Krantenbank Zeeland

HomeSearch

59 resultaten gevonden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

meeste reacties - zelfs eentje van een Canadese 'Zeeuw' - kwamen van mensen met stambo men die teruggaan tot de zestien de eeuw. Maar Cees Boogaart uit Oud-Vossemeer spande de kroon: hij e-mailde dat één ... Laatst had Sjaak een origineel doopboek uit 1594 in zijn handen. „Dat was 410 jaar oud. Zoiets vast houden, dat is echt een belevenis. Mensen die er van buitenaf op kij ken denken misschien: stoffige