H .Brands ma Verkrijgbaar bij C. B. ANTHEUNIS, Schilder, Axel. Wed. J. Vrielink-Van Dixhoorn Messen, Vorken, Lepels, Scharen. ?athé fonogravca SAJET. Firma P. H. Yeenhaizea, Axel. Wacht U echter voor namaak. Koffie-, Thee-, Tafel-, Ontbijtserviezen. Bekendmaking:. GOEDE RAAD. MIDDELEN VAN VERVOER. Stoombootdieust op de Wester-Schelde. if Vertegeuwoordigor: O. 2L. HBMELABR - sedert 8 jaren het bleekmiddel bij uitnemendheid, vervangt met succes het grasbleeken en voldoet, met oordeel ge bruikt zelfs beter dan het bleeken op het veld. Bisr GROS. esint detail. Koper- en Nikkelwerk. Hollandses Stations Amsterdamse Tijd. Belgische Stations Greenwichtyi SPOORWEG TERNEUZEN MECHELEN. f 1,10 f 1,30 p. ons. f 0,90 p. 5 ons. Je ADRES voor ROODE WIJN. WITTE WIJN. - PORT WIJN. SAMOS WIJN. MADERA. VERMOUTH, enz., enz. ffl V an i Maart tot en met I October 19JM. Li j n W,alzoordenHans weert. My zouden wenschen, dat zy, die nog twyfelen aan de deugdelijkheid van onze rywielen, in onze fabriek kwamen zien met welke zorg de FONGERS-rywielen worden vervaardigd. Hun twijfel zou spoedig plaats maken voor de zekere wetenschap, dat de FONGERS-ry wielen hun goeden naam ten volle verdienen. DE GRONINGER RIJWIELENFABRIEK A. FONGERS. De nieuwe geïliiisto-eetrde prijscourant wordt op aanvrage toegezonden. - AMSTERDAM. HOOFDSOORTEN: TE AXEL. Steeds ruim voorzien van WIJN-, BIER-, PUNCH-, LIKEURGLAZEN en KARAFFEN. Koffie, Thee, Tabak en Sigaren, Hiermede maken wij bekend dat wij den heer J. J. DE LOZANNE, Meubel- handel Lange Noordstr. 58 Axel, hebben aangesteld als vertegenwoordiger voor Axel en omstreken voor de wereld beroemde met hoorn en de nieuwste vinding, zonder hoorn en zonder naald, alsook PLATEN. Gelieve alle aanvragen en inlich tingen aan vernoemd persoon te doen, by wien U ook eenige machines zult kunnen hooren. Hoogachtend, N. V. FONOGRAAF PATHE. Wenscht men sterke, zachte, goed van kleur blijvende kousen, gebruik dan v- Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Verkrijgbaar te Axel, F. Diele- man, Erven H. Harinck, P. Deij, Hulst, Gezusters Meerschaert, Ter Neuzen, Weduwe Klaasseu- Donze, Mejuffr. J. Meeusen, W. Rouw-Dei, Sas van Gent, J. T. de Smidt, Franciska Pauwels, Zaamslag, J. M. de Vos. 1 S: Stoomtram Hulst Walzoorden. O Ch <1 Ter Neuzen- -Gent over St. Nieolaas. Ter Neuzen -Brussel over Lokeren. AMSTERDAMSCHE TIJD. I i MEI 1912 tot nadere aankondiging. Eföjgtom Sneeuwwitgloor, o MERINOS 3 f GD F*" f8 25 8 32 8 40 6 58 7 05 7 12 7 19 7 27 7 13 7 20 7 38 8 22 9 17 9 24 9 49 v. Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst a. Clinge v. Clinge a. St. Nieolaas a. Mecheleu v. a. Brussel N 10 10 08 10 17 10 26 10 38 10 26 10 36 10 54 10 57 11 55 11 59 1221 148 156 2 04 2 13 2 22 2 08 218 2 35 3 3 57 414 4 53 v. Brussel N. a. Mecheleu V- a. St. Nieolaas v. Clinge a. Hulst v- Kijkuit Axel Sluiskil a Neuzeu f Rijdt alleen 's Zondags van 26 Mei tot en met 8 Sept. 6 12 6 20 6 29 6 37 6 46 6 32 6 42 7 02 7 14 814 8 18 8 57 8 56 8 44 8 54 9 10 917 1014 10 26 1105 5 59 f6 54 9 36 12 43 5 4a 6 22 7 33 10 27 1 10 617 6 38 7 53 10 32 129 6 20 7 41 8 45 11 27 2 32 7 12 7 48 8 46 11 43 3 05 715 8 06 9 02 12 07 3 26 7 35 8 32 9 28 12 34 3 52 8 01 8 38 9 33 12 58 3 58 8 06 8 45 105 406 813 8 52 1 12 4 14 8 20 8 59 119 4 22 8 27 9 07 9 58 126 4 28 8 34 27 Mei en 15 Augustus. v. Neuzen Sluiskil Sluiskil br. Philippine Sas v. Gent a. Selzaete v. Selzaete a. Gent kl. st. a. Gent gr. st. 5 56 6 04 6 07 611 6 19 6 04 6 20 6 54 7 08 8 52 9 00 9 03 9 07 915 9 00 9 07 9 40 9 50 12 19 12 27 12 30 12 34 12 43 12 28 12 41 531 5 39 5 42 5 46 5 55 5 40 5 50 8 35 8 43 8 46 8 50 8 59 8 44 8 59 124 6 35 9 41 Geut gr. st. Gent kl. st. Selzaete Sas v. Gent Sas v. Gent Philippine Sluiskil br. Sluiskil Neuzen 5 17 5 29 6 12 6 37 6 42 6 50 6 54 6 57 7 05 8 19 8 31 9 10 9 35 9 40 9 48 9 52 9 55 10 03 1150 12 02 12 43 4 08 1 15 1 23 127 130 1 38 5 04 5 16 5 55 6 20 6 25 6 33 6 37 6 40 6 48 8 03 815 8 59 9 24 9 30 9 38 9 42 9 45 9 53 lamark ^PONEER» v. Hulst, Station 5 05 8 Rustwat 5 20 8 15 Terhole 5 25 8 20 Hoei'kensdijk 5 33 8 28 Kuitaart (Tol) 5 38 8 33 Kloosterzaude 5 49 8 44 a. VValz. (Dijk) 6 8 55 10 45 2 25 5 30 8 05 11 jj 40 5 45 8 20 11 05 2 45 5 50 8 25 11 13 2 53 5 58 8 33 11 18 2 58 6 03 8 38 1129 3 09 6 14 8 49 1140 32)6 2)9 v. VValz. (Dijk) 6 10 Kloosterzande 6 21 9 30 9 41 9 52 9 57 Terhole 6 45 10 05 „Rustwat 6 50 1010 a Hulst, Station 7 05 10 25 Kuitaart (Tol) 6 32 Hoetkeusdijk 6 37 12 05 3 55 1215 4 06 12 25 417 12 30 4 22 12 37 4 30 12 41 4 35 12 55 4 50 6 50 7 01 7 12 7 17 7 25 7 30 910 9 20 9 30 9 35 9 42 9 46 7 45 10 v. TerNeuzeh St. Nikolaas a. Gent v. Gent St. Nikolaas a. Ter Neuzen 6 58 8 17 8 52 6 27 7 48 9 07 10 1133 12 41 10 33 1143 126 1 48 2 49 3 35 2 03 3 05 4 28 6 12 7 15 8 23 6 01 7 15 8 34 v. Ter Neuzen v. Selzaete v. Brussel v. Brussel a. Selzaete a. Ter Neuzen 5 56 6 11 10 04 5 25 910 10 03 8 52 9 12 12 41 10 15 12 43 1 38 12 19 12 47 3 31 2 02 5 55 6 43 5 31 5 49 9 16 6 17 8 59 9 53 DAGELIJKS an Vlissingen naar Breskens vin. 5,20 7,50 9,50 nu, 12,10a 3,43 6 35 Breskens Vlissingen 5,50 8,20 10,30 12,40a 4,10 73)5 geuzen Vlissingen, 5,20 7,501» e 10,4 5 2,15a 5,05 Vlissingen Neuzen 6,30 9,20b nm. 12,10a 3,43 6,35d Van Borsselen e en d vertrekken de booten 30 minuten na het vertrek van Vlissingen of Neuzen WOENSDAG: j ^an ^*(5Uzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Hoedekenskerke Neuzen 8,50 a Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt, b Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. e Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Deze b3<jotA^tC®s Borsselei1 alleen, aan op de WEEKDAGEN van 16 April tot en met In correspondentie te VLAKE op den staatsspoorweg Vlissingen-Roosendaal en te WALSOORDEN op den tram Hulst—Walsoorden. DAGELIJKS Van Walzoorden naar Hansweert vm. 6,05 9,05*, nam. 12 50 3 45 Hansweert Walzoorden 8,28* 11,21, 2,58,' 5,58 Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd. metTwÏÏfVn7aXnUWha-haQSW6vt 6axJ!*ke ot' omgekeerd zijn telkens twee omnibussen onmiddelliiV 1 l Itn'knmtt l t vertrekkende omnibussen naar Hansweert onmiddellijk na aankomst van den correspondeerenden trein. De booten uit Hansweert vertrekken, behoudens onvoorziene omstandigheden, ua aankomst der omnfbus^n

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 4