Voorhanden Kapok BEDDEK, DE BAX AR, TjjJscMt voorFraaie Haadwerta. VROOLIJKE GUIT, Halt! Wsrda! Niet verder! «fififfKV. BELANGRIJK BERICHT. Het boek in KEUREEN PRACHTBAND met 100 visitekaarten f,28. Steeds voorhanden bij DIELEMAN, te Axel: Axel W1ELAND Uitgave GEBR BEUNFAHTB Hieuw grappig voor- draebtenboek; bevattende 24 splinternieuwe voordrachten, ko mieke scènes, coupletten, berijm de anecdoten enz. alsmede eene .verzameling liederen. Prijs 50 Ct. fóAfWAW wereldberoemde boek JRL*V*C>EÏ3R3VCXJC> 333SS 3L* gevuld met zuivere Kapok van 18,00 en hooger. VOORTS: Witte groene wollen DEKENS, chifc- sen DEKENS, beste en ordinaire katoe nen DEKENS, PAARDENDEKENS, en wat meer tot het Bedden vak behoort. ZOO OOK een rijke keus STALEN Dames winter- japon stoffen, Bukskins, blauwe en zwar te Cheviots voor Heeren-Costumes. DEGELIJK 376 Jaargang DOELMATIG por urs. GOEDKOOP Alom gewaardeerd is het Dames-, Modetijdschrift Duizendo tcekeningon Tan' Dames-Modes en Handwerken. Volo snypatronen. BH ieder No. een ko3teloo3 Bijblad, bevattende Mode-Kroniek, Feuilleton on Varia. Pov Nrs Met gekleurdplaten Mot geknipte patronen portvrij 1.25 1-501.75 1.50; 0,50 per kwartaal. 's-Gbavknhage. Inhoud: Nieuwe vroolijke Potpour ri Hans Wispelturig. De gefopte agent. Die vindt men niet. De rustbewaarder. Het oog wil ook wat hebben. Doof is lastig. Het aller nieuwste Ta ra-ra-boem-diee De won- dermensch. Joost de sehattenzoeker, Nathan Pen. Als ik eens burge meester was. Mijn oude hoed. Jan .Aitijd-dorsfc. Het betooverde varken. Dat is niet verboden. De eerste kus. Twee. minnende harten. Do- rus Ongeluk. korporaal. Ik be grijp, er, niets van. was ik? toch >ob'n dier. De aap als rustverstoor der. Dat moet zoo vlug niet gaan. te 24 spjiftterftieuwe voordrachten met en izohder zang, en bovendien nog vroolijke liederen. Het geheele boekwordt, na ont vangst van postwissel groot 50 cent of van 11 blauwe postzegelsfranco per post toege zonden door DIJK, Boekhandelaar Grachtstraat, Gboningen. Neen, maar dat is wat moois, dal kan iedereen gebruiken, en baast voor niets. Luister eens wat ondergeteekende voor TACHTIG CENTEN aanbiedt Een Horlegehanger. Een prachtige Muziektol. Eén prachtige mooie brievenbanger. Een hamer met' steel. Een nijptang. Een Lucifershanger. Zes mooi9 geïllustreerde Nieuwjaars- en Felicitatiekaarten. Een pt achtige hu moristische scheur kalender voor het jaar 1894. Wanneer men al deze artikelen afzonderlijk zou willen koopen, kan men ge rust een rijksdaalder neerleggen. Doch door uitbreiding van mijn zaak ruim ik dat alles voor den spotprijs van tachtig cents op. Zend dus spoedig een postwissel van tachtig cents aan den Boekhandelaar HEUL, Hamburgerstraat te Utrecht, doch vergeet niet op het postwissel strookje te zettenHalt! Werda! Door uitbreiding mij Der zaak was het mij onmogelijk dit jaar zoo spoedig met mijne gewone jaarlijksche aanbiedingen voor den dag te komen als anders. Nu ik alles zoowat kan overzien, bemerk ik dat de onderstaande artikelen mij nog in dón weg liggen, die ik voor weinig geld, ja bfjnavoor spotprijs van de hand wildoen. Voor Een gulden en dertig centen kan men alom bij den Boekhandelaar HEUL, Hamburgerstraat te Utrecht, bestellen, het pakket OPRUIMING inhoudende Al wie bij den ondèrgeteekéjidè;, VONQERflM VISITEKAARTEN bestelt, die in net étui worden afgeleverd, voor,cieXpvijs van slechts 2.j 8.s ,5.f Voordrachteq.De geschiedenis van Simson. De geschiedenis van Elia. Samenspraak tusschen vier jonge dochters over Rom. 13 la. Samenspraak tusschen twee joDge dochters over „Heeft niet de mensch een strijd op aarde." Samenspraak tusschen drie personen over „Onderzoek de Schriften Samenspraak tusschen drie personen over „Van Kruis tot de Kroon." Een Horlogehanger. ontvangt daarbij met 29 platen, geheel complèete, mooie uitgave. Bestellingen liefst direct in to; zenden, daar anders voor geen tijdige afleve ring kan worden zorg gedragen. D1ELEMAN, Snelpersdrukkery te Axel. Een prachtige muziektol. Een prachtig mooie brievenbanger. 10. Een hamer met steel. 11. Een nijptang 12. Een lucifershanger. 13. Twee prachtig geïllustreerde muur teksten. 14. Geïllustreerde Nieuwjaars- en Fe- licitatiekaarten. 15. Paul Rabout de Prediker der woes tijn, een verhaal uit het leven der Waldenzen, groot 179 blz., gebon den in linnen prachtband. 16. Een prachtige Christelijke Scheur kalender voor het jaar 1898. Veel tot aanprijzing van dit pakket te zeggen is bepaald overbodig. De inhoud zal voor zich zelf spreken. Bij ontvangst van postwissel van Een dertig cents waarop vermeld staat OPRUIMING wordt dit pakket franco toegezonden door den Boekhandelaar HEIJL, Hamburgerstraat Utrecht. GREENWICH-TIJD. Spoorweg Ter Neuzen Stechelen. Ter Neuzen 6,25 9.501,35 5,50 Sluiskil 6,32 9,571,42 5,57 Axel 6,40 10,05 1,50 6,05 Kijkuit 6,4810,131,57 6,12 Hulbt 6,58 10,23 2,06 6,22 Clinge 7,2010,40 2,216,43 7,37 10,55 2,37 Spoorweg Ter Neuzen Gent Ter Neuzen 5,33 p8,3G f12,08 5,03 Sluiskil 5,41 8,46 12,12 5,11 Sluiskil (brug)5,43 8,48 12,15 5,14 Philippine 5,48 8,52 12,20 5.18 Sas van Gent 8,59 12,29 5,28 Selzaetie *5,40 6,20 *9,10 12,51 5.48 *8,56 Gent 6,53 7,10 9,56 1.34 6,38 10,50 Deze trein vertrekt des Woensdag om 12,15 Alleen 3e klasse. Alleen des Vrijdags. St. Nicolaas Mecholen 8,28 10,57 3,05 7,15 9,24 11,52 4,03 8,12 Mechelen St. Nicolaas Clinge Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Ier Neuzen 6,41 10,281,25 5,53 7,50 11,35 3,15 7,20 8,1011,55 3,50 7,48 8,32 12,17 4,15 8,10 8,40 12,25 4,23 8,18 8,49 12,34 4,31 8,27 8,57 12,42 4,38 8,35 9,06 12,50 4,45 8,45 Correspondentie, ff) St. Nic. n.Antw. 7,42 11,47 3,02 7,13 7,52 Aritw. St. Nic. 6,53 9,05 10,36 12,52 6,21 St. Gillis naar Moerbeke 8,01 11,51 7,41 Moerbeke naar St. Gilles 6,43 9,46 1,15 6.14 Mechelen naar Brussel 9,30 11,55 4,13 8,20*8,24 Brussel naar Mechelen 6,12* 9,42 12,43 5,24* Mechelen naarLeuven 9,30* 1,23* 1,23 4,14 9,36 15 Leuven naar Mechelen 5,45 9,35 12,10 5,26l) Sneltrein 3e klasse. Sneltrein 2e klasse, Deze uren geven de directe correspondentie van en naar Ter Neuzen aam Gent *4,10 8,19 *10,15 12,06 f5,02 8,07 Selzaete 9,05 12,55 5,56 9,11 Sas van Gent» 9,20 1,10 6,23 9,25 Philippine 9,30 1,18 6.35 9,33 Sluiskil (brug) 9,34 1,22 6,45 9,38 Sluiskil 9,36 1,25 6,50 9,42 Ter Neuzen 9,43 1,32'7,02 9,50 Alleen 3e klasse. Alleen des Donderdags en Vrijdags. Ter Neuzen—Brussel over Lokeren. Ter Neuzen Selzaete Brussel 12,03 5,03 12,52 5,47 3,12 9,24 Brussel Selzaete Ter Neuzen CORRESPONDENTIE. Selzaete ij. Eecloo Eecloo Selzaete Selzaete Moerbeke 6,18 9,05 12,53 5,51 8,52 5,15 8,05 11,58 4,43 7,46 en Lokeren 6,18 9,05 12.52 5,47 8,52 Lokeren Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12,05 3,44 6,50 9,21 10,53 1,37 6,50 9,37* 9,16 2,38* 5,05 6,13 8,24 10,49 4,02 7,10* Gent Brussel 7,19* Brussel Gent 7,01* Gent Ostende 8,21* Ostende it. Gent 5,03 Sneltrein 3e klasse. 9,24 8,08 6,05* 8,53 2,44* 5,42 Van Ter Neuzen ovór St. Nicolaas naar Gent, Ter Neuzen 6,25 9,50 1,85 5,50 St. Nicolaas 7,42 11,25 2,40 7,10 Aank. to Gent (Waes) 8,39 12,21 3.24 8,09 5,40 10,19 6,35 9,05 12,55 9,11 9,43 1,32 9,50 Spoorweg Vlissingen Roosendaal, Vlissingen naar Roosendaal 704* 9,18 1,23 3,50 5,29* 5,50* Treinen eerste en tweede klasse. Stoombootdienst Middelburg—Vlissingen. Stadstijd. Middelburgvra. *5,20 6,35 9,10 10,— 11,12,- nm. 1,50 2,30 3,35 30 6,45 Vlissingen: vm. *5,05 7,10 9,05 10,— 11,- Dm. 12,05 1,40 2,30 3,30 4,20 6.13 7,05 8,05 De reizen van 5,20 Middelburg. 5,05 uit Vlis singeD, en 6,35 uit Middelburg alleen op werk dagen. Spoorbootdienst Walsoorden—Vlake.' Van Walsoorden naar Vlake vm. 4,50, 8.50, nm. 12,50 en 8,25 uur. Van Vlake naar Walsoorden onmiddellijk na aan komst van den correspondeerenden trein vm. 7.42, nm. 11.44, 2,17 en 5,14 uur. Wagendienst Hulst—Walsoorden. Van Hulst naar Walsoorden vm. 7,00 11,00 nm. 1,55 en 8,05 uur. Van Walsoorden onmiddellijk na aankomst der Boot, ongeveer vm. 8,50 en nam. 12,50, 3,25 en 6,15. 1.75 mim

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 4