Picterjanici;; g mi öftijti ij< r.tfrff r» Tub (.j.,, .1 -Ti'n^atf tuft rtu «iwrnöjnti/ ril r;4 Oü; op t of x»*t<<Hitii/fijrr JP1B41J11 fitti *yrft Cii'tHf turlfifi; I i ,m «li i<- vDon Offwtwn/r frD? fï'it mjWÖnimeijt foiuu Siiftfra t:yi'l 4t\ ;|l. t fo W '002 ri-n uetiïirff0r fun öatt ,;h i "1 r -»rr*t. Uajï't 'UflOO; s. e..tf fitajrrflni» fjarfrnore v ftntf. i "uDtttuffi öft; n jr :>fgm a'-n<vm/ rn^ii elfcü oofrffi)t*fpflt- -.it iU.C fin Pltcte Ti'-,"'1 pel-Utanc/entSrpmmt! i.ru - V. nijfi.: .lurniu fr>1i:a uiju ■- k>i; ..ast .K'; Of 11 »JffO 1 m ■- <vn. tin pafft t-rniöi- a i - rifijyOf m upa n. |)a i>'Vu/F:,or fp'.vibrnuofr oiirrtnc arte if-» ujn v t o<npagnim tf bote dftflgafn DifJDtn Captvptt fivrbfrm t j «iwt'jt b.tüOi' ?>«u I rit ftp Üwnborgg Uyt -if-f ?(i fn Compagt iHfn D uibe cmriutliEMp? ïicrcu ft'. libnrg i»;» l: .-nrr-ft ban »v!f^ni'-L'tii,iitt/u t Arfyr i-itn Wfl Umttn-iiu Ciiftmifl J-tlM. - ffittlj 'itCHi öf Or tJtfu be'?; M?tlï">.>int ffblmiét tt'.Tfir b.-'iiiu C-ijfijri pryu guv tftb/A&r*?»»'.'- ubi f, V Hir;;.- d.'i j, iTji *S>afe)jff r; if si -ui fire tlï 0 5-- ;ih i3.« fDf y-i •- or ft (rii-i u 'i i JCiJ '1,301 i .i.'t Üt r ,rtV. i"-3f»'/r-if*-i; rin#. twïsr^p»h.-uc 'f**"f"it 'i*' ■'V0 libvrcn fi!}0r intentm /o rij atrvrrf '''«r -U i ty ujjtt;* r, aet jy ,mit tt gf.-naft. ftO». 'Of Ifft&m ftI r; 0£ safü »5»g?n te fftofpat cp cemVtor tjft»* »,u: tj 1 ya 5(4>»atu« iftflUeitJ -ii< i'litgfj 1 11 titiQf)'- 'iitijjff :m&,w v intitn-p bfooi tu'MVM<v - ,.»iiöfr Dot tm tjm ^Rjnn,'v I ï'ir'^Wnu? itv.fr ()p iriPt -4JJI Cffcsiuft-'i I v'1''iJ 't' t j«t{ r MOO;10tot;ijrq* ,j-., 'iFUfMt.,:; nni^fCti mar. Ufr nriiujufr rfï ïnmtjir^ Uf/np viv>rr it: moftm tctn-crrm nt oc Studie mtt.fiiefj, geul i'. r loö 10 Vp 0-:Vf i) rto.. fteiL ffi nocifc» Dtpng.- üuirücpt V vre eh i 'l.;n rjjeo. ri' en i) ao?r 'öatfcrn t rr ^0mp obir tt)" r if\ Slnnittaclfs ^rapt 6c- aanrii't :s fa mi nu fir» ?ztt fat gam tu oar belt ft oau <0fnt {u f^n pïartë iyo?:.orit€fi t iff. fajmc m aaiif m vcwacre t>ct fi:!bcboo. alle onftftfgfmijfpr. DooiunioUf ttagcu IdcDftuucftt ciiDf ni «eiIr t cc Den tirripnura rrtf bfruoftffffü:? fiappo^i 't tacïtk be I. ffr ban èamntrt'bijfüfby givoff^ i^OphPt ■..i'Xijip ban öni ïwtt lugh tf'« Hf OlïMrn.t -"f to»;.'.;;: ;r be iacffri' -;r^róniiffffttiicbf?* m.v rfrgaDecjofle iiaftöftic*; ms *a v iytw i" miapbtrnöf fou'er ^fèbcti i nap; past beroiijof'e tb .iienssrfat %i^os >r rtanribttjurftr rr-..öc-J r c: Df ir/kn..: ie ïfc -> v.;f Crt '.if tpf'-tlt ifteft bo/.n tf itfhüïr '5fu>; buof", Saffr n tin iw qit:ihjd«optif!Tasieonfinm ttf 'fTan bfwn \rwil nt|i ll/ta - ;V - aumrbi;/1' ;r nbfr«r#ft«i.inntn* aitnrü f,p bi tl.VVi tya ',<4; -Sfttnel'èoi riiDf atf.ii fo^ör» fpv tmmifff It* ÖÉf£^»n J;-If 0 ff SIK! >nr blir tiijulttttf i 6fti at a- sw'f tie aiyirrutb.n i»<aiifivnui :<e h- upi'-a iwr t/'if fjrfrt- ffn fftfffc:: Q>; 0f<«. jit !ufh bfrmrrsu o«^gr be ilp iïVtëtn git ^Srotó

Krantenbank Zeeland

Zeelantsche en Haeghsche Post-Tijdinghe | 1666 | | pagina 3