5t. jVicolaas-ftrtikden Een sorteeriog Damestasschen Practische St. Nicolaas-cadeaux St. Nicolaas 1931. een paar fijne Pantoffels CADEAU. A. LENOS. St. Nicolaas-Cadeaux F. P, Scktz-Guepèrre. Prachtige SINT IICOLAAS-GESGfiENKEN Ket jtois Sint Nicolaas Weet U dat St. Nicolaas Cadeaux J. C. VINK - Axel. lAimn. Crisis Nu St. Nicolaas-cadeau C. J. SCHIEMAN - Noordstraat - Axel. A. VAN MAALE, Wjjii- en Sigarenhandel. ST. NICOLAAS-GESCHENKEN ïoor groot en klein, Kapdoozen, Manicures, Fcheerdorzen. - J. v. d. HOUT, A. P. ESSELBRUGGE, bij elk kistje van 100 Sigaren Gouden en zilveren Horloges, Ringen, Kettingen en doublé-artikelen. Wed. G. W. de Jonge-De Smidt I. J. BRAKMAN Van Doeselaar Yan Doom. is esn mooie surprise- Hoeveel pijpjes zitten er in de flesch PST 1000 K.G. KOLEN «7. ÖvËRDÜLVË- AXEL. 7Ae Sint Nicolaas-Cadeaux in overvloed!! Horloges in goud, zilver, doublé, nikkel, voor zak of pols, met of zonder radium, met 24 uur platen, met vergulde platen. Kiest uit de merken Karei Due George, Gustaaf Adolf, Texas Hoeden, Petten, Dassen, Overhemden, Luxe doozen, Bretels, enz. Heeren- en Kinderkleeding in confectie en Kleeding naar maat. C. L. DE SMIDT, Weststraat D 18, AXEL. Beste trapmachines „TITANS en WINSELMANNS" Openbare Verkooping. met Schuurtje en Erf Axelsche Motordienst. Vierkleurenpotlood Prijs f2,75 „DE HOOP" geeft U natuurlijk een degelijk Sola-Silver Roestvrij Staal Gekleurd Aluminium Zie Etalage. Arm en rjjk profiteert van onze St. Nicolaas-Reclame. Groote Jubileum-Reclame. o.a. RIJWIELEN en ONDERDEELEN, NAAIMACHINES. Verder mooie aanbieding Parapluie's en Tompouce's, Luxe doozen Zeep fl. Eau de Cologne Parfums Poeders Spuiten Zaktoilets enz., enz. /V Ruime sorteering Noordstraat B 61, AXEL. N B. Bij iedere 50 cent die u besteedt Scheermessen Riemen Kwasten Spiegels enz., enz. EEN LETTER n w Uurwerken, AXP1L. en andere bekende g-oede merken. AANBEVELEND, P.S. Denk er aan, dat hierbij ook nog de bons van de winke- liersvereeniging worden gegeven. VINDT U 1^ RUIME SORTEERINQ IN Aanbevelend, Weststraat, AXEL. levert U Prachtige REGULATEURS met bim-bam-slag, bronzen PENDULES met kandelabres met bim-bam-slag. Ook eikenhouten PENDULES met en zonder kandelabres en ook bim-bam-slag. Alles met 10 procent korting. met 10 proeent korting. Notaris CALLENFELS te Ter Neuzen, zal op Dinsdag 1 December 1981, des nam. 3 uur, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen Mejuffrouw de Weduwe ADR. FRANSE—de Feijter, bij den Heer A. de Vrieze, aan de Markt te Ter Neuzen (Hotel „du Com merce") in het openbaar ver- koopen aan de Nieuwstraat 17 te Ter Neuzen, kadaster sectie L nummer 1415, groot 147 centiaren. Betaling koopsom 30 December 1931. Onkosten 6 dagen. Aanvaarden na de betaling. Lasten 1 januari 1932. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris voornoemd. is g< lerd bij U bij STATIONSTRAAT kunt koopen van blijvende waarde, voor jong en oud en voor elke beurs? Ontvangt en verzendt uw goederen per Ondernemers Telefoon Axel no. 25. Rotterdam 15053. Winterpantoffels (damas- maat) f0 80 muilen O 80 zwart leeren schoenen 2 50 meisjes 2 25 (kindermaat tot 31) „195 vetleeren werkschoenen heerenmaat 5 We hebben voor U mooie wollen pantoffels, muilen, schoenen, klompsokken, enz., enz. Verdet winterjassen, groot en klein, costumes in alle prijzen, over hemden, wollen ondergoederen, w.o. dames-directoirs in ongekend lage prijzen, fantasie- en werk broeken, kielen, jassen (ook leeren jassen), kousen in wol, katoen en zijde voor klein en groot, truien, erz., enz. Ziehier enkele prijzen: Gabardinejassen heerenmaat Costumes Directoires damesmaat meisjesmaat kindermaat Truien vanaf f17 50 18 50 0 60 0 50 0.25 0 95 Het is duidelijk dat op deze prijzen geenerlei korting, in den vorm van cadeaux, bonnen of iets dergelijker kan worden gegeven. Trouwens, we meenen dat het publiek nu wel al zoo wat gaat begrijpen wie al die dingen toch moet betalen. Daarom: geen bonnen, geen smoesjes van wat ook, maar goede waar voor weinig geld Daarvoor kan men bij ons terecht!! Noordstraat B 47 AXEL. Aanbevelend, Een prachtsorteering bij Ieder die voor minstens 30 cent kleinhandelsprijs besteedt mag het mij zeggen. De uitslag wordt bekend gemaakt Maandag 7 December, des avonds om 8 uur precies. Voor hen die het juist raden of er het dichtst naar toe zijn stel ik beschikbaar, verdeeld over 5 prijzen (300,250,200, 150 en 100K.G.). Ieder kooper van 100 Sigaren vanaf 5 cent per gfuk, krijgt een mooie LiNDBERGH-PIJP (waarde fl.50) cadeau. Deze Lindbergh-pijpen geven wij bij alle merken Sigaren, zooalsANTONIO, GRAAF EGBERT, UILTJES, KAREL I, enz. Bewaar goed Uw bons en sigarenzakjes voor de (50) Wat U in onze étalage niet ziet, vraag dat binnen. JULIAN ASTRAAT E 172 zooals: ELECTRISCHE LAMPEN in vele soorten en prijzen. MELAS voor slechts f6,50, ZAK- en LOOPLAMPEN, ZOEK LICHTEN (stralen ruim 500 meter ver), SPATLAPPEN, STUUR- TASSCHEN, HAND- en ROKBESCHERMERS. OAZELLE en SIMPLEX, ook ONDERDEELEN voor alle merken en modellen. zwart, gekleurd en gebatikt. KINDERTOMPOUCE'S vanaf 90 cent, Zie Etalage'a. Aanbevelend, ALS BOVEN, V V Alweer mip|ifri

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 4