Zegel-aktie Axel '57 TMW&St* .Cera-ideal' Kastpapier Voetbaloverzicht grote tube BOEKHANDEL FIRMA J. C. VINK Het woonhuis I Voor de schoonmaak In één nacht Uw handen gaaf en zacht Bi] Rheumatische Pijn veroorzaakt door onzuiver bloed brengt Kruschen uitkomst. bekendmaking. Normale tube 44 ct Doe Uw inkopen bij onderstaande winkeliers die U helpen aan gratis toegangsbewijzen J Fa F. C. ANTHEUNIS, Markt N. BOLLEMAN, Wilhelminastraat 51 A. C. CORTVRIENDT, Singelweg A. VAN CADSAND, Stationstraat J. A. VAN CRUYNINGEN, Weststraat 14 DIELEMAN'S Schoenhandel, Noordstraat 19 as»*. Fa DEY, Noordstraat 53 - 55 bei A. P. ESSELBRUGGE, Noordstraat 15 FEIJTER - BUT, Kerkdreef J. HERREBOUT, Kerkdreef 42 W. VAN HILTEN, Stationstraat 1 A. P. HOOGSTRAATE, Koestraat 29 J. VAN DEN HOUT, Noordstraat 29 G. J. A. DE JONGE, Oranjestraat 2 I. VAN HOVEN, Beatrixstraat 15 C. VAN KAMPEN, Julianastraat 62 P. KOEKKOEK, Prins Hendrikstraat 2 C. KOSTER - DEIJ, Stationstraat 34 A. LION, Noordstraat 31 K. MANGOLD, Weststraat 23 J. G. MEIJER, Noordstraat 25 - 27 NOVA, Noordstraat 28- 43 :,.&ori S. J. L. ORTELEE, Prins Hendrikstraat 7 PIETER'S Geschenkenhuis, Nieuwstraat 4 B. H. POT, Kerkdreef 1 W. C. RUYTENBURG, Noordstraat 56 Fa GEBR. VAN RIJN, Kerkdreef 17 C. J. SCHIEMAN-CAPPON, Noordstraat 18 A. VAN DER SCHOOR, Wilhelminastraat 21 D. P. SCHUTZ, Weststraat 7 A. DE SPLENTER, Noordstraat 12 J, STEEL, Koestraat 17 J. J. VASSEUR, Stationstraat 24 J. C. VINK, Markt 12 C. WILLEMSEN, Noordstraat 39 voor parelwitte tandenra een Notaris J. MEIJLING te Axel, zal op dinsdag 19 maart a.s. n.m. 2 uur, in het Hotel van de heer F. Verstraeten te Axel, Noordstraat 7, ten verzoeke van mevr. H. A. Visser-Buma te Heemstede PUBLIEK VERKOPEN: met'erf te Axel Oudeweg 43 groot 1 are 72 centiare. Verhuurd aan de heer L. v. d. Velde voor 3,90 per week. Aanvaarden in ge not huur bij betaling koop som. bezichtiging op aan vraag bij bewoner. Betaling onkosten binnen 6 dagen, 'koopsom uiterlijk 20 april 1957. Speeltuinvergadering „AXEL" Jaarvergadering op maan dag 11 maart a.s. 's avonds 8 uur in de bovenzaal van „Het Centrum", Agenda 1. Opening. 2. Notulen. 3. Jaarverslag. 4. Verkiezing def. bestuur. 5. Plannen voor 1957. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. Het voorlopig Bestuur. Te koop Een kinderwagen met bedje, alles in goede staat 25.—. Adres te be vragen bureau van dit blad. Koop nu nog voordelig. Koop nu nog voor oude prijzen. Gedurende maart 10% korting. Koop bij een vakman, koop vertrouwt, koop bij St. Antoine, Roo sendaal. Moderne kleurige dessins. Met warm water afwasbaar (tot 90 gr. C.) Zeer sterk vuil afwerend. Op grote rollen van 5 meter lengte. Dessins en kleuren bieden vele mogelijk heden. Voor de huisvrouw CERA IDEAL als kastpapier. Voor de etaleur CERA IDEAL als deco ratiepapier. Voor de knutselaar CERA IDEAL voor het beplakken van 1001 voorwerpen. CERA IDEAL IS IDEAAL 1 Keuze uit 10 dessins 1,95 per rol. MARKT 12 -- AXEL 2c klasse B K.N.V.B. Emotionele kampen in de staartgroep dezer afdeling. De competitie 1956—'57 is haar eindstadium inge treden. Terwijl in de kopgroep plotseling R.A.C. zich van haar beste zijde deed kennen door Taxandria nog wel op eigen veld te kloppen en daardoor nog een goede kans behoudt op de titel, is in de staartgroep de spanning hoog gestegen rond de vraag wie van de vier gegadigden hier het loodje zal moeten leggen. Konden wij in ons vorig nummer melding maken, dat voor a.s. zondag o.m. in deze afdeling ook de ontmoeting Axel—Roosendaal was vastgesteld, thans bereikte ons het bericht dat deze wedstrijd is uit gesteld. Dat komt door de bloedzuiverende kracht van Kruschen. De zes minerale zouten waaruit het is samengesteld, hebben zo'n aansporende werking op de bloedzuiverende organen, dat het bloed van stonde af aan sneller gaat stromen. Onzuiverheden daarin kunnen zich niet meer vastzetten in de gewrichten en zo veroorzaken die ook niet de pijnen meer, die U nu dag en nacht kwellen. Ing. Med. TaxandriaHulst. De blauw-gelen zullen de zwaar ste kamp van dit seizoen te spelen krijgen tegen de leiders. Deze zullen het duel thuis tot elke prijs willen winnen en na de laatste tweede nederlaag er nu tegen de Zeeuwsch-Vlamingen alles op zetten. Hulst kan derhalve op een zeer warme ontvangst rekenen en wij hebben zo het idee dat onze oosterburen vap dit uit stapje geen plezier zullen beleven. Tenzij de thuisploeg met nerveusheid te kampen zou krijgen, zullen de punten hier hoogstwaarschijnlijk in Oisterwijk blijven. Goes—R.A.C. Voor R.A.C. zal het koek van het zelfde deeg worden. Zouden de Rijenaren het duel in de Ganzestad verliezen, dan zijn de kansen op de titel zo goed als verkeken. En Moens en zijn partners zijn op eigen veld soms tot bijzondere prestatie's in staat, getuige de onlangs behaalde zege op de leiders. Het kan hier wel eens aardig lopen en een punten verdeling ligt binnen de grenzen, van het mogelijke. Om maar niet van het waarschijnlijke te spreken. Middelburg—Rood-Wit. De groen-witten zullen in de komende strijd in de Nadorst anders aan moeten pakken dan zij tegen Axel hebben gedaan. Wij hebben echter de indruk dat zulks ook stellig zal gebeuren en daardoor evenals het vorig jaar de derde plaats in het bereik der hoofdstedelingen zal komen. Internos—B.S.C. Ook deze ploegen zullen hard om de punten vechten. Voor beide clubs dreigt evenzeer als voor Axel nog het spook der degradatie, al hebben zij respectievelijk nog twee en één wedstrijden meer te spelen. De strijd lijkt ons een kamp van gelijkwaar- digen en hier is derhalve een puntenverdeling het meest waarschijnlijke resultaat. Daarop willen wij het houden. lino AnimoW.V.O. Theoretisch is W.V.O. niet veilig, maar toch wel zo ver buiten schot van de degradatiekansen, dat zij zich om het resultaat niet zo ernstig bezorgd zullen makem. Uno Animo zal alle hans aan dek brengen om deze strijd die voor Axeï van het grootste belang is te winnen. Hier is ook alles mogelijk en tippen wij dus op een verdeling van de buit. Hontenisse ten slotte moet in haar zeer benarde positie op eigen veld tegen de Brabantse Grenswachters aantreden. Voor de blauw-witten geldt het parool nu of nooit. Alles hangt voor de Zeeuwsch-Vlamingen van deze strijd af. Misschien dat de kans ditmaal keert en daardoor de hoop op behoud van het 3e klasser- schap herleeft. Zaterdagvoetbal - afdeling Zeeland le klasse. In deze afdeling werd voor deze zaterdagmiddag een volledig programma uitgeschreven. Onze rood-witte stadgenoten zullen het niet zonder risico's zijnde uitstapje naar Rilland moeten ondernemen. Gezien de algemene rangschikking staan de Axelse papieren hoger genoteerd en neemt A.Z.V.V. de derde en Rillalndia echter met drie wedstrijdten minder gespeeld de zevende plaats in. Gelukkig zullen de rood-witten vermoedelijk vol lediger uit kunnen komen dan vorige week in Koude- kerke .Spelen zij met het nodige enthousiasme dan moet het voor hen mogelijk zijn hier een gelijk spel uit het vuur te slepen. Dit zou ook voor het prestige der rood-witten zo dienen te zijn en beantwoorden aan de miniemste verwachtingen. Dat de rood-witten hun tegenstanders van zaterdag niet zullen onderschatten staat wel vast. In Temeuzen heeft de derby Terneuzense Boys tegen Zaamslag plaats, een duel dat de thuisclub ver moedelijk in staat is te winnen, al zal Zaamslag zoals gewoonlijk de huid zo duur mogelijk verkopen. Mis schien levert deze strijd nog een puntenverdeling op. De leiders moeten naar Noord-Beveland, maar zullen daar ondanks de wellicht felle tegenstand per saldo de winst wel meenemen naar Arnemuiden. Wij zien in de Colijnsplaatse Boys dit jaar niet de enthousiaste vechters van het vorige seizoen en zien derhalve de roodbroeken hier met de erepalm gaan strijken. V.C.K. bindt voor de derde achtereenvolgende zaterdag thuis de strijd aan eni dit keer tegen de naaste buurman van de ranglijst Krabbendijke. Er is tussen beide clubs een puntenverschil van vijf, doch de hekke- sluiters hebben nog drie wedstrijden meer te spelen. Wellicht is de derde keer nu scheepsrecht en wordt het een Walcherse zege. Wemeldinge—Nieuwdorp wordt dit week-end een der spannendste ontmoetingen', waarin' wij uiteindelijk toch de gasten met de volle buit ziem te voorschijn komen. Hetgeen om hun kleine kans te behouden ook nodig zou zijn. Biljarten. HET BILJARTKAMPIOENSCHAP VAN AXEL. Dinsdagavond waren de biljarters van de le klasse weer aan bod voor het verder afwikkelen van de titelstrijd in café „de la Paix Een drietal partijen werden gespieeld met de volgende resultaten I. Groothaert 150 39 23 3,84 J. van Fraaijenhove 111 39 20 2,84 R. Dieleman 150 17 57 8,82 A. Mattheeuws 116 17 31 6,23 R, Dieleman 150 17 49 8,82 P. Leunis 40 17 12 2,35 De stand in de le klasse is na dez ewedstrijjdem G. Mattheeuws 7 7 0 14 1050 145 7,24 83 R. Dieleman 7 6 1 12 1048 115 9,11 57 P. Groothaert 8 6 2 12 1143 174 6,54 64 P. Leunis 9 5 4 10 1105 226 4,93 35 A. Mattheeuws 8 4 4 8 902 210 4,29 31 Jos. Lippens 6 3 3 6 764 175 4,37 35 L. de Theije 7 3 4 6 804 221 3,64 37 I. Groothaert 7 2 5 4 736 207 3,55 23 Fr. Dieleman 7 1 6 2 634 188 3,37 26 J. Fraaijenhove 8 0 8 0 666 259 2,57 20 3e klasse D K.N.V.B. De leiders dezer afdeling krijgen alle drie lastige ontmoetingen te spelen. Het spel van Zeelandia heeft R.C.S. nog nimmer gelegen en plaatselijke rivaliteit maakt deze ontmoetingen vaak onaantrekkelijk. Toch is momenteel het krachtsverschil van dien aard dat wij R.C.S. in diit duel nu de ontmoeting in Souburg gespeeld wordt -veruit de beste kansen geven. Terneuzen moet een lastige trip naar Ossendrecht maken. Odio heeft de Souburgers al een koude douche bezorgd en het staat ernstig te bezien of Terneuzen üit uitstapje er zonder kleerscheuren af gaat brengen. Door een overwinning zou Odio nog kans maken op een bezetting van de vierde plaats. We zijn beniekiwd of er in de Ossenidrechtse ploeg een kampioens-killer steekt. Ook de excursie die de derde kampioenscandidaat Conn Boys gaat maken is geen zacht eitje. Temeer niet omdat de' Sassenaars moeten winnen, willen zij in de running blijven. Op het Vlissingse terrein zouden wel eens klemmen en voetangels kunnen liggen en het zou geen grote verrassing zijn als de thuisclub de Sasse naars de voet zou dwars zetten. Misschien dat de betere papieren de gasten zoveel zelfvertrouwen schen ken, dat dit uitreisje tegen Zeelapd Sport tot een goed einde wordt gebracht. Ten minste als het carnavals feest uit de benen is. Meto moet thuis in staat zijn de Bergenarem te kloppen. De tricolores zijn op eigen grond ditmaal favoriet, ook al is het een semi-plaatselijke ontmoeting. Steen moet het tegen Biervliet oppemen op eigen bocem en dit is de beslissing wie van beidien uiteinde lijk lp de middenmoot zal terecht komen. Wij hebben het Idee dat de grenskanters de beste kansen hebben op de volle buit. —i Toen dezer dagen de woning van de familie de Montre aan de Dorpsstraat te Woensdrecht van een aansluiting aan het waterleidingnet moest worden voorzien, ondekte mien bij de werkzaamheden onder dé vloer een granaat van flinke afmetingen, een blind ganger die bij de oorlogshandelingen in 1944 onder de woning moet zijn terecht gekomen. Het projectiel is door de opruimingsdienst verwijderd en onschadelijk gemaakt. Maar al die tijd heeft deze familie als het ware boven op een bom geslapen. JACHTAKTEN, Het hoofd van plaatselijke politie te Axel maakt bekend, dat ter gemeente-secretarie verkrijgbaar zijn blanco aanvraagformulieren ter bekoming van jacht akten, voor het seizoen 1957*58. Belanghebbenden kunnen hun aanvragen ter bekoming dier akten, zo veel mogelijk vóór 30 maart a.s. indienen. De aanvragen dienen in tweevoud te worden ge daan en moeten vergezeld gaan van twee goed ge lijkende pasfoto's van degene voor wie de akte wordt aangevraagd. Aan personen, die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt, wordt geen jachtakte ver leend. In het algemeen zullen de aanvragers moeten aan tonen dat zij óf gerechtigd zijn tot het genot van de jacht op de hun in eigendom toebehorende of bij hen in gebruik zijnde gronden óf in de gelegenheid zijn tot het bejagen van een jachtveld, waarvan de af metingen aan de gestelde eisen voldoen. Onverminderd het zegelrecht, de gemeentelijke leges en de bijdrage ten behoeve van het jachtfonds is voor een jachtakte een bedrag van 25.-verschuldigd. Gelden, voldaan terzake van uitgereikte jachtakten, worden niet teruggegeven. Axel, 7 maart 1957. Het hoofd van plaatselijke politie, VAN OEVEREN. iir-i' WOBtW

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 3