66. BRANDSMA, Voorhanden bij D1ELEMAN te Axel: uit de fabriek van GEBR. DOBBELMAN, Nijmegen. Dichtwerken,;van JAO0B CATS Voordeaspotprijs vanj -,T,0' Cent' per aflevering de volledige Werken; van JACOB CATS, ag fi Hl tl M.EMAK te Axel, zijn' aaffdig' err vermakelijk,, geestig en leerrijk. Wie in Reu bezit-wii zijn van de vermaarde Dichtwerken van JAüöïi CATS," onzent voltosdieliter bij uitnemendheid; in een keu rige, 4jegelijke erf kloeke uitgave, folio, deelen met karakteristieke platen, drale niet daarop in te teekenen. Voor dezen geringen prijs zal men zich nooit meer eene zoo fraaie uitgave, zoo goedkoop, rJ1 3Q HL a'i aw. -20 sns«ista Tradeir.&rtc AMSTERDAM, alleen in verzegelde pakjes voorzien van bovenstaand 'gedeponeerd 'Handelsmerk, in Zeeuwsch-Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, I)IEl!3!8M, Wed. HARÏNCK, Wed. BLANKERTAkrdenbarg, CRANSBERG, AALBREG-T BE; Breskens, Mi VAN DE SANDE; Groede, PETERS,* JAC. KENSEOost burg, CATSMANSluis, Mej. JOH. ,WALE, CROIN-Noest, DU BURCK, PETILLON Zn.Ter neuzen, BURM, DE PAUW— Meijer, LEUNIS Rz.; Hulst AVANT; WILLEMSGoes, EMANÜEL, IZA- AK RIET, Gebr. MULDER SPRANG, HOPMANS; Hansweei\\, v.d. ENDE, ROOMIJzendijke, BRUGGHEMAN, JOH. JANSEN Zaamstag, Wed. DE VOS en VAN PIENBROEK, Axelsche straat. In bet bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCIION no. 5,a ƒ1,30 per verzekert als agent der Zceuwscho Brandwaarborg- Maatschappij, gevestigd to Zikhikzek, Roerende en Onroe rende Goederen, tegen vaste premie of 011- dorling naar bcgeeitc der deelnemers. Ofschoon een afdoend voorbehoedmiddel tegen de Cholera tot heden nog niet ontdekt is, zijn echter alle doctoren het daarover eens, dat reinheid en ontsmetting een eerste vereisebte is. Wascht daarom niet alleen des morgens, maar ook vooral vóór eiken maaltijd met CREOLIM—ZEEP. Deze Zeep is van goede hoedanigheid, bevat 10% Creolin en is voorzien van het gedeponeerd fabrieksmer| »IIET A&TvER". MIöXTL "^7-^tOla.tO 220.023. VZOCXr CO co stellen-wij tijdelijk eene inteekening open op geübstïeerd met 200 fraaie» platen; Deze zelfde uitgave'kistte vroeger 25,20 en thans tijdelijk slechts of in 50 afl. 10 cent. Hef' geldt hier eène opruiming van een klein getal Exemplaren eener fraai uitgevoërde uitgave van JACOB CATS werken, zooals zelden voorkomt ff jfi van de altijd'amusante en" leerrijke dichtwerken van JA''f CATS kunnen aanschaffen. De le aflevering is alom te ontbieden en is de inteekening bij alle soiiede Boekhandelaren opengesteld Prospectus gratis ver krijgbaar lyj ue uitgevers Gebr. IL COMEN te Mijmegeii en te Arnhem. te te te <Xt 03 rD OJ H3 ft-, co CO te rg TD So tu PQ co" ÏZ5 Em eq ote fta E-t cl 525 45 cm -th co Sift SP ta 45 £GJ E'2 cd gHBroa^a co cD F3 xD to oo, to th fl CO co*5=5 cd" cd cd P3 PQ Eh pq Gr eenwich tijd. Spoorweg Ter Neuzen Mecliëlen. Ter Neuzen 6,25 9.50 1,35 4,50* 50+ 7,50* Sluiskil 6,32 9,57 1,42 5,03 5,57 7,57 Axel 6,40 10,05 1,50 5,20 6,05 8,05 Kijkuit 6,48 10,13 1,57 5,33 6,12' 8,13 Hulst 6,58 10,23 2,06 5,56 6,22 8,22 •Cliuge 7,20 10,40 2,216,30 6,43 8(40 OL AT. 37 10,55 2,87 7,05 8,56 St. Nicolaas(Vr 8j2g 8,05 7,15 7,15 Mechelen 9,24 11,52 4,03 8,14 8,14 9,50 Uitgenomen des Zondags, Alleen des Zondags. Meclielen St. Nicolaas Clinge Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Ier Neuzen ;6,41 10,2S 7,50 11,35 8,101i;55 8,32 12,17 8,40 12,25 8,49 12j34 8,57 12,42 9,05 12,50 1,2& 5,53 3,15 7,30 3;35 8,02 3,57 8,28 4,0^ 8,36 4,14 8,44 4,22 8,52 4,30 SpoorAveg Ter Neuzen Gent Ter Neuzen 5,33 8,40 12,03+ 5,41 8,46 12,12 Sluiskil Sluiskil (brug) Phiiippine Sas van Gfent Selzaete Gent 5,43 8,48 12,15 5,48 8,52 12,20 12,29 6,20 9,15 12,51 7,10 10,00 1.32 5,18 8.08 5,21 8,15 5,24 5.28 5,37 5.52 8,18 8,23 8,30 8,50 6,40 9,30 Deze trein vertrekt des Woensdag om 12,15 Correspondentie. St. Nic. n.Antw. 7,42 11,47 3,02 7,13 7,53 Antw. St.Nie. 6,53 9,05 10,36 12,52 6,21 St. Gillis naar Moerbeke 8,01 11,51 7,41 Moerbeke naar St. Gilles 6,43 9,46 1,15 6.14 Meclielen naar Brussel 9,30 11,55 4,13 8,20*8,24 Brussel naar Mechelen 6,12* 9,42 12,43 5,24* Mechelen naarLeuven 9,30* 1,23* 1,25 4,14 9,35 Leuven naar Mechelen 5,45 9,35 12,10 5,269 Sneltrein 3e klasse. Sneltreiu 2e klasse. Deze uren geven de directe correspondentie van en naar Newsen aan. Gent Selzaete Sas van Gent Phiiippine Sluiskil (brug) Sluiskil Ter Neuzen 5,15 8,20 11,08 5,02 8,07 6,21 9,10 12,51 5,66 8,55 6,36 9,21 1,03 6,23 9,10 6.45 9,30 1,12 6,85 9,18 6,50 9,34 1,16 6,45 9,23 6,53 9,36 1,20 6,50 9,27 7,01 9,43 1,30 7,02 9,35 CORRESPONDENTIE. Selzaete Eecloo 6,18 9,05 12,53 5,51 8,52 Eecloo Selzaete 5,15 8,05 11,53 4,48 7,46 Selzaete Moerbeke en Lokeren 6,18 9,05 12.52 5,47 8,58 Lokeren Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 9,24 12,05 3,44 6,50 8,08 Gent Brussel 7,19* 9,21 10,53 1,87 6,50 9,37* Brussel Gent 7,01* 9,16 2,38* 5,41 Gent Ostende 8,21* 8,24 10,49 4,06 7,10* Ostende Gent 5,03 6,05* 8,53 2,40* 5,42 Sneltrein 3e klasse. Deze uren geven de directe correspondentie van en naar Ter Neuzen aan. Ter Neuzen Antwerpen over Puers. Ter Neuzen 6,25 9,50 5,50 Puers 8,55 11,51 8,47 Puers 7,17 1,55 6,62 Ter Neuzen 9,05 4,30 9,05 Ter Neuzen—Brussel over Lokeren. Ter Neuzen 12,03 5,03 Selzaete Brussel 12,52 5,47 3.12 9,24 Antwerpen Antwerpen 9,31 12.25 9,31 6,35 12,57 4,24 Brussel 5,40 10,19 2,16 6,35 Selzaete 9,10 12,50 5,56 8,55 Ter Neuzen 9,43 1,30 7,02 9,35 Stoomtram Ylissingen —Middelburg. ij Ylissingen: vna. 4,55 9,30 11,— nm. 12,30 1,15 2,00^3,30 4,15 5,00 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15 Middelburg: vm. 5.25 6,30 8,45 10,15 11,45 nm. 12,30 1,15 2,45 8.30 4,15 5,55 6,55 7,45 8,30 9,51 10,15 Stoombootdienst Middelburg—-Ylissingen. Stadstijd. Middelburg vm, *6,10 10,— ***12,— nm. 2,30 5,45 7,15 8,45 Vlissingen vm. *7,15 9,10 **11,10 Dm. ***1,00 3,15 4,45 '6,80 9,30 De met* gemerkte reizen hebben alleen op werk dagen plaats; **Zondags via Buitensluis; ***Zondags 12.30 van Middelburg en 1.15 van Vlissingen.' •Spoorbootdienst „Walsoorden Ylake. Yan Walsoorden naar Ylake vm. 4,50, 8.50, nm. 12,50 en 3,25 uur. Van Ylake naar Walsoorden onmiddellijk na aan komst van den correspondeerenden trein vm. 7.42, nm. 11.44, 2,17 en 5,14 uur. Wagecdienst HulstWalsoorden. Van Hulst naar Walsoorden vm. 7,00 11,00 nm. 1,55 en 8,05 uur. Van Walsoorden onmiddellijk na aankomst der Boot, ongeveer vm. 8,5u en nam. 12,50, 3,25 en 6,15. CREOLIN-ZEEP CQtO CD 5f tO CQ to th prj CO OS PQ CO^ lO lO lO CS1 rH 03 fcü HH ©53 CD LO 7-1 CD in ji cn -13 4-3 4-1 Clfi r-J 00 ■rtf XO CD T3 ft C/2 cd ffl CüD sft rt cc ca Jifj 02 CC! E3 bfi •73 4-1 ÊSJ toD •73 cH Jr rn GW 7-J CO 44) ■73 44) E-t fta UI CD r-t 4-1 X3 4-3 CQ GOGO Öfl 70 •7D <73 bD 1D CO CO 1—4 to to CsS aO GO GO GO ro" m-T rxT CJ QJ to 1D CQ >l>E>t>>tQ>öD co T-i co to fcfl C/2 <32 EH

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 4