gestikte wolier en katoenen Dekens. Visitekaarten BRANDSMA Onverzadigbaar Geen grijs tiaar meer! bij DiELEMAN te Axel. "91 $2-8 De ww iet Ie Monttteem. is steeds voorhanden in flacons van ƒ0,85 en ƒ1,50, bij afgepaste lacheikteedjes mts® BON vo»v onze lezers. gs gag S2ags8 Spoorweg Ter Neuzen Dent Zoo pas ontvangen met rondom een rand. Gewoon en onbreekbaar Was doek en Eijtuigleer. Verder Ook eene ruime keuze Veer en en Linten, Axel. VINK. met de nieuwste lettersoorten bedrukt, van af 45 cent de 100, franco per post 50 cent, ter Drukkerij van DIELE- MAN te Axel. Vrkè«mart£ AMSTERDAM, alleen in'verzegelde pakjes voorzieö van bovenstaand gedeponeerd Handelsmerk, in Zeeuwsch-Vlaanderen verkrijgbaar te AxelBfELEMAN, Wed. HA- RINCK, ft, BLANKERTAardenburg, CRANSBERG,AALBREGT- SE; Breskëns, VAN DE SANDE; Groede, PETERS, JAC, &ENSEpost burg, CATSMAN, ANDRIESEN; Sluis, Mej. JOH. WALE, CROIN- Noest, J/DU BTJRCK,M. PETILLOISI Zn..Teraeuzen, BURM»' DE PAUW—Meijer, LEUNIS Rz.; Hulst, WANT WILLEMS Gófes, EMA- NUEL, IZAAK RIET, Heter. MUL DER; P.v. SPRANG, HOPMANS; HansweerU, ENDB, ROOM; IJzendijke, BRUGGHEMAN, JOH. JANSEN; Zaamslag, Wed. VOS en VAN PIENBROEK, Axelsche straat. In het bijzondér wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON no. 1.30 per Va Met circa 100 platen. In plaats van 2,50 voor 50 cent. Een der beste werken van MARLITT. De vrouw met de Karbonkeisteenen met circa 100 platen, voor den ongeloofelij ken prijs Voor onze lifters, voor 50 cent als premie op ons blad. Wil meti een boek hebben, dat inter- ressant mooi, dat prachtvol boeiend is, dan zal zeker de keuze op dit belang wekkend werk„De vrouw met de Kar bonkeisteenenvallen. Het is met zeer dui delijke letter op best papier gedrukt en vol fraaie platen. Vroeger kostte dat werk zonder platen ƒ2,50 en thans als premie voor onze lezers slechts 50 cent. Met steeds klimmende belangstelling zal men dit werk lezen en niet rusten, voordat men bet ten einde heeft, om dan weer opnieuw te beginnen. een kunstjuweeltje' van den eersten rang, terynjl het de goede eigenschap bezit, dat men het aan ieder, meisje, vrouw, jon- geiihk of man in banden kan geven. Pier en krachtig weet zjj verongelijk ten in de maatschappij te verheffen, ter wijl de geeseiroede door haar toegepast op dié lage karakters, die in de maat schappij, zoovaak ongekend rondsluipen, me'^ meesterhand gebruikt wordt. Deze fraaie groota geïllustreerde roman van ItofHtt, voor 50 cent mag geen enkel lezer zich voorbij laten gaan, alleen ver krijgbaar aan ons bureau tegen inleve ring vaar onderstaande bon.' BON voor de lozere van dit Blad. De ondérffeteekende wenscht als abonné van dit blad te ontvangen De vrouw met de Karbonlielstceiieia, van MARLITT, fraai geïllustreerd op best papierPrijs 50 cent afgehaald of 60 cent franco per poef/. Woonplaats Naan oo JP 03 Cfr fl 82 52 B-O rio CO 1-i 00 jsJ 'v5 jS as 5R iD Et^S-^Suisai-; >cq S"T SI s5 acoacoaOa,^ cq 60 JD SS 5EH.VOEIElMÏÏ> "C>$3 5,38 30 +12,03 5,08 GREENWICH-TIJD. Spoorweg Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst ölinge St. Meehelen Ccr Nicolaasj Meciielen St. Nicolaas Cliug». Hulst Kgkuit Axel Neuzen Meehelen. 6,25 9.501,35 5,50 6,32 7f 1,42 5,57 6,4010,05 1,50 6,05 6,48 10,13 1,57 6,12 6;58 10,23 2,06 6,22 7,20 10,40 2,21 6,43 7,37 17,55 2,37 %28 10,57 3,05 7,15 9,24 11,52 4,03 8,12 6,41 10,281,25 %53 7,50 ll,3&3.15 7,20 8,10 11,55 3;50 7,48' 8,32 12,17 4,15 8,10 8,^0 12,25 4,23 8,18 8,49 12,34 4,31 8,27 Sluiskil fu.' 8,57 4,38 8,35 Ter fteuzen 9,05^12,50 4,45 8,45 Correspondentie. St. NKmAïitw. 7,42 11,47 3,02 7,18 7,52 Antw. Sfc.Nic. 6,53 9,05 10,3f J-2,52 6,21 S4-. Gillis naar Moerbeke 8;01 11,51 7,41 Moert.r^e naar St. Gilles 6,43 9,46 ,1,15 6.14 Meohelen naar Brussel 9,30 11,55 4,13 8,20*8,24 Ikuesel naaj^ Mbch4fn 12»43 5,24* Meehelen uaairLeuivieiii'9,30* 1,23* 1,23 4,14 9,36 Leuven naar Meehelen 5,4b 9,35 12 10 5,260 Sneltrein 3e klasse. Sneltrein 2e klasse, Deae uren gevën de directe correspondentie yan en naar Ter Neuzen ann. Ter Neuzen Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent Selzaete Gent Deze trein 5,41 8,46 12,12 5,11 5,43 8,48 12,15 5,14 5,48 8,52 12,20 5.18 8,59 12,29 5,28 *5,40 6,20 *9,10 12,51 5.48 *8,56 6,53 7,10 9,56 1.34 6,38 10,50 vertrekt des Woensdag om 12,15 Alleen 3e klasse, Alleen des Vrijdags. Gent *4,10 8,19 *10,15 12,06 fo,02 8,07 Selzaete 9,05 12,55 5,56 9,11 Sas van Gent 9,20 1,10 6,23 9,25 Philippine 9,30 1,18 6,35 9,33 Sluiskil (brug) 9,34 1,22 6,45 9,38 Sluiskil 9,36 1,25 6,50 9,42 Ter Neuzen ih 9,43 1,32 7,02 9,50 Alleen 3e klasse. Alleen des Donderdags en Vrijdags. CORRESPONDENTIE. Ter Neuzen—Brussel over Lokeren. Ter Neuzen Selzaete Brussel 12,03 5,03 12,52 5,47 8,12 9,24 Brussel Selzaete Ter Neuzen Selzaete Eecloo Eecloo Selzaete Selzaete Moerbeke Lokeren Moerbeke Gent Brussel 7,19* Brussel Gent 7,01* Gent Oi '.ende 8,21* Osteade Gent 5,03 Sneltrein 3e klasse. 6,18 9,05 12,53 5,51 8,52 5.15 8,05 11,53 4,43 7,46 en Lokeren 6,18 9,05 12.52 5,47 8,52 en Selkaete 5,31 7,14 9,24 12,05 8,44 6,50 8,08 9,21 10,53 1,37 6,50 9,87* 9.16 2,38* 5,05 6,13 8,24 10,49 4,02 7,10* 6,05* 8,53 2,44* 5,42 Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent Ter Neuzen 6,25 9,50 1,35 5,60 St. Nicolaas 7,42 11,25 2,40 7,10 Aank. te Gent (Waos) 8,39 12,21 3.24 8,09 5,40 10,19 6,35 9,05 12,55 9,11 9,43 1,32 9,50 Spoorweg Vlissingen Roosendaal, Vlissingen naar Roosendaal' 704* 9,18 1,23 3,50 5,29* 5,50* Treinen eerste en tweede klasse. Stoombootdienst Middelburg—Vlissingen. Stadstijd. Middelburg: vm. *5,20 6,35 8,t- 9,10 1.Q>— 11,- 12,- nm. 1,50 2,30 3,35 30 6,45 Vlissingenvm. *5,05 7,10 9,05 10,— 11,- nm. 12,05 1,40 2,30 3,30 4,20 6.13 7,05 8*05 De reizen van 5,20 Middelburg. 5,05 uit Vlis singen, en 6,85 uit Middéiburg alleen op werk dagen. Spoorbootdienst alsoorden Vlake, Van Walsoorden naar Vlake vm. 4,5Q, 8.50, nm. 12,50 en 3,25 uur. Van Vlake naar Walsoorden onmiddellijk na aan komst van den correspondeerenden trein vm. 7.42} nm, 11.44, 2,17 en 6,14 uur. Wagendienst Hulst—Walsoprdeö. Van Hulst naar Walsoorden vm. 7,00 11,00 nm. 1,55 en 8,05 uur. Van Walsoorden onmidiieH^k na aankomst der Boot, ongoveor vm. 8,50 en nam, 12,50, 3.25 en 6,15. DE NIEUWE fiSl LOM, tO CQ oo ffi 00 42. Ml wt f4 aio B(NS"#Cit5CH lO r-A cq rifffh gxah Ofj fl Ocyg r*i tH lO iO tin ÖCO 02 cn S~i CQ 50 IWWMHMEMKMNGBMkMMunHMnV r)Ui.iM i^iito

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 4