Bruiloften, Visites, Partijen. ZIJDE. Axel. JOZ. DE PEUTER ft, SAJET. LBi^ndsm* DAALDERS Nieuws Dessins. GOEDE RAAD MIDDELEN VAN VERVOER. Firma P. H. Veenhuizen, Axel. Steeds voorhanden: C. B. ANTHEÜNIS, Axel. Zwarte en gekleurde Patrimonium's Chr. Volksbibliotheek Sfooinbootdieust op de Wester-Schelde. Beoordeel een rijwiel niet alleen naar het uiterlijk en den prijs. Goedkoop zal dan in vele gevallen duurkoop blijken te zijn. Bij een FONGERS overtreft de innerlijke waarde nog de uiterlijke, De prijzen vallen binnen ieders bereik. VertegenwoordigerC. Ij. AxeL Cacao is heilzaam, mits ze goed is. Daarvan zijt gij zeker bij VERSNAPERINGEN. VERVERSCHINGEN. LEKKERNIJEN. PUDDINGPOEDERS. BESSENSAP. SAUZEN, enz., enz. GUMMI SPONZEN. f 1,10 f 1,30 p. 5 ons. f 0,90 p. 5 ons. Hollandsere Stations Amsterdainsche Tijd. Belgische Stations Greenwichtijd. SPOORWEG TERNEÜZEN MECHELEN. Van 1 Maart tot en met I October 1912. Lijn WalzoordenHans weert. De nieuwe geïllustreerde prijscourant wordt op aanvrage toegezonden. De 1 De c< Gummi Slangen en Spenen. Aanbevelend, is geopend: eiken Zaterdagavond van 5—6 uur, in de Vergaderzaal, Nieuw- straat, alhier. Wenscht men sterke, zachte, goed van kleur blijvende kousen, gebruik dan AMSTERDAM. HOOFDSOORTEN: Verkrijgbaar te Axel. F. Diele- man. Erven H. Harinck, P. Deij, Hulst, Gezusters Meerschaert, Ter Neuzen, Weduwe Klaassen- Donze, Mejuffr. .1. Mecusen, W. Rouw-Dei, Sas ran Gent. J. T. de Smïdt, Francis,ka Pauwels, Zaamslag, J. M. de Vos. (f Spoorweg Ter NeuzenGent. Ter NeuzenGent over St. Nicolaas. Stoomtram Hulst Walzoorden. Ter NeuzenBrussel over Lokeren. AMSTERDAMSCHE TIJD. Van Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Hoedekenskerke Neuzen 8,50 i MEI 1912 tot nadere aankondiging. lffl. BLOOKER'S CACAO. MERINO Trademark OELOE.PONEE.RD v. Neuzen Sluiskil I B Axel Kijkuit Hulst a. Clinge v. Clinge a. St. Nicolaas V. n a. Mecheleu v. a. Brussel N 6 58 10 148 612 f8 25 8 32 V. Brussel N. 5 59 +6 54 9 36 12 43 5 45 7 05 10 08 156 6 20 a. Mechelen 6 22 7 33 10 27 1 10 617 7 12 10 17 2 04 6 29 8 40 V. 6 38 7 53 10 32 1 29 6 20 7 19 10 26 2 13 6 37 a. St. Nicolaas 7 41 8 45 1127 2 32 712 7 27 10 38 2 22 6 46 8 56 V. IJ 7 48 8 46 1143 3 05 715 7 13 10 26 2 08 6 32 8 44 V) Clinge 8 06 9 02 12 07 3 26 7 35 7 20 10 36 218 6 42 8.54 a. Hulst 8 32 9 28 12 34 3 52 8 01 7 38 10 54 2 35 7 02 9 10 V. n f 3 8 38 9 33 12 58 3 58 806 8 22 10 57 3 7 14 917 Kijkuit f 3 8 45 1 05 4 06 813 9 17 11 55 3 57 814 10 14 y) Axel P4 8 52 112 4 14 820 9 24 11 59 4 14 8 18 10 26 j) Sluiskil 1 8 59 119 4 22 8 27 9 49 1221 4 53 8 57 1105 a Neuzen p. 9 07 9 58 126 4 28 834 f Rijdt alleen 's Zondags van 28 Mei tot eu met 8 Sept. en op 27 Mei en 15 Augustus. v. Neuzen 5 56 8 52 Sluiskil 6 04 9 00 Sluiskil br. 6 07 9 03 Philippine 6 11 9 07 Sas v. Gent 6 19 9 15 a. Selzaete 6 04 9 00 v. Selzaete 6 20 9 07 a. Gent kl. st. 6 54 9 40 a. Gent gr. st. 7 08 9 50 12 19 12 27 12 30 12 34 12 43 12 28 12 41 531 5 39 5 42 5 46 5 55 5 40 5 50 8 35 8 43 8 46 8 50 8 59 8 44 8 59 124 6 35 9 4L Gent gr. st. Gent kl. st. Selzaete Sas v. Gent Sas v. Gent Philippine Sluiskil br. Sluiskil Neuzen 5 17 5 29 6 12 6 37 6 42 6 50 6 54 6 57 7 05 8 19 8 31 9 10 9 35 9 40 9 48 9 52 9 55 10 03 1150 12 02 12 43 108 115 123 127 130 138 5 04 5 16 5 55 6 20 6 25 6 33 6 37 6 40 6 48 815 8 59 9 24 9 30 9 38 9 42 9 45 9 53 v. Hulst, Station Rustwat Terhole Hoefkensdijk Kuitaart (Tol) Kloosterzande a. Walz. (Dijk) 5 05 8 10 45 2 25 5 30 8 05 5 20 8 15 11— 2 40 i 5 45 8 20 5 25 8 20 1105 2 45 5 50 8 25 5 33 8 28 11 13 2 53 5 58 8 33 5 38 8 33 11 18 2 >8 6 03 8 38 5 49 8 44 1129 3 09 6 14 8 49 6 8 55 1140 3 20 6 25 9 v. Ter Neuzen St. Nikolaas a. Gent v. Gent St. Nikolaas a. Ter Neuzen v. Walz. (Dijk) 6 10 9 30 1205 355 650 „Kloosterzande 6 21 9 41 12 15 4 06 7 01 Kuitaart (Tol) 6 32 9 52 12 25 4 17 7 12 Hoelkensdijk 6 37 9 57 12 30 4 22 7 17 Terhole 6 45 10 05 12 37 4 30 7 25 Rustwat 6 50 10 10 12 41 4 35 7 30 a Hulst, Station 7 05 10 25 12 55 4 50 7 45 10 910 9 20 9 30 9 35 9 42 9 40 6 58 lO- 148 6 12 V. Ter Neuzen 5 56 8 52 12 19 5 31 8 17 ll 33 2 49 7 1., V. Selzaete 611 9 12 12 47 5 49 8 52 12 41 3 35 8 23 V. Brussel 10 04 12 41 3 31 916 6 27 10 33 2 03 6 01 V. Brussel 5 25 10 15 2 02 611 7 48 1143 3 05 7 15 a. Selzaete 910 1243 5 55 8 59 9 07 126 4 28 8 34 a. Ter Neuzen 10 03 1 38 6 43 9 53 Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,20 7,50 9,50 nm. 12,10a 3,43 6,35 nAPiTT ttttq Breskens Vlissingen 5,50 8,20 10,30 12,40a 4,10 7,05 DAGELIJKS: Neuzen Vlissingen, 5,20 7,50b e 10,45 2,15a 5,05 f Vlissingen Neuzen 6,30 9,20b nm. 12,10a 3,43 6,35d Van Borsselen e en d vertrekken de booten 30 minuten na het vertrek van Vlissingen of Neuzen WOENSDAG: Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Deze boot legt te Borsselen alleen aan op de WEEKDAGEN van 16 April tot en mei 31 Augustus. In correspondentie te VLAKE op den staatsspoorweg VlissingenRoosendaal en te WALSOORDEN op den tram HulstWalsoorden. DAGELIJKS Van Walzoorden naar Hansweert vm. 6,05 9,05*, nam. 12,50, 3,45 Hansweert Walzoorden 8,28* 11,21, 2,58, 5,58 Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. Voor het vervoer tusschen Hansweert en Vlake of omgekeerd zij n telkens twee omnibussen met twaalf plaatsen, beschikbaar. Van Vlake vertrekkende omnibussen naar Hansweert onmiddellijk na aankomst van den correspondeerenden trein. De booten uit Hansweert vertrekken, behoudens onvoorziene omstandigheden, na aankomst der omnibussen. Vrijd preside Poincai den ov litiek. van he Engelst zijn d land e in voel op7atti quaesti spreker ooit is. toegepa bol ('n jkiug, spotteu opmerk Japan si

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 4