Transvalia Rijwielen, JA VA-BI eene schuur om Ylas te bergen, G. J. lyyyi* 1 het Toppunt van Volmaaktheid! Sterk, elegant en lichtloopend zonder weêrgaf StQQffi1 TE KOOP: en te huur: Bamboe-artikelen, als: GOEDE RAAD. L.J. F. VAN DALEN Kantoor Mr. P. DIELEMAN, HENRI WAUTERS, Hulst. Verkrijgbaar liet houdbare en voedzame in lieele en halve flesschen. Uitsluitend gebrouwen uit graan en hop. Gegarandeerd zuiver. Zonder bijvoeging van koolzuur. "Haj Weekt de Wasch in SODEX Wascht de Wasch met jj RAS voor de Wasch" MIDDELEN VAN VERVOER. Wascht 5 i 9 J v Stoombootdienst op de Wester-Sclielde. Van L Maart tot en met 31 October L908, Lijn WalzoordenHans weert, Hoek-Terneuzen, Fabrikanten en Importeurs. alleen in verzegelde pakjes voor zien van bovenstaand gedepo neerd Handelsmerk ;in Zeeu wsch Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, F. Dieleman, Erven H. Harinck, J. Baarman. J. H. v. Dixhoorn, P. Buijze, P. Deij, Hulst, C. L. Du Cock—Sijlva, Ter Neuzen, P. v. Arenthals, D. Herrebout, Gez. Meertens, Wed. Klaassen-Donze, A. van Overbeeke, R. Scheele- Willems, Sas van Gent. J. T. de Smidt, Zaamslag, J. M. de Vos, Wed. D. J. van Pienbroek, Axelschestraat. In 't bijzonder wordt de aan dacht gevestigd op SOUCHON No. 5. a 1,30 per 1/2 KG. bij C. F. DIELEMAN, Axel. te AZEL. ONTVANGEN een ruime sorteering Porte-Manteaux, Bloemstandaards. Theetafels, Palmpotstandaards. Porselein en Bronsartikelen, -:- Koper en Nikkelwerk. I Albums en Albumstandaards. Wenscht men sterkezachte, goed van kleur blijvende kousen, gebruik dan TANDARTS is iederen Zaterdag van 10.30 tot 12.30 te consulteeren bij den Heer J. VERSTRATEN, Lange Weststraat, alhier. Advocaat Procureur te Middelburg. Zitdag te TER NEUZEN den eersten en derden WOENSDAG der maand in het hotel DES PAYS BAS, Nieuwstraat. (de naam staat op elk pakje) en gebruikt SODEX in plaats van SODA. ('t Is veel voordeeliger). SPOORWEG TERNEUZEN MECIIELEN. (Greenwichtijd 5 59 *6 54 9 42 12 43 6 22 7 31 10 25 1 12 6 40 7 53 10 28 129 7 41 8 45 1125 2 32 7 50 846 1140 301 8 10 9— 12 04 3 26 9 08 1211 3 32 voor de reinigt de Fi:NE GOEDEREN met Ü?1 de GOEDKOOPSTE en de BESTE Huishoudzeep. keiijl bevo de r betal alger omst. En i het aan Mace eerst i tutie L In d; 1 dat sche j het 1 rupti regei T. Ter Neuaen 6 35 9 40 128 6 52 *815 V. Brussel N. Sluiskil 6 42 948 136 6 8 24 a. Mechelen Axel 6 49 9 57 144 6 09 8 31 V. Kijkuit 6 56 1006 153 617 a. St. Nicolaas Hulst 7 04 10 18 2 02 6 26 8^44 V. a. Clinge 7 10 10 26 2 08 6 32 8 51 Clinge v. Clinge 717 10 36 218 6 42 8 59 a. Hulst a. St. Nicolaas 7 35 10 54 2 35 7 02 912 V. V. 8 22 10 57 3 714 917 Kijkuit a. Mechelen 915 1153 3 57 812 1214 Axel 9 23 1157 415 816 12 28 Sluiskil a. Brussel N 9 48 12 23 4 56 856 1107 a. Ter Neuzen 8 30 8 38 8 46 3 38 3 46 f) Des Rjjdt alleen 'sZondags van 7 Juni tot 13 September en ook op 816 822 913 1238 12 46 12 54 3 54 102 4 02 854 938 1 10 408 om 5 16 u. 15 Augustus. f5 35 5 57 603 7 01 7 16 7 36 7 42 7 47 7 54 801 808 815 v. Ter Neuzen 5 35 Sluiskil 5 43 Sluiskil [brug] 5 45 Philippine 5 49 Sas van Gent 6 aank. 6 08 vertr. 6 22 kl. st.[ 6 51 gr. st.f 7 08 Selzaete a. Gent Spoorweg Ter 8 30 12 5 10 8 8 38 12 08 5 2') 8 10 8 41 12 12 5 23 8 13 8 45 1217 5 28 819 8 53 12 26 5 37 8 28 8 58 12 30 54! 8 35 912 12 44 5 54 -.59 9 4t0— 9 24 9 55 126 6 37 9 36 Neuzen—Gent. Philippine Sluiskil [brug Sluiskil a. Ter Neuzen 5 23 819 11 51 5 04 7 56 5 34 8 30 12 02 5 15 8Ó7 6C7 9 01 12 32 5 46 8 39 6 12 9 11 12 43 6 8 52 6 22 9 24 12 57 6 15 9 07 6 30 9 32 1Ö5 6 28 91/ 6 34 9 36 109 6 35 9 20 6 37 9 39 112 6 40 9 24 6 45 9 47 120 6 10 9 36 Stoomtram HulstWalzoorden. v. Hulst, Station 4 45 740 10 25 2 15 5 20 7 50 r Rustwat 5 7 55 10 40 2 30 5 35 8 05 Terhole 505 8— 1045 2 35 5 40 8 10 Hoefkensdijk 5 13 8 08 1053 2 43 5 48 818 Kuitaart (Tol) 5 18 813 10 58 2 48 5 53 8 23 Kloosterzande 5 29 8 24 1109 2 59 6 04 8 3i a. Walz. (Dijk) 5 40 8 35 1120 3 10 6 15.8 45 v. Walz. (Dijk) 5 50 9 10 11 45 3 35 6 30 8 50 Kloosterzande 6 01 9 21 11 55 3 46 6 41 9 07 Kuitaart (Tol) 6 12 9 32 12 05 3 57 6 52 9 15 Hoetkensdijk 6 17 9 37 1210 4 02 657 991 Terhole 6 25 9 45 12 17 4 10 7 05 9 25 Rustwat 6 30 9 50 12 21 4 15 7 10 9 34 a Hulst, Station 6 45 10 05 12 35 4 30 7 25 9 55 WEST-EUROPEESCHE OF SPOORTIJD. Van Vlissingen naar Breskens ym. 5,7,30 9,30 11,50 ab nm. 3,23c 6,15 niftFiTTirs Breskens Vlissingen,, 5,30 8,- 10,-12,15 3,50e 6,45 d Neuzen Vlissingen 5,—7,30e 10,25g 1,55» 4,45 I Vlissingen Neuzen 6,10 9,—e ll,50ab 3,23 6,l5Ud Van Borsselen (c en h) vertrekken de booten ongeveer 3D minuten na het vertrek van Vlissingen of Neuzen. Van Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 7,50 Hoedekenskerke Neuzen 8,30 WOENSDAGI Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 11,44 kunnen de booten naar Breskens, Borsselen en Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten. Op deze reizen wordt geen vee vervoerd. Bij vertraging van trein 6,09 kunnen de booten naar Breskens, Borsselen én Neuzen ten hoogste 20 minuten wachten. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. Op de ZONDAGEN van 31 Mei tot 27 September kan de boot van 10,25 uit Neuzen ten hoogste 30 minuten wachten. Deze boot legt te Borsselen alleen aan op de weekdagen van 16 April tot en met 31 Aug. In correspondentie te VLAKE op den staatsspoorweg VlissingenRoosendaal en te WALSOORDEN op den tram HulstWalsoorden. DAGELIJKS entie te VijAivü. op eten staatsspoorweg te WALSOORDEN op den tram Hulst— i MI2I 1907 tot nadere aankondiging. Van Walzoorden naar Hansweert vm. 5,45, 8,45*, nam. 12,30, 3,25. Hansweert Walzoorden 8,08*, 11,01, 2,38, 5,38. *Op deze reizen worden geen goederen en vee vervoerd.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 4