AXELSE COURANT Tommy Das Firma DEIJ Lekkernijen voor de December-maand l Sinterklaas is in z'n sas I Frankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Drukker - UltgoofiterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE SPORTNIEUWS met een vlotte Zeer grote keuze in Hemden, Dassen, Vesten, Sporttruien, enz. Telefoon 773 AXEL '4 l De maand Decemher draagt een heel bijzonder karakter. Hij luidt de winter in, maar verzacht de gedachte aan de eerste kou en de kortste dag door een opeenvolging van huiselijke feesten. Bij die feesten behoren speciale lekkernijen, waarvan wij er hier enkele voor U hebben bijeengebracht. U kunt deze lekkernijen niet even in een verloren ogenblikje maken, ze vragen wat meer van Uw tijd, maar Uw moeite zal zeer zeker beloond worden. De bereiding is trouwens een feest op zichzelf als alle huisgenoten er het hunne toe bijdragen. Voor borstplaat gaven wij U reeds enige recepten en voor pepernoten geven wij geen receptU kunt deze noch zo goedkoop noch zo lekker maken als die welke U in de winkel kunt inslaan. Rest ons nog U prettige dagen toe te wensen en de hoop uit te spreken, dat Uw lekkernijen voor de Decembermaand een succes zullen zijn. IETS PITTIGS NA ALLE ZOETIGHEID Sandwichbrood. 1 oud wit casinobrood, 300 gram boter of margarine, 1 blikje leverpastei van 200 gram, 150 gram geraspte belegen kaas, 1 blikje sardines van 8 stuks, zout, peper, 1 grote wortel, 1 bos peter selie, 1 bos selderij, 1 dl. melk, 4 eieren. Het brood ontdoen van alle korsten en in de lengte in 3 plakken snijden. Deze besme ren met een dike laag zachtgeroerde lever pastei, kaasboter en groene kruidenboter. Voor het leverpasteismeersel 50 gram bo ter of margarine zacht roeren, hierbij de le verpastei voegen en deze ingrediënten sa men luchtig roeren. Zo nodig op smaak af maken met peper en zout. Voor de kaasboter 125 gram boter of mar garine zacht roeren, vermengen met 125 gr. geraspte kaas en twee eetlepels melk en zo nodig op smaak afmaken met peper en zout. Voor de groene kruidenboter 125 gram boter of margarine zacht roeren en vermen gen met veel fijngehakte peterselie en sel derij. Het mengsel op smaak afmaken met zout en peper. Men dient er voor te zorgen dat alle drie de mengsels even sterk gezou ten en gekruid zijn. De onderste laag brood besmeren met de leverpastei, hierop de tweede plak brood leggen en deze besmeren met kaasboter. Bo venop de derde plak brood leggen. De zij kanten van het brood nu zo nodig gelijk snijden en daarna besmeren met een gedeel te van de groene kruidenboter. Het brood voorzichtig opnemen en met de zijkanten door de rest van de geraspte kaas wentelen. De bovenkant van het brood besmeren met de rest van de groene kruidenboter en gar neren met b.v. sardines en wortelkrullen. Voor de laatste een dunschiller in de lengte over een grote wortel trekken en de plakken oprollen. Het brood op een langwerpige taartkraag op een schotel plaatsen en des gewenst tegen de zijkanten partjes hardge kookt ei leggen. Men kan de vulling van het brood vari eren met b.v. hamboter, ansjovisboter of to- matenboter. De bovenkant kan men garne ren met opgerolde plakjes ham, bacon of worst, gefileerde ansjovis of aan reepjes ge sneden nieuwe haring, plakjes hardgekookt ei, tomaat, peterselieblaadjes. VOOR DE SINTERKLAASTIJD Speculaas en Speculaaspoppen. 200 gram (ruim 2 kopjes) zelfrijzend bakmeel, 75 gram (bijna pakje) bo ter of margarine, 100 gram (bijna 1 kopje) bruine basterdsuiker, 8 gram (1 eetlepel) speculaaskruiden of ka neel met wat gemberpoeder, nootmus kaat en kruidnagelpoeder, zout, 2 eet lepels melk, 100 gram amandelen. Het zelfrijzend bakmeel, de basterdsuiker, het zout en de kruiden door een zeef schud den, in een kom en door elkaar roeren. De boter of de margarine er met twee messen doorheen snijden. De lepels melk toevoegen. De bestanddelen met de hand dooreenkneden totdat een gelijkmatig deeg ontstaan is. Het deeg even laten rusten en daarna uitrollen op een met bloem bestov enaanrecht of tafel. De amandelen even broeien in heet water, van de velletjes ontdoen en snipperen. Deze snip pers over het deeg strooien en ze er met de deegrol luchtig indrukken. Van het deeg met de hand een speculaaspop vormen of er koekjes uitsteken of -snijden. Indien men een speculaasplank bezit, deze dun met aard appelmeel bestrooien en het deeg in de vorm drukken. Wat uitsteekt, afsnijden vervol gens de koekjes uit de plank kloppen en ze oop een vetgemaakt bakblik leggen. De spe culaasjes of speculaaspoppen bakken in een matig warme oven. Baktijd 20 a 25 minuten. Marsepein. 200 gram amandelen, 400 gram (ruim 3 kopjes) poedersuiker, 1 eiwit, 1 thee lepel oranjebloesemwater of laurier kerswater. De amandelen wassen, opzetten met koud water, aan de kook laten komen, afgieten en overgieten met koud water. Ze vervolgens pellen. De amandelen door een fijne molen malen. De poedersuiker zeven en met de ge malen amandelen vermengen. Deze massa nog één of tweemaal malen tot ze zeer fijn verdeeld is. Daarna het eiwit en het laurier kerswater of het oranjebloesemwater er door mengen en de massa zo lang kneden tot ze samenhangend en glad is geworden. Er naar verkiezing verschillende vormen aan geven. De marsepein kleuren door er cacaopoeder (en iets water), kaneel of kleurstof door te mengen of door de marsepeinfiguren hier door te wentelen of er mee te bestrijken, WOENSDAG 1 DECEMBER 1954 69c Jaargang No. 18 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS t Lom nummert 6 cent Kwartaal-abonnement i Axel binnen de kom I UB Andere plaatsen 11,75 Buitenland I 2,00 ADVERTENTIEPRIJS i 8 cent per m m. BIJ contracten belangrijke reductie. Ingoionden Mededelingen 20 cent per mm. Kleine adTertentlin (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent Iedere regel meer 12 cent extra. ECLAME-BLAD Voetbal. HONTENISSE-AXEL 0—3. Dat het duel tussen Jonkman s ploeg en de blauw- svittten aan de Molenstraat te Kloosterzande onge wone belangstelling zou trekken lag voor de hand. tale auto's, bussen, brommers en honderden rijwielen Hie geparkeerd of gestald waren bij de ingang van Jet terrein gaven daarvan blijk. Naar ruwe schatting Laren een 1000-tal toeschouwers aanwezig toen ar biter Holtzer voor de tweede achtereenvolgende bij een Axelse uitwedstrijd de beide aanvoer ders tot zich riep voor de opgooi. Het winnen van He toss was evenwel van geen invloed. Wat in het Axelse kamp als een handicap werd aangevoeld, was He terreinsgesteldheid, waardoor de defensie en de jniddenlinie niet zo bewegelijk waren als op het droge Axel-veld. Vooral in het begin was het voor de meeste oranjehemden moeilijk zich op de des nachts doordrenkte grasmat staande te houden. De thuis- tlub pastte zich van meet af beter bij dit euvel aan, hetgeen uiteraard begrijpelijk is. Voozover ons be leend waren beide teams op volle sterkte. Hontenisse j dezelfde formatie spelend als tegen Zeelandia. De inzet van de strijd is vlot maar gold als ge bruikelijke terreinverkenning. Uit een toegekende Jrije schop kogelt Asselman hoog over het Axel-doel. eerste aanvalspogingen van Axel worden in bui- nspel gesmoord. De gastheren aanstonds beter thuis eigen bodem, schenen iets agressiever, maar dit jelette niet dat het succes na 7 minuten spelens aan He overzijde zou komen. Uit een aan Axel toege kende vrije schop wordt het leder door Verpoorte paar midvoor Jansen gedirigeerd, die op zijn bekende ivijze vlot doorbreekt en op fraaie wijze de eersteling Jchter keeper Bax deponeert (01De thuisclub [reedt hierna direct offensief op. Een doelworsteling wordt besloten met een schot van rechtsbuiten Jansen maar de Danschutter bleek deze middag niet van plan feich in gebreke te laten stellen. De backs en de half- jinie der gasten werden in deze periode nogal heftig aan de tand gevoeld en wij zien Deij en Jonkman taak in teruggetrokken positie spelen. De Axelse uit- Lallen zijn aanvankelijk minder menigvuldig en boven dien wordt de buitenspelval door de blauw-witten wijd open gezet. Voor linksbuiten Dieleman werd kort achtereen vier maal voor buitenspel gefloten. De wedstrijd is vooral in de eerste helft zeer aan trekkelijk en zelfs emotioneel. Twee tot driemaal toe jévindt zich een kluwen van Hontenisse-spelers voor 1de Axelse veste en moet de Axel-defensie alle zeilen bijzetten. Doelman de Danschutter is evenwel in goede vorm en vooral de lichtgebouwde Stockman blijkt geen hinder te hebben van het zware glibberveld. In deze periode werd Ko Dieleman in de halflinie ver vangen door v. d. Bos. Zowel rechts als links kreeg de oranje-aanval een hoekschop te nemen, maar beide belandden achte rhet doel. Jonkman geeft een center naar Verpoorte die het met een ver schot probeerde. J)e Axelse aanvoerder die zich daarna uit zijn po sitie van „zwerver' weer volop in de aanval ver toonde passeerde even later fraai naar linksbuiten Dieleman en het is deze speler die na 34 minuten, 'zonder dat er nog een der blauw-witten aan te pas [kwam, fraai in de roos mikte 02). Een door Verpoorte van zeer grote afstand ge- nomen vrije schop wist doelman Bax fraai te onder scheppen. Brugge en Jansen komen er in de Axelse Jverdediging steeds beter in. De voorhoede van de thuisclub blijft onproductief. Haar spel is bovendien [veel te kort en doorzichtig en noch de gebroeders jSteijns, noch midvoor Asselman slagen er in de Axelse jdoelman te passeren. Uit een over rechts geleide aanval kwam daaren- I tegen het succes weer aan de andere zijde. Als de verdediging der thuisclub zwaar in de verdrukking Ikomt, faalt een der backs door te zacht op zijn doel- |man terug te spelen, doch Deij is hen te vlug af en (plaats het leder haarzuiver in de uiterste hoek (0—3). Voor de pauze noteren wij de enige corner der thuis club, terwijl een rechtse Axelse aanval eveneens geen [resultaat opleverde. Wanneer gedraaid is en de Axelaars direct aan vallend optreden verwachten wij algemeen een ver- hoging der score. Reeds in de eerste minuut moet Bax handelend optreden als L. Jansen een kogel op zijn veste lost. Een volgende aanval wordt door v. d. Berge, Jonkman en Dieleman in fraaie combinatie j ondernomen. Een volende aanval van Hontenisse cul- j mineert in een vrije schop tegen Jonkman. Een lichte druk van Hontenisse, dat zich niet gewonnen blijkt te geven volgt. Bij een der attacgues scheert het leder de bovenlat en was Fortuna een moment op de kant van de Danschutter bij het vliegend schot van de Rijk. Bij een vrije schop tegen Axel werkt v. d. Bos reso luut weg. Deij en Dieleman beëindigen een nieuwe aanvalspoging met een schot in het zijnet. Ter afwis seling krijgt de Danschutter nog gelegenheid zijn ta lenten te tonen, doch hij treedt meer op om b.v. een corner te voorkomen, dan tegen de op zijn heiligdom gerichte schoten. De blauw-witte aanvallen missen doorgaans de goede afwerking en de schotvaardigheid bij de thuis club blijft gering. Bij een Axelse corner grijpt Bax het hoge op zijn doe lgerichte schot klemvast. Nog een tweetal Axelse corners brachten evenmin resultaat. De strijd blijft levendig en Axel is technisch sterker. Tal van schoten gaan over en naast het doel. Beide keepers onderscheidden zich in de tweede helft, vooral de Danschutter had een ongenaakbare vorm. Ook Hontenisse wist nog een tweetal hoekschoppen te for ceren, maar de beide verdedigingen hielden in deze phase van de wedstrijd echter stand. Ook de listigste combinatie's over links waar Dieleman deze middag in prima conditie opereerde brachtén geen succes Bax bleef in zijn doel eveneens onvermurwbaar., zelfs toen Jonkman in de laatste minuut een prachtige cor ner nam ontsnapte zijn doel aan doorboring. Bij het einde had de sterkste ploeg zeer verdiend gewonnen, maar ook de thuisclub had voor haar onvermoeibaar zwoegen wel een tegenpuntje verdiend. Doch de Danschutter dacht hier ten enenmale anders over en hield zijn doel hermetisch gesloten. TERNEUZEN-HULST 3-3. In Terneuzen is blijkbaar een pacificatie tot stand gekomen en waren enkele oude bekenden na een afwezigheid van enkele weken weer op het appèl. Het bleek dat „de oudjes" het nog best deden en na 8 minuten spelens wist de thuisploeg dan ook door haar midvoor de score te openen (10). Na 22 mi nuten maakten de gasten de gelijkmaker. Toen korte tijd nadien enige corners op de Terneuzense veste volgden, uit één waarvan Neefs de leidinggevende goal voor Hulst inkopte, leek het er op, of de thuis ploeg toch weer een nederlaag te slikken zou krijgen. De gasten hadden bepaald pech toen kort voor half time een oerhard schot van van Dorselaer door de lat werd gekeerd en Terneuzen het er zo goed af bracht na het zware Hulsterse offensief. In de tweede helft opereerde een herboren rood zwarte ploeg gedurig op de Hulst-helft. Een kopbal van Koch had beter lot verdiend, doch na 10 minuten spelens was het Gort die de stand wist te ver effenen. De Terneuzense aanvalskracht scheen nog vergroot toen Klouwers eer er een kwartier om was alleen doorbrak en zijn ploeg ten tweede male met een welgerichte schuiver de leiding gaf (3—2). Dit doelpunt schudde de Hulstenaars wakker en van toen af ging het initiatief bijna onafgebroken van hen uit. Toch kogelde Sandrini bij een der sporadische rood zwarte aanvallen op de palen. Toen de tijd bijna ver streken was wist ende blauwgelen een door Neefs ge nomen vrije schop goed te benutten en zo slaagden zij er in de buit met de thuisclub te delen. CORN BOYS-METO I—1 (gestaakt). Nadat de thuisclub na 11 minuten spelens de lei ding had genomen, zorgde korte tijd daarop de Meto- rechtsbuiten voor de gelijkmaker. Toen het spel 22 minuten oud was had een betreurenswaardig ongeluk plaats, doordat de midvoor der gasten bij een bot sing met de Sasse keeper zijn been brak. Ten gevolge van dit ongeluk is deze wedstrijd bij gelijk spel 1 1 gestaakt. NIEUW BORG VLIET—BIERVLIET 5-3. Spanning heerste er ook in deze ontmoeting te over, vooral in de tweede helft. Biervliet scheen in deze overigens zeer slechte wedstrijd aanvankelijk maar een pover figuur te zullen slaan. De Brabanders lie pen n.l. zo hard van stapel, dat zij al spoedig een flinke 3-0 voorsprong hadden, resp. door Lambregts, Rozendaal en De Crom. Nog voor de rust wist de bekende Biervlietse goalgetter Kramers de achterstand te verkleinen (3—1) In de tweede helft doelpuntten de gasten uit een scrimage onverwachts, een doelpunt waarvan de ma ker onbekend bleef (3—2). Daarop antwoordden de Borgvlieters door uit een vrije schop van grote af stand te scoren (4—2) maar ook ditmaal bleef een tegenpunt niet uit en steeg de spanning aanmerkelijk bij de stand 4—3. Toen de tijd ging verstrijken legde de Crom het zegel op het slot en maakte met een in dividuele dribbel door de oranje-verdediging van Biervliet aan alle onzekerheid een einde (5—3). Voor de derde maal noteerden de gasten als uitslag in deze competitie de eindstand 5—3, waarvan 2 nederlagen. (Zie verder pagina 2). 55

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1