orscii Levertraan Mm ïïmmmmM Hiemwe» RENTE NIER os II Voorhanden Verkrijgbaar VoeCffiMllg] te Oades sa der Toeiomst HOitNBFS OME AL. te Gessestieeres ea professoren als ie neest peesMtlp aaaMea. Abonneert op De kleine Kapitalist Financieel Weekblad. II bij GAST, te Axel BUISKACHELS ƒ10,50. 13,00» (15de JAARGANG 1894.) cw EB.VO CD S3 s2 si> s2 MXD DES Dr, STARING' voor 1894, in linnen band ƒ0.75 en in leeron dito 1.25. DIELEMAN, Axel 15,00. 18,00. 20,50. 26,00. 29,00. Kelken, Kantoor en Vulkachels. Open Haarden, geëmailleerde, gebronsde en ijzeren Kolenbakken, Kolenschoppen. Basculen en gewichten, VRVOEDERKOÖKTOES ÊLL*N Stalschoppen ;tn Iteetenneken, Hang^ Staande» Muur en Lppplatópen. LantaarnsWaschbakfcen* Wiegen en Ledikanten, Eihmers, en verder alle keukengerief, alles aan zeer eoncurree- rende .prijzen. Geen plantensoort voedt zoo krachtig hersenen en spieren. HORNBY'S 0ATMEAL is onovertroffen in smaak, komt in voedingswaarde best rundvleesch nabij. HOEIiKY'S OATBEAL bevordert geregel de, natuurlijke spijsvertering. De beste voeding voor zwakken en herstellenden. HORNBY'S OATMEAL (verdund) aanbe volen voor zuigelingen en kinderen, be reidt men in enkele minuten en zet nooit aan. Vooral niet te verwarren met fijlaMsch en Seliotsch Havermeel, dat altijd hitter en gebrand smaakt. DöNSZELMANN Cie. Dordrecht. Gedeponeerde merken. .In A&mn van pond 0.S& Vraag in het belang uwer gezondheid 4e flacons van Drogislcn te Gro ager. en Rotte Verkrijgbaar bij: Dieleman, Axel; Franken Goedhard Graauw; Leuven, Fassaert, HontenisseWed. Zeipt Victor Serorrens, Want, Hulst; Steenput, Overslag; ühooge, Rarameloo- Arbroehier, PhilippineRottier, Bleijenburg, St. JansteenVer- meys, Hontenisse; Erven Pauwels, Leemput, Sas van Gent. 0.2:7, 0.15 Verkryghaar bij S0HIBLI2 Jz. Axel. ^ee*c4ij.tt4 Sinddaiji—en %atet<layna>miè dcuj. (St* 5R- Prijs per 12 maanden franco pér post Met Wekelijksche; Restantphlijst Voor Buitenland en Koloniën extra-porto. (llds JAARGANG 1894.) Vecfhijeiken oensda Prijs per jaar, franco jper ppst Met Wekelijksche Restantenlijst Voor'Buitenland en Koloniën ejttra-porto. "CS jg Proefnummers zijn op aanvrage gijatis verkrijgbi en Abonnementen (welke op den lsten van èlfa maand kdiihen ingaan) worden aangeno men by. den Uitgever Vap -de Axelséhè Courant te Axel en aan de Bureelen van bovènomschröVèn bladén HëERENGRaCIIT iN, arstsrdab. tsfj fa ca vq QJ 01 -fa» 05 05 GO co op do cc Mei SB iO cS sa ra wq co l>fiQ ra Ad so ca *CJ co CD C=3 ca 01 co c4 co 00 cxc ao coi r-j Sr* cC >uS E0"! St Sc cc a«o aS: ra ra "ra co E-t cs GREENWICH-TIJD. Spoorweg Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst Glinge St. Nicolaas Mechelen Ter Neuzen Mechelen. 6,25 9.50 1,85 5,50 6,32 9,57 1,42 5,57 6,40 10,05 1,50 6,05 6,48 10,13 1,57 6,12 .6,58 10,23 2,06 6,22 7,20 10,40 2,21 6,43 7,37 10,55 2,37 8,28 10,57 3.05 7,15 9,24 11,52 4,03 8,12 Spoorweg Ter Neuzen Gent Ter Neuzen 5,83 30 f12,03 5,03 Sluiskil 5,41 8,46 12,12 5,11 Sluiskil (brug)» 5,43 8,48 12,15 5,14 Philippirie 5,48 8,52 12,20 5.18 Sas van Gent Selzaete *5,40 6,20 Gent 6,53 7,10 8,59 *9,10 9,56 Deze trein vertrekt des Woensdag om 12,15 Alleen 3e klasse. Alleen des Vrijdags. 12,29 5,28 12,51 5.48 *8,56 1.84 6,38 10,50 Gent Selzaete Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Mechelen St. Nicolaas Glinge Hukt Kflkuit Axel Sluiskil Ter Neuzen 6,41 10,28 1,25 5,53 7,50 11,35 3^15 8,10 11,55 3,50 7,48 8,32 12,17 4jl5 3,10 8,40 12,25 4,23 8,18 8,49 12,34 4,81 8,27 8,5712,42 4,38 8,35 9,05 12,50 4,45 8,45 Correspondentie, St. Nic. AnW. 7,42 11,47 3,02 7,13 7,52 Antw.n.St.Nie. 6,53 9,05 10,36 12,52 6,21 St. Gillis naar Moêrb'eke 8,0] 11,51 7,41 Moérbeke naar St. Gilles 6,43 9,46 1,15 6.14 Mechelen naar Brussel 9,30 1,55 4,13 8,20* 8,24 IVrussel naar Mechelen 6,12* 9,42 12,43 5,24* Mechelen naarLeuven 9,30* 1,23* 1,25 4,14 9,36 Leuv«n naar Mechelen 5,45 9,35 12,10 5,269 Sneltrein 3e klasse. Sneltrein 2e klasse, Deze uren geven de directe correspondentie vsn ea naar Ter Neuzen aan, *4,10 8,19 *10,15 12,06 f5,02 8,07 9,05 12,55 5,56 9,11 9,20 1,10 6,23 9,25 9,30 1,18 6,35 9,33 9,34 1,22 6,45 9,38 9,36 1,25 6,50 9,42 9.43 1,32 7,02 9,50 Ter Neuzen Alleen 3e klasse, Alleen des Donderdags en Vrijdags. CORRESPONDENTIE. Ter Neuzen—Brussel over Lokeren. Ter Neuzen 12,03 5,08 Selzaete 12,52 5,47 Brussel 3.12 9,24 Brussel Selzaete Ter Neuzen Selzaete 11, Eecloo Eecloo Selzaete Selzaete Moerbeke 6,18 9,05 12,53 5,51 8,52 5,15 8,05 11,53 4,43 7,46 en Lokeren 6,18 9,05 12.52 5,47 8,52 Lokeren Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12,05 3,44 6,50 9,21 10,53 1,37 6,50 9,37 9,16 2,38* 5,05 6,13 8,24 10,49 4,02 7,10' 6,05* 8,53 2,44* 5,42 Gent Brussel 7,19* Brussel Gent 7,01* Gent Ostende 8,21* ■Osbende rii Gent 5,03 Sneltrein 3e klasse. 9,24 8,08 Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent. Ter Neuzen 6,25 9,50 1,85 5,50 St. Nicolaas 7,42 11,25 2,40 7,10 Aank. te Gent (Waes) 8,39 12,21 3.24 8,09 5,40 10,19 6,35 9,05 12,55 9,11 9,43 1,32 9,50 Spoorweg Vlissingen Roosendaal, Vlissingen naar Roosendaal 704* 9,18 1,23 3,50 5,29* 5,50* Treinen eerste en tweede klasse. Stoombootdienst Middelburg—Vlissingen. Stadstijd. Middelburg: vm. *5.20 6,35 9,10 10,— II,- 12,- nm. 1,50 2,30 3,35 30 6,45 Vlissingen vm. *5,05 7,10 9,05 10,— 11,— om. 12,05 1,40 2,30 3,30 4,20 6.18 7,05 8,05 De reizen van 5,20 Middelburg. ,5,05, uit Vli» singen, en 6,35 uit Middelburg alleen op we?k dagen. Spoorbootdienst Walsoorden Vlake. Van Walsoorden haar Vlake vm. 50, 8.50, nm. 12,50 en 3,25 uur. Van Vlake naar Walsoorden onmiddellijk na aan komst van den correspondeerenden trein vm. 7.42, nm. 11.44, 2,17 en 5,14 uur. Wagendienst Hulst—Walsoorden. Yip Hulst naar Walsoorden vm. 7,00 11,00 nm. 1,55 sn 8,05 uur. Van Walsoorden onmiddellijk na aankomst der Boot, ongeveer vm. 8,50 en nam. 12,50, 3,25 en 6,15. paft CD 53 P3 Ou r-X> ffi IO "jr? Js C5 ja C3 c-3 T3 KB CO C3 03 CS C3 SD OS X3 [Si S-4 CD Cu .Ui co r*n rH CQ .SS ra ra CQ ra ra i-i SQ S3 C-t E-f era Si ra

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 4