"5 1 Stoom bootdienst op de Wester-Schelde Allerlei Zeeuwscli-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij. Recept. M 1DDE E3 rwr V -A. 3NT V E V O ER Axel (Drie Schouwen)—Terneuzen—Philippine. Axel (Drie Schouwen) —Walsoorden. Axel (Drie Schouwen)—Sas van Gent—IJzendjjke. Drie Schouwen (Axel)Moerbeke. Stoomtram HolstWalzoorden. Breskeas—Hoofdplaat—Pyramide, bê Anto-Omnibusdienst AxelHulst SPOORWEG MECHELEN- TERNECZEN. Van af 15 Mei 1933 tot nadere aankondiging. Vlissingen—Borsselen—Neuzen. HoedekenskerkeNeuzen. Vlake—HansweertWalzoorden. Vlissingen - Breskens. Breskens—Vlissingen. Dienstregeling op dan Hemelvaartsdag en den 8en Pinïstardag gis op de werkdagen, Voor Ier ken. Menigeen vraagt zich af, wat de beteekenis is van de Sauctus- baars, dat is de kaars die in de Roomsche Katholieke berk ge bruikt wordt bij de bediening van H.H MisseD. Het gebruik daarvan vinden we reeds in de 12e eeuw, doch werd langzamerhand door de ge woonte afgeschaft, otschoon de H Congregatie der Ritten, nog pas in 1904, op de wederinvoering er van heeft aangedrongen. Het doel dier kaars is, de ge- loovigen te herinneren aan de weaenlyfee tegenwoordigheid van Christus op het altaar. In den Romeinscben Ritus vindt men nog de Sanctuskaars in de pontificale H. Mis. Wanneer nl. de Bisschop plechtig de H. Mis celebreert, moeten na de Saoctus vier tot acht kaarsen ontstoken worden. Het schellen by de Sanctus is vcoral een teefeen van blijdschap en tevens een maning aan de R.K. geleovigen, dat het plechtige oogeoblik der Consecratie nadert. O er bet gebruik van kaarseD bij de H Mis 'en andere kerk plechtigheden, valt vee! te zeggen. Men hoort wel eens, dat ook dit een overblijfsel zou zija uit de duistere catacomben, waar tren om de donkerte te verdrij ven, natuurlijk licht coodig had. Deze reden is niet de ware. Het gebruik van kaarsen en lamplicht vindt wederom zijn grond in geestelijke en zinnebeel dige beschouwingen. Bij alle godsdiensten, zelfs in het heidendom, gebruikt men licht bij de godsdienstige plech tigheden. Om zijn in zekeren zin onstof felijkheid is het licht de schoonste hulde aan God, den oneindig volmaakten Geest, die door de H. Schrift, kortweg »het L;cht< ge noemd wordt, de oorsprong van alie licht, die met licht omkleed is en woont in het ondoorgronde lijk licht. Het licht is ook een scboone hulde aan Christus, omdat Hij is »het L'cht van het L chtc d e glans der goddelijke lichtglorie bet licht der wereld, die door zijn leerde duisternis der wereld verklaarde. Deze en andere beschouwingen geveu een afdoende verklaring van het reeds zeer oude, vanaf de eerste tijden in zwang zijnde gebruik van licht, vooral van kaarslicht, bij onze godsdiens - plechtigheden. »Utr. Dagbl Voor de huisvrouw Als onfeilbaar middel, om glas ruiten voor al te groote trillingen te vrijwaren, waardoor ze zouden breken, bep'akt men ze in ver schillende richtingen met papieren reepen. Heeft U vleesch in huis, dat U een dag ot twee wil bewaren, voordat U het kookt ot braadt Strooi er dan houtskool over, dan blijtt het versch. Voor het gebruik het vleesch natuurlijk eerst at- wasschen. Heeft iemand bet doosje schoen- ciême open laten staan en is het nu een onhandelbare harde koek geworden Doe er maar een beet je terpentijn bij, dan wordt de ctêooe weer zacht Vruchtenvlekken in effen ge kleurde zijde kunnen gewoonlijk wel verwijderd wordeD, door een voudig afsponzen met koud water en zeep. Kook de groenten niet af, om daardoor de waardevolle zouten en vitaminen uit te loogen en weg te werpen, maar stoot de groenteD zonder het aftreksel verloren te laten gaan. Citroenpudding. Benoodigdheden 3 eieren, sap van 2 ciiroenen, 1 deel rum ot RijnwijD, 200 gr. suiker, 18 gr. gelatine, geraspte schil van 'o halve citroen. Bereiding De eierdooiers met de suiker tot een dikke witachtige massa roeren, de gei aspte citroen schil, de rum of den wyn er mede vermengen, en de massa al roerende verwarmen tot ze ge bonden is. Vervolgers de in een weinig water opgeloste gelatine er bij voegen. Dan bet stijfgeklopteeiwit. De massa laten alkoelen nu en dan toerend, tot ze bjjna slyf is. Ten slotte 'o puddingvorm, die eenigen tijd met water geduld heeft gestaan, met de massa vul len, als deze begint stijf te worden. Niet vleiend. Juff ouw Sozi, ik heb u in jaren niet meer gezien. U is heel wat veranderd. In mijn voor- of nadeel O, juffrouw Suzi, U kunt alleen in uw voordeel veranderen. Niet gauw tevreden. De tnensch denkt aan wat hij mist of aan wat hij hoopt, en vergeet te waardeeren wat hij heett. Driesch. Axel Zaamslag Neuzen Neuzen Hoek Philippine 5 26 8 5 30 b 05 5 57 8 27 6 19 8 52 6 20 9 20 6 30 9 35 6 41 9 49 11 30 2 35 6 15 11 35 2 40 6 20 12 0! 3 05 6 43 12 26 3 30 7 05 12 55 4 20 7 25 1 10 4 35 7 40 1 20 4 50 7 55 v Philippine 6 50 Hoek 7 a Neuzen 7 15 v Neuzen 7 57 Zaamslag 8 26 Axel 8 46 a Drieseh. 8 51 9 54 10 05 10 20 11 30 12 12 15 12 20 1 25 1 35 1 50 2 30 3 02 3 22 3 27 4 56 510 5 25 6 15 6 42 7 02 .7 0? 8 05 8 20 8 35 8 40 817 912 8 37 9 32 8 42 9 37 Driesch. Axel Zaamslag Rapenburg Hengstdijk Groenendijk Kloosterz. Walsoorden 5 30 8 11 30 2 35 6 15 V Walsoorden 7 40 11 15 210 6 06 5 35 8 05 11 35 2 40 6 20 a Kloosterz. 7 46 11 20 216 6 11 5 56 8 26 12 - 3 6 42 Groenendijk 7 61 11 25 2 20 615 610 8 40 12 14 3 13 6 54 a Hengstdijk 8 01 1135 2 30 6 23 6 20 8 47 12 24 3 22 7 03 a Rapenburg 8 11 11 45 2 43 6 31 6 30 8 55 12 34 331 7 10 n Zaamslag 8 26 12 3 02 6 42 6 35 8 58 12 39 3 34 7 14 a Axel 8 46 1215 3 22 7 02 6 41 9 03 12 45 8 39 7 18 a Driesch. 8 5i 12 20 3 27 7 07 7 30 7 5, 80. 8 li 8 3) 8 4,1 Drie Schouwen 5 45 8 62 12 21 3 29 7 10 Westdorpe Sas van Gent Philippine Pyramide IJzendijke IJzendijke Sehoondijke 6 616 6 45 7i6 7 20 7 50 8 13 9 07 12 36 9 28 12 53 9 53 10 23 10 33 10 34 10 54 1 24 147 2 2 04 2 24 3 45 4 22 4 54 5 15 5 27 5 28 5 46 7 25 7 42 8 02 8 30 8 45 f Rijdt op verzoek door tot Axel-Brug. Sehoondijke IJzendijke IJzendijke Pyramide Philippine Sas van Gent Westdorpe Drie Schouwen 6 - 6 15 6 45 7 26 7 41 8 28 1231 S 46 12 60 9 13 1252 9 26 1 05 9 53 10 45 1105 7 58 1125 1 24 201 214 2 34 3 06 3 26 418 4 33 4 55 5 30 5 50 6 01 6 20 7 20 7 36 8' 2 6 32 8 50 610 f910 v Driesehouwen 6 10 8 55 12 25 3 30 v Zuiddorpe 6 15 9 12 80 3 35 v Roodesluis (H.T.) 6 27 9 12 12 42 3 47 v Kruisstraat(B.T.) 6 19 9 03 12 34 3 39 a Moerbeke 6 27 9 12 12 42 3 47 (B. T.) v Moerbeke v Kruisstraat v Roodesluis (H. v Zuiddorpe a Driesehouwen T.) 7- 7 10 7 41 7 49 7 55 10 38 10 46 11 17 11 23 1129 1 35 1 45 216 2 24 2 31 5 22 5 30 6 01 6 08 6 14 e a a a a c b a r Hulst 6 8 25 1020 12 10 2 40 6 05 645 8 50 v Walz. „Terhole 6 18 8 43 1038 1228258523 7 908 ..Kloosterz. Kuitaart, 6 26 8 51 1046 12 36 3 06 5 S3 707 9 16 Kuitaart, Kloosterz. 6 35 9 1055 12 46 3 16 5 45 715 9 25 Terhole a Walz. 6 40 9 051112 60 3 20 5 55 719 9 3C a Hulst, a Niet op Zondigen, b Zondags 45 min. later, c Op marktdag Hulst 30 min. later, d Zondags 35 min. later, e Op marktdag Hulst 20 min. later. 650 910 1116 1— 310 605 732 940 655 915 1121 108 345 610 737 9*6 704 924 1130 118 354 617 746 954 712 932 1138 158 40V 625 754 1002 730 950 1156 160 420 640 812 105.0 v. IJzendijke 8 47 a. Veldzicht (Grens) 8 55 lJeend(jkeVeldzicht (Grens). 3 28 6 21 v. Veldzicht Grens) 9 - 3 45 6 35 3 38 6 30 a. TJzendijke 9 10 3 55 6 45 v Breskens Hoofdplaat Biervliet Pyramide a IJzendijke 8 3a 12 05 3 46 6 47 v IJzendijke 6 55 10 07 1 30 6 5 12 35 4 12 710 Pyramide 7 07 10 24 146 516 9 15 12 50 4 25 7 25 Biervliet 7 16 10 34 154 6 23 9 25 1 02 4 32 7 35 v Hoofdplaat 7 31 10 55 2 02 6 36 9 40 1 20 4 45 7 46 a Breskens 7 52 1125 2 25 6 05 VLISSINGEN—ROOSENDAAL. Vlissingen *5 42 bS 13 b7 12 c7 b9 19 bil 34 1 22 4 22 6 15 6 52 7 35 Middelburg a5 51 b6 23 b7 22 c7 10 b9 30 bil 45 1 33 4 32 U 7 02 7 45 Goes a6 11 66 56 b7 41 c7 43 b9 49 bl2 17 1 53 d3 04 4 52 7 21 8 13 Vlake a6 23 b7 12 b7 54 c/E8 blO 06 912 33 2 06 d3 20 5 07 O 7 33 8 28 Bergen op Zoom a6 46 b7 55 b8 19 c8 42 blO 51 b 1 18 2 32 d4 03 5 60 7 58 911 Roosendaal a7 02 13 b8 33 c9 bil 08 b 1 36 2 45 d4 21 6 08 7 31 8 12 9 29 Roosendaal b8 40 c9 17 11 17 bl 44 2 56 b4 53 6 43 7 41 8 24 9 37 Rotterdam beurs b9 40 10 33 12 i9 b2 59 3 47 6 09 741 9 09 9 24 10 34 Rotterdam D. P. 9 47 10 4U 12 36 b3 05 3 54 6 16 7 46 8 37 931 10 41 Den Haag H.S. 10 22 U 22 1 22 3 52 4 22 6 52 8 02 9 01 10 04 11 22 Haarlem 10 57 11 57 1 57 4 27 4 57 7 27 9 40 10 46 11 57 Amsterdam C.S. 11 14 12 14 2 14 4 44 5 14 7 44 854 9 .8 1106 0 14 Roosendaal b7 07 8 47 c9 31 11 22 bl 46 2 53 4 49 617 7 35 8 21 9 43 Breda 67 27 9 07c10 06 11 42 b2 12 3 13 5 09 6 39 7 66 8 41 10 IS 's Hertogenbosch 9 55 12 30 4 UI 5 56 7 33 8 36 9 29 Utrecht C.S. 10 57 1 36 5 03 6 57 9 14 9 '24 10 30 Nijmegen 11 06 1 50 4 46 6 48 8 55 9 15 10 19 Arnhem 11 46 b2 16 5 09 721 934 9 38 10 57 Arnhem 6 56 8 21 9 32 10 10 119 2 66 7 46 Nijmegen 7 21 8 45 9 67 10 30 147 3 31 8 13 Utrecht C.S. 7 16 8 51 9 10 16 139 2 21 8 05 's Hertogenbosch 8 09 9 89 10 33 1114 2 48 481 9 09 Breda b5 43 6 66 8 55 10 26 11 f7 3 32 4 38 518 6 24 9 56 Roosendaal b6 19 7 28 917 10 48 1133 12 '.8 3 63 5 12 5 39 7 1017 Amsterdam C.S. b6 35 815 10 15 li 15 145 2 45 2 45 4 16 7 45 Haarlem b6 54 8 31 10 31 11 31 201 3 01 3 01 4 dl 8 01 Den Haag H.S. b7 89 9 06 11 06 12 06 2 36 3 86 3 51 5 06 8 36 Rotterdam D.P. b4 54 c5 47 b 811 9 54 11 35 bl2 43 3 05 b4 20 5 34 913 Rotterdam Beurs c5 64 b 8 i9 9 47 10 48 bl251 b305 b4 04 5 42 9 21 Roosendaal b616 c7 36 b 9 21 10 60 12 30 b2 14 4 02 b5 33 7 01 1019 Roosendaal b6 38 c7 46 b 9 32 10 59 1138 12 60 4 07 bi 44 b7 10 10 29 Bergen op Zoom b7 02 c8 09 b 9 47 1114 108 421 bS 59 b7S2 10 44 Vlake b7 48 c8 53 blO 17 1140 1 «8 6 06 b626 bS18 11 13 Goes b8 11 o9 10 blO 29 11 62 2 03 6 29 b637 bH 37 1125 Middelburg b8 47 c9 44 blO 49 12 12 2 23 5 53 b6 57 b9 11 11 46 Vlissingen b8 55 c» 52 blO 57 12 20 12 36 2 31 6 01 b705 b919 1 63 Alleen de» Maandags, b Alleen op werkdagen, o AUten op Zon- en Feestdagen. Markttrein alleen Dinsdag». v. Axel, Wed. Gilijamse a. Hulst, Station Alleen op werkdagen. 6 45 10— 415 7 55 11 20 5 30 v. Hulst, Station 8 30 2 30 8 30 Axel, Wed. Gilijamse 9 40 3 45 9 50 v Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst a St. Nieolaas v St. Nic. n. Antw. a Antwerpen v St. Nic. n. Mech. aMech len v Meehelen a Brussel 61510 58 6 24 11 06 633 11 14 641 11 21 6 58 11 33 713 11 40 7 2612 06 8 21 12 67 8 53 12 09 9 22 1 04 9 29 1 21 9 49 1 47 2 04 5 02a 6 25b 2 13 5 11 a 6 b 2 21 5 21a 6 43b 2 29 5 28a 6 51b 2 40 5 4£a 7 04b 2 53 5 8a 17b 3 32 6 06 7 33 4 1 6 5 1 3 1 6 0 a 7 34b 410 710a 8 32o 4 17 7 19 8 45 4 42 7 46 9 37 V Brussel c 5 12 9 42 dl 20 5 53 a Meehelen 6 05 10 12 li 2 6 14 V Meehelen 6 09 10 25 1 53 6 22 a St. Nic. v. Meeh. 7 19 11 32 2 57 7 24 V Antw. n. St. Nic. 6 18 11 14 2 04 7 06 a St. Nic. v. Antw. 7 15 12 04 2 54 7 45 V St. Nic n. Tern. 7 25 12 10 312 7 48 Huist 8 20 103 4 - 8 44 Kijkuit 8 27 1 11 4 08 8 53 Axel 8 36 1 19 4 16 9 Sluiskil 8 46 128 4 25 9 09 a Ter Neuzen 8 53 137 4 84 9 18 a Al'ern op werkdagen b Alleen rp Zon- en Feestdagen, en alleen op werkdagen, d Des Zaterdags om 1.02. c Vertrekt van Brussel Zuid Neuzen Sluiskil Sluiskil Brug Philippine Sas van Gent Selzaete Selzaete Gent Dp. Gent St. P. 9 Brussel Alleen op c Rijdt v»n Sipoorweg Ter Neuzen— Gent. 12 25 5 40 8 20a 5 49 «29a 5 53 8 '3a 5 5783 a 6 10 8 0a 5 55 8 5a 6 tO 9 40 1014 6 56 0 26 706 0 50 8 07 0 2 Niet op Zon- en Feestdagen. 6 50 a8 50 6 59 a8 59 12 34 7 03 a9 03 12 38 7 07 a9 07 12 42 7 20 a9 20 12 65 7 05 a9 5 12 40 7 23 1101 12 2 1 30 8 07 11 42 146 813 1151 1*1 9 01 12 57 2 55 Zon- en Feestdagen, b. 1 Juli tot 3 September. v Brussel a Gent St. P. Gent St. P. Gent Dp. a Selzaete v Selzaete Sas van Gent Philippine Slnisk'lbrug Sluiskil Ter Meuzen 7 12 10 52c 3 48 6 16 8 16 1141c 457 7 05 6 26 8 23 1201 5 02 8 06 6 42 8 39 12 17 5 17 8 22 7 22 918 12 52 6 9 04a 7 30 9 21 1 6 20b 9 1 ?a 8 9 51 1 30 6 50b 9 42a 8 08 9 59 1 38 6:8b 9 60a 8 12 10 03 1 42 7 02 b 9 54a 8 16 10 07 146 7 06b 9 58a 82 10 15 154 7 14b 1006 W erkdagen. Neuzen—Borsselen Vlissingen. Vertrek boot van Neuzen Borsselen Aankomst te Vlissingen Vertrek trein van Vlissingen tra. 9,— lm. 2. 9,20 2,20 IC,20 3,30 11,34 4,02 Aankomst trein te Vlissingen Vertrek boot van Vlissingen Borsselen Aankomst te Neuzen 7,20 7,30 7,50 9,- 12,35 19.45 1,05 2,15 4,55 5,15 6,25 6,33 2,63 4- 4,20 5,30 NeuzenHoedekenskerke. Vertrek boot van Neuzen Aankomst te Hoedekenskerke Vertr. tram vau Hoedekensk. Aankomst tram te Goes Vertrek trein naar Roosendaal Vlissingen Zondagen. 10.35 nm 7.40 10.65 8.- 1205 9.10 vm 9 06 nm. 9.25 10.35 6.10 6.30 7.40 5,55 7,45 10.20 12,06 3,— 5,40 8,30 6.40 8,30 11.05 12,50 3,4a 6,25 9,15 6,52 8,44 11.15 12,57 4.03 6,37 9,28 7,14 9 08 11.39 1,21 4,26 7,- 9,50 7.41 9,49 12.17 1,58 4.52 7,21 8,1110,29 11.52 2,03 6,22 7.< 7 11,25 Aankomst trein van Roosendaal Vlissingen Vertrek tram van Goes Aankomst tram te Hoedekensk. Vertrek boot van Hoedekensk. Aankomst te Neuzen 8,04 10,27 11,50 2,01 6,35 7,39 9,47 12 14 1,60 C.27 6,25 8,27 10,45 12,30 3,37 6,41 6 4« 8,44 11,07 12,«3 4,— 7,03 6,55 8,50 11,15 1,- 4,10 7,10 8,33 8,11 8,59 9,21 9,25 vm. 5.55 nm. 5 40 n 6.40 6,25 n 6,52 6,37 7.14 7- V 7,43 7,21 tt 9.10 7,07 7,40 9,35 12,— 1,45 4,55 7,65 10,10 W alzoordenHansweertVlake. Vertrek boot van Walzoorden 6,50 Aankomst te Hansweert 7,20 v ertrek tram van Hansweert 7,25 9,45 12,10 Aankomst te Vlake 7,35 9,5512,20 Vertrek trein naar Roosendaal 7,6410,0612,33 Vlissingen 7,4810,17 9,1011,30 12,65 4,— 6 - 7,50 9 35 9,40 12,- 1,25 4,30 6 30 7,50 10 05 1,30 4,40 6 40 7,65 1.40 4 50 6:0 8,05 2,06 5,07 33 8,28 1,48 5,06 8,18 1118 Aankomst trein van Roosendaal Vlissingen Vertrek tram tan Vlake Aankomst te Hansweert Vertrek boot van Hansweert *5 Aankomst te Walzoorden 7,48 10,17 11 40 1,48 5,C6 6,25 8,18 7,5410,06 2,06 5,07 8,28 8,— 10,25 11 60 2,10 5 10 6,30 8,85 8,10 10,35 12 2.20 5,20 6.40 8,46 8,15 10,40 12,10 2,25 6 30 6,40 6 46 5 30 8,45 11,1012,40 2,55 6 7,10 9,13 's Maandags om 6,10 en 640 u. Aank. trein Vlissingen 720 8-5 1057 12,20 1235 1-8 231 268 425 705 749 Vertr. boot Vlissingen 6— 780 9— 1015 1130 1246 2— 315 48'J 545 715 9- Aank. boot Breskens 625 765 925 1040 1165 1,10 225 340 465 610 740 926 Vertr. boot Breskens 6L0 8 930 1045 12— 115 280 345 5 - 615 745 930 Aankomst' Vlissingen 666 826 955 1110 1226 14" 9.<6 410 525 64 810 956 Vertr. trein Vlissingen 712 866 9191184 1,22 422 546 615 633 652 840 vm. 9,07 nm. 8 24 7,41 9,18 9,35 9.45 10 30 811 8,43 9,06 9,10 9,55 7.— 12.55 6.40 9 15 7,30 1,26 7.10 9 45 7.40 1.30 7.15 T 50 1.40 7.25 7.68 2.06 7.33 8.63 1,48 8,10 1113 6 10 6 40 7,30 7,65 8.53 7.58 8.65 9.05 9.10 9.40 1.48 2.06 2.10 2.20 2.26 2,55 8.10 8.23 8.35 8.45 8.45 9.16 9 62 12 36 6,01 10,- 2 6,10 10,25 2 25 6,36 8,40 10,46 8 45 6,55 9 05 11,10 4 10 7,16 9,2? 4 22 7,30

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1933 | | pagina 4