J. VAN DEN HOUT Laat een aansluiting op de Radio-Centrale Uw St. Nicolaas-gesclienk zjjn. O Q Wenk yan St. Nicolaas. „Bij PEETERS altijd iels beiers". Radio-toestel of verbeterde Luidspreker, Sigarenmagazijn „Havana" - Axel. Aida, Hofnar, Karei I, Willem II, Velasques, e a. St. Nicolaascadeau. C. WOLFERT MEUBELMAGAZIJN Zie Etalage! n «s Zie Etalage! 3D Prachtige Zelfbinders F. P. £chutz-Guequièrre, Ook St. Nieolaas weet het ■■w 9 e ss cc cr. Kapdoozen Manicures Cartonnage's Doozen Zeep Eau de Colognes Handspiegels a Radio-Centrale. Ook hebben wij nog vele nuttige andere GESCHENKEN. F. SCHEELE-BAREMAN. Koopt bij degenen die in dit blad adverteeren. het beste tegen den billijksten prijs. De bekende Cubaantjes ook in kistjes van 50. Zie Etalage. ""^8® J. E. BLANSAART-DIELEMAN. EETKAMERS - SLAAPKAMERS - SALONS Ruime keuze in St- Nicolaas Cadeaux Boekenkasten, Theemeubels, Kapstokken» - Clubtafels, Mooie Vazen, enz. enz. - Het geschenk bij uitnemendheid VULPENHOUDERS Verkrijgbaar bij J. C. VINK, Boekh., Axel, Wij hebben schitterende surprise's ontvangen voor de ST. NICOLAAS, zooals: •<s> a> cd os o, to N Beleefd aanbevelend. rs- Dames- en Heerenkapper, Noordstraat B 61, Axel. N.B. Ieder die een bedrag van f 1.50 besteejt aan winkelwaren ontvangt een GLORODONT-MONDSPOELGLAS cadeau. V tei:-; ',v Gezellig, zoo bij den war men haard, in een makkelijke stoel. „Hallo, hallo, hier Hilver sum", zegt de luidspreker. ZIJ schenkt een kopje thee in, HIJ geniet van de operette potpourri. Fijn toch, zoo'n aanslui ting bij de En vcor slechts 7 cent per dag Aansluitkosten 3 program ma's f 14, Aansluitkosten 2 program ma's f 8,—. Wilt U een PRACTISCH CADEAU schenken aan Kennis of Familie Komt dan eens bij ons zien. Wij hebben voor SINT NICOLAAS-CADEAUX a 60 cent per stuk. Met 2 stuks tegelijk f 1 samen. BELEEFD AANBEVELEND, Zie Etala.g-e's. Koopt toch in den vreemde niet, Wat het eigen land U biedt I Wij hebben echte Fyffes Bananen Westlandsche, (dus Hol- landsche), zoete blauwe Druiven, alle soorten Appels (zuur en zoet), Hand- en Stoofperen aan lage prijzen 1 Nieuwe oogst: Sinaasappels, Vijgen, Dadels, Boonen, Erwten! Eigen ingemaakte Boonen en Zuurkool. Extra zindelijk bewerkt. Heeft U al eens geproefd van onze prima Aardappels? (pure bloem!) Eigenheimers f 1.60, Bevelanders f 2 per 100 KG Zeeuwsche Blauwen a f3 per 100 K.G. franco thuis. MONSTER OP AANVRAAG. VOOR KWALITEIT WORDT INGESTAAN. Beleefd aanbevelend, Koestraat D 74, AXEL. Op 't gebied van radio en eleciriciteit alles verkrijgbaar. Vraagt met St. Nicolaas een electrisch cadeau, dat heeft blijvende waarde. Zeer geschikt is een d e U steeds genot verschaffen. Wij leveren U op dat gebied Aanbevelend, J. H. PEETERS, TEL. 92. NOORDSTRAAT 20. Voorhanden de sigarenmerken in kistjes van 100, 50 en 25 stuks. Ook in luxe blikken doosjes voor BELEEFD AANBEVELEND, R TmiTVTriTinT^T¥Trg~nnTïï7nnT?iTirini itiia'itiTïïTtrai-rrmiTrraTTTTTtTTrgrTinTrraTTra z o o a 1 s BELEEFD AANBEVELEND, NIEUWSTRAAT - AXEL Een "Swan" Pen is een waardevol ge schenk.; fraai en sierlijk uitgevoerd en van groot dagelijksch nut. Men biedt z'n vrienden hiermede voor het leven een bron van gemak en genoegen aan, welke de(n) schenker(ster) in voortdurende herinnering doet blijven. Onbeperkte garantie voor goed schrijven en niet lekken o n ?r ,j'-L - f- i"v'" - -v STANDAARD MODEL vanaf7.50 ZELFVULLER MODEL vanaf10.50 SWAN ETERNAL (EEUWIGDUREND) vanaf15.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1932 | | pagina 6