Amazones RV Renesse suksesvol tijdens eigen promotiewedstrijd Herenteam Mevo '80 boekt tweede zege in suksessie Ger Monster verplettert Rinus Lems met 8-0 skore PPC Schouwen-Duiveland hield open dag 4 A 6 Zeges Esther van Tilborg, Mara de Bel en Monique Moeliker RENESSE - Tijdens een door Ruitervereniging Renes se georganiseerde promotiewedstrijd dressuur voor paar den en pony's hebben eigen leden een aantal voortreffelij ke prestaties geleverd. Bij de B4-pony's boekte Esther van Tilborg een overwinning, bij de L2-paarden ging de triomf naar Moniqe Moelijker vóór Erika Butler en in de L4-klasse kwam Mara de Bel met haar Fries Simke als beste voor de dag. In de M2-klasse bleef de zege ook op Schouwen-Duiveland. Anita Timmermans van de Schouw- se Ruiters werd hierin afgetekend winnares. Als jury bij de ponywedstrijden trad de heer Zijlmans op, terwijl de heer Stols de paardenproeven voor zijn rekening nam. In totaal moest het tweetal een kleine zestig kombinaties beoordelen, zodat er van 's ochtends vroeg tot na zeven uur 's avonds onafgebroken dressuurproeven werden afgewerkt in de Renesser manege Grol. Bij de paarden zorgde Monique Moelijker met haar paard Sariska van de organiserende Ruitervereniging Renesse voor een uiterst verrassende triomf met 127 punten. De Delftse amazone, die overigens al jaren lid is van de RV Renesse kende in het verle den nog nooit een dergelijk fraai suk- ses. De zege was voor de goedlachse amazone zelf ogenschijnlijk nog de grootste verrassing. Met 122 punten kaapte Erika Butler met Ramona de tweede plaats weg, hetgeen met dit erg jonge paard een fraaie prestatie bete kent De derde prijs was met 112 pun ten voor de uiterst ervaren ruiter Jan Meijers van de RV Seros. Hij reed zijn proef met DesertsancL Op de vierde prijs werd beslag gelegd door Mara de Bel met Simke. Deze kombinatie van de RV Renesse inkasseerde 110 pun ten. Haar klubgenote Sylvia van Til borg eindigde met Silvia op een ge deelde zevende plaats met 104 punten. Coen Honig kwam niet erg suksevol uit zijn debuutproef in de L-klas. De PPC Schouwen-Duiveland kreeg met Masterpiece 86 puntert en werd laatste. Waardering Later deed Mara de bel in de L4- proef allemaal nog eens dunnetjes over met haai- schitterende Friese paard Simke. Van jury Stols inkasseerde zij voor een puike proef 114 punten, zo op het oog niet zo geweldig hoog, maar op zich is het bijzonder goed, dat een jurylid erg kritisch jureert In de praktijk komen diverse kom binaties via gulle buien van juryleden al te gemakkelijk in een rubriek te recht, waarvan de proef bijlangena nog niet beheerst wordt Te snelle promoties lopen dan al te simpel op fikse teleurstellingen uit Kritische jureringen zorgen er voor, dat promo tie pas volgt, wanneer de proef goed onder de duim is, zodat er ook vol overgave en met kennis van zaken aan een volgende weer moeilijkere proef begonnen kan worden. Mara de Bel en Simke oogstten overigens ui termate verdiend het oranje rozet en de daarbij behorende eerste prijs. Door het doorzetten van het RV Re- nesse-bestuurslid krijgt het Friese paard mogelijk ook op Schouwen- Duiveland op de duur de waardering, die het verdient Achter Mara de Bel was de tweede plaats voor Gerard van Kranenburg met Tudor van de Deurnse Rij- en Jachtvereniging. Deze schitterende kombinatie kreeg 111 punten op de startkoepon. Erika Butler werd met Ramona derde met 110 punten en Thea Jacobs met Remus (een Ramano-af- stammeling) van de LRV Noord-Beve land kreeg 107 punten, evenals Jan Meijers met Desertsand van de RV Seros. Silvia van Maren mocht met Pandora vroegtijdig de bak verlaten. Pandora werd door de heer Stols op teugelkreupelheid getrapt hetgeen het te kortstondige optreden van de Sint Joris-kombinatie tot gevolg had. Anita Timmermans werd met Westminster winnares in de M2-rubriek na een keu rige proef. Achter de Schouwse Rui ters-kombinatie, die 122 punten kreeg toebedeeld was de tweede plaats voor Otto Floren met Loruto van de RV Wolfslaar met 109 punten. Erika But ler werd met de schimmel Ramesses derde met 106 punten. Ina van Willigen klasseerde zich met Jolanda als vierde en Catharine Butler werd met Gipsy Queen vijfde met respektie- velijk 100 en 99 punten. Ester van Tilborg In de B4-rubriek bij de pony's ging Esther van Tilborg met Romeo met de eerste prijs strijken met 126 punten. De RV Renesse-kombinatie toonde zich de meerdere over zes kombina ties van RV De Mustang uit Oud-Beij- erland. Mirjan van Dorst werd met Maritza en 124 punten tweede. In de B2-klasse was Maurice van Goudoe ver de enige deelnemer. Met Mistral werd deze jeugdige RV Renesse-rui- ter met 87 punten gewaardeerd. Met 132 punten ging in de L2-klas- se de eerste plaats naar Jacqueline Munter met Taffnir van de RV De Mustang, Met 126 punten werd Ange- lique Moerland met Robin van de RV Renesse gedeeld vierde, terwijl Mi randa van Helden met Polly als ze vende 123 punten mocht inkasseren. Beide deelnemende Renesser kom binaties mochten wel een winstpunt toevoegen aan hun totaal. In de M- klasse was de overwinning met 128 punten voor Hugo Knape met Amand van RV De Mustang. Gabrielle Butr Ier werd met Gipsy Queen derde met 124 punten en haar zus Erika Butler klasseerde zich met Roeff als vierde met 123 punten. De derde RV Renes- se-deelneemster Catherine Butler kreeg met Taufan 115 punten en een zevende plaats. Monique Moelijker zorgde met haar paard Sariska voor een fraaie zege in de dressuur-promotiewedstrijden in de Renesser manege Grol. De amazone van Ruitervereniging Renesse kwam voor het eerst op de voorgrond tijdens een hippisch gebeuren. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Basketball-overzicht ZIERIKZEE - Voor de tweede keer in suksessie heeft de eerste herenploeg van basketballvereniging Mevo'80 een overwinning geboekt in de derde klas van de baskettbalkompetitie. Dit keer werd in Oudenbosch een nipte 35-33 ze ge behaald op Vossenberg. Ook het tweede herenteam kwam winnend uit de strijd. In Bergen op Zoom werd Jumping Crabs IV met 28-20 geklopt. In sport hal Onderdak was er voor de vrouwelijke tak van de vereniging minder suk- ses weggelegd. Het eerste damesteam verloor van het Goese Volharding met 20-40 en het tweede team kreeg met 19-40 klop van Marathon IV. De meisjes aspiranten kregen opnieuw een fikse nederlaag te slikken. BV Souburg den derde moeiteloos over het Zierikzeese team met de monsterskore 4-85. Biljartvierkamp OKK NIEUWERKERK - In de eerste ronde van de biljartvierkamp tussen een zestel Schouwen-Duivelandse biljartkorifeeën in café De Meebaal in Nieu- werkerk heeft DOS-speler Ger Monster een ongenadig pak slaag uitgedeeld aan Rinus Lems van BV Bommenede. Lems verloor zowel het Iibre, als het ka der 38/2, het bandstoten en het driebanden, zodat er een maximale 8-0 einduit slag kon worden opgetekend. Hetzelfde resultaat boekte Barry Berrevoets in het OKK-onderonsje met Betrus Versteeg. Leo de Munnik klopte de jeugdige invaller Johan Pankow met 6-2, omdat Pankow het driebanden met zes ka- rambole verschil winnend afsloot. Er zit een duidelijk opgaande lijn in de prestatiekurve van het eerste herenteam van Mevo'8U,.dat aan het eind van het vorig seizoen naar de derde klas promoveerde. In Ouden bosch gingen Vossenberg en Mevo'80 gedurende de hele wedstrijd goed te gen elkaar op. De Zierikzeese ploeg speelde uiterst beheerst en er werd uitstekend op balbezit gespeeld. Een erg goede wedstrijd was er vooral van Leo Kouijzer en Steven Braat. Vooral de laatste had een behoorlijk aandeel in de doelpuntenproduktie van de Zierikzeese ploeg. Halverwe ge wees het skorebord een nipte 14-16 voorsprong aan voor Mevo'80, een akorv die bereikt werd door uitste kend verdedigend werk van Leo Looy en Gerard Wielaard. Vrije morgen Ook in de tweede helft wist de Me vo'80-ploeg voortdurend de nipte voorsprong vast te houden maar de Brabantse formatie wenste zich niet gewonnen te geven en men bleef kon- tinu goed volgen. In de slotfase werd het tempo van de wedstrijd fiks opgevoerd en juist toen diende Ronald Scherpenzeel zich met drie baskets goed aan. Der tig sekonden voor het einde zette Scherpenzeel zijn ploeg op een 33-35 voorsprong met een subliem af standsschot. In een laatste wan hoopsoffensief van Vossenberg maakte Gerard Wielaard een per soonlijke fout tegen Dick van Win gerden, hetgeen de Vossenberg- speler twee vrije worpen opleverde. Tot grote vreugde van de Mevo '80- ploeg werden beide niet verzilverd en mocht de Zierikzeese ploeg met de kleine, maar verdiende zege naar huis. Het tweede Mevo '80-team speelde in Bergen op Zoom een bekeken par tij basketball, waarin in de eerste helft een kleine voorsprong werd ge nomen, voornamelijk door treffers van Peter Lobbezoo en Iskander de Raad. Ook in de tweede helft kwam hel betere spel van de kant van de Mevo'80-hercn. Overtuigend werd een 28-20 overwinning opgebouwd, waarbij het verdedigende werk van Paul van der Sneppen opviel. Het eerste damesteam kon in de eerste helft nog aardig tegenstand bieden aan Volharding, maar in de tweede periode kon de ploeg vooral skorend niet meer aan de weg timmeren, tn de eerste helft hadden Karin Pcute en José Velders nog wel diverse punten aangedragen, maar in de tweede wedstrijdhelft bleef het bij een paar breaks van Irene Bom. Volharding draaide vooral in deze periode op volle toeren en liep nog weg tot 20-40. Slagvaardiger Het tweede damesteam speelde juist omgekeerd van het eerste team in de eerste helft zwak en in de twee de helft een stuk slagvaardiger In de eerste periode kon Anne-Marie Mole naar ais enige vijf punten hij elkaar ROTTERDAM Het aantal gore gistreerde werklozen in het distrikt Rotterdam is in de maand september .weer fors (met 1 500 personen) geste gen tot ruim 38.000 Daarvan zijn ruim 24.000 mannen en 1? 000 vrou wen. skoren, maar dat was wat erg weinig tegen de 24 punten van de be zoeksters om in de tweede helft nog afdoende terug te kernen. Wat de ploeg in de éerste helft had verprutst, trachtte men in de tweede periode alsnog goed te maken, maar dat lukte niet meer. De achterstand was daarvoor te hoog opgelopen. Met name Desiree Hoogmoed skoorde er in de tweede helft lustig op los, maar ook zij kon niet verhinderen, dat de wedstrijd werd afgesloten met een 19-40 nederlaag. Met dezelfde slag vaardigheid in beide helften hadden de Mevo'80-dames het de tegen standsters uit Vlissingen aanmerke lijk moeilijker kunnen maken. DEN HAAG - De regering van de Westduitse deelstaat Noordrijn- Westfalen maakt zich zorgen over het besluit van Enschede om de verkoop van soft-drugs via een hasjwinkel te legaliseren. Daardoor zou het „hasj- toerisme" vanuit West-Duitsland aanzienlijk vergroot kunnen wor den. UTRECHT - De geneeskundig hoofdinspekteur van de volksgezon- heid, W. van Gestël, heeft alle direk- ties van ziekenhuizen en verpleeg huizen gewaarschuwd tegen het ge bruik van niet steriele luchtverfris sers. Het vermoeden bestaat name lijk, dat dergelijke vloeistoffen zie- kenhuisinfekties hebben veroor zaakt. AMSTERDAM - De dienst Herhuis vesting van de gemeente Amsterdam is begonnen met een groots opgezette ..schoningsaktie" van het urgenten- bestand. Dit heeft de gemeente maandag bekendgemaakt. De aktie houdt in dat van alle 57.623 inge schreven woningzoekenden het adres vergeleken wordt met het adres zoals dat in het bevolkingsregister voor komt. RIJSBERGEN - De Koninklijke Marechaussee heeft in het afgelopen weekeinde bij de grensport Hazel- donk aan de snelweg E-10 drie bui tenlanders aangehouden, die in hun wagen een geladen automatisch ge weer en een geladen revolver inee- voerden. De rijkspolitie heeft dit be kend gemaakt. DEN HAAG - In de haven van Ol- bia op het Italiaanse eiland Sardinië zijn zondag twee Nederlanders aan gehouden, die aan boord van hun jacht 150 kilogram mairhuana ver borgen hielden. Verdiende zege voor Mevo II bij Wissenkerke II WISSENKERKE - In de uit- wedstrijd tegen Wissenkerke II zijn de reserves van Mevo erin geslaagd hun eerste zege in dit seizoen te laten noteren. Gezien' de krachtsverhou ding in het veld mag de nipte 2-1 overwinning, waarmee Mevo de thuisreis kon aanvaarden, verdiend worden genoemd. Gedurende de eerste 25 minuten domineerde Mevo volledig en kreeg het voldoende kansen om een beslis sende voorsprong te nemeh. Wissen kerke wist de schade echter te beper ken tot een treffer van Martin Tim merman die na goed doorzetten de doelman van de thuisklub kansloos liet (0-1). Na de rust wist Hans Smits de voorsprong voor de oranjehemden op te voeren tot 2-0. Toch kwam de over winning nog in gevaar toen Wissen kerke de achterstand wist terug te brengen tot 1-2 waarna er in de slot fase nog enige benauwde momenten voor het Mevo-doel ontstonden toen de thuisklub alles op alles zette om de gelijkmaker nog te forceren. Rinus Lems is duidelijk nog niet in zijn beste doen. Tegen Ger Monster kon de op papier beste speler van Schouwen-Duiveland geen moment overtuigen. In het libre verzamelde Lems na 23 beurten weliswaar 21 ka- ramboles meer dan zijn opponent (176 om 155), maar het was ruim schoots te kort om de partij winnend af te sluiten, omdat Lems als hoofd klasser 210 punten moet produceren om zich winnaar te noemen. Zijn par tijgemiddelde van 7.65 is duidelijk onder zijn kunnen. Monster kwam met 6.74 om en nabij aan zijn norma le moyenne. Het kader 38/2 ging na 16 beurten met 100-86 naar Monster en in het bandstoten wezen de bord jes na 19 beurten 50-45 aan in Ger Monster's voordeel. Het driebanden tenslotte leverde eveneens een mati ge partij op. Na 38 beurten bleef Monster zijn tegenstand met 20-17 de baas, terwijl Lems op handicap 25 punten moet produceren. Beste partij Barry Berrevoets kwam tegen Ber- tus Versteeg vooral in het libre en het driebanden sterk voorde dag. Het li bre werd na 16 beurten beëindigd met 120-111 en in het driebanden le verde Berrevoets met afstand de beste partij van de dag af. Na 25 beurten bleef Versteeg op zes punten staan, terwijl Berrevoets toen aan de benodigde 20 punten, goed voor een partijgcmiddeld van 0.800, was gearriveerd. Ook voor de 50 bandstoters had Berrevoets 25 beurten nodig en Bertus Versteeg kwam nu vijf punten te kort om mi nimaal de eer te redden. Na 21 beur ten had Versteeg 15 punten te kort om het kader 38/2 naar zich toe tc trekken (100-85). Al met al een wat overtuigend uitgevallen 8-0 neder laag voor de OKK-voorzitter. ZAALVOETBAL Eerste klas-toppers in aktie tijdens kompetitie-avond ZIERIKZEE Tijdens dc kompeti tie-avond in het Schouwen-Duive landse zaalvoethalgcbeuren komen morgen (woensdag) dc beide koplo pers in de eerste klas. Country Club en Toren Boys, in aktie tegen Jaag ge klasseerde ploegen. Beide zullen evenwel waakzaam zijn niet In de fout tc gaan. Country Club treedt om 21.00 uur aan tegen Bruse Boys. Beide ploegen troffen elkaar nog niet in deze kom petitie. Om 22 20 uur ontmoet Toren Boys mede-hekkesluiter Skol Boys voor de tweede keer. In het eerste du el bleef Toren Boys vrij gemakkelijk staande via een 6-2 zege en normaal lijkt een dergelijke uitslag ook nu voor de hand liggend. In dc tweede klas speelt om 20.20 uur ZZ '72 tegen Drelschor en ont moet Bijmakelaardij om 21 40 uur de ploeg van De Steeg Do avond in sporthal Onderdag wordt geopend met twee ontmoetingen uit de derde klas. Om 19.00 uur spelen Renesse en ZCelandia tegen elkaar en veertig mi nuten later treedt Mevo 11 aan tegen de ongeslagen koploper VV Mondra- gon Oos t erschel de Leo de Munnik voltooide tegen Jo han Pankow het libre in 25 beurten (120-176), een skore waarmee Pan kow behoorlijk in de buurt van zijn te produceren 85 karamboles kwam. Het kader 38/2 ging ook naar de BV Bommenede-speler. Na 28 beur ten kwamen de opponenten uit op 100-61. Voor Pankow lag hier de grens op 75. Bij het bandstoten wees het skorebord na 19 beurten 50-34 in het voordeel van De Munnik, maar in het driebanden redde de KVL-speler de eer door met 20-19 te winnen in 48 beurten. De Munnik moet hierin een handicap van 25 karamboles spelen. De tweede ronde van dit attraktieve toernooi wordt afgewerkt op zater dag 20 november. Dan ontmoet Ger Monster Bertus Versteeg, speelt Bar re Berrevoets tegen Johan Pankow en bekampen de twee Bommenede- spelers Lems en De Munnik elkaar. HANDBAL Dames Ouwerkerk verliezen ook tweede duel: 4-3 OUWERKERK - Hel dameshand- balteam van SV Ouwerkerk heeft ook haar tweede kompetitie- wedstrijd verloren. Na de 20-0 neder laag van een week eerder werd nu bij GSC II met 4-3 verloren. Was het dc eerste keer een kansloze nederlaag, dit keer zat er duidelijk meer in voor de Ouwerkerkse dames. Met name topskoorster Marja Otte had even wel haar dag niet. waardoor een flink brok venijn uit de Ouwerkerk se aanval was. De kleine aanvalster kwam dit keer slechts aan een povere produktic van een treffer, hetgeen net niet voldoende was om Ouwer kerk minimaal een gelijkspel te be zorgen. In de eerste helft liepen dc Goese dames uit naar 2-0, maar in de twee de helft zorgde Marja Otte voor de aansluitingstreffer (2-1). Hierna was het woord evenwel weer aan GSC. dat met twee treffers weer voldoende afstand nam. Door twee doelpunten van Jeanette Keuters, die samen met Cora Neele een hoofdrol vertolkte in de ploeg van trainer/coach Henk Snijders kreeg Ouwerkerk weer hoop op een suksesvolle afloop. Het zat er evenwel niet meer in. Marja Otte miste nog een strafworp en zij miste ook nog een paar keer vrij voor de koopster, daar waar zij normaal nooit faalt. Zij deelde even wel in de malaise van dc totale ploeg, die geen beste beurt maakte Meer sukses was er weggelegd voor de jongere Ouwerkerkse hand- balstrrs. De meisjcs-pupillrnplorg kwam meer dan voortreffelijk voor de dag door Walchrren in eigen hal ongenadig af te drogen met 1-15. Ook de meisjrs-aspirantenploeg deed het rrg goed. Bij Utopia w erd met 4-7 ge wonnen. Zondag aanstaande komen zowel de dames als de meisjes pupillen van Ouwerkerk' in aktie in de Zierikzeese sporthal Onderdak De dames spelen om 12 30 uur tegen het met twee over winningen verrassend gestarte twee de damesteam van Delta Sport, ter wijl de meisjes pupillen om 16 40 uur binnen de lijnen moeten tegen GSC I BRUINISSE - Zondag organiseerde de Paarden- en Po- nyklub Schouwen-Duiveland in haar thuishaven" ma nege De Korenzolder in Bruinisse een geslaagde ..Open Dag". Hieraan kon worden deelgenomen door de eigen le den en ruiters en amazones van de Bruinisser manege. In totaal streden 42 kombinaties om de beschikbaar gestel de prijsjes in dressuurproeven en in spelletjes. Voorzitter Leen Bakker reikte aan het eind van de dag. die als bij zonder suksesvol bestempeld mocht worden, de bekers en medailles uit aan de winnaars en winnaressen. ..We de den dit om de paardensport te promoten, om te laten zien dat de PPC Schouwen-Duiveland weer kerngezond is na de tijdelijke strubbelingen in de klub en natuurlijk ook om de fijne samenwerking tussen klub en manege nog eens extra te benadrukken", onderschreef Bakker de dag in een fraaie volzin. Winnares in de B-klasse van de pony's bij de SD-leden werd Patricia Bakker en bij de paarden in dezelfde kale- gorie werd Marina Mindeman als eerste geklasseerd. In de L-rubriek kwam Annelies de Koning als beste uit de bus vóór Patricia de Broekert en Linda Hoornweg. Bij de manege-pony's was de overwinning voor Mascha Mcul- haus en bij de paarden ging Stephan Kodde met de eer strijken. Tijdens de spelletjes pakte Petra Rouwit de overwin ning in de stoelendans hij de paarden, terwijl Patricia de Broekert bij de pony's als laatste overbleef. In een twee de groep was Mareo uan de Made de oplettendste. Een aardappelrace voor paarden en pony's werd bij de paar den andermaal gewonnen door Petra Rouwit. terwijl An- nemarie Verschnore als beste uit de bus kwam bij de po ny's Als extra attraktie voerden Antonie Sanders en El len Prasser een pas de deux uit in klederdracht, (zie foto).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6