Afdeeling AXEL. HUISVLIJTTENT0ONSTELL1NG Actetasschen Portefeuilles, J. C. VINK, Boekhandel. 35 L ¥AI MMU» Walstraat 0 12. ZENITH D08RR00KERS met lichtbeelden. ffl, den EngelsmaD-Zegers - flosterslraat E BI - Axel STAALWAREN. C. B. ANTHEUNIS, Markt C 46', Tel. 81. Gebruikt U reeds de Economische KOLMAPAN. C. J. SCBIEMAN, Nooitir, Reisgidsen Tramboekjes. QeetaÊagjtëz&ggmhetU /o. mi «■■■ui Sa Kiezeressen en Kiezers. (Jusidesvz&ep Heden ontvangen: Een prachtcollectie wit geëmailleerde Keukenkachel en een Luidspreker. Zomerdienst. Boekhandel J. C. VINK. t vxy* stemt WOENSDAG a s. één der candidate» van LUST 7. Maakt dus één vakje voor een der volgende namen rooti Vereeniging tot Bev. v. h. Vreemdelingenverkeer Te koop of te huur: Voorhanden Verkrijgbaar bij P. A. WONDERGEM, AXEL. ZIE ETALAGE! Gebloemde katoenen stofjes 18 cent per el. Gebloemde Kunstzijde 30 cent per el. Zware Crêpe de Chine, alle kleuren, f2,-per ei. Constant d»{ OVERAL EIGEN WINKELS. Dit zijn de mannen, die steeds de algemeene belangen dienden, zonder aanzien des persoons. HET BESTUUR. t O A X E Ij. te houden op 5, 6, 7, 8 en 10 AUGUS T US 1931, in de lokalen der Openbare School te AXEL. Afdeeling A. Borduur-, brei-, haak-, kant-, klos- of knoopwerk. 'Afdeeling B. Voorwerpen uitsluitend vervaardigd van of bewerkt met de in verschillende soorten sigaretten zich bevindende kantjes, bloemen, vlinders, vogels, Wajangpoppetjes enz. (door verschiliende fabrikanten worden extra-prijzen beschikbaar gesteld). Afdeeling C. Schilder- of teekenwerk. Afdeeling D. Hout-, snij-, steek- of zaagwerk. Afdeeling E. Meccano- of drijfwerk. Afdeeling F. Eigen gekweekte bloemen of planten. Opgaven worden ingewacht vóóp 15 Juni a s- bij den heer A. VAN MAALE (Walstraat C 12) Voorzitter der V. V. V. door wien alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt. jjgtgT In afwijking van vorige tentoonstellingen zullen geen medailles worden verstrekt, doch nuttige, bruikbare voorwerpen. (56) HET BESTUUR VAN V. V. V., AXEL. met Erf, staande in de Capellepolder. Te bevragen bij P. OPPENEER, Vaartwijk. e n in billijke prijzen. OVERVETTE r-jr? Dermolin BABY 'a "Vs L1EF5TE WEM5CH\ Dr. E.7.5WAA& a Dermolin tCinderzeep Een schitterende overvette zeep AAN&E.VOLEN DOOR HH DOKTOREN PRY3 I^CENT. FCfA.PROQTtZOOM, Pieterskerkhof 12WêL1990.LeUten Groothandel in Rookersbenoodigdheden. Aanbevelend, ALS BOVEN. TAFELMESSEN. DESSERTMESSEN. BROODMESSEN. FRUITMESTJES. KNIPMESSEN. SCHEERMESSEN. SCHEERAPPARATEN. LINNENSCHAREN. BORDUURSCHAREN. KNOOPSGATSCHAREN. SlOARENSCHAREN. NAGELSCHAREN. ZAKSCHAREN. HAARSNIJMACHINES. Voor gegarandeerd roest-, vlekvrij en sneehoudend staal, alleen het ideale merk. Grootste sorteerirg. Zie étalage. Wegens vertrek te koop aangeboden Een zoo goed als nieuwe P. t. d AMEELE, Prins Hendrikstraat E E 38. Vraagt inlichtingen bij AXEL. en £^e Huisvrouw die haar belang werkelijk be« grijpt, koopt haar levensmiddelen bij De Gruyter. Zij is daar overtuigd van eene vlugge be diening, van prima kwaliteit en van lage prijzen. Bovendien ontvangt zij 10% korting, d. w. z.! Voor f 10.— aan Cassabons wordt onmiddellijk een gulden terugbetaald. nbt bel id ei Ui at ie. VRIJHEIDSBOND Kruysse, A. E. C. Wolfert Az., H. Esselbrugge, Dekker Cz., C Vink, J. C. van Sabben, A. 54 !l"a"5ala mum ïmiiiii «aal «kb» a a a a I M« tl a I I I a a a i Va 1IJ M* .•Tr MtMiniJl ia a a a a a a amm a a a a ■a>a m a m m.m ap.a ra a 11 a i i i i,« m m'm aaiaaaaa a V o mm». aajp aaa a a a 'a a a a a a a aaaaaa.aaaaa a a a a t a a a ara.a a a a a m^m a a a a a a 'a a. aXa.a m m d l a» a a a Mipiailki a a aaaaaaaaeaaaaaa a iiaiiiiiimi a a aa a a m m m m a a a a a a a a n a a a a a i»*a a.a a a.i a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a De Gruyter

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1931 | | pagina 4