BOR KHAN K.N.W.U.-regeling van wedstrijden in regio en provincie Meer doden op Zeeuwse wegen STREEKNIEUWS René Rakier concerteert te Oude Tonge ZIERIKZEE. Het uiteinde van de Venkel aan de zijde van de Nieuwe Haven. De Venkel is uiteraard mede onderdeel van het te saneren Ha venkwartier. Men lelie (rechts) op het na de oorlog gebouwde type aan gepaste woning. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het lokkende zwaard 144. Het is reeds schemerig als Eric zijn ver moeide paardjes tot staan brengt, nabij het zelfde riviertje waar Tsacha die middag op uitkijk gestaan heeft ,,Ik heb pijn in m'n.... eh.... in m'n. Ik heb ergens pijn!" gromt Orm zwetend. „Laten we hier maar voor anker gaan!" De onge lukkige roerganger hangt buiten adem in het zadel en houdt zich krampachtig aan de ma nen van zijn paardje vast. Eric voelt dat hij nu niet meer van mens en dier kan vergen en beveelt af te stijgen. De begroeide oever van het smalle riviertje biedt een goede kamp plaats en voor de paarden is er gelegenheid om hun dorst te lessen. Orm glijdt stuntelig van zijn ros. „Geef mij maar een schip, desnoods een roeibootje", mompelt hij gekrenkt. Wijdbeens, zover mogelijk van het paard af, gespt hij de zadelriem los en slaagt er eindelijk in het hoofdstel af te nemen. „Ge weet nooit wat er in zo'n beest zijn kop omgaat. Straks bijt hij mij", pruttelt hij, steeds argwanend het paard bespiedend. En als dit met een plotselinge ruk het hoofd wendt, om deze zonderlinge ruiters eens van nabij te bekijken, waggelt Orm ver schrikt achteruit. Na het dier verzorgd te heb ben op de manier die hij tersluiks van de an deren heeft afgekeken, zet hij zich met om slachtige zorg bij het vuur neer. In overleg met Kohorr besluit Eric enkele krijgers op verkenning uit te sturen en na een korte rust bij het kleine vuur verdwijnen de verkenners zwijgend in de duisternis van de nacht. Elk in eigen gedachten verdiept, turen Eric en zijn metgezellen in de vlam men. Juist wil Kohorr het vuur nog wat op rakelen als hij de tak weer langzaam laat zakken. Ook Eric heft het hoofd met een ruk. Een vreemde spookachtige roep klinkt van ver over de rivier.Nog eens en nog eens. Daarna stilte.Kohorr neemt zijn tak weer op en pookt in het vuur. „Een nachtvogel", zegt hij. Orm snuift veelbetekenend en schudt triestig het hoofd. Weer klinkt de vreemde roep en ditmaal horen allen de hoefslag van een naderend paard.... Kohorr's hand glijdt naar zijn mes als de gestalte van een nachte lijke ruiter tussen de struiken opdoemt.... Een brede lanspunt flikkert in het licht van het kampvuur. „Hehehe! Daar ben ik weer, vrienden. Mag er ook bij komen zitten. Het is een beetje kil vanavond.... Hehehe!" „Wel, dat is die gekke dwarskrab", stoot Orm hees uit, „die Alhabar!" WIELRENNEN In de te Terneuzen gehouden ka lendervergadering van de K.N.YV.U. werden de data vastgesteld van de in het komende seizoen te organise ren wegwedstrijden in de provincie Zeeland. Bruinisse gaat haar ronde voor amateurs op 5 juli organiseren, Haamstede organiseert een ronde voor amateurs en nieuwelingen op 6 Juli, terwijl Renesse op 11 juli een wedstrijd voor amateurs heeft ge pland. De wielerkalender ziet er als volgt uit: april: 7. Omloop van de Braakman te Philippine voor ama teurs; 28. Groede, dames en nieuwe lingen. 28. Ronde van Walcheren voor amateurs tot 20 jaar, nieuwe lingen en veteranen. 30. Koudekerke, adspiranten en nieuwelingen. Mei: 5. Hoek, adspiranten, dames en nieuwelingen; 6. Kloosterzande, amateurs en nieuwelingen; 19. Ka- pelle, amateurs; 20. Heikant, adspi ranten en amateurs; 26. St. Maar tensdijk, amateurs en dames; 27. Provinciaalkampioenschap te Kwa- dendamme; 31. Koewacht, amateurs en nieuwelingen. Juni: 1. Vlissingen, avondcrite rium amateurs en dames; 2. Hin- kenszand, tijdrit dames en Deltarit voor dames; 2. Omloop van Midden- Zeeland amateurs; 3. 's-Heerenhoek, dames, amateurs en nieuwelingen; 4. Sas van Gent, avondcriterium amateurs; 5. Hulst, nieuwelingen en amateurs; 9. Biervliet, avondcrite rium amateurs; 11. Hansweert, ama teurs en profs; 12. Axel, amateurs; 12. IJzendijke, nieuwelingen; 16. Waterlandkerkje, nieuwelingen en adspiranten; 16. Wemeldingen, ama teurs en dames; 18. Zuiddorpe, ama teurs. nieuwelingen en adspiranten; 24. Aardenburg, amateurs; 26. St. Jansteen, amateurs; 30. Kruiningen, profs en amateurs. Juli: 5. Bruinisse, amateurs; 6. Haamstede, amateurs en nieuwelin gen; 7. Breskens, amateurs; 8. Schoondijke, amateurs; 10. Westdor- pe, amateurs; 11. Renesse, amateurs; 12. IJzendijke, amateurs; 13. Kloos terzande, amateurs; 15. Kwaden- damme, adspiranten, nieuwelingen en amateurs; 16. Philippine, ama teurs, nieuwelingen en adspiranten; 22. Hoofdplaat, amateurs; 28. Oud Vossemeer. adspiranten, nieuwelin gen en amateurs; 29. Graauw, ama teurs; 30. Biervliet, amateurs. Augustus: 2. Heinkenszand, ama teurs, nieuwelingen en adspiranten; 3. Heikant, amateurs; 11. Zaamslag. nieuwelingen en adspiranten; 12. Boschkapelle, amateurs en nieuwe lingen; 18. Waarde, nieuwelingen en adspiranten; 18. Sluis, amateurs en dames; 25. s-Gravenpolder, ama teurs, nieuwelingen en adspiranten. September: 4. Sas van Gent, ama teurs en nieuwelingen; 9. Cadzand. amateurs; 15. en 16. Omloop van Zeeuwsvlaanderen, amateurs; 15. Terneuzen, nieuwelingen; 16. Oost burg, nieuwelingen; 23. Koewacht, amateurs. Oktober: 2. Hulst, amateurs en nieuwelingen. Voorstellen Kavero-ploeg Zaterdag 27 januari a.s. zal 's mid dags te 14.00 uur in het „Duyvélanl Koffyhuys" te Zierikzee de voorstel ling plaats vinden aan de pers en genodigden van de „Kavero" ama teur wielerploeg 1973. Bij het voor stellen zal ook het voorlopige sche ma van de in 1973 te rijden wed strijden bekend worden gemaakt. ZAND VOORT, 24-1. Nadat een groot deel van het medisch, parame disch en verpleegkundig personeel van de gehandicapteninrichting „Nieuw Unicum" in Zandvoort het vertrouwen in de directeur van de inrichting had opgezegd, heeft deze groep plus enkele leden van het ka derpersoneel nu het ontslag" van directeur J. Sloof geëist. Het hoofd van de technische dienst on 't hoofd van de civiele dienst plus de men- trix van de instelling hebben een brief aan de directeur van het in stituut gestuurd, waarin zij hem dit meedelen. VOETBAL KNVB District Zuid I 2e bekerronde: DFS-Vosmeer, 14.00 uur; Hansw, Boys-Grenswach ters; Breskens-Axel. 4e klasse H: Corn Boys-Zeeland Sport: Steen-Zeelandia; Biervliet- Clinge. AFDELING ZEELAND ZONDAGCOMPETITIE le klasse: Aarclenburg-Walcheren; Graauw-Philippine; IJzendijke-Pa- trijzen; Robur-Jong Ambon; Luctor- Schoondijke: Hooldplaal-RIA-W Reserve le klasse: Zierikzee II- Vlissingen IV. 14.30 uur; Corn Boys li-Vogelwaarde III: Breskens III- Middelburg III; Noormannen II- Hontenisse II; RCS III-Walcheren II 2e klasse B: DFS II-Dreischor. 14.30 uur; Zonnemaire-Lewed. Boys II, 14.30 uur; Luctor, II-Renesse; Domburg li-Volharding; Patrijzen II-Lewed. Boys. 3e klasse E: Zierikzee III-Vlissin- gen IX, 14.30 uur; Dreischor II-Re nesse II, 14.30 uur; Patrijzen IV- Luctor III; Volharding II-Goes IV. ZATERDAGCOMPETITIE le klasse: Heinkenszand-WIK: Colpl. Boys-Arnemuiden II; 's-H. Arendsk.-Zaamslag; Meeuwen II- Wemeldinge; Nieuwland-Veere; Waarde-Nieuwdorp. 2e klasse A: MEVO-Cortgene, 15.15 uur; Bruse Boys-VCK II. 15.15 uur; Arnemuiden III-SKNWK; Oostka- pelle-Serooskerke. 3e klasse A: MEVO II-Colpl. Boys II, 15.15 uur; SKNWK II-ZSC, 15.15 uur; WIK II-SSV II, 15.15 uur; Kloetinge III-GPC II. 4e klasse A: Brouwershaven II- Bruse Boys II, 14.30 uur; DFS III- Duiveland II, 14.30 uur; SKNWK III-SSV III, 13.30 uur; WIK III- ZSC II. 15.15 uur. SCHAKEN Zierikzee I-Middelburg I 4-G In de maandag jl. gehouden schaakwedstrijd van de 1ste klasse van de Z.S.B. is het Zierikzee I niet gelukt om een overwinning op het bezoekende Middelburg I te behalen. De gedetailleerde uitslagen luiden: J. J. v. d. Ende-S. Sanders 1-0, C. J. M. Nolet-J. de Baard 1-0, A. J. Scheele-J. Scheltens V2 - VzO. E. Vleeshouwer-B. I-Iendrikse Vz-V2J. REYKJAVIK. De vulkaan Helgaf- jell bij IJsland heeft de hele nacht van dinsdag op woensdag een voort durende stroom lava uitgebraakt. De uitbarsting blijft onvermi iderd doorgaan. MARSEILLE. De Franse politie heeft bekend gemaakt, dat twee Fransen zijn gearresteerd, die er van verdacht worden de afgelopen twee jaar ongeveer een ton zuivere heroine de Verenigde Staten te hebben binnengesmokkeld. PARIJS, 24-1. Een „aanvaardbaar compromis" zo heeft woensdag de Zuiclvietnamese minister van buiten landse zaken, Tran van Lam. het door de Verenigde Staten en Noord- Vietnam geparafeerde bestandsak koord gekenschetst. LONDEN. Premier Biesheuvel heeft aan het jaardiner van de Brit se Landelijke Boerenbond in Londen gepleit voor meer democratie bij de besluitvorming binnen de E.E.G. in Brussel. BORDEAUX. In een interview met de Baskische nationalistische orga nisatie Eta heeft het dagblad Sud Ouest in Bordeaux woensdag be kendgemaakt dat de ontvoerde Spaanse fabrikant Felipe Huarte binnenkort „gezond en wel" zal worden vrijgelaten. SAIGON. President Nguyen van Thieu's speciale medewerker Hoang Due Nha heeft donderdag stelling genomen tegen een uitlating van Noord-Vietnams Le Duch Tho op donderdag dat het bereikte akkoord over Vietnam erkenning van de hui dige situatie in Zuid-Vietnam bete kent. SANTIAGO. Chili heeft een aan bod van Nederland voor kredieten tot een bedrag van zestien miljoen gulden tegen een rente van 2,5 pro cent aanvaard. Dat is dinsdag be kendgemaakt in de Chileense staats courant. EDINBURG. In Edinburg is dins dag een proces begonnen tegen een 21-jarige Westduitser van Neder landse afkomst die er van wordt be schuldigd zijn jonge vrouw van een rots te hebben geduwd nadat hij haar een levensverzekering van ruim drie miljoen gulden had laten afslui ten. WASHINGTON. Ongeveer 2000 Amerikaanse officieren en man schappen die marsorders voor terug- keer-na-verlof of vertrek naar Zuid-Vietnam hebben gekregen, kunnen het bevel naast zich neer leggen. KAMPALA. Een militaire recht bank in de Oegandese hoofdstad Kampala heeft vijf mannen, die als guerrillastrijders voor de afgezette president Milton Obote werden om schreven ter dood veroordeeld. i:i:\ HAAG. Informateur dr. Rup- pet t heeft de fractievoorzitters van de progressieve drie en van de drie confessionele partijen woensdag avond geviaagd of zij bereid zijn u»L.-wanten niet te ontraden zit ting te nemen in een extra-p_rle- nientair'kabinet dat zal zyn samen gesteld uit de zes door hen verte genwoordigde partijen. AMSTERDAM. Op de komende tentoonstelling van personenauto's, die van 8 tel en met 18 februari a.s. woidt gehouden in het RAI-gebouw te Amsterdam en georganiseerd wordt door de Nederlands.che Vere niging „De Rijwiel- en Automobiel industrie" zullen uit zestien landen 68 merken auto's te zien zijn. WASHINGTON. De oud-president van 64-jarige leeftijd aan een hartaanval or Amerika Lyndon B. Johnson, die op erleed. MIDDELBURG, 25-1. In 1972 zijn op de Zeeuwse wegen 71 mensen om het leven gekomen, tegen 49 in het voorafgaande jaar, zo heeft de com mandant van de rijkspolitie in deze provincie donderdag verklaard. Deze stelde dat in ieder geval in het va kantieseizoen op meer plaatsen een maximum-snelheid zou moeten gel den. Chinese vrouwen onder de voet gelopen PENANG, 2-1-1. Vier oude Chinese vrouwen - een was al 95 - zijn maandag in de Maleisische stad Pe- nang vertrapt door 1400 bejaarden die een run ondernamen op. de nieuwjaarscadeus van een bioscoop bedrijf. Elk jaar deelt deze zaak met nieuwjaar rijst, suiker, geconden seerde melk en 5 dollar per persoon uit aan behoeftige oudjes. Men moest maandag zijn naam opgeven om dinsdag zijn geschenk in ontvangst te kunnen nemen. Nederlandse bloemen op „Grim Woche" HAMBURG, 24-1. Nederland zorgt weer voor een bloemrijke bijdrage aan de internationale voedings- en genotmiddelenbeurs ..Grüne Woché' te Hamburg. De inzending omvat 15.000 tulpen. 220 rozen, bijna 1000 anjers. 8O0 freesia's en honderden aantallen van andere bloemen, to- taaL ongeveer 25.000 bloemen. De vereniging „De Nederlandse Bloemisterij" zal het publiek voor lichten en demonstraties bloemen- schikken geven. Directeur van inrichting moet verdwijnen Geen betaling van stakers ROTTERDAM. 24-1. De raad van bestuur van het concern Rijn-Schel- de-Verolme heeft woensdagavond in Rotterdam laten weten dat zij niet op vrijwillige basis over zal gaan tol het uitbetalen van de niet-gewerkte uren tijdens de februari-staking van het vorig jaar. De staking ontstond naar aanleiding van een niet aan vaarde cao-regeling in de metaal door de "Metaalbedi ijfsbond van het NVV. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. l)o Tweede Kamer heeft woensdag besloten op dinsdag 6 februari te debatteren over de re geringsbeslissing het pensioenbij- drageverhaal voor ambtenaren te wijzigen. Deze wyziging betekent, dat vele tientallen miljoenen guldens meer in de schatkist zullen vloeien. Auto en'bezitter AMSTERDAM, 24-1. - De j overheid moet voorzieningen f poor veiligheid en schonere f uitlaatgassen geleidelijk in- t voeren. Bij hel voorschrijven t van een groot aantal kostbare t voorzieningen ineens, zal de t particuliere automobilist in de i iagere inkomensklasse geen i auto meer kunnen rijden. Dit zei de heer .4 Meijer, voorzit- t ter van de afdeling fabrikan- t ten en imporreurs van perso- nenaiilomoüielen van de RAI, t op een persconferentie in Am- t sterdam over personenauto- t tentoonstelling van 8 tot en t met 18 februari in het Amster- f damse RAI-gebouw. r Een te abrupte invoering f van kostbare voorzieningen is f onaanvaardbaar, nu de auto r een sociale verworvenheid be- r gint te worden. Van de parli- culiere autobezitters had in t 1670 immers ruim de helft een inkomen beneden de f 15.000, aldus de icoordvoerder van de auto-importeurs. BRUINISSE Benoeming Tot deurwaarder der plaatselijke belastingen te Bruinisse is benoemd 'de heer P. Geluk. Improvisatie over een thema van liet publiek (Ingezonden) Zaterdag 27 januari a.s. geeft René Rakier, organist te 's-Gravenhage. een concert op het orgel van de Ned. Herv. kerk te Oude-Tonge, op uit nodiging van de Stichting Kcrkcon- certen Goeree en Overflakkee. René Rakier werd geboren in 1936. Hij studeerde piano, orgel en koor directie aan het Koninklijk Conser vatorium te 's-Gravenhage, alwaar hij voor alle drie vakken het einddi ploma behaalde, terwijl zijn uitzon derlijke begaafdheid voor orgel en piano bekroond werd met de Prix d'excellence (dit is de hoogste on derscheiding die men in Nederland kan behalen) voor beide instrumen ten. In 1964 werd René Rakier win naar van het concours „Internatio nale orgeldagen Rijnstreek" te Arn hem. Zowel op piano als orgel treedt hij regelmatig solistisch op. Met be geleiding van het Residentie-orkest en het Noordelijk Philharmonisch orkest speelde hij onlangs piano concerten van Beethoven en Grieg. Het programma wat René Rakier zaterdag 27 januari zal spelen is ge heel afgestemd op het prachtige Fro- benius-orgel. Belangwekkende pro grammaonderdelen zijn o.a. de dori- sche toccata en fuga van Joh. Seb. Bach en de improvisatie aan het slot over een door het publiek op te ge ven thema. Voorts speelt hij werken van Scheidt, Tunder. Buxtehude en Brahms. Voor het concert aanvangt zal René Rakier zijn programma eerst persoonlijk toelichten. Dit con cert is het eerste van de nieuwe se rie 1973 van de Stichting Kerkcon- certen Goeree en Overflakkee. Voor de aanvang is een gratis folder ver krijgbaar waarop alle te geven con certen voor dit jaar vermeld staan. Koster-J. v. d. Plasse 0-1, A. J. Hcn- drikse-H. Geertse- 0-1. H. Uil-C. de Voogd Vz-Vz, P. Wiebols-C. A. v. Weel 0-1, A. M. v. d. Westen-P. Rot te 0-1. H. Verstceg-A. den Hollan der Vz-Vz. Zierikzee IIMiddelburg III 41/s-3'/s De reserves van Z erikzce deden het heel wat beter. Voor de tweede maal leed Middelburg III een 4Vz- 3 Vz nederlaag. De gedetailleerde uitslagen luiden: J. Qverbeke-A. Jonkheer 1-0, R. P. Hogerheyde-F. Breel 1-0, J. Hoog- strate-P. Hengstmengel 0-1, P. F. Trompert-D. Carol 0-1, J. A. J. v. d. Made-C. A. Emmens 0-1. P. C. Tak- J. W. Muller Vz-Vz, A. J. C. Blom- M. J. de Vries 1-0, A. Kamp-J. W. Oran je 1-0. Flitsen uit het buitenland MOSKOU. Een Rus die een doc torsgraad aan de universiteit van Moskou heeft behaald, moet als hij wil emigreren, zijn studiekosten aan de staat terugbetalen en hiervoor kan een bedrag van rond 100.000 gulden worden gevraagd. Dit staat in een decreet van de Sowjetrussi- sche ministerraad van 3 augustus 1972. STRAATSBURG. De socialistische groep in de Raad van Europa heeft voorgesteld, een missie naar Turkije te zenden om een onderzoek in te stellen naar schendingen van de rechten van de mens (het martelen van politieke gevangenen, beperking van de vrijheid van meningsuiting, de pers- en (vak)verenigingsvrij- heid). Monument voor verkeers- slaclitoffert jes AMSTERDAM, 22-1. De Amsterdamse pressiegroep „Stop de kindermoord" heeft maandagmiddag om half zes een bijna twee meter hoog monument van fiets- en auto pedonderdelen opgericht op de Dam in de hoofdstad voor de kinderen die bij verkeers ongelukken in Nederland ge dood of getoond zijn. De op richting van het monument, omgeven met leuzen als „Uiv haast - ons leven" en „Speelt u met kinderen?" gaf het be gin aan van de landelijke ..Kinderverkeersiveek", die ge organiseerd wordt door de groep.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1973 | | pagina 3