MOL ^cJIiarita it* Autobedrijf J. H. Braai Gebr? Thien Radio Weltevreden Zierikzee BV DIVERSEN BOOT „SLUIJS" ZIERIKZEE 1983 EEN GROOT POTSPEL BOWLING RENESSE Gemeente Westerschouwen VHS SPECIAALZAAK Uw S.R.V.man H. M. KRABBE LOONBEDRIJF VIERGEVER wenst u allen een voorspoedig-1983 De P.v.d.A voetenr Van Dijke Bestratingen ASSURANTIEKANTOOR JOOP DE VLIEGER STEUTEL ZIERIKZEE c. BOLLE E. L. BOLLE-VAN DEN HOEK Brillenhuis „De Witte Swaen" Metselbedrijf J. A. M. van Tiggelhoven Fa. L. Berrevoets Zoon BLOEMENBOETIEK TOON HAGE - Banketbakkerij FIRMA J. WILLEMSE Verhuurbedrijf BEUN B.V. BAKKERIJ VERWIJS Fa. M. J. Vaane Zoon JOH. DE VRIES FRIES Sf TH. SCHELL ZOON (Eethuisje „Jflarfcriitljt" 30 I 1 januari Aanvang 14.00 uur In de Biljartzaal van Hogezoom 180 -Telefoon 01116-1939 pQQQOOOOQOOOQBOQOOOOQOOOOQi; Vuurwerk verkopen valt niet mee, wij wilden het proheren, en dachten alles is oké, maar moesten retireren. Bewakers van ontploffelijk goed, voorkomen mogelijk tegenspoed. Zij helpen ons een volgend jaar, als wij het hebben voor elkaar, een goede opslag nat bewaakt, geen enkel reglement verzaakt. Met gelukwens voor U allemaal, een mooi besluit van dit verhaal! Gebrekjes en ook zoveel goeds komt allemaal van firma KOEVOETS! OQOO&OOQOCOflOOQOOOOOOOC Burgemeester en wethouders van Westerschouwen ma ken bekend, dat door de heer J. A. Blom te Renesse ver gunning is gevraagd voor de bouw van een toiletge bouw op de aan de Hogezoom gelegen camping ,,De Ka ravaan", kadastraal bekend gemeente Westerschou wen, sectie H no. 220. Dit plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan, doch is in overeenstemming met het in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan. Aangezien een verbetering van de sanitaire voorzienin gen gewenst wordt geacht, bestaat het voornemen om de gevraagde vergunning te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet. Het bouwplan ligt met ingang van 28 december 1982 ge durende 14 dagen voor een ieder ter inzage en gedurende deze termijn is een ieder gerechtigd bij ons college be zwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen, De burgemeester, J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Burgh-Haamstede, 27 december 1982 SOOOOCCOSOOOOOOOOOOP weltevreden uw yiDEO- De „Succes-recorders" Panasonic NV 333 E van f 2477,- voor f 1997,- Akai VS 2 van 2530,-voor f 1998,- VHS: Het meest verkochte videosysteem ter wereld Verhuur van VHS-videofUms Keuze uit ±160 film-titels Software aanbieding: Video 3 uurs banden: 3 stuks nu f 99,— Eigen technische dienst Korte Sint Janstraat 12 - Zierikzee (01110) 2805 ibOOOOtfUtfOUUqUWCCOWOOOOOOCOQOOOOOOOOOOOQg Schilders- en afwerkingsbedrijf wenst vrienden, bekenden en relaties een voorspoedig 1983 Lageweg 18 4328 RT Westenschouwen Wij ice risen rille familie, kennissen en cliënten een voorspoedig 1983 JAN DE FEITER enCAROLIEN ROGGEBAND Aardappel-, groente- en fruithandel RIETDIJK - ZONNEMAIRE wenst familie, vrienden en bekenden een voorspoe dig nieuwjaar Wij wensen al onze klanten, fami lie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1983. Hoveniersbedrijf - Boomkwekerij Hogezoom 44 Telefoon 01115-1437 - Haamstede De heer en mevrouw P. VAN DEN HOEK-VAREKAMP wensen familie, vrienden en kennissen een Gelukkig Nieuwjaar Zeedistelweg 9, 4325 BK Renesse C. J. DE GLOPPER wenst cliëntele, familie, vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. Hogeweg 3, 4323 TC Ellemeet wenst klanten, vrienden en bekenden een gelukkig 1983 Heuvels weg 11 - 4321 TE Kerkwerve Wij wensen u een voorspoedig 1983 ZONNEMAIRE Zuidweg 20a Telefoon 01112-1318 Ruime parkeergelegenheid Vrijdagavond koopavond Hotel Café Restaurant v. d. Weijde wenst familie, vrienden en cliëntele een voorspoedig 1983 Noordgouwe, 1 januari 1983 CAFÉ RESTAURANT „T DUYVELANTS KOFFYHUYS" KRAANPLEIN 12 ZIERIKZEE - TEL. 01110-2931 afd. Zierikzee wenst u allen een voorspoedig 1983 havenoark 32 zierikzee U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Wij wensen iedereen een prettige Jaarwisseling en een KREATIEF EN KLEURRIJK Vrijdag 31 december zijn wij de gehele dag GESLOTEN GLASVERF BEHANG KUNSTSCHIL DERSMATERIAAL AUTOLAKKEN NIEUWE BOOGERDSTRAAT 27 - ZIERIKZEE Wij wensen u een voorspoedig 1983 Sch. Boeyestraat 10 - Zierikzee WESTSTRAAT 36 - ZIERIKZEE wenst u een voorspoedig 1983 Wij wensen cliëntele, familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1983. POSTSTRAAT 18 4901 AA ZIERIKZEE TEL 01110-5776 v/h De Stad Parijs Jacomijn Boshoven-Renshof Rijks gedipl. schoonheidsspecialiste wenst alle cliëntele en bekenden een voorspoedig 1983 Telefoon 01110-4371 Onze beste wensen voor 1983 Appelmarkt 24 - Zierikzee - Tel. (01110) 2604 Gelukkig Nieuwjaar Zaden - Klompen - Laarzen Zierikzee -Zuidwellestraat 14 Gelukkig Nieuwjaar wenst U allen een gelukkig nieuwjaar Familie BERGMANS Zierikzee •idilteti-ljT Grevellngenstraat 1-3 Zierikzee Wenst alle cliëntele een gelukkig 1983 31 december de gehele dag gesloten Rode Dorp 29 - Zierikzee Telefoon (01110)3545 Gelukkig Nieuwjaar Aan alle vrienden, bekenden en cliëntèle Gelukkig Nieuwjaar toegewenst door: Schoonmaak- en Schoorsteenveegbe- drijf Wevershoek 9 - Zierikzee - Telefoon (01110) 3211 Zierikzee Havenpark 12 wenst u allen een gelukkig en een voorspoedig 1983 Voorspoedig 1983 Poststraat - Zierikzee Groenten - Fruithandel St. Domusstraat 2 - Zierikzee wenst u een in alle opzichten voorspoedig 1983 Een voorspoedig 1983 toegewenst Scheepstimmerdijk 39 - Zierikzee Telefoon 2142 Meelstraat 43 - Mol 1 Zierikzee, 1 januari 1983 Gelukkig Nieuwjaar Transportbedrijf Laan van St. Hilaire 11 - Zierikzee v. d. Abeelestraat 10 - Oosterland Gelukkig Nieuwjaar HAVENPLEIN 8-10 ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 2573 Gelukkig Nieuwjaar Wij wensen familie, vrienden en bekenden een ge lukkig en voorspoedig nieuwjaar. Familie M. MULLER Lammermarkt 24 - Zierikzee Officieren, clubhuisleiding en medewerkers van korps en clubhuis „De Lichtboei te Zierikzee irrnnpn II rrn voorspoedig 1983 FIRMA Verrenieuwstraat 12 Zierikzee Gelukkig Nieuwjaar Havenplein 12, Zierikzee PAUL DU BUF Wenst vrienden, bekenden en relaties een voorspoedig en gezond nieuwjaar

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 30