Badmintontoppers het komende weekeinde in Onderdak-toernooi Gematigd optimisme overheerst in herenhandbalteam van Delta Sport STREEKNIEUWS Formatie van Cor Mol op herhaling in landelijk gebeuren Zierikzeese deelnemers mikken vooral op Wieringa-trofee 6 de negen tegenstanders in de kompe titie. Verdere opponenten zijn Boe merang uit Tilburg, Groene Ster uit Zevenbergen, Rapid uit Breda, Olympus uit Vlissingen, EMM II uit Middelburg, EBHV uit Breda en de twee uit de tweede divisie gedegra deerde ploegen Avanti uit Etten- Leur en Dongen. Tegen deze laatste ploeg wordt op 17 oktober de eerste kompetitiewedstrijd gespeeld in sporthal Onderdak. Spelersmateriaal Na het Delta Sport-toernooi speelt de herenformatie van coach Cor Mol nog oefenwedstrijden tegen Fortuna Bergen op Zoom, op 26 september te Zierikzee, een week later gevolgd door een thuiswedstrijd tegen GSC. Op 2 oktober komt Walcheren in Zie rikzee op bezoek en op 10 oktober gaat Delta Sport naar EMM in Mid delburg. ,,We hopen redelijk goed uit de kompetitie te kunnen komen", konstateert Cor Mol. „Kwa spe lersmateriaal is er dus niet veel ver anderd, maar de spelers zijn allemaal wel een paar jaar ouder en hebben aanmerkelijk meer routine gekre gen. Het moet minimaal kunnen luk ken om uit de degradatiezone te blij ven". Voorlopig bestaat de selektie uit Koos van Zwieten, Bert de Vos, Kees de Vos, Piet van Dalen, Jacco Vleeshouwer, Bert Nuyens, Rinus Nuyens, Wim van der Welle, Ad de Jong en mogelijk André Hartog, van wie signalen zijn gekomen, dat hij de handbalsport toch weer wil opnemen naast de wielrennerij. ZIERIKZEE Geslaagd Leerlinge W. Tuk van het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis slaagde enke le dagen geleden voor het diploma Verpleegkundige A. BURGH-HAAMSTEDE Aanrijding fietser en bromfietser Op het fietspad langs de Provincia- le weg tussen Serooskerke en Haamstede reden gisteren ter hoogte van de Koetnisseweg een fietser en een bromfietser achter elkaar. De bromfietser, bestuurd door P. N. B. uit Burgh, wilde de fietster, T. B. uit Haamstede, inhalen. Door onbeken de oorzaak raakten ze elkaar en vie len op de grond. Beide meisjes raak ten licht gewond. Zowel de fiets als de bromfiets werden beschadigd. RENESSE Voetganger gegrepen C. H. uit Ouberhausen (W.D1.) stak woensdag het fietspad langs de Stoófweg in Renesse over. De voet gangster werd gegrepen door brom fietser C. J. uit Renesse. Sfeervol concert op dorpsplein Woensdagavond verzorgde het fan farekorps Luktor et Emergo uit Re nesse, bijgestaan door een koper- groep uit Crescendo uit Dreischor, een uitstekend geslaagd concert op het dorpsplein te Renesse. De blazers van het Renesser korps waren zittend opgesteld op het gras veld tegen de kerkmuur, de tamboers o.l.v. A. J. Padmos stonden er naast. De kopergroep uit Dreischor o.l.v. A. L. van Wallenburg stond op de kerk toren. Het geheel werd zeer sfeervol, maar voor de muzikanten onvoldoen de, belicht. De belangstelling voor het muzikale gebeuren was groot. Het was als het ware een soort zitten de taptoe, waar afwisselend de fanfa re, de tamboers en koraalmuziek van de kopergroep viel te beluisteren. Door Jaap Moerland werden taptoe signalen geblazen. Bij elkaar werd het een geslaagd evenement dat bij het publiek goed in de smaak viel. Plattelandsvrouwen in de weer voor dorpshuis Afgelopen woensdag was het de beurt aan de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Noord- welle en omstreken om de markt kraam van de Stichting Interieur Dorpshuis Renesse te verzorgen. Met de verkoop van ondermeer stukjes van droogbloemen werd een op brengst gehaald van 444,—. BROUWERSHAVEN VVD-er Blauw in Tonnenmagazijn De heer P. M. Blauw uit Nieuwe Pekela, lid van de Tweede Kamer voor 'de WD, houdt dinsdag 31 au gustus in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven een spreekbeurt. De bijeenkomst staat uiteraard in het te ken van de verkiezingen. Voor tijd: zie agenda. KERKWERVE Door slip in de sloot Op de Mosseleeweg te Kerkwerve slipte woensdag H. K. uit Zierikzee met de auto. K. ging de sloot in en de wagen werd door takelbedrijf Jan de Jonge uit Zierikzee weer op de weg gezet. Kind ernstig gewond Op de kruising Heuvelsweg-Ture- lureweg te Kerkwerve is woensdag middag om 14.25 uur een achtjarig jongetje ernstig gewond geraakt. Het kind, J. v. d. W. uit Kerkwerve, stak plotseling de weg over en werd ge grepen door een auto, bestuurd door G. L. uit Noordgouwe. V. d. W. werd naar het Zweese Rode Kruis zieken huis vervoerd en van daaruit overge bracht naar Dijkzigt in Rotterdam. Ook in het komende seizoen zullen Kees de Vos (links) en zijn jongere broeJBert de Vos weer voor een niet onbelang rijk deel het gezicht bepalen in de herenploeg van Delta Sport. Daarnaast zijn evenwel een aantal spelers dusdanig gegroeid" dat zij hun partijtje vrijwel gelijkwaardig meeblazen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - De eerste volledige avond handbaltrai ning bij de Zierikzeese vereniging Delta Sport zit er op. Iedereen liet z'n gezicht weer zien, nou ja, iedereen. Maar toch, de Zierikzeese sporthal Onderdak werd inhoude lijk weer bepaald door handballers. Een nieuw seizoen staat voor de deur, een seizoen waarin Delta Sport op nieuw met acht teams aan de slag gaat: twee heren - en twee damesteams, een jongens en een meisjes aspiran tenteam, een jongens pupillenteam en last but not least een welpenploegje. Het enige verschil met het vorig jaar is, dat een meisjes adspirantenploeg veranderde in een seniorenploeg en daarmee de juniorenstatus oversloeg. „We hadden net niet genoeg meisjes om een junioren- ploeg te formeren", vertelt Delta Sport-voorzitter Leen Legemaate, „dus werd de ploeg als senior opgegeven en aangevuld met enkele oudere dames. Zodoende komt ie dereen aan de slag". programma van Delta Sport van start. De herenselektie trekt naar België om in Westmalle te spelen te gen de gelijknamige ploeg. Een week later staat het eigen gro te internationale toernooi op het pro gramma. „Dan kunnen we zo onge veer zien waar we staan", meent Mol. „We gaan op dat toernooi probe ren om het best mogelijke resultaat te behalen. Op die manier kunnen we voor onszelf zien wat de mogelijkhe den zijn in het komend seizoen en bo vendien moeten we trachten om het publiek opnieuw aan ons te binden. Een stukje propaganda dus". Aan het toernooi wordt deelgeno men door twee Duitse en een Belgi sche formatie, maar wat belangrij ker is, naast Delta Sport komen ook drie Nederlandse afdelingskampioe nen naar Zierikzee. Een van hen, Mountain Stars uit het Brabantse Raamsdonkveer, wordt ook een van Piet van Dalen is na een toerneetje van een paar jaar weer terug op het oude nest. Hier een archiefplaatje uit zijn eerste Delta Sport-periode. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Opmerkelijk is nog altijd de uit erst geringe aanwas van spelende le den bij handbalvereniging Delta Sport. „Het ledental neemt niet toe. Dat vinden we altijd nog een hele ra re konstatering. Het is toch een tak van sport, waarin alles zit. Techniek, taktiek, kracht en behendigheid zijn faktoren, die allemaal in een zeer grote hoeveelheid zijn opgenomen in het handbalspel", denkt Legemaate. „Er is jeugd genoeg op het eiland, maar blijkbaar trekt de hand balsport niet erg. Dat is vreselijk jammer, want we kunnen erg hard spelers gebruiken. Vooral in de her enploeg. die het komende seizoen weer landelijk gaat spelen, zouden we in de breedte wat aanwas niet versmaden. Er staat een goede ploeg, maar een of meer blessures kunnen we ons niet veroorloven. Dan zitten we direkt in de problemen". Knullig Het afgelopen seizoen werd het eerste herenteam van Delta Sport zeer overtuigend kampioen in de eerste klas van de afdeling Zeeland, in ieder geval veel overtuigender dan dat de equipe van coach Cor Mol een jaar eerder degradeerde uit het lan delijk handbal. „We zijn het vorig jaar enkel en al leen door-een slechte prestatie van andere Zeeuwse formatie's gedegra deerd", vertelt hij. „Omdat zowel Olympus als GSC een stap terug moesten doen, verdwenen er drie in plaats van twee ploegen uit de derde divisie en waren wij het haasje. Dat was een enorme teleurstelling. Welis waar hadden we zelf ook een beetje schuld, omdat er een paar wedstrij den redelijk knullig verloren wer den, maar toch, als je denkt veilig te zijn en je gaat dan alsnog, dan komt dat hard aan". Inmiddels is de teleurstelling weer omgezet in blijdschap, want onmid dellijk na de degradatie volgde pro motie, zonder puntenverlies nog wel. Delta Sport was superieur in de Zeeuwse eerste klas, maar Cor Mol legt de nadruk op enige terughou dendheid met het oog op het naderen de seizoen. „We moeten nu niet met een denken, dat we het in de derde devisie ook probleemloos zullen ha len, want dan zouden we ons wel eeri s schromelijk kunnen vergissen", vertelt de Goese oefenmeester. „Het scheelt weliswaar \maar een klas, maar kwa niveau lijkt er veel meer tussen te zitten, het zal echt weer knokken worden vodr lijfsbehoud". Vooral door de uiterst kleine kern aan spelers zijn eventuele variaties in speelwijze en opstëlling nauwe lijks denkbaar. Blij is Cor Mol daarom met de te rugkeer van Piet van Dalen, voorma lig Delta Sport-speler, maar enkele jaren geleden op toernee gegaan langs Volharding en GSC. Nu traint Van Dalen in ieder geval weer mee met de Zierikzeese derde devisieploeg, maar of hij ook echt kompetitie gaat spelen staat n«g in de sterren geschreven. „We gaan er wel van uit", stelt Mol, „en dan mo gen we gerust zeggen, dat we een ver sterking krijgen. Vooral vededigead, maar toch ook in de aanval, is Van Dalen, mede door zijn postuur van groot belang. Hij boezemt ontzag in. Bovendien is hij erg stimulerend voor de jongeren in de ploeg". Piet van Dalen is uiteindelijk slechts de enige speler, die overstap te van het Goese GSC naar Delta Sport. Aan het eind van het vorige seizoen zag het er enkele weken naar uit, dat een flink deel van de selektie van de Goese vereniging zou verdwij nen. Interne problemen met trainer en bestuur zouden tot deze rigoreuze stap hebben geleid. „Nu puntje bij paaltje is gekomen, komt er nie mand", zegt Cor Mol. „Dat is type rend voor de besluiteloosheid van de moderne sportlui. Ze weten niet wat ze willen. Veel jongelui laten zich maar wat inpakken, maar voor ons is het wel jammer. Ze maken je er eerst blij mee en uiteindelijk gebeurt er niks". Propaganda Aanstaande zondag gaat het oefen- ZIERIKZEE - Na het bijzonder geslaagde CX-toernooi van het voorbije weekeinde, organiseert de Zierikzeese badmintonklub aanstaande zaterdag 28 en zondag 29 augustus een A-, B- en Cl-toernooi. Vast staat dat er dan bad minton van erg hoog niveau bekeken kan worden in de Zierikzeese sporthal. In de enkelspelen in het A-toernooi komen alle vier de finalisten van het vori ge Onderdak-toernooi opnieuw naar Zierikzee om hun klasseringen van de tiende uitgave zo mogelijk te herhalen of mogelijk te verbeteren. Frans Swin- kels en Erika van Dijck, beiden van het Helmondse Carlton '80, voeren aan de hand van hun overwinningen van de vorige uitgave de plaatsingslijsten aan, op de voet gevolgd door respektievelijk Rini Sminia van Zijderveldt Amster dam en Brigitte van de Water, de bij Avanti Middelburg spelende Terneuzen- se. De organiserende vereniging is alleen vertegenwoordigd door een aantal spelers en speelsters in de Cl-klasse, maar daar wordt dan ook wat van hen verwacht. Wieringa Een erg leuke bijkomstigheid is verder de komst van Hans Nijeboer naar het elfde Onderdak-toernooi. Nijeboer was tot voor een paar jaar lid van de organiserende vereniging, maar verhuisde naar Enschede, waar hij nu deel uitmaakt van de BC Rapi- de. In 1978 won Nijeboer samen met Petra Krello de door Max en Annie Wieringa beschikbaar gestelde wis seltrofee voor het hoogst eindigende Zierikzeese gemengd dubbelspelkop pel. In de daaropvolgende jaren ging de trofee naar Riet Hanse/André Koster (1979), Marion de Leeuw/Ben Schimmelpennink (1980) en Petra Krello/Harry Koster in het laatste toernooi. Frans Vuijk, alhoewel voor hem meer kansen moeten worden toege kend in de dubbelspelen met Dave Clarke en Erika Vuijk". Vier van de deelnemers van de orga niserende vereniging BC Zierikzee. Staand Harry Koster en Dave Clarke réchtsen voorop Conny Cashoek en Pe\ra Krello. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In iet Cl-toernooi wordt de BC Zie- rikzeè vertegenwoordigd door Frans Vuijk die ook weer wedstrijdleider is van Vet toernooi - Dave Clarke en Harry Koster. „Vooral Harry Koster zou het best eens erg ver kunnen brengen', denkt Ben Schimmelpen nink, die samen met Frans Vuijk de toernooi-tpzet voorbereidde. „Ver der is Da\e Clarke een onbeschreven blad, maai ook hij kan voor verras singen zor^n. Dat geldt ook voor Dti keer komen drie koppels in aanmerking voor deze door de twee ere-leden van de BC Zierikzee aange boden trofee. Frans en Erika Vuijk, Dave Clarke en Conny Cashoek en Petra Krello en Harp^ Koster geven acte de présende in dit onderdeel van het toernooi. In het damesdubbel ko men Conny Cashoek met Riet Hanse en Petra en Carla Krello als Zierik zeese vertegenwoordigster aan het net. De deelname aan het heren dub- beltoernooi blijft beperkt tot het duo Frans Vuijk en Dave Clarke. In het dames enkelspel tenslotte gaan Petra Krello en Conny Cashoek proberen om potten te breken. Kanshebbers De lijstaanvoerders in het en kelspel in het A-toernooi passeerden reeds in de aanloop van deze toernooi-aankondiging de revue. In het heren enkelspel mogen Coen Valckenier en Danny Mol, beiden van Avanti Middelburg, natuurlijk niet ontbreken in een opsomming van mogelijke toernooiwinnaars. Igo Jongen van Carlton '80 en Arnold Re- ket van het Rotterdamse Metro zijn twee aankomende talenten. De twee toppers in het dames enkelspel die nen extra aandacht te schenken aan Tanja Tienpond van Marathon. Zij lijkt kapabel om voor een verrassing te zorgen. In het herendubbelspel lijkt het duo Valckenier Mol favoriet, maar natuurlijk mag ook Swinkels Eij- sermans niet worden weggecijferd. Het dames dubbelspel zal wel gaan tussen Tienpond Van de Water ener zijds en Gaby en Inge Blommaert an derzijds. Het gemengd dubbelspel tenslotte lijkt een gebakken eitje voor Swin kels Van Dijck, maar Mol Van de Water en Valckenier Schelinksy zullen zich fel verzetten. In de enor me massa deelnemers in het B- toernooi (er moesten nog heel wat in schrijvers worden afgezegd wegens overkompleet) is het bijzonder moei lijk om kanshebbers aan te duiden. Ken van de grootste trekpleisters voor het elfde Onderdaktoemooi is beslist de Carlton 80-spelers Frans Swinkels. De Brabander werd het vorig jaar winnaar. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DREISCHOR Bejaardensoos Op woensdag 1 september start de bejaardensoos in Dreischor weer. Nieuwe leden kunnen zich nog opge ven. De bijeenkomsten vinden plaats in het dorpshuis. Voor tijd: zie agen da. Concert „Veere's Genoegen" De muziekvereniging „Veere's Ge noegen" geeft zaterdag 4 september een koncert in de mobiele tent aan de Ring. Van te voren wordt een rond gang door het dorp gemaakt. Het koncert vindt dus niet zaterdagmid dag 28 augustus plaats, zoals eerder vermeld. Voor tijd: zie agenda. NIEUWERKERK Installatie gemeenteraad Op dinsdag 7 september worden de raadsleden van de gemeente Duive- land geïnstalleerd. De twee wethou ders worden benoemd. Voor tijd: zie agenda. BRUINISSE De Pul aktief tijdens Taptoe Bru Als zaterdagavond de ongetwijfeld weer van grote artistieke klasse ge tuigende tonen van de diverse korp sen door Bruinisse klinken, zullen ook leden van jeugdsociëteit „De Pul" in aktie komen. Niet om het on getwijfeld wel aanwezige muziekta lent ten gehore te brengen maar om geld voor de soos te verdienen. Het bestuur van de organisatie, de Stichting Festiviteiten Bruinisse, heeft namelijk de goede ingeving ge kregen om de verkoop van versnape ringen en drank in handen te leggen van De Pul. De winst hiervan mogen ze behouden. Jan Braber hierover: „Het leek ons een prima idee om De Pul, die zo zwaar gedupeerd is door de diefstal onlangs van apparatuur en platen, hierdoor wat meer financiële armslag te geven". De kraampjes naast het Taptoeveld worden zater dag dus bemand door soosleden, die dakzij het Stichtingsbestuur, geld voor hun soos kunnen verdienen, zij het onder andere muzikale omstan digheden dan ze meestal gewend zijn. Braderie Kabouters Zaterdag 28 augustus vindt op het Kerkplein voor de muziektent de Braderie der Kabouters plaats. Dit door groot en klein altijd druk bezochte koopmarktje begint om 10.00 uur, koffietijd, zodat ook een bakje leut niet ontbreekt. Verkocht worden allerlei handwerken, boe ken, oude spulletjes en verder veel „kwartjes-spul", leuk voor de jeugd. Enkele standjes met mosselen en pannekoeken zorgen voor de inwen dige mens. Taarten kunnen gewon nen worden met de verloting. De Ka bouters verkopen het allemaal zelf, onder het toeziend oog van de leidster, mevrouw Neeltje Kok, ter versteviging van de kas en onder an dere voor de aanschaf van nieuwe ta fels. Bejaardensociëteiten van start Nu de winter weer voor de deur staat, gaan de bejaardensozen van Bru weer van start. De soos onderlei ding van mevrouw IJzelenberg start op woensdag 1 september en die van mevrouw Teekens op donderdag 9 september. Iedereen van 60 jaar en ouder is hartelijk welkom. Begin „postzegelseizoen" De postzegelvereniging „G. J. Pee- len", de Bruse afdeling van de I.V. Philatelica, begint a.s. woensdag 1 september weer met de maandelijkse ruil-samenkomstavonden. Er komen zegelboekjes van de bond en ook een handelaar zal met het nodige materi aal aanwezig zijn. Plaats van hande ling is het Ned. Herv. Verenigingsge bouw aan de Deestraat. Voor tijd: zie agenda. Verzamelwoede Aan 't Hoefje en de Deltastraat zijn de laatste tijd enkele huisnummers en straatnaambordjes van de huizen verdwenen. De gemeente, die voor de schade opdraait, zal als deze misplaatste verzamelwoede aan houdt, de politie inschakelen. GOES Verkiezingsbijeenkomst GPV Het G.P.V. houdt vrijdag 27 au gustus een verkiezingsbijeenkomst in de „Prins van Oranje" te Goes. Het verkiezingsprogramma van deze partij, dat wordt gepresenteerd on der de titel „Opdat het u welga", wordt dan nader toegelicht door de heer Schutte, fraktieleider. (Aan vang 20.00 uur.) Open dagen school voor verpleegkundigen De school voor verpleegkundigen te Goes houdt dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 oktober open da gen. Belangstellenden kunnen zich dan op de hoogte stellen van hoe de school funktioneert en wat de oplei dingen in grote lijnen inhouden. De open dagen zijn van 9.20-15.00 uur. AMSTERDAM - De Amsterdamse justitie heeft donderdag twee vrou wen, die waren aangehouden op grond van de opiumwet, wegens ge brek aan celruimte vrij moeten laten. De arrestatie van een van de vrou wen was het sluitstuk in een onder zoek naar aanvoer van heroïne naar de Zeedijk, waarmee de Amsterdam se politie al maanden bezig was. f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6