Stoombootdienst op de YVester-Schelde Allerlei V, Zeeuwscli-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij. MIDDELEN V INT VE3R. VOEÏFI Axel (Drie Schouwen)—Terneuzen— Philippine. Axel (Drie Schouwen) —Walsoorden. Axel (Drie Schouwen)—Sas v Drie Seheuwen 6 45 8 52 12 21 3 29 7 10 9 07 12 36 9 28 12 53 9 63 1 24 Drie Schouwen (Axel)Moerbeke. VLISSINGEN—ROOSENDAAL. a€ w u n SPOORWEG MECHELEN- TERNEUZEN. Van af 8 October 1933 tot nadere aankondiging. HansweertW alzoorden. VlissingenBreskens, Breskens—Vlissingen. Najaarsgereclifen. Elk jaargetijde brengt op voe- dingsgebied zijn eigenaardige mo gelijkheden mee. De zomer met zijn zoogenaamde «lekkere zes weken», als we de groenten maar voor het kiezen hebben, ligt weer achter ons, en ran de peultjes, de doperwten, de tuinbooüen, de capucjjoers, eigenlijk ook ran de jonge spina zie, postelein en sla moeten we den smaak onthoudeD tot aan den volgenden zomer. Toch biedt ook bet najaar ons nog goede kansen zelfs opent het ons weer de gelegenheid tot het genieten van verschillende gerech teD, die we sinds het vorige jaar niet hebben geproefd en waarnaar we reeds verlangend uitzien. De hutspot het beroemde L°idsche 3 October-gerecht laat zich, nu de tuiuworteltjes plaats makeu voor de groote wor telen, weer opnemen in de rij der meest gebruikte en meest geliefde kastjesde biet en de koolraap werkelijk niet te ver- smadeu als ze smakeljjk zijn toe bereid staan weer klaar om de buisvrouw op eeD drukken dag te helpen aan een weinig bewerkelijk gerecht; de kool iD al baar soorten, kleuren en vor men heeft haar intrede gedaan de andjjvie, even goed rauw als gestoofd te gebruiker, maakt thans haar besten tijd door van «goud- geelc zijn de njeo, de prei, de selderijknol zorgen voor denoodige geurigheid in ooze soepen en stamppotten, terwijl tenslotte de nieuw geoogste erwten en boonen gunstig afsteken bij de tot nu toe gebruikte «overjarige» soorten. In de eerste plaats zou ik U dan willen vragen, cm het dit jaar eens zonder afkoken te doen. Zelfs de zoogenaamd «sterke» groenten (de kool en de rapen) zullen op die manier beter in den sma»k vallen dan ge U voorstelt. Probeer b.v eens de fijngesnip perde witte ot savoyekool op de zelfde wijze te koken als de roode kool, die ge toeh ook maar met een bodempje water opzet en waarvan ge later geeu kooknat weggietvoeg er dadelijk een klontje' boter of vet bij en wat zout (iu dit geval vooral heel weinig en laat dan op een zacht vuurtje de groente ongeveer uur «smoren» in een goed geslo ten pan. Af en toe omschudden of roeren is natuurlijk noodzake lijk en wat water toevoegen als de bodem droog dreigt te worden is ook iets waar we op hebben te letten. Is dan binneu het uur de kool gaar en tegelijkertijd droog dan hebben we ze eenvoudig zoo maar op de schaal te doeo mocht ze nog wat te vochtig zijo, dan binden we het overtollige nat mei wat aangemengde bloem ot wat aardappelmeel. De smaak van de groente zal boven verwachting goed zyo, en we hebben daarbij bet geruste gevoel, dat de zouten, die door de natuur aan de groenten zjjn gegeven, geheel tot bun rech- komen Toor onze gezondheid. Een van de smakelijkste na jaarsgerechten wordt gevormd door acdijviesie, gestoofde bieten, aardappelen in uiensaus, mees'al nog aangevuld met watgebakbeD spek. Dat een maaltijd, uit deze oo- derdeelen samengesteld, niet be werkelijk is eu geen bepaalde moeilijkheden meebrengt, zal bet hieronder beschreven recept U wel bewijzen. De recepten berekend voor 4 personen. Andijviesla. 2 £t 3 flinke struiken andijvie (mooi geel), 2 lepels slaolie, 3 lepels azijD, lepeltje mosterd, wat zout, 1 theelepel Maggi's Aroma. Maak de andijviestruiken schoon, snipper het binnenste gele gedeelte fijn, wasch bet en sla b* l flink droog uit. (Biwaar de groe nere bladen tot den volgenden dag en maak er dan met mischieu nog een paar heele struiken er bij gestoofde andijvie van.) Roer in een kommeijeden mos terd met het zont en de Maggi's Aroma door elkaar, meDg er eerst de olie en dan den azjjn door, giet het sausje over de andijvie en werk het er met een slalepel en -vork goed doorheen. (Voeg er naar verkiezing ook een fijn gesnipperd uitje ot preitje bij Uiensaus Vu L water, afgestreken eetlepel zout, 1 groote u', 30 Gr. (3 afgestreken eetlepels) bloem. 20 Gr. (1 afgestreken eetlepel) boter of margarine, 3 eetlepels azijn. Laat de gesnipperde ui in het water met het zout gaar worden (ongeveer 20 minuten), bind dan de saus met de aangemengde bloem, laat ze nog even doorkoken en maak ze ai met de boter en den azijn. Voeg, wanneer ge de saus extra- lekker wilt makeD, bij het water 2 Maggi's Bouillonblokjes in plaats van bet zout. Driesch. Axel Zaamslag Neuzen Neuzen Hoek Philippine 5 26 5 JO 8 5 30 5 34 - 05 5 50 5 65 8 25 6 19 852 6 20 9 0 6 30 9 35 6 41 9 49 11 30 2 35 6 15 11 35 2 40 6 20 11 57 2 59 6 40 12 26 3 80 7 05 12 55 4 20 7 25 1 10 4 35 7 40 1 20 4 50 7 55 v Philippine 6 69 Hoek 7 a Neuzen 7 15 v Neuzen 7 57 Zaamslag 8 26 Axel 8 46 a Driesch. 851 9 54 10 05 10 20 11 30 12 1215 12 20 125 1 35 1 50 2 80 3 02 3 22 3 27 4 56 5 10 5 25 6 15 6 42 7 02 7 07 8 05 8 20 8 35 8 40 817 9 12 8 37 9 3" 8 42 9 37 Briesch. Axel Zaamslag Rapenburg Hengstdijk Groenendijk Kloesterz. Walsoorden 5 30 8 1130 2 35 6 15 V Walsoorden 7 40 11 15 210 6 06 7 30 5 35 8 15 1135 2 40 6 20 Kloosterz. 7 46 11 20 216 6 11 7 36 5 56 8 26 12 - 3 6 42 Groenendijk 7 51 11-25 2 20 615 7 41 6 10 8 40 12 14 3 13 6 54 Hengstdijk 8 01 11 35 2 30 6 23 7 51 6 20 .8 47 12 24 3 22 7 03 Rapenburg 811 11 45 2 43 6 31 8 01 6 30 8 55 12 34 33 7 10 ft Zaamslag 8 25 1159 2 59 6 41 816 6 35 8 68 12 89 3 84 7 14 Axel 8 46 1215 3 22 7 02 8 31 6 41 9 03 12 45 3 39 7 a Driesch. 8 51 12 20 3 27 7 07 8 42 van Gent—IJzendyke. Westdorpe gas van Gent Philippine Pyramid# a IJzendijke v IJzendijke a Schooudijke 6 616 6 45 7 t>6 7 20 7 45 8 05 10 23 10 33 10 34 10 54 147 2- 2 04 2 24 3 45 4 23 4 54 5 '.5 5 27 5 28 5 46 7 25 7 42 8 02 8 30 8 45 Schoondijke IJcendijke IJzendijke Pyramid# Philippine Sas van Gent Westdorpe Drie Schouwen f Rijdt op verzoek door tot Axel-Brug. 6- 6 15 6 45 7 26 7 41 7 58 8 15 1220 8 35 12 40 9 13 12 52 9 26 1 05 9 53 10 45 1105 11 25 1 24 2 01 214 2 34 3 06 3 26 418 4 33 4 55 5 30 5 60 6 01 6 20 7 20 7 86 8' 2 6 32 8 50 610 f910 v Drieschouwen 6 10 v Zuiddorpe 6 15 T Roodesluis(H.T.) 6 27 T Kruisstraat(B.T.) 6 19 a Moerbeke 6 27 (B. T.) 8 55 9 - 9 12 9 03 912 12 25 12*0 12 42 12 34 12 42 3 30 v 3 85 v 3 47 v 3 39 3 47 a Driesehouwen Moerbeke Kruisstraat RoodetJuG (H. T.) Zuiddorpe 7 7 10 7 41 7 49 7 55 10 38 1046 11 17 II 23 1129 135 1 45 2 16 2 24 2 31 6 22 5 30 601 6 08 6 1 Stoomtram HulstWalzoorden. a a a a a v Hulst 6 8 2; 1020 12 05 2 40 5 05 645 8 50 v Walz. „Terhele 6 1* 8431038 12232:85237 908 Kloosterz. Kuitaart, 6 26 8 51 1046 12 31 3 06 5 S3 707 9 16 Kuitaart, Kloosterz. 6 55 9 1055 12 4'1 3 16 5 45 715 9 25 Terhole a Walz 6 40 9 0511— 12 46 3 20 5 55 719 9 3C a Hulst, a Niet «p Zondsgen. b Zondags 45 min. later, c Op marktdag Hulst 20 min. later, d Zondags 35 min. later, e Op marktdag Hulst 20 min. later. ft ft 3 ft 650 910 1116 1—3'0 605 732 940 655 915 1121 108 345 610 737 9 704 924 1130 118*54 617 746 954 712 932 1138 128 402 625 754 100. 730 950 1156 150 420 640 812 1020 Breskens—Hoofdplaat—Pyramide, Breskens Peefaplaat Biervliet Pyramide a TJvendhka 8 85 12 05 3 45 6 45 v IJzendijke 6 65 10 07 30 6 9 12 35 4 12 7 11 Pyramide 7 07 10 24 X 46 516 915 12 50 4 25 7 25 Biervliet 7 14 10 84 154 5 2:- 9 25 1 02 4 32 7 35 v Hnnfrtnlaat 7 31 10 55 2 05 5 36 9 40 1 20 4 45 7 46 a Breskens 7 52 11 25 2 31) 6 0;. Vlissingen *5 42 bS 18 b7 12 e7 01 b9 20 bil 38 1 12 1 21 4 17 5 15 6 52 7 36 Middelburg ab 51 b6 28 b7 22 c7 14 b9 31 bil 49 1 23 131 4 27 7 02 7 46 Goes *6 11 57 01 b7 1 c7 47 b9 50 bl2 21 1 43 1 52 4 47 -e* 7 21 8 17 Vlake a6 24 b7 18 b7 55 cH 04 blO 10 f» i2 39 157 2 06 6 05 O 7 35 8J-4 Bergen ep Zesm 46 b7 55 b8 19 c8 44 blO 49 b 1 18 2 22 2 3-2 5 42 7 68 911 Reegendaal a7 02 bS 13 b8 83 e9 02 bil 96 b 1 36 2 35 2 45 5 59 6 35 8 12 9 29 Roosendaal a7 13 7 33 b8 40 c? 17 11 17 bl 41 2 46 2 66 6 42 8 24 9 37 Rotterdam beurs a8 08 9 02 b9 39 10 32 12 26 b2 57 3 46 6 07 7 48 9 34 10 31 Rotterdam D. P. a9 15 9 09 b9 16 10 39 12 38 b3 04 3 45 3 53 6 14 7 31 931 10 39 Den Haag H.S. a8 52 9 37 10 22 11 2-2 1 22 3 52 4 22 6 52 7 57 10 04 11 22 Haarlem 9 27 10 12 10 67 11 57 1 57 4 27 4 57 7 27 10 46 11 57 Amsterdam C.S. 9 44 10 29 11 14 12 14 2 14 4 44 6 14 7 44 8 49 1106 0 14 Roosendaal b7 '17 8 47 c9 31 11 22 61 46 2 53 4 49 6 17 6 38 8 21 9 43 Breda b7 27 9 07e10 06 11 42 b2 12 3 13 5 09 6 39 6 9 8 41 10 16 's Hertogenbosch 9 55 1116 12 30 4 01 5 56 7 33 7 43 9 29 Utrecht C.S. 10 53 12 «7 1 36 5 03 6 67 8 37 8 87 10 80 Nijmegen 11 06 12 02 1 48 4 46 6 48 8 23 10 19 Arnhem 11 46 :2 23 2 16 6 09 721 8 47 10 57 Arnhem Nfjmegen Utrecht G.S. 's Hertogenbosch Breda b6 43 Roosendaal b619 Amsterdam C.S. Haarlem Den Haag H.S. Rotterdam D.P. b4 56 Rotterdam Beurs Roosendaal b6 16 Roosendaal b6 38 Bergen op Zoom b 7 02 Vlake b7 41 Goes b8 06 Middelburg bs 42 Vlissingen b 50 6 56 7 28 c6 49 c5 f 6 c7 35 c7 46 c8 09 eb 44 e9 ('3 c«36 c9 44 6 66 7 21 716 8 09 8 55 9 17 b6 35 b6 54 b7 89 8 12 8 20 9 21 9 32 9 47 btO '5 blO 29 bl0 49 biO 57 8 33 8 67 7 33 9 35 8 61 941 10 28 10 £0 815 831 9 06 9 66 9 48 1050 „10 59 S 11 14 J 139 11 53 1218 12 18 12 21 12 21 10 37 8 - 816 861 9 26 9 11 10 35 Alleen des Maandags, b Alleen op werkdagen, e Markttrein alleen Dinsdags, 10 10 10 30 10 16 11 14 12 18 1016 0 31 1106 11 36 12 41 12 *0 1 08 142 1 59 2 19 2 27 Alleen 10 24 11 24 12 46 1 54 2 30 11 45 12 01 12 36 1 18 1 27 b3 06 2 38 4 02 119 147 189 2 46 3 82 3 53 14=> 201 2 36 3 06 4 38 6 12 2 45 3 01 3 36 2 42 258 3 23 3 87 3 s7 4 05 4 07 421 6 5 18 5 49 5 5? op Zon- en 2 56 3 31 221 481 518 5 39 2 45 3 01 3 51 b4 22 b4 04 b 33 b 44 b710 b5 59 bi 82 b6 24 b8 11 b6 *8 b-3-2 b6 f8 b*06 b7 06 b^ 14 Feestdagen. 4 22 4 44 4 46 5 33 6 27 7 4 15 4 al 5 06 6 85 5 43 7 01 7 46 8 13 8 05 9 09 9 56 1017 7 45 8 01 8 3'- 9 14 9 22 10 <8 10 29 10 44 11 U 11 25 11 45 U 13 Axel, Wed. Gilijamse Hulst, Station Auto-Omnibusdienst AxelHulst Alleen op werkdagen. 6 45 104 15 v. Hulst, Station 7 55 1120 5 30 Axel, Wed. Gilijamse 8 30 9 40 2 30 3 45 8 30 9 0 Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst a St. Nieolaas v St. Nic. n. Antw. a Autwerf en v St. Nic. n, Mech. aVIeeh len v Mechelen a Brussel 61510 58 6 24 11 06 633 11 14 6 41 11 21 6 53 11 33 713 11 40 7 28 12 06 8 21 12 57 8 93 12 09 9 22 108 9 41 1 21 10 01 147 2 04 5 02a 6 ?5b 213 5 11a 6 Kb 2 21 5 21a 6 43b 2 29 5 28a 6 51b 2 40 5 42a 6 f 9b 2 53 5? 8a 1 7b 3 32 6 0.1 7 33 4 1 €58 *1- 3 1 6 06a 7 3 b 4 10 7 0 a 8 32o 4 17 7 10 8 5 4 42 7 29 9 2 V Brussel c 5 12 9 55 1 20 6 56 a Meehele» 6 05 10 21 1 6 13 V Mechelen 6 09 10 27 1 57 6 21 a St. Nic. v. Meeh. 7 19 11 32 9 57 7 24 V Antw. n. St. Nic. 6 18 11 14 9 04 7 06 a St. Nic. v. Antw. 7 15 12 04 2 54 7 45 V St. Nic n. Tern. 7 25 12 10 3 12 7 48 llulsi 8 20 1 03 4 - 8 44 Kijkuit #27 1 11 4 08 8 53 Axel 8 36 1 '9 4 16 9 Sluiskil 8 46 1 28 4 25 9 09 ft Ter Neuzen 8 53 1 37 4 34 9 18 a A lie» n op werkdagen b Alleen on Zou- en Feestdagen, c Vertrekt van Brussel Zuid en alleen op werkdagen, d Des Zaterdags om 1.0?. Neuzen Sluiskil Sluiskil Brug Philippine Sas van Gent Selzaete Selzaete Gent Dp. Gent St. P. 9 Brussel 6 50 6 59 7 03 7 07 7 20 7 05 7 24 8 50 8 59 9 03 9 07 9 20 9 11 01 8 06 11 42 8 11 1151 9 00 12 57 Spoorweg 12 25 5 40 12 34 12 38 12 42 12 55 1240 12 -2 1 30 1 46 151 2 ,'5a Ter Neuzen— Geut. 5 49 5 53 5 57 5 10 6 55 6 10 6 55 7 06 8 07 Brussel Gent St. P. Geut St. P. Geat Dp. Selzaete Selzaete Sas van Gent Philippi* e SJnifk lbrug Sluiskil a Ter f uzen v a a v 6 26 6 42 7 22 7 30 8- 8 08 8 12 8 16 82 714 8 16 8 27 8 42 9 18 9 21 9 61 9 59 10 01 10 07 10 15 10 52c 1141c 1201 12 17 12 52 1 1 30 1 3* 1 42 146 1 54 3 48 4 57 5 03 617 6 6 20b 6 60 6 8b 7()2r, 7 06b 714b 616 7 07 814 8 27 9 09 9 11 9 42a 9 *0* 9 '4a 9 58a 1006a a Alleen op Zon- en Feestdagen, b. c Rijdt van 1 Juli tot 3 September. Niet op Zon- en Feestdagen. W erkdagen. Neuzen—Borsselen—Vlissingen. Vertrek boot van Nenzen Borsselen Aankomst te Vlissingen vertrek trein van Vlissingen vin. 9,nm. 2. 9,20 2,20 10,30 3,30 11,18 4,17 Vlissingen—Borsselen—Neuzen. tankomst trein te Vlissingen Verirek boot van Vlissingen Borsselen Aankomst te Neuzen 7,20 cm. 12,43 7,30 l._ 7,50 1,30 9,- 2,30 4,56 5,15 6,25 6.62 2,53 4- 4,1'0 5,30 Vertrek boot van Neuzen Aankomst te Hoedekenskerke Vertr. tram van Hoedekensk, Aankomst tram te Goes Vertrek'trein naar Roosendaal Vlissingen NeuzenHoedekenskerke. 5,55 7,45 10.20 12,05 3,— 5,40 8,30 6.40 8,30 11.05 12,50 3,4a 6,2a 9,15 6,52 8,44 11.15 12,57 4,03 6,37 9,28 7,14 9 08 11.39 1,21 4,25 7,— 9,50 7.41 9,50 12.21 1,52 4,47 7,21 8,0610,29 11.53 1,.9 5,18 7.'7 11,25 Zondagen. vm. 10.35 nm 7.40 10-55 8. 12 05 9.10 1 9 05 9.25 1035 vm. HoedekenskerkeNeuzen. Aankomst train van Roosendaal Vlissingen Vertrek tram van Goes Aankomst tram te Hoedekensk. Vertrek boot van Hoedekensk. Aankomst te Neuzen 7 59 10,27 11,61 l,fY 6,36 7 ,39 9,48 li 18 1,49 4,4 6,25 8,27 10,45 12,30 3,39 6,41 6,4' 8,44 11,07 12,;<3 4,01 7,03 6,55 8,50 11,15 14,10 7,10 8,28 8 15 8,6» 9,21 9,26 7)40 9,35 12,- 1,45 4,55 7,55 10,10 Walzoorden—Hansweert Vertrek boot van Walzoorden 6,60 Aankomst te Hansweert 7,20 Vertrek van Hantweert 7,20 Aankomst te Kruiningen 7,30 Vertrek trein naar Roosendaal 7,55 10,1012,89 Vlissingen 7,41 10,15 9,1011,20 12,50 4,05 6 7,'. 0 9 35 9,4011,6» 1,20 4,35 6 30 1,50 10 l5 1,20 4,35 6 40 7,60 1,30 4 45 6 r.O 8,— 2,06 5,05 7 85 8,34 1,42 5,10 8,111111 9,4511,55 9,55 12,05 Aankomst trein van Roosendaal 7,41 10,1411 39 1,42 5,10 6,24 8,11 Vlissingen 7,5410,10 2,06 5,'5 8 34 Vertrek van Kruiningen 8,- 10,201145 2.105 i06.278,40 Aankomst te Hansweert 8,1010,8011 65 2,20 6,20 6.37 8,50 Vertrek boot van Hansweert *6 8,1510,8512,05 2,25 6 25 6,40 8,54 Aankomst t» Walzoorden 5 30 8,45 11,04 12,34 2,55 5 55 7,10 9,25 's Maat dags om 6,10 eu 640 u. Aank. trein Vlissingen 720 860 105? 11,39 1243 25S 424 706 749 Vertr. boot Vlissingen 6— 730 9—1030 2— 130 3—4 0 545 715 9 Aank. boot Breskens 635 765 925 1055 1226 1,55 325 455 610 740 925 Vertr, boot Breskeus 610 8— 93 1100 1230 209 330 5- 616 745 930 Aankomst Vlissingen 656 826 955 1125 13 6 225 3. 6 525 64" 810 955 Vertr, «rein Vlissingen 718 866 9201138 1,91361417 537 652 840 5.55 nm. 6.40 6,52 7.14 7.47 9.03 6 10 6 30 7.40 5 30 6,15 6,37 7- 7.21 8 22 9,00 7.44 9,18 9,35 9.45 10 30 nm. 8 20 814 8,43 9,05 9,10 9,54 7.— 12 50 6.40 9 34 7,30 1,20 7.10 10 04 7.1-6 1.24 7.15 T 45 1 34 7.25 8.0 1 2 06 7.34 8 44 1,42 8,04 1111 6 10 6 40 7,30 7,55 8.44 f 04 850 9 00 9 04 9 34 1.42 2.06 2.10 2.20 2,25 2,55 8.04 8.34 8.40 8.50 8.55 9.95 9 44 12 43 5,67 10— 1 10 6, 0' 10,26 1 c5 6,36 8,60 10,50 8 30 6,65 9 15 11,15 8 55 7,20 9 30 1 21 4 17 7,36 Dienstregeling op den Hemelvaartsdag en den Sen Pinksterdag als op de werkdagen*

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 4