z Prachtig Zwart en Gekleurd Gebloemd CREPON. MONOPOL THEE Thee ZOO JUIST ONTVANGEN MMHH©, T Axel. P. H. VEENHUIZEN. E.Br^ndsm^ G. J. I 3 H C 2 NIEUWSTE PATRONEN. N.B. Bericht tevens de ontvangst van eene ruime sorteering DICHTE KANTEN. even voordeelig als smakelijk. Verkrijgbaar en gros bij de firma's: D. J. OGGEL te Axel en Wed. ARIE DONZE te Terneuzen. Ontvangen i-l-l-H-l-l-i 1 J. C. SLIJPEN Bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht en algemeene zwakte. Florijn^s E Het Heste middel. Zeeuwsche Brandwaarborg Maatschappij F.DIELEMAN, Axel MERINOS SAJET. MERINOS SAJET. Stoombootdienst op gedim nde de maand de Wester-Sclielde. FEBKUARI 1902 Middelen van vervoer. L_ A alleen in verzegelde pakje3 voorzien van bovenstaand gedeponeerd Handelsmerk in Zeeuwsch-Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, F. Dieleman, Firma wed. H. Harinck, Hulst, C. L. Du Cock-Sijlva, Ter Neuzen, C. Leunis Rz.D. Herrebout, G. Meertens, Wed. Klaassen-Donze, A. van Overbeeke, St, Jansteen, J. A. J. Rottier, Sas van Gent, J. T. de Smidt, /iUainslag, wed. J. de Vos, D. J. van Pienbroek, Axelschestraat. In 't bijzonder wordt de aandacht geves tigd op SOUCHON no. 5, a f1,30 pel DE NIEUWSTE GOEDEREN, voor Keuken en Huishouden, prachtige sortee ring ZILVER- en GOUDBRONS ARTIKE LEN, KRISTAL met NIKKEL gemon- teeul, gekleurd GLAS in de meest moge lijke verscheidenheid, GEELSTEEN. PAS- TEIVORMEN, GRANIET, JUSSCHO- TELS, Ron ie, Ovale, Vierkante en Acht kante SCHALEN in WIT-PORCELEIN, GLAS, EMAIL, PAPIER, IJZER, enz., TABAK, SIGAREN, SIGARETTEN, CA- VENDISH-THEE. in de soliedste soorten en tot de billijkste prijzen, 1 steeds voorhanden bij te AXEL. bh lie gewenschte inlichtingen en vnor- vvaarden om goedkoop te adverteeien ia dit Blad worden verstrekt door het sedeit 184(5 gevestigd ALGEMEEN AD VERTENTIE-BUREAU van Nijgh Van Ditmab, te Rotteidam. Wordt uitsluitend verkocht in origineel verpakte Liter- flesschen k 1,50. Alleen ECHT verkrijgbaar in onderstaande Depóts AXEL J. V. V. EEKMAN. HULST F. L. VERWILGHEN v. d. HOOFT TER NEUZEN J. J. KEN3E. J. W. FLORIJN, Apotheker, HAARLEM. OPGERICHT IN 1824 TE ZIERIKZEE, verzekert Onroerende en Roerende Goederen tegen eene vaste premie of onderling naar begeerte der deelnemers. AGENT voor h6t 54e District van Zeeland Het gebruik van MERINOS SAJET neemt steeds toe, dank zijne sterkte en goed blijven van kleur, dus huismoeders en dames gebruikt steeds UREN VAN WEST VERTREK EUROPEESCHE of SPOORTIJD. DAGELIJKS WOENSDAGS Van Vlissingen naar Breskens vm. 5,7,30 9,30 11,55 aj nm 3,30 b) Breskens Vlissingen 5,30 8,10,nm. 12,20 m) 3,55 Van Ter Neuzen naar Borsselen vm. 5,15 7,30 «I1 10,25 nm. 1,55 f) Borsselen Vlissingen 5,35 7,50 il 10,45 2,15 Vlissingen Borsselen 6,10 c) 9,10 d) e) 11,55 3,30 b Borsselen Ter Nenzen 6,30 c)c) 12,15 3,50 Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Hoedekenskerke Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 3,23 wachten de booten van 3,30 naar Breskens, Borsselen en Ter Neuzen ten hoogste 15 minuten. Des ZONDAGS en WOENSDAGS vertrekt de boot van 6,1© van Vlissingen naar Borsselen en Ter Neuzen om 6,»>0. Deze reizen worden des ZONDAGS en WOENSDAGS niet gemaakt. Op deze reis wordt te Borsselen niet aangelegd. Bij vertraging van trein 1,25 wacht de boot van 1,55 nm. van Ter Neuzen naar Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten. Omnibns tusschen de aanlegplaats der stoombooten en bet spoorwegstation te Ter Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen Vlissingen-Bieskens, Vlissiugen-Borsselen, Vlissingen-Ter Neuzen, Breskens—Ter Neuzen, Boisselen-Ter Neuzen en omgekeerd woiden retourkaar l<-u afgegeven, geldig voor vier dagen, ais de abonnementskaarten per maand. Greenwich tijd. Spoorweg; Ter Neu/.en-lfechelen. v Ternenzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst Olinge a St. Nicolaas v St. Nicolaas Aank .Mechelen 7 00 9 47 128 5 52 7 06 9 55 136 600 713 10 05 145 6 09 7 21 10 12 152 617 7 32 10 22 2 02 6 26 7 50 10 38 218 6 42 8 08 1055 2 35 7 00 8 24 10 57 3 05 717 917 1153 404 815 Nic. en TerNeuzen 6 38 1028 1 25 6 03 7 50 1140 310 7 25 8 11 12 01 3 31 7 49 832 12 22 3 50 8 05 840 12 30 3 58 8 13 8 48 12 38 406 8 22 857 12 47 414 8 30 9 05 12 55 4 22 8 38 r St. Nicolaas Clinge Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Aank Tern. Van St Nicolaas n. Beveren en Antwerpen. v St Nicolaas naar neveren en Antwerpen voorm. 4,50 5,44 7,43 8,23c 9,53 11,42c en nam. 1,39 2,5!)c 5,22 5,59 7,18 8,35 v Antwerpen naar Beveren en St Nicolaas. voorm. 5,27 6,49c 7,37 9,02 10,40c en nam. 12,12 2,06c 3,04* 5.14 6,16c 7,46 8,20 Van St. Nicolaas naar Lokeren en Gent. v St Nicolaas naar Lokeren en Gent voorm. 4,48 6.20 7,42 8,18c 9,43 11,33c en nam. 1,05 2,47c 3,57* 5,55 7,09c 8.27 v Gent naar Lokeren en St Nicolaas voorm. 4,42 6.33c 7,40 9,02 10,36c en nam 12,34 2,07c 4,17 5,16 6,10 7,42 8,42 De uren met een zijn treinen 1 en 2 klasse Spoorweg; Ter Neuzen-Geut. v Ter Neuzen 5 35 8 33*12 03 5 10 8 05 Sluiskil 5 4b 8 40 12 12 5 20 8 12 Sluiskil (brug) 5 45 8 43 12 15 5 23 8 15 Philippine 5 49 8 47 12 20 5 28 8 20 Sas v.Gent 6 856 1229 5 37 831 f aank. 6 08 900 1234 542 836 Selzaete yert 620 910 12 49 5 52 8 50 a. teGent(kl.st.) 6 56 9 46 9 23 (gr. st.) 7 10 9 58 1 30 6 38 9 34 Deze trein vertrekt des Woensdags om 12 15 v.Gent(gr.stl 5,28 8,19*12,06 5,02 7 56 v.Gent (kl.st 5,41 8,30 12,17 5,12 807 (aank 6,15 9,05 12,48 5,46 8 42 Selzaete, rtr 6,20 9,09 12,51 6,00 8,55 v. Sas v.Gent 6,32 9,21 1,03 6,15 9,10 .Philippine 6,40 9,30 1,11 6,28 9,18 Sluiskil (br) 6,44 9,34 1,14 6,35 9,23 Sluiskil 6,47 9,36 1,17 6,40 9,27 a Terneuzen 6,57 9,43 1,25 6,50 9,35 'sVrydag: vertrekt deze trein uit Gert otul2 u Ter Neuzen - Brussel over Lakercu. a. T. N. 8 35 12 03 5 13 v. Selz. 9 0412 34 5 42 a. Selz. 9 09 12 52 5 47 v. rus.12 34 315 9 42 v.rus. 531 10 18213 a. Selz. 8 59 12 455 44 v Selz. 9 09 12 516 a.T. N. 9 43 1 25 6 50 Correspondentie. (t) v. Selzaete n. Eecloo 6 18 9 08 12 53 5 51 8 53 Eecloo n. Selzaete 5 15 812 1150 143 7 46 Selzaete o. Lokeren 9 09 12 52 5 47 Lokeren n. Selzaete 5 18 7 14 12 00 3 44 8 10 p Gent n. Brussel 7 19 10 50 1 39 6 53 809 9 44 Brussel n. Gent 6 53 9 36 3 54 6 07 Geutn. Ostendc 8 20 11 3 55 6 55 7 13 9 43 Ostende naar Gent 3 43 6 05 10 50 3 31 5 40 Correspondentie, (t) v St Gilles n Moerb. 8 01 1151 3 26 7 41 - Moerb. n. St. Gilles 6 43 9 54 1 15 6 14 Mechelen n. Brussel 9 28 12 O't 4 11 8 19 russel n. Mechelen 6 2 9 41 12 44 *5 36 Mechelen n. Leuven 9 2 12 35 1 29 4 19 10 22 Leuven n. Mechelen 5 36 9 37 10 01 12 10 5 32 t) Deze uren geven de directe correspondentie van en naar Ter Neuzen aar. 's Zondags, alsook op 5 December en 8 April te 5,21. Spoorweg; Vlissingen Roosendaal, v Vlissingen n. Roosendaal 6 17 7 9 15 1 07 4 30 *6 45 7 13 7 35 le en 2e klasse.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1902 | | pagina 4