vereenigt eene besparing in be verpakking met de daardoor mogelijk geworden verbetering in de kwaliteit. S Albert Bol? E.Br^ndsm^ HET BESTE MIDDEL F. Dieleman, Weststr. Axel. u Zeeuwsche Brandwaarborg Maatschappij Wie kent niet hardnekkigsten Hoest en Verkoudheid. ter voorkoming van veel vliegen in uw huiskamer is het aanbrengen van een 1 welke verkrijgbaar is bij MIDDELEN VAN VERVOER. Stoombootdienst op de Wester-Schelde. Mr. Hannes Pimpelmees op audiëntie. Een geleerde Schoolmeester uit Zwammerdam. Hannes aan de Table d'Höte. Terug Tin de Yr.-Yrouwen-Yergadering. (Y.-Y.-Y.) Aïonturen ?an Hannes tijdens de yliegweek. Terng Tin de Onthouders-Yergadering. (2e druk.) J. C. VINK - Zeestraat - Axel. Joz. de Feijter Pz., Axel. f 1,10 f 1,30 p. 5 ons. f 0,90 p. ons. Hollandsche Stations Amsterdamsche Tijd. Belgische Stations Greenwichtijd. SPOORWEG TERNEUZEN MECHELEN. Van 1 Maart tot en met I October 1912. Lijn WalzoordenHans weert. Tfl'i l Verkrygbaar te Axel bij Firma P. H. VEENHUIZEN. TT* OPGERICHT IN 1824 TE ZIERIKZEE, verzekert Onroerende en Roerende Goederen tegen eene vaste premie of onderling naar begeerte der deelnemers. AGENT voor het 5de District van Zeeland Axel. P. DIELEMAN. den allerberoemdsten Holl. Humorist Zijn stukken zijn wereldberoemd, die worden overal voorgedragen. Er zijn nu weer 6 nieuwe stukken verschenen, namelijk Al deze stukken zijn voor 1 heer. Prys per stuk 20 cent. Met piano-party p. st. 60 ct. Franco toezending na ontvangst van het bedrag per postwissel of in post zegels door den uitgever J. D. DIJK, Groningen, pude Kijk-in-'t Jatstraat 66. Agentschap in LEVENSVERZEKERING. ONGELUKKENVERZEKERING. INBRAAKVERZEKERING. Ëenigst afdoend middel voor den Bijzonder aan te bevelen voor Borst-, Long- en Asthmaiydcrs, Croup en Kinkhoest. Verkrijgbaar bij AMSTERDAM. HOOFDSOORTEN: Verkrijgbaar te Axel, F. Diele- man, Erven H. Harinck, P. Deij, Hulst, Gezusters Meerschaert, Ter Neuzen, Weduwe Klaassen- Donze, Mejuffr. J. Meeusen, W. Rouw-Dei, Sas van Gent, J. T. de Smidt, Franciska Pauwels, Znamslag, J. M. de Vos. Spoorweg Ter NeuzenGent. Ter NeuzenGent over St. Nieolaas. Ter NeuzenBrussel over Lokeren. AMSTERDAMSCHE TIJD. Stoomtram HulstWalzoorden. Van Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Hoedekenskerke Neuzen 8,50 i MBI 1912 tot nadere aankondiging. PAK uiii' i nst T'adsmark GtDE.PONCC.RI> v'. ,'Vv. - V;' v. Brussel N. a. Mechelen v. a. St. Nieolaas v. Clinge a. Hulst v. Kijkuit Axel Sluiskil a Neuzen v. Neuzen Sluiskil i Axel Kijkuit 1 3 Hulst a. Clinge v. Clinge a. St. Nieolaas v. a. Mechelen v. a. Brussel N f Rijdt alleen 6 58 10 148 612 f8 25 7 05 10 08 156 6 20 832 7 12 10 L7 201 6 29 8 40 7 19 10 26 2 13 6 37 7 27 10 33 2 22 6 46 8 56 713 10 26 2 03 6 32 8 44 7 20 10 36 2 18 6 42 8 54 7 38 10 54 2 35 7 02 9 10 8 22 10 57 3 7 14 917 917 1155 3 57 814 1014 9 24 1159 414 818 10 26 9 49 12 21 4 53 8 57 1105 3 5 59 f6 54 6 22 7 33 9 36 12 43 5 45 10 27 1 10 617 6 38 7 53 10 32 1 29 6 20 7 41 8 45 11 27 2 32 7 12 7 48 8 46 1143 3 05 715 8 06 9 02 12 07 3 26 7 35 8 32 9 28 12 34 3 52 8 01 8 33 9 33 12 58 3 58 8 06 8 45 105 406 8 13 8 52 1 12 4 14 8 20 8 59 1 19 4 22 8 27 9 07 9 58 126 4 28 8 34 's Zondags van 2d Mei tot en met 8 Sept. en op 27 Mei en 15 Augustus. v. Neuzen Sluiskil Sluiskil br. Philippine Sas v. Gent a. Selzaete v. Selzaete a. Gent kl. st. 5 56 6 01 6 07 611 6 19 6 04 6 20 6 54 a. Gent gr. st. 7 08 8 52 12 19 53L 8 35 V. Geut gr. st. 517 8 19 1150 5 04 8 03 9 00 12 27 5 39 8 43 1) Geut kl. st. 5 29 8 31 12 02 5 16 8 15 9 03 12 30 5 42 8 46 V. Selzaete 6 12 9 10 12 43 5 55 8 59 9 07 12 34 5 46 8 50 a. Sas v. Gent 6 37 9 35 1 08 6 20 9 24 9 15 12 43 5 55 8 59 V. Sas v. Gent 6 42 9 40 115 6 25 9 30 9 00 12 28 5 40 8 44 n Philippine 6 50 9 48 1 23 6 33 9 38 9 07 12 41 5 50 8 59 v Sluiskil br. 6 54 9 52 127 6 37 9 42 9 40 Sluiskil 6 57 9 55 1 30 6 40 9 45 9 50 124 6 35 9 41 a. Neuzen 7 05 10 03 1 38 6 18 9 53 Hulst, Station 5 05 8 Rustwat 5 20 8 15 Terhole 5 25 8 20 Hoefkensdijk 5 33 8 28 Kuitaart (Tol) 5 38 8 33 Kloosterzande 5 49 8 41 .Walz. (Dijk) 6—8 55 V. Ter Neuzen 6 58 10 148 6 12 V. Ter Neuzen 5 56 8 52 12 19 5 31 St. Nikolaas 8 17 1133 2 49 7 13 V. Selzaete 6 11 9 12 12 47 5 49 a. Gent 8 52 12 41 3 35 8 23 V. Brussel 10 04 12 41 3 3L 9 16 V. Gent 6 27 10 33 2 03 6 01 V. Brussel 5 25 10 15 2 02 6 17 St. Nikolaas 7 48 1143 3 05 7 15 a. Selzaete 9 10 12 43 0 55 8 59 a. Ter Neuzen 9 07 126 4 28 8 34 a. Ter Neuzen 10 03 1 '38 6 43 9 5 i DAGELIJKS WOENSDAG: A b e d DAGELIJKS 10 45 2 25 5 30 8 05 v. Walz. (Dijk) 6 10 9 30 12 05 3 55 6 50 9 10 11 2 40 5 15 8 20 Kloosterzande 6 21 9 41 12 15 4 03 7 Ö1 9 20 1105 2 45 5 50 8 25 Kuitaart (Tol) 6 32 9 52 12 25 4 17 7 12 9 3J 1113 2 53 5 58 8 33 Hoetkensdijk o 3i 9 57 12 30 4 22 7 17 9 35 11 18 2 58 6 03 8 38 „Terhole 6 45 10 05 12 37 4 30 7 25 9 42 1129 3 09 6 14 319 „Rustwat 6 50 10 10 12 U 4 35 7 30 9 46 11 40 3 20 6 25 9 a Hulst, Station 7 05 10 25 12 55 4 50 7 45 11 Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,20 7,50 9,50 nm. 12,10» 3,43 6,35 Breskens Vlissingen 5,50 8,20 10,30 12,40» 4,10 7,05 Neuzeu Vlissingen 5,20 7,50b e 10,43 2,L5a 5,05 Vlissingen Neuzen 6,30 9,20b nm. 12,10» 3,43 6,35d Van Borsselen c en d vertrekken de booten 30 minuten na het vertrek van Vlissingen of Neuzen Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Deze boot legt te Borsselen alleen aan op de WEEKDAGEN van 16 April tot en met 31 Augustus. Omnibus tusscheu de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. In correspondentie te VLAKE op den staatsspoorweg VlissingenRoosendaal en te WALSOORDEN op den tram HulstWalsoorden. Van Walzoorden naar Hansweert vm. 6,05 9,05*, nam. 12,50, 3,45 Hansweert Walzoorden 8,28* 11,21, 2,58, 5,58 Op deze reizfen worden geen goederen en vee vervoerd. Voor het vervoer tussehen Hansweert en Vlake of omgekeerd zijn telkens twee omnibussen met twaalf plaatsen, beschikbaar. Van Vlake vertrekkende omnibussen naar Hansweert onmiddellijk na aankomst van den correspondeerenden trein. De booten uit Hansweert vertrekken, behoudens onvoorziene omstandigheden, na aankomst der omnibussen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 4