AXELSE COURANT De Mattheus-passion „Met raad en daad Costuums Fa Deij schrale huid? Jongens Plusfour-costuums s t s m Frankering bij abonnement, Axel Woensdag 31 Maart 1954 68e Jaargang No. 50 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE SLUISKIL c« SPORTNIEUWS 1 Prachtige stoffen Moderne dessins zowel voor normale, slanke als corpulente personen. Degelijk binnenwerk. eventueel met bijpassende korte broek. Zonder enige verplichting komen wij met zichtzendingen aan huis. y AXEL Telefoon 773 Speciaal Heren- en Jongenskleding Motorsport. M VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ECLAME-BLAD Andermaal heeft Hulst j.l. Zondag in het teken ge staan van Joh. Sebastiaan Back's meest beroemde „Passie die eens te meer van heinde en ver de kunstliefhebbers naar het aloude stedeke heeft doen stromen, zodat de basiliek die voor meer dan twee derde voor dit doel wordt gereserveerd, tot de laatste plaats bezet was. Bussen uit Antwerpen, St. Niklaas en auto's uit alle delen van de beide Vlaanderens hadden Hulst voor enige uren gemaakt tot een bijna meer Vlaams dan Nederlands aandoende plaats waar een cultureel hoogtepunt van allereerste orde te be leven viel. Ook ditmaal (het vorig jaar was de uitvoering als gevolg van de Februari-ramp niet doorgegaan) be rustte de algehele leiding in handen van Ed. Flipse, dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De heer Flipse, geboortig van Wissenkerke op Noord-Beveland, mogen wij gerust beschouwen als de grootste Zeeuw van de levende generatie's op muzikaal gebied. Maar hij is ook een der grootste dirigenten van ons vaderland en geniet als zodanig een internationale reputatie. Bijna in alle hoofdsteden van het Europese con tinent trad hij regelmatig op en als gastdirigent leidde hij alle voornaamste Nederlandse orkesten. Behalve de door hem geleide Philharmonische Rot terdamse samenwerkende ensembles (het orkest al leen telt 77 leden, stonden hem naast het dubbelkoor een staf van de allerbekwaamste solistische mede werkers (sters) ten dienste, n,l. Corry Bijster (so praan), Annie Hermes (alt), Heinz Martin (tenor), Laurens Bogtman (bas), John van Kesteren (tenor) en Leo Ketelaars (bas-bariton). Daarnaast zouden wij nog willen noemen de muzi kale solisten uit het orkest, n.l. Salvatore Tomasso (viool), Hans Schouwman (clavecimbel), Piet v. d. Kerkhof (orgel), de fluitisten Wim Clemens en Henk van de Velde, Simon Houttuin, oboe, Piet Schen kels, oboe d'amore, met nog andere uitblinkers, maar wij mogen ook niet vergeten de jongenskoren van „De kleine Stem" en „Zingende Jeugd", die op ont roerende wijze medehielpen het overschone geheel te vervolmaken. D uitvoering van Zondag j.l. was één der aller beste van de nu reeds talrijke die wij in de Hulsterse basiliek na de bevrijding hebben mogen beluisteren. Helaas laat onze plaatsruimte niet toe in detais dit jaarlijkse evenement te beschrijven. Onder de meesterlijke en bezielende leiding van de heer Flipse werd ook nu weer de lijdensgang van Jezus Christus in alle liturgische grootsheid ver klankt. Vanaf het aangrijpend schone aanvangskoor met zijn nu weer hartstochtelijke, dan weer smarte lijke uitroepen, wordt men als toehoorder telkens en bij vernieuwing gevangen in de ontroerende gewaar wordingen die ons het gehele machtige scheppings werk door, bijblijven. De heer Flipse toonde zich Zondag in Hulst een grootmeester onder onze vaderlandse dirigenten bij dit cultureel gebeuren, dat ook iets in zich had van een groot-Nederlands verbroederingsfeest^ vanwege de grote belangstelling uit de beide Vlaanderens. BRANDWEER WEDSTRIJDEN. De commandanten van de vrijwillige brandweer corpsen van de gemeenten Zaamslag, Sas van Gent, Zuiddorpe en Sluiskil hebben het initiatief genomen brandweerwedstrijden te organiseren. Het ligt in de bedoeling dat alle brandweerkorpsen van Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen hieraan deel zullen nemen. Ge rekend wordt op 18 deelnemers, waarvan twee B.B,- ploegen uit Terneuzen. De wedstrijden zullen gehou den worden op Zaterdag 22 Mei en wel te Sluiskil. De jury zal bestaan uit de commandant van Dintel- oord. de directeurf varf de Centrale Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht en Gem. Werken in Oos telijk Zeeuwsch-Vlaanderen, de heer C. Roelands en de commandant van het vrijwillig brandweercorps te W aterlandkerkje Vierde klasse H. KoewachtOostburg 21 Ria—Hontenisse 01 IJzendijkeSluiskil 22; E.M.MSteen 1 1 Aar denburgLuctor 02. Reserve Tweede klasse C. Goes IIZeelandia II 50 Axel IIZeeuwen II 32 Middelburg IIR.C.S. II 12 Corn Boys II —Terneuzen II 05. De stand in de 3e klasse D is thans „m/////////,y////////Amm V. de K. Een regenjas heb ik verlengd. De oude zoom blijft ondanks allerlei pogingen steeds zicht baar. Wat kan ik doen Antwoord Dat is een moeilijk werkje. Wij raden u aan deze vouw van binnen en van buiten te persen met een flinke natte doek op de vouw en een vrij warm strijkijzer. Het zal niet in één keer gaan, maar de aanhouder wint. Overigens is er weinig aan te doen. W. J. R. Is door oorlogsgeweld invalide geworden in December 1944 en draagt nu een prothese. Geen enkele instantie geeft vergoeding voor eventuele re visie. Kan hij deze revisiekosten in mindering bren gen op zijn loon (inkomsten) belasting Waar moet hij zich vervoegen Antwoord Wij maken uit uw schrijven op, dat u geen „verzetsslachtoffer" bent was dit wel zo, dan zou de stichting 19401945 u in elk geval niet in de steek laten. Wij Weten ook niet, of u het reeds geprobeerd hebt bij deze stichting om een tegemoet koming voor dit doel, maar hebt u het nog niet ge probeerd, dan loont het toch in ieder geval de moeite u te wenden tot deze stichting. Hebt u reeds inlich tingen gevraagd bij de dienst van sociale zaken in uw woonplaats, afdeling oorlogsslachtoffers'? Ook dit heeft wel eens resultaat. Overigens komen de door u bedoelde kosten vermoedelijk wel in aanmerking voor belastingaftrek, indien zij hoger liggen dan 6% van uw inkomen. Extra slijtage aan kleding door deze prothese kunnen daarbij ook opgegeven worden. U doet er goed aan, u te Wenden tot de inspecteur der belastingen. Bespreek daar uw moeilijkheden eens, pe zijn heus wel hulpvaardig indien het gegronde klachten of verzoeken zijn, mits zij natuurlijk voldoen aan de wettelijke bepalingen. Abonné. 1. Welke soorten fruit, groente en andere voedingsmiddelen bevatten vitamine C? 2 Wat voor verschijnselen krijgt een mens als hij te veel vita mines neemt z Antwoord 1Vitamine C bevindt zich vooral in citroen, sinaasappel, aardbeien, tomaten, bessen en ook in aardappelen en groenten, destemeer naar mate ze vers zijn. 2. In de praktijk bestaat er alleen ge vaar bij overmatig gebruik van vitamine D en A (dit komt een enkele keer voor bij kinderen die over dreven hoeveelheden levertraan innemen). Voor de andere vitamines behoeft men geen gevaar te" vrezen. E.M. Ik heb een vlek van kachelpoets in mijn vloerkleed. Wat te doen Antwoord Laten opdrogen, zoveel mogelijk voor zichtig afkrabben en met een schoon lapje met tetra schoonmaken vanaf de buitenrand der vlek naar bin nen wrijven, om uitbreiding der vlek te voorkomen. Zorg dragen voor steeds een schoon lapje. Liefst draaiende beweging. G. H. Vraagt waar hij oude munten kan laten taxeren. AntwoordProbeert u het maar eens bij het Kon Kab. v. Munten, Penningen en Gesneden Stenen, Lange Voorhout 50, Den Haag. Vragen voor deze rubriek kunt U opgeven aan het Bureau van dit blad. Zij worden kosteloos in één der volgende afleveringen beantwoord. Hulst 17 12 4 1 47-24 28 R.C.S. 18 10 2 6 49-30 22 Odio 18 8 5 5 41—28 21 Axel 18 8 3 7 42-32 19 R.K.F.C. 17 7 4 6 43—29 18 De Zeeuwen 17 8 1 8 34-28 17 Zeelandia 18 6 5 7 17—32 17 Biervliet 16 6 3 7 20-36 15 Nieuw Borgvliet 17 5 4 8 23-35 14 Corn Boys 17 5 3 9 23-34 13 Meto 16 3 5 8 16-31 11 Breskens 17 3 5 9 20-36 11 De stand in de 4e klasse H is thans Luctor 16 13 0 3 47-21 26 Hontenisse 15 10 3 2 42-13 23 Koewacht 16 9 3 4 43-38 21 Steen 16 8 4 4 43-29 20 Aardenburg 17 8 4 5 45—44 20 Oostburg 16 7 4 5 30—33 18 Clinge 16 6 2 8 37—30 14 Sluiskil 14 3 3 8 25-39 9 RIA 15 4 1 10 29-40 9 E.M M. 15 3 3- 9 21—45 9 IJzendijke 15 0 3 12 13-52 3 De stand in de Reserve 2e klasse C is thans Goes II 15 10 2 3 69-42 22 Middelburg II 12 10 1 1 43-10 21 Vlissingen II 13 7 4 2 53-22 18 Terneuzen II 12 7 2 3 40-19 16 Axel II 13 5 3 5 29-27 13 De Zeeuwen II 13 5 0 8 27-35 40 Zeelandia II 13 4 2 7 14—34 TO R.C.S. II 11 3 0 8 23-39 6 Corn Boys II 13 3 0 10 24-58 6 Breskens II 13 2 9 16-46 6 Voetbal. Tweede klasse B. De Baronie—Alliance 2—2 Dosko—Goes 5—3 Rood-Wit—M.O.C. 3—0 R.A.C.—Vlissingen 1—2: Terneuzen—T.S.C. 2—2; Middelburg—Internos 1—0. Derde klasse D. Odio—Zeelandia 0—1 Nieuw Borgvliet—R.K.F.C. Hulst—Corn Boys 2—1 De Zeeuwen—Axel R.C.S.—Meto 2—0 Breskens—Biervliet 0—2. -1 -2 DE ZEEWEN—AXEL 3—2. In een vlotte op werkelijk 3e klasse niveau staande wedstrijd heeft Axel Zondag getoond niettegen staande de uiteindelijke nederlaag nog wel wat in haar mars te hebben tegen een ploeg als De Zeeu wen nog wel die toch heus ook behoort tot de best spelende clubs in deze afdeling. Het Axelse elftal was aan een grondige revipie onderworpen ?n op de midvoorplaats ^debuteerde Steel, een doortastend spelertje zo uit de juniores naar het eerste elftal gehaald maar die behoort tot de beloften voor de toekomst. Gaat Axel dat thans bevrijd is van alle kampioens-illusies door op dit pad, dan moet dat ongetwijfeld in nabij ver schiet weer resulteren in zichtbare resultaten, die weer hernieuwde opleving tot gevolg zullen hebben van onze plaatselijke representerende ploeg. Aldra ontwikkeld zich op Vlissingse bodem een in vlot tempo gespeeld aantrekkelijk partijtje. Dit leek nu een waarlijk herboren oranje-ploeg, want bijna de gehele eerste helft gaven de Axelaars de toon aan, nadat binen een kwartier spelens Wese- poel reeds op zeer fraaie wijze gereageerd had op een hem toegespeelde afgemeten voorzet, die hij| feil loos in het net had gedeponeerd (01). Onze stad genoten bleven fel aanvallend optreden, maar ook De Zeeuwen bleken niet voornemens de punten zo maar cadeau te doen en langzamerhand werd het een afwisselende en zeer gelijkwaardige kamp. Toen Dieleman in de halflinie zich bezondigde aan een free-kick wist de Danschutter niet voldoende weg te werken en via het lichaam van een zijner mede verdedigers maakte de rechtsbinnen van de thuis club zich meester van het leer en verefende de score (1 1) Tot aan de rust bleef deze stand onge wijzigd. Nauwelijks was de tweede helft ingezet of het opnieuw fel van stapel lopende Axel boekte ander maal succes. Deij en Jonkman zigzagden door de ver dediging der gastheren heen en laatstgenoemde wist op waarlijk schitterende en onhoudbare manier de score opnieuw in het voordeel van Axel te brengen (1—2). De wedstrijd bleef op hoog niveau en er werd van weerszijden op zeer sportieve wijze om een doelpunt gevochten. Toen de in de achterhoede opgestelde Schelleman na een klein half uur spelens een klein misverstand veroorzaakte werden de oranje hemden hiervan de dupe en opnieuw was de schaal in evenwicht gebracht (22). In het resterende kwar tier waren De Zeeuwen fortuinlijk want toen ruim 5 minuten voor hte einde de achterhoede in de vaste overtuiging verkeerde dat de voorhoede van de thuis club in buitenspelpositie stond ^wat ook inderdaad het geval was) waren De Zeeuwen er als de kippen bij om de leiding te nemen en hoe de oranje-witten nadien ook hun best nog deden in de stand kwam geen wijziging meer en zo boekten De Zeeuwen na een gelijkwaardige match een enigszins geflatteerde 32 zeege. Deze wedstrijd heeft overduidelijk aangetoond dat onze stadgenoten nog over voldoende „fighting spirit beschikken en tegen de volgende competitie met een grondig herziene en radicaal verjongde ploeg weer zullen gaan behoren tot de meest toonaangevende ploegen in hun afdeling. GROOTS MOTORSPORTFEEST TE ST. ANTHONIS. Internationale motor-terreinwedstrijden met een keur van buitenlandse deelnemers. We staan nog enige weken van 2e Paasdag, de dag waarop de gehele motorwereld van Nederland maar ook ver daarbuiten zal trekken naar het kleine Peeldorp St. Anthonis waar een grootse internationale motor-cross zal worden verreden met een niet te evenaren buitenlandse deelname. De voorbereidingen voor zulk een sportfeest gaan niet over rozen en het is wel een bijzondere prestatie dat de motorclub S.M.C. het heeft klaargespeeld, om naast de beste Nederlandse cracks Rietman, Baudojn en Clynk, ook bekende buitenlandse deelnemers als de Engelsen Hall en Draper, de Fransen Brassini en Molinari, de Belgen Sterks, Spiroux, Liekens en Dom, de Duitsers Kohier en Becker en zelfs enige Zweedse renners aan de start te krijgen. Brassine „de onoverwinnelijke" Fransman, die in zijn land zo ongeveer het patent heeft op het lands kampioenschap en ook in 1953 met deze titel ging strijken, heeft voor de eerste keer in ons land inge schreven, naar men zegt omdat hij er op gebrand is eens met andere coursrijders van reputatie kennis te maken. Het zal een gigantische strijd worden om de eer van hun land te verdedigen, een strijd die de bezoeker in elk opzicht voldoening zal geven. Onder tussen wordt met man en macht aan het prachtig ge legen circuit gewerkt om het geheel op de juiste wijze te doen verlopen en daarnaast maken de bewoners van het gastvrije Brabantse dorpje, die geheel met deze gebeurtenis meeleven, zich op om de bezoekers een gezellige oritvangst te bereiden. Motorclubs met minstens 25 bezoekers per groep, wordt indien vóór 12 April aangevraagd bij de secr Koos Aben, Ledeacker te St. Anthonis, 50% reductie op de entree-prijs verleend.'

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1