t' i I I i AflevBringsliewijzeii Firma J. C. VINK Europa Wereld Griekenland en Albanië f 0,40^ Afrika Fa. J.C. VINK, Markt 12, Axel f 0,501 I OOR ENT m i§ 88 Staten vonr de loonbelasting voorhanden bij Firma J. C. VINK, ABONNEERT U AXELSCHE COURANT KLEINE ADVERTENTIE Beperkte Winterdienstregeling der treinen en autobussen der Z.V.T.M. Provinciale Stoombootdienst op de Wester-Schelde. Treindienst KapelleRoosendaal v.v. SBOOKWEG MECHELEN—TEKINELZEN Allee.i Oj) Hulst—Qioenendijv-Sjt» Janatean. a Ternatuusn «ik M*RKT AXEL op de kunt U onder de aandacht van vrijwel de geheele Axelsche be volking brengen wat U hebt aan te bieden of te vragen op allerlei gebied, zoowel den handel als de huishouding betreffende Goedkooper middel hiertoe bestaat niet dan een in de AXELSCHE COURANT En wat meer zegt, zoo n kleine ad vertentie van slechts 3 dubbeltjes levert veelal succes op. 'F Kleine advertentiën worden aan genomen voor plaatsing op den avond van uitgave tot uiterlijk voormiddags 10 uur, aan ons Bureau, Markt 12. 10.30 1330 16.20 10.46 13.46 16.36 10.57 13 56 16.47 7.26 11.07 14 06 16.57 7.45 11.25 14.25 17.15 7.55 11.35 14.35 1725 8.05 11.45 14.45 17.35 8.15 11.55 14.55 17.45 8.20 11.58 15.00 17.48 8 45 11.36 14.35 17.25 8 50 11.40 1440 17 30 9.00 12.05 1455 17.40 9.13 12.18 15 08 17.53 9.23 12.29 15.19 18 02 9.41 12.48 15 38 18 19 9.50 12.57 15.47 10.00 13.06 15 56 10.15 13.20 1610 Ingaande 27 November 1940. Breskens—F Breskens (boot) Hoofdplaat (Tol) Biervliet Pyramide Pmlippine Hoek Terneuzen (Hoeksche Brug) (boot) (Tramstation) (N.V. De Hoop) Terneuzen—Philippine—Pyramide—Breskens Terneuzen (N.V. De Hoop) (Tramstation) (boot) (Hoeksche Brug) Hoek Philippine Pyramide Biervliet Hoofdplaat (Tol) Breskens (booi) TerneuzenZaamslag—Perkpolderhaven. Terneuzen (Tramstation) (N.V. De Hoop) Zaamslag Perkpolderhaven Perkpold Perkpolderhaven Zaamslag Terneuzen (N.V.) De Hoop) (Tiamstation) (boot) Philippine—Sas van Gent—Drieschouwen—Axel—Zaamslag Philippine 7.44 1229 14.26 Sas van Gent 8 00 12 50 14 44 Westdorpe 8.13 13,u5 14.58 Driesch. 7.33 8.27 10.53 13.20B 15.11 v Axel (Kerkdr.) 7.38 8 32 10.58 15.16 a Zaamslag 7.53 8.44 11.13 15 29 Zaamslag—Axel—Drieschouwen—Sas van Gent Philippine. v Zaamslag v Axel (Kerkdr.) v Driesch. v Westdorpe v Sas van Gent a Philippine v Schoondijke v ljzendijke a Pyramide v Pyramide v ljzendijke 8.55 a Scnoondijke 9.10 8,25 12,00 15,10 17,50 8,47 12,21 15,32 18,10 9,25 13,00 16,10 Zaamslag—Ttrneuzen. 10,35 13,05 16,15 7,55 41,15 13,45 16,55 8,15 11,35 14,05 17,15 0- 11,40 17,30 18.02 16.13a 18.20 16.23a 18 35 16.35 18.50b 16.40 16.53 7.00 7.13 7 26 7.42 8.47 9.01 9.07 11 16 11 31 11 37 11 52 12.09 12 26 13.30b 1345 14.03 14.23 15.32 15.4j 15.51a 16.02a 16.12a 16.56 17.10 17.16 17.30 17 42 17.59 18 12 18 25 18.30 Schoondijkeljzendijke—Pyiamide. 9.12 10.36 13.37 16.28 7.15 9.28 10.52 12 34 13 53 15.24 16 44 7.25 9.40 11.04 12.46 14.05 15.36 16 56 Pyramide - ljzendijke—Schoondijke. 9.42 11.07 12.47 14.06 15.37 16.57 9-55 11.19 13.00 14.18 15.51 17.09 10.10 13.15 - 16.06 St. Jansteen—Perkpolderhaven. 8.45 12.15 15.15 7.50C 8.50 12.20 15.20 8.15c 9.15 12.45 15 45 9.25 1255 15.55 Perkpolderhaven—St. Jansteen. 10.35 13.05 16.05 8.16c 10.45 13.15 1615 8.40c 11.10 13 40 16 40 8 44c 11.15 13.45 16.45 Alleen op Zaterdagen Passluis—Drieschouwen v.v. Rijdt op tijdig verzoek door tot Axel-Brug. of vertrekt van daar» 18.20 18.30 v St. jansteen v Hulst (Station) v Kloosierzande a Perkpolderhaven v Perkpolderhaven v Kloosierzande v Huist (Station) a St. Jansieen A B Axel—Koewacht—St Jansteen (op werkdagen). Axel (Postkant.) 7.50 Zuiddorpe (Kerk) 8.00 Kaewaent (/Wsseghers) 8 15_ Heikant (K rk) 8 35 St. Jansteen (Kerk) 8.40 14.20 v St. Jansteen (Kak) 14.30 a Heikant (Keric) 14.45 a Koewacht (Misseghers) 15.05 a Zuiddorpe (Kerk) 15.10 a Axel (Postkant.) Met aansluitende bus voor en van Hulst. Hulst- v Hulst (Markt) v Axel v Spui a Terneuzen (Markt) -Axel—Terneuzen (op Woensdagen). 12.15' v Terneuzen (Markt) 12 40 v Spui 12.50 v Axel 13.— a Hulst (Markt) 1120 16.50 11 25 16-00 11.45 17.15 12.00 17.3U 12.10 17.40 16.30 16.4U 16.50 17.15 Dienstregeling ingaande 5 Januari 1941. Lijn BRESKENS—VL1SS1NGEN. Vertrek Breskens Aank. Vlissingen Vertrek Vlissingen Aankomst Breskens a9.— 9.15 a9.45 10.15 10 30 11.— 11.15 11.45 12.— 12.30 12.45 13.15 al3.30 14.- al4.15 1445 15. 15.30 15.45 16.15 al6.3G 17.— al 7.15 17.45 a Alleen des Zondags. Lijn NEUZEN-HOEDEKENSKERKE. Vertrek Hoedekenskerke a9.— 12.— 15.20 Aankomst Neuzen 9.45 12.45 15 55 Vertrek Neuzen 10.10 13.10 16.10 Aankomst Hoedekenskerke 10.55 13.55 16.55 Lijn HANSWEERT-PERKPOLDER. Dienstregeling met ingang van 5 Januari 1941 Bootnummer Vertrek Perkpolder Aankomst Hansweert Vertrek bus Hansweert (*8.30 Aankomst bus Goes 8.55 Bootnummer Vertrek bus Goes Aankomst bus Hansweert Vertrek Hansweert Aankomst Perkpolder Schoolbus en voor lokaal verkeer. Op Zondagen varen de bootnummers 31, 32a, 34 en 34a. 31 32 33 34 9.30 10.40 13.20 16.20 9.50 11. 13.40 16.40 9.55 11.02 13.50 16.45 10.20 11.27 14.15 17.10 31a 32a 33a 34a 9.30 12. 15.— 16.30 9.55 12.25 15.25 16.55 10.10 12.30 15.30 17.— 10.30 1250 15.50 17.20 (*17.15 17.40 Vertrek trein Kapelle 7,01 9,01 12,01 15,01 18,01 20,43 Aankomst Roosendaal 8,10 10,06 13,06 16,06 19,06 21,48 Vertrek Roosendaal 5,40 7,17 10,17 13,19 16,17 19,17 Aankomst Kapelle 6,47 8,20 11,20 14,20 17,20 20,20 Vanaf 9 Dec. a.s. rijden volgende reizigerstreinen v Terneuzen Sluiskil Axel Kijkuit Huist Dt Klinge St. Niklaas (W.) a Temsche v Temsche St. Niklaas (W.) De Klinge Hulst Kijkuit Axel Sluiskil 7.03 7.14 6.15 10.15 17.05 6.24 10.24 17.14 6.32 10.32 17 22 6.40 10.40 1730 6 52 10.51 17.42 7.07 11.05 17.58 7.26 12.20 16.20 18 52 12.31 16.31 19.03 7.29 12.42 16.45 19.15 7.43 12.55 16.56 19 28 8.05 13.17 1950 8.19 13.30 20.04 8.27 1338 20.12 8,35 13.46 20.20 8 44 13.55 20.29 8*52 14.03 20.37 1 Nieuwe Kaarten. I Ko- k^ardpl V 30C

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1941 | | pagina 4