„PRIVÉ" M.i.. finOB FA. VOLKERI FA. J. WILLEMSE Adverteren doet verkopen! Suksesvol seizoen voor Cluzona Extra aktiviteiten zwembad Onderdak ABO-kursus op Schouwen-Duiveland Prestatieloop in Oost-Souburg Adrie Gerards beste Delta Sporter op halve marathon Speelavond van BC Zierikzee TEXTIELHUIS RIANNE SUCCESJES voordeel voor onze abonnee's I I I p I I §xS. J. BIJ DE VAATE ATTENTIE Alle maten kassa-rollen GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET Verser van de groenteman BLOEMENSCHIKKEN ■H Vrijdag 13 augustus 1982 Nr. 23164 Het seizoen 81/82 is voor de volley balvereniging Cluzona te Nieuwer- kerk met goed sukses verlopen. De heren hebben in de rekreatiekompe- titie te Zierikzee in de C-poule de tweede plaats behaald en promove ren zodoende naar de B-poule. Door de dames is de vierde plaats behaald in D poule I. Verder zijn mooie resultaten be haald op rekreatietoernooien, nl. de le plaats in het NEVOBO rekreatie- toernooi te Hellevoetsluis met een gemengd team en een 2e plaats door de jeugd in het scholentoernooi op Schou wen-Duiveland Op 30 april is weer meegedaan aan de zeskamp te Nieuwerkerk, waar door een goede inzet van hoofdzake lijk de jeugd een fraaie tweede plaats is behaald. Het schildersbedrijf Hagesteijn- Verboom verstrekte shirtjes voor het herenteam, waarin wordt gespeeld. In de komende rekreatiekompetitie wordt ook gestart met een jeugdig damesteam. De dames worden we derom gesponsord door administra tiekantoor „De Baak". De trainingen vangen op de gebrui kelijke tijden aan op dinsdagavond 17 augustus. Nieuwe leden zowel jon geren als ouderen zijn te allen tijde welkom. - ZIERIKZEE - Doordat de start van het programma voor de wedstrijd zwemmers een week is uitgesteld, zijn er de komende week van 16 tot en met 20 augustus een aantal extra aktiviteiten mogelijk geworden in zwembad Onderdak aan het Groene- weegje in Zierikzee. Op maandag 16 augustus kan er tussen 16.00 en 17.30 uur vrij worden gezwommen en op dinsdag 17 au gustus is er van 16.00 tot 17.10 uur een spelinstuif. Ook op donderdag 19 augustus is er op dezelfde tijd een spelinstuif en van 20.30 tot 21.30 uur gaat de rekreatiegroep volwassenen van start. Op vrijdag 20 augustus tenslotte is er van 16.00 tot 17.30 uur weer gelegenheid tot vrij zwemmen. ZIERIKZEE - Het Provinciaal Cen trum voor Sportopleidingen organi seert dit najaar een kursus Algemene Basis Opleiding (ABO) in Zierikzee. De kursus ABO is de verplichte voor opleiding alvorens een start kan wor den gemaakt met de verdere sportop leidingen, zoals bijvoorbeeld voet baltrainer, gymnastiekleider, tennis- instrukteur en dergelijke. De kursus, waarop slechts 20 perso nen geplaatst kunnen worden, duurt 12 avonden van 2lh uur. Aan de orde komen de onderdelen leiding geven in de sport alsmede sport gczond- heidsleer. Aan de kursus is geen exa men verbonden. Wel wordt na beoor deling van de docent een door CRM erkend diploma uitgereikt, de kur sus wordt gehouden op maandaga vond en zal bij voldoende deelname op maandag 27 september van start gaan. Aanmelden en informatie bij de heer J. van Almkerk, ambtenaar sportzaken, telefoon 01110-3151 of bij het Provinciaal Centrum voor Sport opleidingen, telefoon 01180-28024. OOST-SOUBURG - Op vrijdagra- vond 20 augustus wordt in Oost- Souburg weer de halfjaarlijkse „Van Duivenvoordeloop" georganiseerd. Deze loop wordt gehouden op de bui tenwegen van Oost-Souburg en er kan gekozen worden uit de afstanden 2,7 km, 5,5, km en 10 km. Voor alle afstanden is de start om 19.30 uur bij de Schuur, Middelburg sestraat 113. Vanaf een uur voor de start kan hier ook worden ingeschre ven. Iedere deelnemer ontvangt als herinnering een medaille. De kosten voor deelname bedragen drie gulden. De organisatie is in handen van Buurtvereniging Van Duivenvoorde is samenwerking met atletiekvereni ging Marathon. GOES - Tijdens de halve marathon van AV'56 in Goes kwam Adrie Ge rards als beste Delta Sporter uit de bus. Hij finishte als 43e in 1.16.53 over de ruim 21 kilometer. Winnaar werd hier de Belg Luc Waegeman in 1.022.32. De tweede plaats ging in Goes eve neens naar een Belg. Omer van Noten moest zijn winnende landgenoot bij na een volle minuut voor laten gaan in 1.03.24. Eerste Nederlander was Wil Rindt van PSV in 1.03.55. Hugo van Duyse van RKHAV Hulst werd vierde in 1.04.34. Voor veteraan Krijn de Oude bleven de klokken stilstaan op 1.20.59. Hij werd hier mee 58e. ZIERIKZEE - Badmintonklub Zie- rikzee start aanstaande dinsdag 17 augustus weer met de wekelijkse speelavond van de eigen leden. Om 18.30 uur starten de jeugdspelers en om 20.30 uur is het de beurt aan de se nioren. In augustus organiseert de BC Zie rikzee ook weer de jaarlijkse toer nooien. Op zaterdag 21 en zondag 22 augustus is het de beurt aan de re- kreatieve badmintonners en de spe lers uit de laagste wedstrijdklasse en het daaropvolgende weekeinde 28 en 29 augustus komen de top-badmin- tonners uit zuid- en midden-Neder land in sporthal Onderdak in-uktie. TEUN HOOGERHEIDE ELLIE VAN BEVEREN geven u namens wederzijdse ouders kennis van hun voorge nomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 20 augustus 1982 om 15.00 uur op het gemeen tehuis te Bruinisse. U kunt ons feliciteren vanaf 20.00 uur in het Ned. Herv. Ver enigingsgebouw, Deestraat 5 te Bruinisse. Bruinisse, augustus 1982 Steinstraat 3 Wilhelminalaan 14 Toekomstig adres: Steilbergstraat 19, 4311 GB Bruinisse. In plaats van kaarten Daar het ons onmogelijk is om een ieder persoonlijk te be danken voor de vele felicitaties, bloemen en geschenken ont vangen tijdens onze huwelijksdag, zeggen wij allen hartelijk dank. TJEERD en ANNEKE KOSTER Augustus 1982 Weth. den Boerstraat 42 4318 EP Brouwershaven Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken, ook voor de bloemen, planten en kado's, die onze huwelijksdag onverge telijk hebben gemaakt. LEEN en RIA POST Kerkwerve, augustus 1982 Op D.V. 17 augustus hoopt onze geliefde vader, groot-, overgrootvader en bed-opa JOH'S. GOUDZWAARD zijn 97e geboortedag te herdenken. Zijn dankbare kinderen en kleinkinderen Augustus 1982 Molenweg 15 4307 AG Oosterland Wegens omstandigheden geen bezoek. Met heel veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve schoondochter ELS Zij is 25 jaar geworden. Zij was ons allen zeer dierbaar. H. MOUTHAAN R. MOUNTHAAN-MANTEL 4301 KJ Zierikzee, augustus 1982 Gracht weg 19 De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden. Kerkring 31, Nieuwerkerk Telefoon 01114-1955 Te koop: Suzuki 850 bestel, b.j. 1981; 2CV4, b.j. 1976; Ford Escort, b.j. 1978. Autobedrijf J. Beu- zenberg, Dreischor, tel. 01112-1548. Opel Ascona 19N 1980; Opel Ascona 16S 1979; Citroen Dy- ana 1981; Alfa Sud 1,3 1980 met gas; Opal Manta 1977; Opel Kadett 1979. Bovag ga rantie - financiering. Auto- bedr. v/d Have, St. Joostdijk 45, Oosterland, tel. 01114- 1743. Massief houten bankstel met draion kussens, i.p.st., prijs 450,-. Tel. 01114-1364. Zündapp, i.z.g.st., 4 versn., b.j. 1979. Tel. 01114-1501. Winter bloemkool en prei- planten bij: A. Stouten, Oude dijk 1, Oosterland, tel. 01113- 1355. Sony Betamex SL 8000 video recorder; regentonnen v.a. 25,—; weegbascule, op knapper, 200 kg; planet met 2 st. wiedmessen; gietijz. po terkookpot; handnaaimachi ne. Tel. 01119-1976. Zojuist verschenen Schouwen-Duiveland beeldverslag van een jaar 1981 Rolluiken, in alle maten, past op elk kozijn, verkrijg baar bij: Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Div. showroomkeukens te gen scherpe prijzen. Bouw-en Keukencentrum Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Voor een succesvolle schoolstart haal je je spullen bij: Boeken Papeterie Her man de Vries, Zierikzee, Melkmarkt 11. Daarom deze speciale aanbieding: 23- Ringsband met 2 vullingen, geen 14,10 maar 9,95. Tuinmolens een sieraad voor uw tuin. Vakantie-VW bus met hefdak 1000,-. Tel. 01667-2854. Aanhangwagen; voetbalspel; wereldradio nieuw; stereo- install, Erres; polaroid came ra; boormachine met 3 stan daard Black Decker, nieuw; sehommelbank voor de tuin. Tel. 01115-2579. Chevron benzine 8 cent per li ter goedkoper (contant). Au tobanden gratis leggen en uitbalanceren korting. Maakt u even een afspraak 01114-1495 in Oosterland, St. Joostdijk 41 - Burg. v. d. ha- vestraat 48a. Autobedrijf Ista, uw dealer voor Leyland en Subaru. Video, het goedkoopste adres I. B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119- 1770. Nationaal- en internationale vlaggen. Ook masten, stok ken. Hubo-Karweishop Re- nesse. Wastafels, div. kleuren, compl. met mengkraan en si fon 120,-; ligbad, plaatstaal 170x70 cm, div. kleuren, compl. met afvoerplug en po ten 199,-; Sphinx duoblok, div. kleuren incl. zitting met deksel 299,50. Afgehaald A contant bij Bouwmarkt Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Gebruikte tourcaravans, 30 stuks. De Smokkelhoek, Biezelinge, tel. 01102-1623. Voortenten, onderhoud, re paratie, verhuur, enz. De Smokkelhoek. Sta-caravans, nieuw en ge bruikt, 25 stuks. De Smok kelhoek. Bürstner, de betaalbare licht gewicht. De Smokkelhoek. Adria, de meest verkochte. Nu zolang voorradig. 4.50 Q- AC van 11.795,— voor 9995,—. De Smokkelhoek. Hobby, voor de verwende ca.- ravanner tot 10% korting: Dè Smokkelhoek', Biezelinge, tel. 01102-1623. Chateaux, het kasteeltje op wielen. De Smokkelhoek. Toro gazonmaaiers, benzine en elketrisch, vanaf 535,-. Fa. de Bie, Oost weg 21, Zon- nemaire, tel. 01112-1248. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114) 2775. De belangrijkste gebeurtenissen op Schouwen-Duiveland in het jaar 1981 in beeld gebracht. Een uitgave van drukkerij Lakenman Ochtman. Aantal pagina's 72. Uniek voor later! De eerste uitgave van een in de toekomst terugkerende reeks Voordeelprljs voor abonnees op de Zlerlkzeesche Nieuwsbode f 7,50* Voor niet-abonnees bedraagt de prijs12.50* (afgehaald aan ons kantoor Jannewekken 11) Indien u dit unieke fotoboek per post wenst thuis te laten bezorgen, kan dit door overschrijving van t 11.75 voor abonneesII 16.75 voor niet-abonnees (incl. I 4.25 verzendkosten). a op postrekening 85052 t.n.v. drukkerij Lakenman Ochtman bv. Zierikzee b. op bankrekening 66 64 10.518 met vermelding „Schouwen-Duiveland 1981" Indien u nu abonnee wordt op de Zlerikzeesche Nieuws bode kunt u ook profiteren van de voordeelprijs voor abonnees door het Invullen van onderstaande bon. VoordGGÖ)0V' I Deze bon Inleveren een ons kenioor Jannewekken 11 of opsturen per post In ngetrankeertie en velop een de abonnementen administratie Zlerlkzeesche Nieuwsbode Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 9^1 ao oo a* »tw>v>ee van 0* 2*i»ze*scne Neuwttxx* H*i t»i of *wartaaii»f taa'* weden eetaaid •vel van toeoassmg x) Makelaar in onroerende goederen en assurantieën ty makelaarskantoor Nieuwe Haven 147 Zierikzee Telefoon (01110) 2577 Kraamcentrum rondom de „Oosterschelde" te Goes (Tel 01100-15892) De informatiemiddag t.b.v. aspirant-leerlingen op 25 augustus a.s. om 13.30 uur in de „Prins van Oranje" te Goes gaat wegens omstandigheden niet door AUTORIJSCHOOL Voor uw komplete rij opleiding. Lesprljs: f 37," p.u. Theorie cursus 27 aug. a.s. vanaf 17 jaar mi.: J. F. v. ÜDEN Manhuisstr. 29, Zierikzee Tel. 01110-5511 Bij ons echte steenstrippen voor 9,95, 29,75 en 39,75 per m2 incl. B.T.W. Levering uit voorraad. Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wil genstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641,- Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Hang- en legkasten 100 cm. breed, in pakket geleverd. Div. kleuren. Eenvoudig zelf te monteren. Slechts 165,-p.st. Inkl. B.T.W. Afge haald kontant. Bouw- en Handelsond. Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Ooster land. Tel. 01114-1641. Twee pers. opklapbed met toebehoren. Tel. 01110-3927. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Kwaliteits open-haarden, 50 en 60 cm vuurbreedte, in struktuur uitvoering, geheel compleet met smeedijzeren vuurkorf en aslade. Slechts 375,- incl. B.T.W. Afgehaald contant. Bouw- en Handels ond. Jan P. Boogert b.v., Wil genstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Te koop gevraagd: Oude metalen en 2e hands bouwmat. Tevens te koop: 2e hands bouwmat. en curiosa. H. W. de Vrieze, Caustraat 15, tel. 01110-4044 of 6032, Zierik zee. Loop- en sloopauto's. Te koop volop onderdelen van div. auto's. Auto-sloperij Ad Stouten, Ringweg la, Ooster land. Tel. (01113) 2130 b.g.g. (01114) 1469. Te huur: Videofilms bij uw video theek Ochtman, Zierikzee. Te huur gevraagd: Vrijstaande woning of oefen ruimte. Inl.: tel. 01119-1434. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Jongeman van 19 jaar i.b.v. chauffeursdiploma zoekt werk als chauffeur. Tel. 01115-2263. Huisdieren: Trimhuis „De Vospit" te Kerkwerve, mw. Meiners- Kagie. Trimmen/plukken v. alle honden. Tel.: 01110-4816. Wie heeft onze lapjespoes ge vonden? Ze draagt een wit vlooienbandje. Luistert naar de naam Mauwtje. C. Döin houwer, Kerkstraat 10, Oos terland, 01114-2956. Diversen: Creatief?? Volg bij de Zeeuw se Dag-/Avondscholenge- meenschap de cursus Muziek of Textiele Werkvormen! Inl. tel. 01110-3474. Ben je een aanstaand bruidje en wil je het gratis felicitatie pakket, bel of schrijf mevr. de Vin-Casteels, Muijeweg 9, Nieuwerkerk, 01114-1299. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Kelders lek of vochtig, wij maken onder garantie kel ders en muren blijvend wa terdicht (referenties beschik baar). Leico B.V. 01119-1992, ook 's avonds. Wie bij de Zeeuwse Dag-/ Avondscholengemeenschap de cursus Geschiedenis of Aardrijkskunde volgt leest de krant met andere ogen. Inl. tel. 01110-3474. Uw schoorsteen of kachel kan van levensbelang zijn, hou ze daarom bij. Fa. L. Ber- revoets Zn. Wevershoek 9 Zierikzee, tel. (01110) 5193. Zitdag 16 augustus in het wijkgebouw te Dreischor. Pedicure-Podologe A. G. Steendijk, tel. afspr. 01110- 4440. Een taal leren? Bij de Zeeuw se Dag-/Avondscholenge- meenschap kunt u terecht voor Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans. Inl. tel. 01110-3474. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Koeltechnischburo Kemink (01110) 4537. Service en plaat sing van koel-, vries-en air- cond. -installaties. Tijdschriften, kranten en wenskaarten haal je op de Balie in „De Palaverhut". Bij de Zeeuwse Dag-/Avond- scholengemeenschap kunt u ook een cursus Wiskunde, Handelskennis of Biologie volgen. Inl. tel. 01110-3474. Wilt u vlug machinaal drai neren, neem dan kontakt op met P. L. Quist, tel. 01112- 1443, Dreischor. Morgen rommelmarkt in de Beuze t.b.v. Handbalvereni ging Delta Sport. Hebt u nog rommel? Bel dan 5602. voor elektronische kasregisters Uit voorraad leverbaar (Breedtemaat opgeven) Kantoorinstallaties Boek- en kantoorboekhandel Havenplein 5 - Zierikzee Telefoon 01110-; OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Duiveland maken, in gevolge artikel 12 van de wet Algemene Bepalingen Mi lieuhygiëne bekend, dat bij hen aanvragen voor een ver gunning ingevolge de Hinderwet zijn ingekomen van: 1. de heer M. P. van 't Hoff, van den Abeelestraat 12, te Oosterland om een vergunning voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een bewaarplaats voor landbouwprodukten op het adres van den Abeelestraat 12, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie B, nr. 613; 2. de heer G. J. La Grand, Schoolstraat 36, Nieuwer kerk om een vergunning voor het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een tim merwerkplaats op het adres Schoolstraat 36, ka dastraal bekend gemeente Duiveland, sectie A, nr. 714. De aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis, Kerkring 3, te Nieuwerkerk ter inzage en wel van 13 augustus 1982 tot en met 13 septem ber 1982, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur en op de maandagavonden gedurende deze periode van 18.30 tot 21.30 uur (melden Kerkring 7). Gemotiveerde bezwaren worden mede ter inzage ge legd. Een ieder kan ook mondeling in persoon of bij gemach tigde bezwaren inbrengen op de openbare zittingen waar gelegenheid wordt gegeven tot gedachten wisse ling te houden op 23 augustus 1982, op het gemeentehuis te Nieuwerkerk. Om 10.00 uur t.b.v. de aanvraag van de heer G. J. La Grand te Nieuwerkerk. Om 10.30 uur t.b.v. de aanvraag van de heer M. P. van 't Hoff te Oosterland. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend. Beroep tegen de op een verzoek genomen beschikkingen kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij/zij re delijkerwijze niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, A. L. BAKKER, wnd. De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 10 augustus 1982 6 fijne perziken2,50 1 kg pruimen2,50 1 mooie komkommer0,75 1 Hollandse bloemkool1,85 Vz kg zoete blauwe druiven2,95 1 doos witte champignons1,85 Verder: mais, meloenen, gesneden snijbonen enz. enz. Groente - Fruithandel MAKELAAR P. KORSTENBROEK Bemiddeling bij: Aan- en verkoop Taxaties - Beheer Bouwkundige adviezen - Hypotheken Poststraat 53 Zierikzee Telefoon (01110) 6655 Buiten kantooruren: Tel. (01112) 1472 - Tel. (01115) 2258 PI IRCI IC In uw omgeving te: ZIERIKZEE In de Technische School „Schouwen-Duiveland". Vrije 31. Aanvang: ma. 4 okt. 19SZ. De wekelijkse cursus bloemenschlkken staat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht. De cursus bestaat uit 8 lesavonden. Na Iedere les van 19.30- 21.30 uur nemen de deelnemers een fraai bloemstuk mee naar huls. Het cursusgeld bedraagt 156. Inclusief bloemen en het matertaai. alsmede een overzicht van de lesstof, de cursus Is dus volledig veraorgd. In september start ook nog de vestlglngsopleldlng bloemenschlkken en binden (bloemlst-u-lnkeller). Opgave binnen 10 dagen door een (brieOkaart te eenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV). Sir Winston Churchlllweg 2. 2251 CX VOORSCHOTEN. Gaarne duidelijk uw naam. adres en cursusplasts vermelden. Na opgave ontvangt u een bevestiging. Voor informatie en /of opgave: Bel 01717 - 2010*

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7