£andbonwinspatt, Plakkaatverf ST. IC0LMS6ESCHEIKEN Voor St. Nicolaas Een St. Nicolaas-Geschenk Fruitmand j D. I JANSEN, Fruit- ei GroeDtehaudel, Noordstraat SINT NICOLMS-GESCHENK SINT NICGLAAS-GESCHENKEN I 'J 1 Perbawatie Thee Sint Nicolaas Aanbevelend, PH. DE NEVE, verschillende kleuren. J. C. VINK, ST. NICOLAAS! ST. NICOLAAS J. HULLU. L. MANGOLD Ad verten tiën. Donderdag 15 December 1932, GEREEDSCHAPPEN: INBOEDEL: Eenige Huishoudelijke Goederen, Het Woonhuisje St. Nicolaasgeschenken het Sigarenmagazijn „Sumatra". Axel. H. J. HARTE. Harten, Hammen, Boterletters, Spritsletters, Chocoladeletters, Marsepein, Borstplaat, enz. Verder: prachtsorteering luxe doozen BONBONS en BORSTPLAAT. Billijke prijzen. Prima kwaliteit. I DRINKT Verpakt in lood. Iets fijns. C. DE FEIJTER- DE HULLU AXEL VERGEET VOORAL GEEN FRUIT Komt maar eens bij N E V E N B. Fruitmanden op bestelling te leveren. Notaris J. FANOY te Axel, zal ten ver zoeke van de Erven GOVAERT, op de hofstede te Westdorpe bij Passluis, en aan het sterfhuis aldaar, op des voormiddags 91/s uur, ver- koopen Den geheelen bestaande in 3 PAARDEN: J&in „MINA" 11 jaar oud, ggM .BEAUTYP' 10 jaar •KM (beide beveulend) en een JAARLING. 50 Kippen en Hanen. 2 Menwagens met toebehooren, twee oude Rijtuigen, di verse Ploegen en Eggen, Zigzag- en Ketting- egge, Vorentrekker, Slee, Rolblok-, Windmolen, Snij- molen, 3 Handwiedmachines, Zwingen, Aanschijnen, Wa- genlichter, Ruiters, Kruiwa gen, Zakken, Balen, Touw werk, Graanmaat, 2 Bascules met gewichten, Ladders, Rie ken, Vorken, Mesthaken, Zif ten, Brandhout, enz., enz. Voorraden: 200C K.G. Overmaalsel van tarwe, 450 K G. Tarwe, 7500 K G. Erwten, 6000 K.G. Zomer- gerst, partijtje Paardeboonen, Hooi en Stroo, Mest, inge kuilde Aardappelen, 50000 K.G. Industrie en 5000 K.G. Gelderschemuizen, (te verkoopen pet kuil). Kasten, Tafels, Stoelen, Kachels, Schoorsteen garnituren, Spiegels, Zuilen met beelden, Boeken-, Bloem- en Penanttafeltjes, Lampen, antieke Borden, staande Klok, eenig Koper werk, Ledikanten, Nacht kastjes, Waschtafels, Kleer kasten, Bedden met toebe hooren, 46 nieuwe Bil jartballen, Brandkast, Barometer, Kapstok, Scheer messen, Naaimachine, Regu lateur, Speeldoos, Boog met kas en pijlen, Mangel, Filter, Keulsche Potten, Weegschaal met gewichten, Baktrog, Pape- gaaikooi, Fiets, Kuipen, Trap ladder, Gordijnen, Vloerklee- den, Traplooper met roeden, Glas-, Geleierd- en Aarde werk, enz enz. BETALING CONTANT. Notaris FANOY te Axel, zal ten verzoeke van de Erven MA- R1NUS GOOSSEN, op VrJJdag 9 December a.s., verkoopen 1 des namiddags 2 uur aan nagemeld huis als: Kabinet, Bedden, Ledikant, Dekens, Vulkachel, Fornuis, Re gulateur, Spiegel, Tafels, Stoelen, Vloerzeil, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, enz. Betaling contant O Onmiddellijk daarna in het café van P. Groothaert te Axel, Spui met ERF te Axe', Spui, kadaster sectie B nummer 419, groot 60c.A. Terstond bij de betaling te aan vaarden betalen uiterlijk 7 Janu ari aanstaande. In koop kan volgen 6 aren 40 roeden) aangrenzende GROND Markt. Wij hebben in voorraad voor Luxe bussen THEE en KOFFIE. Luxe bussen TABAK. Luxe blikken BISCUIT van Verkade. CHOCOLADE-LETTER S. Doozen BORSTPLAAT en BONBONS. Tabletten CHOCOLADE. Verschillende soorten SPECULAAS.. 1 blik speculaas van 3 pond kost bij ons maar 74 cent. ZIET ETALAGE. Aanbevelend, D. DE BLAAIJ. P. A. WONDERGEM Nieuwstraat G 65 AXEL Tel. 101. Met beste adres voor geneesmiddelen en zieken- verplegingsartikelen. Ook toilet-artikelen geschikt voor blijft tot Zaterdag 3 December te AXEL en gaat Maandag 5 December naar ZAAMSLAG om cadeaux uit te reiken. Mag. „NEDERLAND" AXEL-ZAAMSLAG. RUIME KEUZE IN vindt U in Beleefd aanbevelend, Markt C 1. Beleefd aanbevelend, Electr, Brood- en Banketbakkerij! AXEL> Tel. 49. waar ieder van glundert is een van Koopt daar ook Uw BLIKGROENTEN van de HERO. Uitsluitend Hollandsch product. Voor een degelijk en warm kunt U het best terecht bij DEKKER-VERMEULEN, Magazijn .Transvaal" AXEL RUIME KEUZE RIJWIELEN vanaf f27 50 GAZELLE en BURGERS E.N.R. met TORPEDONAAF vanaf f49.50 RIJWIELLAMPEN (Electrisch en Carbid), ZAKLANTAANRS, HANDBESCHERMERS, BEENPIJPEN (voor Dames en Heeren), STUURTASSCHEN, enz. B STERK VERLAAGDE PRIJZEN AXEL Kerkdreef Aanbevelend, bij uw Cadeaux te voegen. Het is lekker, gezond en niet duur. kijken en U vindt wel iets naar Uw gading daar wij eerste klas gesorteerd zijn. Deze week komt de stoomboot uit Spanje weer aan Met eerste kwaliteit SINAASAPPELEN en 51 ANDARIJNEN [gelaSn. Noordstr. Tel. 38. n I !fr

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 7