KAST] =4 VAN NELLE'S Yoor fjjn maatwerk Libellers Breiboek faVisser-koolt Höhner Mondorgels 't sch K. BOOR" r Een Leuke hieuu/e avonturen van x mee J\og juist voor PASEN net meisje Fa. J. C. VINK Boekhandel AXEL Drukwerkorders Fa. J. C. VII Ja i n U7. Esbeuhman beste eetaardappelen Fa. J. C. Vink Markt Axel J „De Bstere Slagerij" 6ebr. Verpoorfe Permond Wave Leintje de Rijke Fa. J. C. VINK Markt 12 Tel. 56 HEL twee woonhuizen en een winkelhuis, Muziekhandel Koster-Dey ,:ti\ de AXELSCHE COURANT KASTRAND EI Harmonie „CC op DINSDAG 4 ten huize van de AgendaO Alle donateurs er deze vergadering naar de go PAASCC huis aan hu Het is eer winkels, wa middelen komende P De VIVO- daad de be ontvangt, i U een waai geen VIVO-1 geen speci; I eest da? de Paasve profiteren. Vele hee De in C VIVO vc KOFFI E.THE Een PITTO kunt U Uw nieuwe MANTEL of JAPON aanschaffen. In alle prijsklassen enorme keuze MANTELS JAPONNEN TOPPERS 19.75 - 22.75 en hoger Elegante kamgaren MANTELPAKJES (tailleurs) in donkerblauw of zwart (met streepje) Kindermantels in vele tinten Kinderjurkjes maat 60 reeds vanaf f 7,75 Langs deze weg betuig ik, mede namens mijn ouders en mijn meisje, mijn hartelijke dank aan familie, vrienden en be kenden en in het bijzonder de buurten Walstraat en Buitenweg, alsmede de har monie .Concordia", voor de vele blijken van belang stelling bij mijn thuiskomst uit Indonesië ondervonden. A. P. HOOGSTRAATE Axel. April 1950. Walstraat 54. Gedipl. Coupeuse Stationstraat 30 Axel. Te koop P. Koster, Bylocqueplein 20 en J.Jansen, Oudeweg Axel. arts AFWEZIG van Zaterdag 8 April 12 uur tot Donderdagavond 13 April. Gevraagd voor opleiding tot kapster. Brieven onder no. 1020, bureau van dit blad. Te koop: 2 kinderwagens, 1 lampekap, 1 keukenkast met glazen deuren, weck- potten. Te bevragen: B. J. Lievens, P 104, Sluiskil. LENTE - ZOMER 1950 Prijs f 1.- Steeds enorme keuze in alle prijsklassen Kamgaren en Cheviot Herencostuums, Sportcostuums Sportcolberts, Tweedjassen Gabardine jassen Katoenen Regenjassen 18.50 23.- Falcon egyptisch linnen regenjassen Jongenspakjes met korte of piusfourbroek Jongensjasjes Jongensregenjassen katoen 16.45 - 23.60 enz. Beter gekleed, minder besteed, be kende Onze kwaliteits-artikelen deze week weer volop verkrijgbaar. WOENSDAG Hoofdkaas uitsluitend varkenskop Preskop machinaal gesneden Bakbloedworst Tongworst Leverworst Leverkaas Knakworst Ontvangen Soepballetjes in blik Telefoon 245 Te koop: Een luidspreker met uurwerk, in goede staat zijnde. Oudeweg 52, Axel. Olö* Nu weer twee nieuwe modellen verkrijgbaar bij (stroomloos) f 6,50 - i 8.-. Markt Axel Voor prima Tuin en Bloemzaden naar Chr.Vinke in de Zeestraat no 4. Ook 's Zaterdags op de Markt. KLEINE en GROTE worden door ons accuraat, voordelig en met spoed uitgevoerd. Vraagt prijzen, modellen en inlichtingen bij Kantoor W. A. DEN BOGGENDE Axel. Uit de hand te koop te Axel, Sluiskil. (ook chromatisch) in ruime keuze. Telefoon 196 °p V nJ Provln P'attel^ in?V°^'n8 d 8e7°rd' een Reed por op reef «rkt, edede retaria «1 gen i total Het Griffier a verb ntema enen, i iteiten en een op de interna De t irard i Griffiei Als - wordt ierer ilaatst tracht i Teve ;en ov den aa alsmed rechtig Vervol nog v( deling Deze ting di vinden euse F de gro roemd< landse naam woord een ei De 1 openb; door a ook n< tij staan fenen Hof, plicht Op de ree zamen van di ten va van h< Hie gewaa punch de og'i door deur ge za zitting rechte rem on keten kondi: gen ri te bet Dat door een v van ven z men linger dom i riode der i schaf De hoefij tnidde terhai ancië: dent, ters, De a zitten over Acl veerd "ge i zijn t He lUg. „DE WONDERSCHELP", het eerste vervolg op „Het Tovervisje", is binnenkort voor één gulden bij Uw kruidenier verkrijgbaar. Het boek bevat 3 series fleurige plaatjes. 120 waardepunten geven recht op één serie. verschijnt! Spaart dus Van Nelle's achteretiketten MET PIGGELMEE - PUNTEN NOOM>STR.AXEL TELER OE KLEINSTE BALLPEN MET DE GROOTSTE VULLING I. 6.90 RESERVE INKTPATROON 1.1.50 bIaatseïijkS!edend en in '"'fom s daar e*e0. r! n deel v°or i? eedt a e ver, aan B ^et OVolctiaar St-i "Hts* n8 Srote krcnc&tie rn dt totfÉtlamïswB

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1950 | | pagina 4