MONOPOL THEE PERKAMENTPAPIER, E.Br^ndsm^ jfes. 4e Feijjtes Fa. x. i Inmaakpotten. Bsrlijnschs Stoomververij, Chemische Wasscherij Machinale Tapijtreiniging. probeeren is blijven gebruiken. 5 Verkrijgbaar en gros bij de firma's: D. J. OGGEL te Axel en Wed. ARIE DONZE te Terneuzen. f oorhanden F- IK LEVER U slechts 35 GULDEN. en Depót J. K. VINK, Axel. Zeemvsche Brandwaarborg Maatschappij Middelen van vervoer. Stoombootdienst op de Wester-Schelde. UREN VAN VERTREK gedurende de maand SEPTEMBER 1902. bijzonder geschikt voor het sluiten van V Bij J. D. DIJK, Uitgever te Gro ningen, verscheen heden een nieuw vol ledig Voordrachtenboek, getiteld door JAN COURAGE, bevattende 55 Jolige Dura-Dums, Vroolijke Voordrachten, Komieke Scènes, Ber^mde Anecdoten, Humoristische Voorlezingen, enz., enz. GEDEELTELIJKE INHOUD: Zaken doen. Het schoonste. Doris Durfniet. De vijfde vrouw. Satan's listen. Namaak. Wat er aan scheelde. Kermismirakelen. Politiek en Volkslied. Een fiierhaishonder. Varkens vangst. Wat men niet moet doen. Het museum van Nergenshuizen. Een kalf van een vent. Menscheljjk zwak. Ondankharen. Brief van Piet, den Milicien-Infanterist. Een wonder- visch. Van onds en thans, enz., enz., te zamen 55 Voordrachten, te veel om hier te noemen. Eeu flink, degelijk boek van 128 blad zijden, in een fraai gelithografeerd omslag, met 55 stukken, voor slechts ƒ0.60, franco per post /0.67*/a- Het is een mooi boek van 128 blz., met 65 allcrkoddigste, nieuwe, mooie stuk ken, bet succes vau den tegenwoordigen tijd. Na ontvangst van cent in post zegels of per postwissel, wordt het fraaie boek franco por post verzonden, door den Uitgever J. D DIJK, Groningen, Nieuwe Kgk-in-'t Jatstraat 68. alleen in verzegelde pakjes voorzien van bovenstaand gedeponeerd Handelsmerk in Zeeuwsch-Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, F. Dieleman, Firma wed. H. Harinck, llulst, C. L. Du Cock-Sijlva, Ter Keuzen, C. Leunis Rz.,l). Herrebout, G. Meertens, Wed. Klaassen-Donze, A. van Overbeeke, St. Jansteeii, J. A. J. Rottier, Sas van Gent, J. T. de Smidt, Zaamslag, wed. J. de Vos, D. J. van Pienbroek, Axelschestraat. In 't bijzonder wordt de aandacht geves tigd op SOUCHON no. 5, a ƒ1,30 pei Kg. een gewassen BEDDETIJK, PELUW en 2 KUSSENS, gevuld met 55 pond gezuiverde VEEREN, eeu gestikte DEKEN, een witte wollen-, een molton DEKEN en een STROOMATRAS voor Ondergeteekende belast zich met bet opzenden vaG a. Meubelstoffen, alsAlle sooiten van GORDIJNEN, GORDIJNVOERING, effen on gebloemd TRIJP, CORDILLIÈRES met KWASTEN, verschillende soorten van TAFELKLEEüEN van gewone tot de zwaarste TAPIJTSTOFFEN, witte en gekleurde TAFELLAKENS en SERVETTEN, wollen en katoenen DEKENS, VLAGGEN, linnen LOOPERS; b. Dameskleedingstukken, als: Zijden, katoenen of wollen JAPONNEN, COSTUMES en MANTELS, REGEN MANTELS, wollen DOEKEN, LINTEN, KANTWERK, PARASOLS. MOFFEN, BOA's, wollen, katoenen en glacé HANDSCHOENEN, FLANELLEN en JAEGER HEMDJES. c. Heerenkleedingstukken, alsOVERJASSEN, DEMI-SAISONS, JASSEN, BROEKEN en VESTEN. STAALBOEK der kleuien en P It IJ S C O U R A N T zijn ter inzage verkrijgbaar. Minzaam aanbevelend YB Geeu der kleuren bevat vuur de gezondheid nadeel I ge bestand deel en. OPGERICHT IN 1824 TE ZIERIKZEË, verzekert Onroerende en Roerende Goederen cegen eene vaste premie of onderling naar begeerte der deelnemers. AGENT voor het 5<le District van Zeeland F- DIBL.BMAIST. Axel. Greenwich tijd. Spoorweg Ter Veiizen-tlechelen. Terneuzen 7 00 Sluiskil 7 06 Axel 713 Kijkuit 7 21 Hulst *6 52 7 32 Clinge 7 09 7 49 8t.Nic.7 30 8 08 St.Nicolaas 8 22 Mechelen 9 17 Mechelen 9 20 Brussel (N.) 9 43 Brussel (N.) 600 Mechelen 6 38 St. Nic. 6 20 7 50 9 47 1 28 9 55 1 36 1005 145 1012 1 52 1022 2 02 10 38 218 10 55 2 35 10 57 3 03 1153 4 02 12 03 415 12 29 4 57 8 59 1106 5 52 8 20 600 609 617 6 26 6 42 700 717 904 917 918 8 15 1013 818 1026 Clinge Hulst Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Terneuzen 6408 11 6 47 8 32 840 8 48 8 57 9 05 j-6 56 941 7 53 10 28 8 48 1140 9 04 1201 915 12 22 12 30 12 38 12 47 9 38 12 55 12 43 *5 36 1 25 6 03 3 10 7 25 3 31 748 350 8 05 3 58 8 13 4 06 8 22 4 14 8 30 4 22 Rijdt op de marktdagen te St. Nicolaas. t Alleen op Zondag vanaf 6 Juli tot en met 14 September en op 15 Augustus. Des Zondags vertrekt deze trein van Bruss el Noord om 5 21. Vanaf 6 Juli des Zondags, tot en met 14 September en op 15 Augustus zal deze trein 11 minnten vertraagd worden op de sectie van Axel naar Terneuzen. Van St. Nicolaas n. Bevereu en Antwerpen v St Nicolaas naar Beveren en Antwerpen voorm. 4,50 5,44 7,43 8,23c 9,53 11,42c en nam. 1,39 2,50c 5,22 5,59 7.18 8,35 v Antwerpen naar Beveren en St. Nicolaas. voorm. 6,27 6,49c 7,37 9,02 10,40c en nam. 12,12 2,06c 3,04* 5.14 6,16c 7.46 8,20 Spoorweg Ter Neuzen-Geut. V Ter Neuzen 5 35 8 33*12 03 510 8 05 Sluiskil 5 43 8 40 12 12 5 20 8 12 Sluiskil (brug) 5 45 8 43 12 15 5 23 8 15 Philippine 5 49 8 47 12 20 5 28 8 20 Sas v. Gent 6 8 56 12 29 5 37 q aank. 6 08 9 00 12 34 5 42 selzaete vert 6 20 9 10 12 49 5 52 a. te Gent (kl. st.) 6 56 9 46 8 31 8 36 8 50 9 23 (gr. st.) 7 10 9 58 1 30 6 38 9 34 Deze trein vertrekt des Woensdags om 12 15 v.Gent(gr.st| 5,28 8,19*12,06 5,02 7 56 ▼.Gent(kl.st| 5,41 8,30 12,17 5,12 807 e (aank 6,15 9,05 12,48 5,46 8 42 Selzaete(vertr 6^0 909 1251 6 00 8 55 v. Sas v. Gent 6,32 9,21 1,03 6,15 9,10 Philippine 6,40 9,30 1,11 6,28 9,18 Sluiskil (br) 6,44 9,34 1,14 6,35 9,23 Sluiskil 6,47 9,36 1,17 6,40 9,27 a Terneuzen 6,57 9,43 1,25 6,50 9,35 's Vrjjdags vertrekt dezeirein uit Gent om 12 u a. T. N. 835 12 03 513 v. Selz. 9 04 12 34 5 42 a. Selz. 9 09 12 52 5 47 v. Brus.12 34 315 9 42 n ïriifr ttttq Van Vlissingen naar Breskens vm.5,7,309,30 vin. 11,50 a| b] ntn. 3,30 eu6,20c U VGKLilJKb DW.r. ,,m ion\»i a Fl^ fi *0 Van" Ter Neuzen naar Borsselen Vlissingen 5,30 8,10,nm. 12,15 aj 3,55 6,50 WOENSDAGS Vlissingen Borsselen Borsselen Ter Neuzen Van Ter Neuzen Van St. Nicolaas naar Lokeren en Gent v St Nicolaas naar Lokeren en Gent voorm. 4,48 6,20 7,42 8,18c 9,43 11,33c en nam. 1,05 2,47c 3,57* 5,55 7,09c 8.27 v Gent naar Lokeren en St Nicolaas voorm. 4,42 6.33c 7,40 9,02 10,36c en nam. 12,34 2,07c 4,17 5,16 6,10 7,42 8,42 De uren met een zijn treinen 1 en 2 klasse Ter Neuzen Brussel over Lokeren. r. Rrus. 5 34 1018 214 a. Selz. 8 59 12 45 543 v Selz. 9 09 12 516- a. T.N. 9 43 125 650 Correspondentie, (f) v. Selzaete n. Eecloo 6 18 9 08 12 53 5 51 8 53 Eecloo n. Selzaete 5 15 8 12 11 50 4 43 7 46 Selzaete n. Lokeren 9 09 12 52 5 47 Lokeren n. Selzaete 5 18 7 14 12 00 3 44 8 10 Gent n. Brussel 719 10 50 139 6 53 8 09 9 44 Brussel n. Gent 6 53 9 36 3 54 6 07 Gentn. Ostendeö 20 11 3 55 6 55 7 13 9 43 Ostende naar Gent 3 43 6 05 10 50 3 31 5 40 Correspondentie, (f) r St Gilles n Moerb. 8 01 1151 3 26 7 41 Moerb. n. St. Gilles 6 43 9 54 1 15 6 14 Mechelen n. Brussel 9 28 12 03 4 11 8 19 Brussel n. Mechelen 6 9 41 12 44 *5 36 Mech. n. Leuven 9 25 12 35 1 29 4 19 10 22 Leuven n. Mech. 5 36 9 37 10 01 12 10 5 32 f) Deze uren geven de directe correspondentie van en naar Ter Neuzen aan. 's Zondags, alsook op 25 December en 8 April te 5,21. Stoomtram Vlissingen—middelburg. ST A DSTIJD. v Vliss: vm. 450f 555 8 00 9 30 11 00 1145 nm. 1230 115 200 2 45 3 30 415 1105 555 655 7 45 8 30 915 1015 v. Middvm. 5 20f 6 23 8 45 10 15 11 50 nm. 1235 1 20 2 05 2 50 3 35 420 510 600 700 750 835 9 20 10 20 1105 -j- Alleen op werkdagen. Spoorweg Vlissingen Roosendaal. r Vlissingen n. Roosendaal 6 17 7 9 15 1 07 4 30 *6 45 7 13 7 35 le en 2e klasse. Spoorbootdienst Walzoorden Vlake. t Walz. n Vlake vm. 6 00 9 00 nm 12 50 4 02 v Vlake n Walz. vm. 8 00 10 31 nm 5 25 5 00 Wagendienst Hulst—Walzoorden. t. Hulst n Walz. vm. 7,30 11,00 nm 2,05 6,30 a. Walz d. Hulst ongev. 9,00 11,30 3,25 5,08 WEST-EUROPEESCHE OF SPOORT IJ D. vm. 5,15 7,30 e| 10,25 nm. 1,55 a| g] 4,45 n 5,35 7,50 e| 10,45 2,15 a| 5,05 6,10d 9,10 efll,50ab„ 3,30 6,20cli 6,30d fnml2,10a„ 3,50 6,401» naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bjj vertraging van trein 11,44 kunnen de booten naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten. Bij vertraging van trein 6,12 wacht de hoot van 6,20 naar Breskens ten hoogste 30 minuten en naar Borsselen en Ter Neuzen ten hoogste 15 minuten. Des WOENSDAGS vertrekt de boot van 8,10 van Vlissingen naar Borsselen en Ter Neuzen om tt,50. Deze reizen worden des WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd Bp vertraging van trein 1,25 te Ter Neuzen wacht de boot van 1,55 van Ter Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten. Des ZONDAGS en op 3 September en volgende dagen wordt op deze reis te Borsselen niet aangelegd. Onnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusscben Vlissingen Breskens, Vlissingen - Borsselen, Vlissingen - Ter Neuzen, BreskensTer Neuzen, Borsselen —Ter Neuzen en o:ngekeerd worden retourkaarten afgegeven, geldig voor vier dageo, als de abonnementskaarten per maand.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 4