AUTO-PUZZELRIT „FRED BLOMMAERT" ERIC DE NOORMAN KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Export pootaardappelen INGEZONDEN STUKKEN Kinderfeest buurtvereniging Rommelmarkt voor Dierenasiel Dwarsbomen op rekreatieterreinen SUCCESJES TABAKSPIJPEN VIERGEVER „Big S" - Haamstede I 7 Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. De Rooij. 11.00 uur ds. E. P. Kuin, Ouwerkerk. 19.00 uur ds. J. H. van Osch, Waarde. Kerkwerve: 9.30 uur ds. Duk. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bolijn; 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamste de: 10.00 uur ds. Fahner; 19.00 uur ds. Baas. Renesse: 9.30 uur kand. J. A. Wegerif. Noordwelle: 11.00 uur kand, J. A. Wegerif. Scharendijke: 11.00 uur Duk. Brouwershaven: 11.00 uur mevr. De Boon-Tol, Spijkenisse. Zon- nemaire: 9.30 uur mevr. De Boon-Tol, Spijkenisse; 11.00 uur zondagsschool. Noordgouwe: 11.00 uur ds. Geers. Dreischor: 9.30 uur ds. Geers; 11.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur zondagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw; 10.00 uur zondagsschool in dorpshuis. Nieu- werkerk: 9.30 uur uur ds. Van den Ban. Oosterland: 10.00 uur ds. Plan- te, H.D.; 18.00 uur ds. De Rooij. Sir- jansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 uur ds. Teekens, 17.00 uur ds. Bolijn, Seroos kerke. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur de heer Verheul, Spijkenisse; 18.30 uur ds. G. J. Smou- ter, Rhoon. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur kand. D. M. Knibbe, Amsterdam. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur ds. H. Lenters, Apeldoorn. Brouwersha- ven/Zonnemaire: 10.00 en 18.30 uur ds. Stutvoet. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. P. J. Moet, Berkel Rodenrijs; 17.00 uur de heer A. v. d. Schee, Spij-* kenisse. Bruinisse: 10.00 uur de heer A. v. d. Schee, Spijkenisse; 17.00 uur ds. P. J. Moet, Berkel Rodenrijs. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur ds. Oosterbroek. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur, voorber. H.A., en 15.00 uur leesdienst. Nieuwer kerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gel der. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur ds. Elders- Mayer, Rockanje. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 10.00 uur. Haamstede: zo. 10.00 uur. Renesse: za. 19.00 uur MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 6-5. Coöp. Veluwse Eierveiling: Aanvoer 4.630.993 stuks. Stemming; redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 7,20 - 7,40; 55-56 gram 8,40; 60-61 gram 9,35 - 9,65; 65-66 gram 11,65 -ƒ 12,15. Eierveiling: Aanvoer 1.860.750 stuks. Stemming: vlot. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 7,50 - 7,70; 56-57 gram 8,50 - 8,65; 61-62 gram 9,85 - 10,35; 66-67 gram 12,00 -ƒ 12,60. Eiermarkt: Aanvoer ca. 1.050.000 stuks. Handel: vlot. Eieren van 48-54 gram 7,60 -ƒ 8,75 per 100 stuks, kg-prijs 1,58 -ƒ 1,62; 57-61 gram 9,60 - 10,80 per 100 stuks, kg-prijs 1,68 - 1,77; 64-67 gram 12,60 - 13,00 per 100 stuks, kg-prijs 1,97 - 1,94. Paardenmarkt Den Bosch DEN' BOSCH, 6-5. Aanvoer: 273 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2500 - 4200; voljarige 2000 - 3300; 2'/2-jarige, luxe (merries) 1750 -ƒ 2700; 2 V2-jarige luxe (hengsten) 1500 -ƒ 2350; 1W-jarige, luxe (merries) 950 -ƒ 1800; IV2- jarige, luxe (hengsten) 900 -ƒ 1750; veulens, merries 725 -ƒ 1375; veu lens. hengsten 725 -ƒ 1375; hitten 700 - 1850; Shetlandse pony's (ruins) 250 - 650; Shetlandse pony's (merries) 300 - 700. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 7.60 - 8,60; oude slachtpaar- den 7,50 - 8,50. De handel was vlot en de prijzen hoger. Dure asperges VENLO, 5-5. 'Door het koude weer van de laatste weken is de aanvoer van asperges op de Coöperatieve Venlose veiling in Grubbenvorst (de belan grijkste veiling voor asperges in het land) met 25 ton tot nu toe aan de zeer lage kant. Ver leden jaar was in de eerste week van mei 172.000 kilo asperges geveild. Dit, en de sterke vraag van de handel, heeft donderdag een kiloprijs opgeleverd van vijftien gulden voor de hoogste kwaliteit en van twaalf gulden voor de laagste. In 1981 lag de doosnee- prijs begin mei rond de acht gulden per kilo. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Duk. DEN HAAG. Het ministerie van fi nanciën heeft donderdagavond mee gedeeld dat het bedrag van de 10 pro cent staatslening 82 met aflossing per 86/89, waarop de inschrijving vol gens het tendersysteem op 6 mei openstond, is vastgesteld op 2 mil jard gulden. LAND- EN TUINBOUW De export van pootaardappelen be reikte in 1981, een nieuw rekord. Een hoeveelheid van 425.000 ton voor een waarde van 300 miljoen gulden von den hun weg naar het buitenland. Vorig jaar (1980) dacht men met 420.000 ton met flinke orders uit de Oostbloklanden, al het absolute maximum te hebben bereikt. In de Zierikzeesche Nieuwsbode van 6 mei j.L betreffende de foto op de voorpagina van het buurtfeest is de ondertiteling onjuist samengesteld. Het is als volgt: De buurtvereniging „Slabberswerf, P.D. de Vosstraat, Zuidwellestraat" organiseerde dit kin derfeest voor de kinderen uit de buurt Het waren alleen de buurtbewoners die de verschillende spelletjes zoals zaklopen, vissen, waterestafette en nog diverse van deze soort spelletjes hebben uitgezet en assistentie ver leend, en niet zoals in de ondertiteling stond, „ouders en leerkrachten van de Woelwaters en de Theo Thijssen- school". Ook hadden wij de P.D. versierd met vlaggetjes, die door de buurtbewoners werden genaaid van allemaal restjes stof die wij gekregen hadden van tex tiel en stoffenwinkels. A. M. Visser-v. Oëveren ëlabberswerf 19"1 Zierikzee (U hebt volkomen gelijk; zeer ver warrend heeft gewerkt dat blijkbaar drie Ganzebordspelen ter opluistering van Bevrijdingsdag werden gespeeld. Het Leger des Heüs-klubhuis organi seerde een spel, de „Theo Thijssen- school" en dan ook uw buurtvereni ging Red.) Morgen, zaterdag 8 mei houdt de Ned. Ver. tot Bescherming van Die ren een rommelmakrt in de Beuze te Zierikzee. De opbrengst is voor het noodzake lijke Dierenasiel op Schouwen-Dui- veland. Met de bouw hiervan hopen we nog dit jaar november te kunnen beginnen, om dit te realiseren heb ben we nog veel geld nodig. Er zijn ontzettend veel spullen bin nen gekomen zoals, meubilair, glas werk, serviesgoed, curiosa en vele andere dingen, teveel om op te noe men. We bedanken dan ook hierbij alle mensen die hun spullen aan ons heb ben afgestaan voor dit doel. Vanaf 8 uur kunt u in de Beuze bij ons terecht, er is vast iets bij van uw gading. Zorg dat u erbij bent. Deze zomer kunt u ons ook weer te genkomen op alle Toeristendagen en Braderieën op het eiland. Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren Werkgroep Schouwen-Duiveland Aan alle instanties die te maken hebben met rekreatie- en parkeerter reinen. Als voorzitter van V.V.V. Duive- land wil ik het volgende onder uw aandacht brengen. Op vele dagre- kreatieterreinen en gemeentelijke parkeertereinen vindt men een dwarsboom in de vorm van over de doorgang geplaatste obstakels ter hoogte van 2 meter. Maar nu het volgende: Er is een duidelijke tendens om over te stap pen van een caravan op een kampeer- bus, ook wel camper genoemd. Dit is alleen maar toe te juichen, want auto en caravan nemen meer ruimte dan alleen een kampeerbus.' Vakantie in eigen land! Natuur lijk, maar dan niet gedwarsboomd door vele obstakels. Ik denk dat ik weet waar die vele dwarsbomen voor geplaatst zijn. Geachte bestuurders, laat u toch niet dwarsbomen door een hele klei ne minderheid. Openheid, blijheid, zowel voor de vouwcaravan als de kampeerwagen. Vakantie in eigen land; nog steeds een uitstekende slogan, maar dan moeten daartoe wel de mogelijkhe den worden open gehouden. W. Bolijn Voorzitter V.V.V. Duiveland IRMA WILLEMSEN BERT DE JONGE gaan trouwen op vrijdag 14 mei a.s. om 15.30 uur in het stad huis te Zierikzee. Gelegenheid tot feliciteren van 17.30 tot 19.00 uur in het Duy- velants Koffyhuys te Zierikzee. Ons adres is: Oesterstraat 28, 4301 ZJ Zierikzee. JANNIS GEELHOED CONNY VAN GILST trouwen op vrijdag 14 mei a.s. om 15.00 uur in het gemeente huis van Bruinisse. Receptie van 19.00 tot 20.30 uur in het Ned. Herv. Vereni gingsgebouw, Deestraat 5 te Bruinisse. Bruinisse, mei 1982 Molenstraat 29 Pr. Beatrixstraat 4 Toekomstig adres: Molenstraat 29, 4311 CB Bruinisse. Voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus, die we ter gele genheid van ons 40-jarig huwelijk mochten ontvangen, zeg gen wij ook namens onze kinderen hartelijk dank. Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden. D. BIJ DE VAATE A. BIJ DE VAATE-MUSTE Zierikzee, mei 1982 Verrenieuwstraat 37 Onze hartelijke dank voor de vele blijken van belangstelling bij ons 50-jarig huwelijksfeest. P. HENDRIKSE H. HENDRIKSE-HELMSTRIJD Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Bruinisse, mei 1982 In 't Opper Ieder die me met m'n 70ste verjaardag wil feliciteren is van harte welkom op dinsdag 11 mei van 16.00 tot 18.00 uur in café ,,De Drie Schapen", Ring, Dreischor. C. v. d. LINDE Zuiddijkweg 3, 4315 PC Dreischor Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele bloe men, fruit en kaarten die ik tijdens mijn verblijf in het zie kenhuis mocht ontvangen. In het bijzonder dank aan doktoren en verplegend personeel van het Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee. MARILYN BOLLE Mei 1982 Margrietstraat 39 4307 BT Oosterland Door een noodlottig ongeval is mijn lieve zoon en maatje, onze kleinzoon en neef mS MANO VAN DER HOOP op de leeftijd van 10 jaar van ons weggegaan. H. A. VAN DER HOOP M. J. DA COSTA Fam. M. DA COSTA-DIONISIO A. B. W. VAN DER HOOP L. S. C. VAN DER HOOP en kinderen C. WINKEL M. SMEELE en kinderen 4301 ZC Zierikzee, 5 mei 1982 Zeeasterpad 11 De teraardebestelling zal plaatsvinden maandag 10 mei a.s. om 13.30 uur op de algemene begraafplaats „Mosco- wa" te Arnhem. Zierikzee: Arnhem: Lissabon: Arnhem: Curagao: Curagao: 's-Gravenhage: Mijn hartelijke dank voor de vele belangstelling na het over lijden van mijn lieve zorgzame huisgenoot CORNELIS QUIST Uit aller naam, Familie J. KRIJGER-SLAAGER Haamstede, mei 1982 Nieuwe Havenweg 5, Burghsluis ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! Erg bedroefd, maar toch ook dankbaar dat zijn lijden zo kort was, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader CHARL WILHELM (HENK) HENDRIKS geboren te Bangil 23 januari 1919 overleden te Amsterdam 5 mei 1982 J. HENDRIKS-HOUMES EDMEE en JAN MENNO en MIRJAM Burgemeester Cordesweg 20 1191 AK Ouderkerk a/d Amstel Geen toespraken. De overledene is overgebracht naar Uitvaartcentrum Bouwens, Startbaan 7 te Amstelveen. Zowel aan huis als aan Uitvaartcentrum Bouwens geen bezoek. De crematie zal plaatsvinden maandag 10 mei te 12.00 uur in het crematorium Westgaarde, Ookmeerweg 275 einde Osdorperban te Amsterdam-Osdorp. Geen bloemen; in plaats daarvan stellen wij het op prijs wanneer een bijdrage wordt gegeven aan het Koningin Wilhelminafonds, postgironummer 26000. Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedan ken voor de vele blijken van medeleven, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man en onze lieve, zorgzame vader en opa JOHANNIS LEENDERT STOUTEN betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank. E. STOUTEN-VAN BURG Kinderen en kleinkinderen 4321 SP Kerkwerve, mei 1982 Oude Hoofdweg 1 Te koop: Hang- en legkasten 100 cm. breed, in pakket geleverd. Div. kleuren. Eenvoudig zelf te monteren. Slechts 165,-p.st. Inkl. B.T.W. Afge haald a kontant. Bouw- en Handelsond. Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Ooster land. Tel. 01114-1641. Video, het goedkoopste adres I. B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119- 1770. Geraniums, hang-geraniums en perkplanten. C. W. Koo- man, Meeldijk 4, Burgh- Haamstede, tel. 01115-1433. Heden weer inbreng moge lijk van antiek, inboedel, schilderijen, meubilair, vloerkleden, tin, kopér, enz. enz. Voor de veiling op 27 mei a.s. te Zierikzee. Voor infor matie: Tel. 01110-6297. Vei linghuis „Zeeland", Melk markt 6, Zierikzee. Union fietsen voor groot en klein, dat is waar'Vóor uw geld. Dealer: H'ésè'Tweevrie-- Iers Zierikzee, Weststraaï7#-??1 Union Sakai racefiets (dec. 1980); kinderrijlaarzen (35) rijbroek (10), p.n.o.t.k. Te bevr. 01110-5947. De nieuwe parkeerkaart! Ja, natuurlijk bij „De Palaver- hut". Esta diep vrieskist, 400 1.; bruidsjapon wit m 38/40; 1 Vlaamse reus met 3 jongen. Tel. 01117-1783. Jawa motor 150 cc, b.j. 1955, uitstekend geschikt voor crossen op terrein; Kreidler, 3 versn. ook voor de cross of voor onderdelen, beide in rij dende staat. Koopje! Tel. na 18.00 uur: 01119-1400. Ligbad, i.st.v. nieuw, kleur: rose, afm. 170 x 72xh. Tel. 01110-5674. Vleestomaten- en gewone to matenplanten. H. J. A. ten Haaf, Kadeweg 8, Zierikzee, tel. 01110-3238. Eigen import: grote partij le klas vloertegels, 20x20 24,95 p/m2 incl. b.t.w. Vloe renbedrijf De Spirt, Zierik zee, 01110-2531. Geraniums en hanggerani- ums, ook voor binnen; fu- chia's en hangfuchsia's. Vele soorten perkplanten. Tevens kunnen wij uw bloembakken planten. H. J. A. ten Haaf, Kadeweg 8, Zierikzee, tel. 01110-3238. Auto - fietsenrekken v.a. Wielersport Han Steen- land, Dreischor, tel. 01112- 1496. Damesbrommer, merk Bata- vus, IV2 jaar oud, 500,—. Te bevr. Rob Holm, tel. 01110- 2882. Hout bestellen, Hubo Renes se bellen. Bij grote partij zeer scherpe prijs. Tel. 01116-1343. in vele modellen en prijzen hoek Kraanplein -Z'zee Bij ons echte steenstrippen voor 9,95, 29,75 en 39,75 per m2 incl. B.T.W. Levering uit voorraad. Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wil genstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Schaarhekjes en schuttingen, haardhout; tuinhuisjes. Tel. 01110-2172. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114) 2775. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Kinderfietsen: Polly - Flits - Minor - Junior. Prima kwali teit en mooi. Hese Tweewie- Iers, Zierikzee, Weststraat 5-7. Groentezaden, kruiden, sla, andijvie en koolplanten. „Tuincentrum Zierikzee", Zevengetijstr. 14, tel. 3897. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Org. Jeugdsoc. Zaterdag 8 mei a.s., aanvang 19.30 uur OPGAVE: van 19.00 tot 19.30 uur in soosgebouw. »oooooooaoociooooooocooeoooooooooooooooooq Autorijschool V.A.M.O.R. en Staatsgedipl. instructeur Lesprijs: EERSTE 10 LESSEN f 30,— PER UUR Vervolglessen f 41,50 per uur Examengeld f 140,— all in Afhalen en thuisbrengen over geheel Schouwen-Duiveland Inl.: FRED BLOMMAERT Krammerstraat 20, 4301 VP Zierikzee Telefoon 01110-6068, b.g.g. 5025 Kado voor vreugde in het leven.... W abonnement op de Nieuwsbode geven! De onwillige held 1. Na "de dreigende tijd van de Pictenoorlog keert de rust terug in het rijk van koning Vor- tigern. Eric de Noorman is de gast van de Brit se vorst, die - uit dank voor wat de Noorman nen gedaan hebben - een paar prachtige nieu we schepen laat bouwen, waarmee zij dan kun nen terugkeren naar Noorwegen. De vrijheidsheld Artoren zijn naaste metge zellen hebben het aanbod van Vortigern tot diens schare edelingen toe te treden, aangeno men, nadat zij de ontwapende en verslagen Pieten over de grenzen van hun eigen rijk had den gebracht. De bouw van de schepen vordert snel en bij na dagelijks gaat Eric, alleen of vergezeld van Svein. Axe of Bolan naar de riviermonding, waar de Noren, geholpen door een aantal van Vortigems beste handwerkslieden - bezig zijn. Op een dag, na een gezellig samenzijn met Vortigern, die een werkelijk voortreffelijk gastheer is, en diens zuster Mildred en zijn vrienden, staat de Noorman op, voor zijn wan deling naar de rivier. „Ach, mijn mantel heb ik laten liggen in mijn slaapvertrek", hoort Artor Eric mompe len. De Noorman staat al op het punt, zijn mantel te halen, als de Brit hoffelijk opstaat en snel zijn eigen mantel over Erics schouders hangt. „Neem de mijne", zegt hij glimlachend. „Het is vrij kil en ge zijt nog steeds, niet ge heel bekomen van uw verwondingen". Even later stapt Eric veerkrachtig langs het pad naar de rivier met de groene mantel van Artor over zijn schouders geslagen. Het is in derdaad koud voor de tijd van het jaar en het begint al te schemeren, zodat hij zich voor neemt, niet te lang te gaan, als hij eensklaps een drietal ruiters ontwaart, dat zijn richting uitkomt en de Noorman houdt even de pas in. Maar dan glimlacht hij. Al lijkt de kleding er op, Pieten kunnen het immers niet zijn. De spanning van de laatste tijd schijnt hem nog niet geheel verlaten te hebben. Belachelijk om drie onschuldige ruiters meteen argwanend te bekijken. Dat ze minder onschuldig zijn, dan ze eruit zien, zal Eric helaas maar al te gauw merken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7