt, gaat het bloed sneller stromen. On zuiverheden daarin krijgen geen kans meer, want ze worden langs natuurlijke weg afgevoerd. En daar mede de oorzaak van Uw rheumatische pijn. Ing. Med. zag er waarlijk keurig uit. Voor de rust gaven de Bevelanders voor meer dan twee-derde van de speeltijd de toon aan en de rood- witten schoten gedurig in snelheid te kort en namen de zaken tamelijk lauw op. Zo kreeg van Driel heel wat werk te verrichten. Gelukkig was bij de thuisclub de schotvaardigheid onvoldoende en onzuiver en was de Axelse defensie lange tijd in staat het hoofd te bieden aan de druk der Bevelanders, dit ten koste van een half dozijn corners. Riemens op de rechtshalf- plaats onderscheidde zich door de gevaarlijke vleugel man der thuisclub gedurig te schaduwen en daardoor de aanvalslinie der gastheren ten dele lam te leggen. Het spel was 26 minuten oud, als na een vrije schop tegen Krabbendijke de gastheren weer ten aanval togen en ditmaal glipte de linksbinnen Traas door de Axelse verdediging en een kopstoot van dichtbij gaf van Driel het nakijken (10). Dit werd A.Z.V.V. toch te gortig en zij forceerden enkele corners op het doel van Krabbendijke, waarvan twee door Bakker fraai werden genomen en gevaar schiepen voor het doel der gastheren. Een keurig genomen vrije schop van Haak wijzigde daarop het spelbeeld en de verdiende gelijkmaker kwam na 40 minuten toen eerst de lat een Axels schot keerde maar Jansen de terugspringende bal van dichtbij in het net joeg (1 1). In de tweede helft was de Axelse ploeg blijkbaar met betere voornemens bezield. Direct opereert de rood-witte voorhoede voor de Krabbendijke-veste en er worden weer een paar hoekschoppen geforceerd. Dan komt de thuisploeg weer aan bod met een serie aan vallen maar van Driel verdedigt moedig zijn heiligdom. Telkens worden de Bevelandse aanvallen gekeerd en ook nu zijn de Axelse tegenaanvallen minder talrijk. Steeds meer worden de Axelse vleugelspelers in de strijd betrokken en weten zo langzamerhand het spel te verplaatsen. Als Bakker nog eens een corner heeft genomen weet de fe Doorstotende midvoor Jansen kort daarop het leder te bemachtigen en onhoudbaar ver dwijnt zijn schot in de uiterste benedenhoek van het doel (1—2). Met nog een tientl minuten speeltijd is het duidelijk dat A.Z.V.V. een vrijwel gewonnen wed- strijd speelde. Weliswaar proberen de Bevelanders nog het uiterste om de schaal in evenwicht te brengen maar de Axelse verdediging geeft geen krimp. Zo ver streken de laatste minuten en werd deze wedstrijd, die een tikje hard begon te worden, doch overigens zeer sportief verliep verdiend door onze stadgenoten ge wonnen. Andere uitslagen in deze afdeling Colijnsplaatse BoysRillandia 54 NieuwdorpV.C.K. 6—0. PREDIKBEURTEN. Woenslag 27 maart 1957. Geref. Gemeente. 7.30 uur n.m. Ds. P. Honkoop, van Yerseke.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1