voorwaarts Aanbesteding III LandtaHWïeriefiniging THEE. CACAO, Is VIUELIM-VAN MXHOOM, Ontvangen cent per pakje DIELEB&N te Axel, Steeds voorbanden a^s s.-g KIJKUIT (gem. Axel.) Ongeveer 44,(X)0 Kilogrammen CEILISALPETER, en 86)000 Kilogrammen HULP- MESTSTOFFEN £QBTS: PASTA SABWV' BRANDSMA, VAN HOUTEN's bij D1ELEMAN te Axel. g55 ERVOEHMIBD Spoorweg Ter Neuzen Gent J/ylyl7^C/7iiPP7,/ TB op Maandag Februari 1893, des sa- middags half twee urè, bjj Frioot te Hulst, van IN Voorwaarden en Modellen van inschrjj- ving zijn te bekomen bij den Secretaris der Vereeniging AUG. VAN DORSSELAAR te St. Jan Stebn (Absdhtöfc TE GRAAUW zal trachten aan te besteden op Maan dagden Februari 1893, dos namid dags ten ureri,. ip pet ifapen van Zee landte Hulst Voorwaarden en inscbrijvingabiljetten by den Secretaris ii; aurroeck: Het beste, gemakkelijkste en goedkoop ste Poetsmiddel ter wereld is thans Vlekt niét. Stuift niet. Tast de vpop? werpen niet aan. Geeft geen vuile' poetsdoeken. Bevat geen vergift en geene schadelijke bes tan oelen. Is oppvertrollan voor Goud, Zilver, Nieuwzilvér, Koper, Tin, Blik en andere Metalen, voor Kristalwerk, Véu- terglas, Spiegels,.Spiegelruiten, Lanipe» glazen, enz. enz. Prijs Cents per stukje met uitvoerige duidelijke Hollandsche gebruiksaanwijzing LET vooral op het gedeponeerde fa» brieksraerk „il Sabel!" Verkrijgbaar bij GAST te Axel» Weder verkoopers genieten rabat. Porcelein, Kristal, Glas, Aardewerk, IJzer. De KINGSTON droge zeeppoeder ver» vangt Soda en Bleekpoeder. Aangenaam van reuk, onschadelijk voor goed. Geklem de en Bonte goederen kan men met gerustheid mede waescheii, daar zij kleurhoudend blyven. met gebruiksaanwijzing. Trudamark Amsterdam, 115 Kalverstraat 115, alleen in verzegelde pakjes voorzien van bovenstaand gedeponeerd Handelsmerk, in Zeeuwsch-Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, DIELE1NM, Wed. HARINCK, Wed. BLANKERT; Aardenburg, CRANSBERG, AALBREGT- SE; Breskens, VAN DE SANDE; Groede, PETERSOost-burg, CATS- MAN; Sluis, Mej. JOH. WALE,H.J.A, CROIN-Noest, DU BURCKTer neuzen, BURM, DE PAUW— Meijer, LEUNIS Rz.; Hulst WANT, Goes, EMANUELHansweerJ II ENDE, ZUID WEG en ROOM: IJzendyke, BRUGGHEMANZaam- slag, DE VOS. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op SOUCHON no. 1,30 per Va yomkort als agepfc dei' Zècuwsche Brandwaarborg- Maatschappy, govest($d tc Zierikzee, Roerende ea Onroe rende Goederen, tegpn vaste premie of ou derling naar begeerte dor deelnemers. Guperftlh Vernis-Enamel verf buksen van 30 en 60 cents, vrij van de onafiigmanie Ripoliulucht, mag raet SCHOONMAAK in geen huisgezin ontbreken verkrijgbaar bij alle solide Heeren drogisten en yerf- verkoopers in Nederlandop dorpen bij Heeren Schilders. Ê^en neme proef met Vernis Ena- mei en inetRipolin doch men ge- bruike HET BESTE. Heeren Pépothouders te AxelHOEBE, DEIJ Lz., JOH. SMIES, VINK, te Sas van Geirt DE PAUW—Wouters, iL. PB PAUW—Meijer, te ZaawslagWed. RIEMENS, te Hulst de Erven BORGSTIJN. ia cd in> co cs cc ca io CM öco io io i-i r-t co St co ao ca uo ■rb co CO r-t co rJ co cd G3 PQ to PQ Greenwich-tijd. Spoorweg Ter Neuzen Stechelen. 5,83 8,33 12,08t 5,03 Ter Neuzen Sluiskil Axel Kijkuit Hulst' Ctinge St. Ni^olaas. Mecheien Mechelen St. Nicolaas Clinge Hulst Kijkuit Axel Sluiskil Ter Neuzen 6,25 9.50,1.35 5,50 6,32 9,57 1,42 5,57 6,40 10,05 1.50 6,05 6,48 10,13 1,57 6,12 6,58 10,23 2,06 6,22 7,20 10,40 2,24 6,43 7;37 10,55 2,40 8,28 10,57 3,05 7,15 9,23 11,52 4,03 8,12 Ter Neuzen Sluiskil Sluiskil (brug) Philippiue Sas van Gent Selzaete Gent 5,41 8,40 12,12 5,11 5,43 8,43 12,15 5,14 5,48 8,47 12,20 5.18 8,56 12,29 5,28 6,20 9,13 12,51 5.48 8,50 7,10 10,01 1.34 6,38 9,30 Deze trein vertrekt des Woensdag om 12,15. 6,41 10,25 1,23 5,50 7.40 11,22 2,23 6,52 7,50 11,35 3.15 7,20 8,10 11,55 3,35 7,48 8.32 12,17 3,57,8,10 8,40 12,25 4,05 8,18 8,49 12,84 4,14 8,27 8,57 12,42 :4,22 8,35 9,05 12,50 4,30 8,45 Gent Selzaete Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Ter Neuzen Correspondentie, St. Nic. n.Antw. 7,42 11,27 3,04 A,ntiv.n. St.Nic. 6,53 10,36 1,55 6,21 St. Gilles naar Moerbeke 8,01 11,51 4,38, Moerbeke naar St. Gilles 6,43 9,46 1,15 6.14 )VMeelielen naar Brussel 9,30 11,55* 4,13 8,20 naar-M?chelpn 6,10* 9,42 12,43 5,14* Mechelen naar Leuven 9,30* 1,23* 1,23 4,14 9,35 Leuven naar Mechelen 4,58 9,35 12,10 5,!?1) Sneltrein 3e klasse. Sneltrein Be klasse, Deze uren geven de directe.- correspondentie van en naar Ter Neuzen aan. geven Ter 5,15 8,19 11,58 5,02 8,05 9,05 12,55 5,65 8,55 9,20 1,10 6,23 9,10 9,30 1,21 6,35 9,18 9,34 1,26 6,45 9,23 9,36 1,30 6,50 9,27 9,43 1,43 7,02 9,35 CORRESPONDENTIE, Selzaete Eecloo 6,18 9,04 12,53 5,51 8,59 Eecloo Selzaete 5,15 7,56 11,50 4,43 7,46 Selzaete Moerbeke en Lokeren 6,18 9,05 12.51 5,47 8,58 Lokeren Moerbeke en Selzaete 5,81 7,25 9,24 12,05 3,44 6,40 8,06 Gent Brussel 7,19* 10,53 1,37 6,50 9,37* Bruusel Gent 7,01* 9,16 2,34* 5,57 Gentn. Ostende 8,21* 8,24 10,49 4,02 6,430 Ostende Gent 5,10 6,05* 8,53 2,42* 5,42 Sneltrein 3c klasse. Sneltrein 2e klasse. Deze uren geven de directe correspondentie van en naar Ter Neuzen aan. Ter Neuzen Antwerpen over Puers. Ter Neuzen 6,25 9,50 5,50 Puers 8,55 11,51 8,47 Antwerpen 9,31 12.25 9,31 Antwerpen 6,35 12,57 4,24 Puers 7,17 1,55 6,26 Ter Neuzen 9,05 4,30 9,05 Ter Neuzen—Brussel over Lokeren. Ter Neuzen 12,03 5,03 Selzaete 12,51 5,47 Brussel 3,12 9,24 Brussel 5,40 10,19 2,16 6,85 Selzaete 9,05 12.58 5,52 8,55 Ter Neuzen 9,43 1,43 6,31 9,35 Stoomtram Vlissingen -Middelburg, Vlissingen: vm. 4,80 6,30 8,00 9,3011,0011,45 'Dm. 12,30 2,00 3,30 5,00 6,55 8,30 10,15 Middelburg: vm.5/0 7,15 8,45 10,15 11,45 nm. 1,15 2,45 4,15 6,00' 7,45 9,51 10,15 11,00 EXTRA-TREINEN. Vlissingen, vertrek: 11,25 12,55 2,55 3,55 5,25 6,55 8,25 Middelbursr, vertrek: 12,10 1,40 3,10 4,40 6,10 .7,40 9,25; Nieuwe Spoorbootdienst op de Wester-Schelde. Hulst—Vlake. INTERDIENST. STOOMBOOTDIENST. Spoor tijd. Van Walsoorden naar Vlake vra. 4,50, 8.50, nm. 12,50 en 3,25 uur. Van Vlake naar' Walsoorden onmiddellijk na aan komst van den correspondeerenden trein vm. 7,42, nm. 11.44, 2,17 en 5,14 uur. Van Hulst naar Walsoorden vm. 3,00 7,00 11,00 en nm. 1,55 uur.; Van Walsoorden onmiddellijk na aankomst der Boot) ongoveer vm. 8.5u en nam. 12,50, 3,25 en 6,15. ti-,..' gg gggggggg gggggj— ld Ub CM LC5 CO CO 00 ai ld CO, ■mS 05 00 Ad oj ba 50 bXt CS lO rb CO lO tH CO „IC lO rH lO Tb lO VO CS CS CO CO lO ^5b co irdod CO CO CTj co E-f 73 co CS cq

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1893 | | pagina 4