Sigaren! Sigaren! Gééö, tori, SpliÉijiiMlijWliiïtiÊÉ. i firma K- Vcenhuizen. AXEL. C Sint Nicolaas - Cadeau's - F. Dieleman - Axel. van Winteravondgenot. EN' GROS. NOORDSTRAAT 12, EN DETAIL. MAGAZIJN van in iedere verpakking. PST* Wederverkoopers groot rabat. AXEL, November 1906. Hl Houten en Pluche NA AIDOOZEN. Briefkaart-, Postzegel- Poësie-Albums. Leeren en Hoornen Portret-Albums. Ook Pluchen met en zonder muziek. Luxe Doozen Postpapier met Enveloppen Pijpen in alle modellen. Sigarenkokers, Portefeuilles, Portemonnaies -in alle soorten en prijzen. Nickel en HORLOGEKETTINGEN van de minste tot de fijnste soorten. Prachtige Flesschen Eau de Cologne van af twaalf en een halve cent. Ziel onze Étalage. Ziel prijzen. HARMONICA'S, GRAMOPHONE'S. flllesgeschikt voor SI. nieolaas-Cadeaux. Aanbevelend, P. J. MEIJER. r Aanbevelend, Er is een nieuw gezelschapsspel in den handel gebracht, genaamd PUNTA. Dit aangenaam Gezelschapsspel kost f0.90, doch de Boekhandelaar W. M. HEIJL geeft het Cadeau aan een ieder, die onderstaand Pakket bestelt. Die een Postwissel van fl,zendt, zal er verbaasd van staan over het mooie en vele wat hij daarvoor ontvangt. Voor EEN GULDEN ontvangt men "W 1. Een rijk geïllustreerd Prachtwerk, met zeer boeiende verhalen, waaronder «Blank tegen geelmet 500 platen en 228 bladzijden. 2. Twee mooie Kinder—Prentenboeken. 3. Het Portret van H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik, in passepartout. 4. Een Wedrenspel. 5. Een landkaart van Nederland, groot 85 bij 71 Centimeter, met plan van droogmaking der Zuiderzee. 6. Een Kaart van Europa, groot 90 bij 76 centimeter. Zend een Postwissel van fl.waarop staat „Winteravondgenot" aan den Boekhandelaar W. M. HEIJL, te Utrecht, en men ontvangt het Pakket franco aan huis. De Goedkoop Winkel Axel.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1906 | | pagina 4