WEEKOVERZICHT GRANEN, 17 t/m 21 sept. Gerst - een rustige markt met weinig beweging in de prijzen. Zaken van betekenis werden niet gemeld. Rogge - hierin moet de handel nog op gang komen. Haver - berichten, dat de kwaliteit van de haver in het noorden van het land zienderogen achteruit i$ gegaan was aanleiding voor verwerkers meer aandacht te schenken aan partijen, welke nog tijdig zijn geoogst. Tarwe - een onevenwichtige markt, hetgeen mede veroorzaakt werd door geruchten over wijzigingen in de interventie- voorwaarden en mogelijkheden in Nederland en in Duitsland. Inmid1- dels is bekend, dat in Nederland de interventieregeling onverminderd van kracht blijft doch dat in Duitsland slechts 2,5 miljoen ton tot 1 januari a.s. tegen de oorspronkelijk vastgestelde prijs wordt opgenomen. De markt sloot in een onzekere stemming. NOTERINGEN GRANEN, Rotterdam, 24 sept. (f/100 kg) Tarwe - 72/73 kg doorsneekwal. max. 17% vocht max. 2% bijmenging - boordvrij zuidwest-nederland - direkt 47,50 laten, okt. 47,75 laten, nov. 48,75 laten, dec. 49,75 laten. Gerst - 60/61 kg doorsneekwal. max. 17% vocht - sept. 48.75 nom, autovrij noorden. BUITENLANDSE MAISNOTERINGEN, 18 sept. L.E.I. Den Haag (ƒ7100 kg) Chicago- sept. lev. 39,70, dec. lev. 36,65; jan. lev. geen notering, maïs, Laplata (19 sept) 59,50; maïs, USA III 51,45 (19 sept.). NOTERINGEN PEULVRUCHTEN EN ZADEN, Rotterdam, 25 sep (f/100 kg) Bruine bonen - geen notering, i.v.m. slechte weersomstandigheden geen offertes. Groene erwten - 6% - okt/nov 88,- nom. Kapucijners - 5% - okt/nov 86,- laten. Blauwmaanzaad - prima doorsnee - okt/nov 255,- bieden/260,- laten. Karwijzaad - prima doorsnee - okt/nov 740,- nom. dec. 750,- nom. MARKT GOES, 25 sept. Aardappelen (exkl. b.t.w., /kg) Bintje, veldsgewas, direkte levering, op auto geleverd 0.15-0.18; Notering Rotterdamse Beurs d.d. 24-9-84 Bintje 35-50 mm 0.19-0.20; Bintje 50 mm opwaarts 0.20-0.21. Uien (exkl. b.t.w., ct/kg) Direkte levering, geloofklapt, op auto geleverd, van het land 10-12; Direkte levering, geloofklapt, op auto geleverd, uit de schuur 15-16. Vlas (exkl. b.t.w., ct/kg), Ongerepeld, op auto geleverd 50-63; Afwij kende partijen 35-49. Granen, zaden en peulvruchten (exkl. b.t.w., f/100 kg): Tarwe, basis 16% 46.75-/48.00; Brouwgerst boerenschoon 55.75-/57.25; Voergerst 45.00-/46.75 per 100 kg 45.00-/46.75; Haver 47.00-/ 48.50; Erw ten. kleine groene 79.00-/ 79.50; Kapucijners 79.00-/ 79.50* Blauw maanzaad, boerenschoon 175.00-/210.00; Blauwmaanzaad, prima doorsnee 230.00; Karwij, boerenschoon 400.00-/ 580.00; Karwij, prima doorsneekwaliteit 685.00; Hooi en stro (exkl. b.t.w., 1000 kg: op auto geleverd, Weidehooi 225.00-/265.00; Dijkhooi 185.00-/225.00; Lucemehooi 300.00-/ 325.00; Veldbeemd 150.00-/ 170.00; Roodzwenk/Riet- zwenk 120.00-/ 130.00; Engels raaigras 110.00-/ 130.00; Tarwestro, buitenstro 47.50-/ 52.50; Tarwestro, binnenstro 80.00-/ 85.00; Win- tergerststro 100.00-/ 110.00; Zomergerststro 105.00-/ 120.00; Erw tenstro, klein groen 120.00-/ 160.00; Schokkerstro 80.00-/ 90.00. AARDAPPELTERMIJNMARKT, AMSTERDAM, 25 sept. (f/100 kg) Bintje 35/50 mm vorige apr Bintje 50 mm nov apr 21.00-17.50 21.00-20.00 21.00-20.10 24.00-23.70 laten/bieden slot omzet stemming 21.00-17.50 21.00-20.50 22.50-22.00 25.10-25.00 17.50 - 21.00 2 22.10 25.10 1 373 kalm kalm kalm prijsh. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM, 17 t/m 21 septem ber Verstrekt door G. de Vries Zn., te Amsterdam, tel. 020-247417. Bintje 50 mm, oogst 1984, levering april 1985: Omzet 1211 - O.P. 5880- Hoogste prijs 25.60 Laagste prijs 23.50, - Slotnotering 24.08 laten, 23.70 bieden. Bintje 35/50 mm, oogst 1984, levering april 1985: Omzet O.P. 566 - Slotnotering 21.00 laten,20.00 bieden. Bintje 50 mm, oost 1984, levering november 1984: Omzet 23 O.P. 276 - Hoogste prijs 22.00 laagste prijs 20.80 - Slotnotering 21.00 laten, 20.00 bieden Bintje 35/50 mm, oogst 1984 november 1984: Omzet O.P. 11 - Slotnotering 20.00 laten, 17.00 bieden. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM, 24 september f/100 kg., exkl. b.t.w. Konsumptie-aardappelen, los verladen af bedrijf. Klei-aardappelen, Bintje 35-50 mm 19,00-20,00, Bintje 50 mm opwaarts 20,00-21,00, Bintje 35-55 mm 20,00-22,00, Bintje 50 mm opwaarts voor frites 20,00-21,00, Eigenheimer 35 mm opwaarts in zakken 40,00-45,00. Zand-aardappelen, Bintje 35-50 mm 13,00-15,00, Bintje 50 mm opwaarts 18,00-20,00. Exportaardappelen, Bintje 45 mm opwaarts 25,00-26,00. Aardappeluitval, geschikt voor de industrie 10,00. Voeraardappelen 7,50-9,50. De stemming was rustig. AARDAPPELPOOTGOEDPRIJZEN Als indikatie van de pootgoedprijzen geven wij onderstaand een note ring van pootgoed Noordelijke kleigrond per 25 sept. (voorjaarsleve ring). Bintje A 28/35 70,00 en Bintje A 35/45 44,00 (Groothandel- sprijs, afgehaald van het Noorden, inkl. zakken). RUNDER- EN KALVERPRIJZEN DEN HAAG, gemiddelde prijzen f/100 kg levend gewicht volgens noteringen in de week van 17 t/m 21 september op de referentiemarkten in de EEG-landen: (tussen haakjes de prijzen van de vorige week) RUNDEREN KALVEREN België 402.52 (401.29) 611.83 (612.09) Denemarken 413.26 (413.26) 448.05 (448.05) Duitsland 395.29 (398.57) 573.49 (571.50) Griekenland 459.58 (461.32) 551.00 (549.70) Frankrijk 442.44 (441.66) 692.46 (687.54) Ierland 373.36 (379.22) 599.95 (601.03) Italië 445.85 (415.26) 612.35 (613.83) Luxemburg 448.66 (447.87) 385.35 (385.35) Nederland 350.59 (351.20) 572.38 (592.70) Ver. Koninkrijk 408.78 (412.42) 485.97 (485.97) Gemeenschappe lijke prijs 414.42 (415.80) 596.74 (596.52) VETTE KALVEREN BARNEVELD vorige 24 sept. aanvoer: vette kalveren 719 534 extra kwal. 6.50-6.75 6.75-7.00 prijzen: le kwal. 6.10-6.40 5.90-6.30 2e kwal. 5.80-6.00 5.40-5.60 3e kwal. 5.25-5.50 5.00-5.25 ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN, groothandelsprijzen in 100 kg., exkl. b.t.w. boordvrij, disponibel Rotterdam. Voor inlandse produkten af fabriek/af magazijn, 10-14 sept. Rijstevoerschroot- Laplata mais 67,00 pellets 16% 27,80 Maalmais 66,40 Lijnschilfers 37/38% 53,20 Maalgerst 49,00 Sojaschroot inl. 49/3,5% 64,50 Voertarwe 48,30 Kokosschilfers/- Lupinen Austr. 53,00 pellets 27% 46,10 Milocorn 62,90 Palmpitschilfers 22% 34,70 Tapioka pellets u.k. 37,70 Sojabonen get. 90,80 Voerbonenpellets 47,70 Braz. sojaschroot- Maisgl. voermeelpell. 37,00 pellets 48% 57,50 Maisvoermeelpell. v.r. 46,20 Sojaschroot/- T arwegriespellets 37,00 pellets 44/45% 56,10 T apiokahardpellets 40,90 Raapschroot 34% 27,30 Citruspulppellets 32,80 Diermeel 58,7% 91,00 Bietenpulppellets 36,60 Vismeel 66,3% 120,50 Melasse 19,30 Verenmeel 87,0% 113,25 Gras/lucerne- Geden. magere pellets 16/18% re 32,60 melkpoeder 68,20 Destruktievet 146,00 ENKELVOUDIGE VOEDERMIDDELEN, groothandelsprijzen voor aankomst/levering over ca. 3 maanden, in f/100 kg., exkl. b.t.w., boordvrij Rotterdam, 10-14 sept. Maalmais 58,00 Gras-/luzerne- Maalgerst 50,40 pellets 16/18% 33,30 Voertarwe 50,20 Lijnschilfers 37/38% 54,20 Tapioka hardpellets 37,50 Kokosschilfers/- Maisgl. voermeelpell. 38,10 pellets 27% 45,00 Maisvoermeelpell. v.r. 43,40 Palmpitschilfers 22% 36,70 Maisvoermeelpell. v.a. 41,00 Braz. sojaschroot- Tarwegriespellets 37,00 pellets 48% 62,00 Melasse 19,30 Sojaschroot/- Citruspulppellets 33,00 pellets 44/45% 60,30 Bietenpulppellets 34,40 Raapschroot 34% 30,80 MENGVOEDERS, voorlopige verbruikersprijzen, franko-boerderij in f/100 kg., inkl. b.t.w., bij levering van 8000 kg in bulk, 17-21 sept. Standaardbrok A 48,70 Voll. opfokmeel I m.a.c. 73,50 Eiwitrijke brok B 53,00 Voll. opfokmeel II m.a.c. 69,80 Energie-eiwitarme brok 48,60 Voll. foktoommeel sl.r. 69,30 Weidebrok 45,70 Gem. graan met gebr. mais Zeugebrok 57,70 Voll. leg-/batterijmeel 79,10 Baby biggekorrel 78,40 69,40 Start/overgangskorrel 68,20 Voll. slachtkuikenkorrei 83,20 Mestvarkensbrok 61,30 Kalkoenekorrel I 81,20 Konijnekorrel 69,40 Kalkoenekorrel II 79,90 Kalkoenekorrel III 75,60 1000 kg gezakt. N.B. De korting voor kontante betaling en eventuele bonuskorting en/of terugbetaling aan het einde van het boekjaar zijn in de berekening ver werkt. VEEMARKT UTRECHT, LEIDEN, DEN BOSCH Prijzen: UTRECHT LEIDEN DEN BOSCH 20 sept. 25 sept. 26 sept, Dikbillen ekstra kwal. 3500-5000 1010-1270 stieren le kwal. 7.60-8.60 810-880 790-880 2e kwal. 660-760 715-805 700-790 vaarzen le kwal. 670-760 695-835 725-830 2e kwal. 600-670 575-695 680-725 koeien le kwal. 625-760 695-796 710-810 2e kwal. 575-625 585-690 590-710 3e kwal. 500-575 550-580 545-590 worstkoeien 475-550 500-605 - vette kalveren le kwal. 610-625 2e kwal 575-610 schapen per stuk 175-235 200-245 160-200 per kg 550-700 525-750 lammeren per stuk 185-260 200-255 125-200 per kg 10-1125 1000-1100 varkens 340-350 zeugen le kwal 325-330 320-330 309-324 2e kwal 320-325 300-310 295-309 melk- en kalfkoeien le soort 1850-2450 1925-2500 2200-2650 2e soort 1400-1850 1300-1850 1300-2200 kalfvaarzen le soort 1700-2100 1950-2500 2150-2600 2e soort 1300-1700 1300-1900 1200-2150 guste koeien le soort 950-1900 1050-2350 1150-2100 enterstieren 1375-1900 1300-2500 950-1750 pinken 800-1100 900-1450 800-1650 •graskalveren 400-640 450-900 450-800 nuka's voor de mest r.b. 400-640 330-630 200-575 nuka's voor de mest z.b. 175-440 250-450 170-430 nuka's Amerika nen/H.F. 100-150 90-150 fokschapen schapen en lammeren 100-170 weidelammeren 180-225 120-190 biggen I. biggen zw. bokken en geiten 25-95 10-85 - 30 aug-5 6-12 13-19 sept. sept. sept. 815 824 825 820 617 614 Klasse EAA PRIJS Korting t.o.v. 4,53 94 kg ƒ4,57 KLASSE prijsklasse EAA ƒ4,57 95 kg ƒ4,55 I - 15 ƒ4,61 96 kg ƒ4,51 11 - 20 ƒ4,65 97 kg ƒ4,47 III - 35 ƒ4,63 98 kg ƒ4,43 IV - 50 ƒ4,61 99 kg ƒ4,39 ƒ4,59 Klasse EAA 60 kg 61 kg 62 kg 63 t/m 90 kg 91 kg 92 kg 93 kg RICHTPRIJZEN VOOR DE BIGGEN In de week van 1-10-1984 tot 8-10-1984 dienen volgens de Ver. v. Var kenshouders van de N.C.B. de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprijzenschema voor Zuid-Nederland van 7 mei 1984 met 5,25 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 4,40. BIGGEN, VRIJE MARKTPRIJZEN, franko mester in f/inkl. b.t.w. (voorl. LEI-prijzen basis Prijsstatistiek) Gewichtsgroep per kg 10-14 september per stuk toeslag/kg 18 kg 6,67 22 kg 5,93 27 kg 5,31 120,00 130,50 143,50 18 kg 2,60 22 kg 2,60 27 kg 2,30 De berekende kostprijs van biggen ca. 23 kg bedraagt volgens Publ. 3.123 op prijsbasis mei/augustus 1984 bij 50 en 150 zeugen per bedrijf resp. 161,50 en 133,90. BIGGEN, RICHTPRIJZEN franko mester in f/stuk, inkl. b.t.w. 17-21 september Landbouw- Zuid schap 2) Nederland 3) EAA-prijs varkens EAA-prijs 1) t.b.v. schema's Biggen 23 kg Gegevens Aftrek per afw. kg niet tijdig toeslag boven 23 kg beschikbaar. SLACHTRUNDERNOTERING VOLGENS HET EUROPA-INDELINGSSCHEMA: prijs geuniformeer op basis franko abbattoir, exkl. b.t.w.: gewicht - geslacht aan de haak geüniformeerd volgens E.G.-referentiesnit, korting 2% Periode stieren - kwaliteit Ro3 gem. gewicht 308 kg. koeien - kwaliteit Oo30 gem. gewicht 271 kg. NOTERINGEN SLACHTVARKENS, 17 t/m 21 sept. Coveco, prijzen inkl. o.b. Niet geklassificeerd: 21 t/m 30 kg 3,10; 31 t/m 40 kg 3,30; 41 t/m 50 kg 3,60; 51 t/m 55 kg 3,90; 56 t/m 59 kg 4,10; 100 t/m 110 kg 4,15 111 t/m 150 kg f4,05. 1) Als uitgangspunt voor de berekening van de biggenprijs is de ge middelde EAA-prijs voor Zuid-Nederland met 7,5 ct. verlaagd i.v.m. door VAKO en HOVA gehanteerde afwijkende tóeslagen t.o.v. de in de schema's vermelde berekende toeslagen. 2) Berekend volgens formule Cons, in Alg. Dienst Varkensh. en de Cons. Varkens- en Pluimveeh. Geldig voor geheel Nederland exkl. N. Brabant en Limburg. 3) Volgens schema van de Ver. van Varkenshouders van de N.C.B. en de L.L.T.B. Voor Zuid-Nederland is de EAA-prijs gebaseerd op een totale toeslag van 13 ct. Per 1 cent afwijkende toeslag moet de biggenprijs worden verlaagd of verhoogd met 55 ct. inkl. voer- prijskorrektie van 3,60 telefoon no. van het antwoordapparaat voor de Landbouwschapsprijs 038-213399. GEDIFFERENTIEERDE EIERNOTERINGEN, G.O.V.v.E. EN T ZUIDEN, 17 t/m 22 sept. (f/100 stuks) Basis-prijzen: af bedrijf, inkl. bruin-toeslag, exkl. b.t.w.: 37-38 gr. 2,90; 42-43 gr. 4,95; 47-48 gr. 7,00; 52-53 gr. 8,65; 57-58 gr. 9,80; 62-63 gr. 10,95; 67-68 gr. 12,80; 72-73 gr. 15,30. Gem. prijs voor evt. lopende kontrakten: 1,53 per kg., exkl. toeslag en b.t.w. Vermindering witte eieren: tot 61 gr. geen; 61-64 gr. 'A ct/st.; 64-66 gr. '/i ct/st.; 66-67 gr. 3A ct/st.; 67-69 gr. VA ct/st; 69 gr. en hoger 2 ct/st. EIERVEILING EIVEBA BV BARNEVELD, 25 sept. Aanvoer 3.568.500 stuks, stemming vriendelijk. Prijzen in /100 stuks: eieren van 50-51 gr. 9.35-/9.40; van 55-56 gr. 1.95; van 60-61 gr. 12.35-/ 12.25; en van 65-66 gr. 12.85-/ 13.30. TUINBOUWVEILING "WALCHEREN" B.A., 24 sept. Aardappelen: Eerstelingen Bo. 30-32; Gr. 28-31; Dr. 24; Kr. 44-55; Bintjes Bo. 33; Gr. 30-31; Dr. 23-25; Kr. 48-78. Pipo Gr. 50. Appelen: James Grieve I: 65/70 38-59; 70/80 65; 80/90 80; James Grieve II: 70/80 49-68; Tomaten I: A 101-114; B 81-101; C 61-83; Tomaten II: A 97-111; B 102-110; C 70-75. Appelen: Schone van Boskoop II: 70/80 70; 80/ 63-64; Cox I: 80/90 94. Cox II: 70/80 110. Netmeloen: 6 202; 8 135-141; 10 101. Pruimen: R. Victoria I: 153-202; R. Victoria II 83; Abrikoospruim I: 141; Druiven kg. 383-400; Bramen doos 96; Paprika groen 181. Groenten: Kroten kg I 31-33; Kroten kg II: 29; Breekpeen C/D 1 24-25;. Breekpeen C II 16; Rode kool AI 15-20; Rode kool BI 14-21; Boerenkool: 48-52; Savooie kool: 56-85; Chinese kool: 21-32; Witte kool BI: 22; Spitskool: 42; Uien bonken: 36-40; Uien grote: 24-27; Prei: 44-63; Andijvie: 54-58; Sla 28/: 63-66; Sla 15/16: 40-46; Spercie- bonen: 134-300; Snijbonen: 450; Bosrapen: 42: Struikselderij: 84-89; Courgettes: 30-64; Spruiten A: 157-182; Spruiten B: 62-82; Spruiten D: 208-210. Komkommer 41/51: 58-61; Komkommer 51/ 61: 78-102. Bloemkool: 41: 224; 61: 225; 611: 162-194; 81: 149-168; 811: 134-135. FRUITNOTERINGEN De prijzen van peren bleven de vorige week vrij hoog maar die van de vroege appelrassen vielen belangrijk terug en er vond zelfs op grote schaal doordraai plaats. Het wou niet meer met de James Grieve, waarvan het aanbod nog vrij groot was. Klasse I 70-80 mm kwam op rond en iets beneden 50 cent per kg maar die kwaliteit kon er door de vele regen vrijwel niet meer worden aangeboden. Er was veel klasse II en wat hiervan werd verkocht in de maat 70-80 mm bracht 34-39 cent per kg op. 165-70 mm deed 36-40 cent per kg en de klasse II in die maat draaide door of bracht 26 cent op. Summerred liet het er ook lelijk bij zitten want de prijs van de klasse I 70-80 mm lag in het eind van de week op gemiddeld 62 cent per kg en dat is minder dan de helft van wat een week daarvoor werd betaald. Tydeman kon ook helemaal niet meer mee komen en de prijs van de I 70-80 mm kwam op 40-50 cent per kg al naar gelang van de kleur. Beter ging het met de Alkmene en Cox's Orange Pippin. Van Alkmene werden prachtige partijen aangeboden. De prijs van de I 70-80 mm liep al naar gelang van de kleur van 1,10 tot 1,40 per kg I 60-70 mm noteerde rond 90 cent. Cox's Orange Pippin was zeer gevraagd maar het aanbod was nog klein. Klasse I was er vrijwel niet te koop. Klasse II noteerde eind vorige week tot 1,60 per kg en dat voor een hardgroene appel. Er zit bijzonder weinig kleur op de appels tot nu toe. Ook de Odin kan hierdoor nog steeds niet worden geplukt. Verder vraagt iedereen zich af wat er van de Jonagold terecht moet komen. Goudreinette met een blos noteerde in de maat 75-85 mm tot ruim ƒ1,10 per kg en rode goudreinette klasse II zelfs tot 1,33. Gewone groene goudreinette in de maat 75-85 mm deed rond 75 cent per kg. Het aanbod van goudreinette nam toe. Dat zal ook het geval zijn met de Cox's Orange Pippin in de komende weken. Bij de peren was de Beurré Hardy het belangrijkste ras. Bij een aanvoer van 140 ton vrijdag in Kapelle waren de prijzen: I 70-80 mm gemiddeld 1,08; 65-70 mm 1,I 60-65 mm 0,82 en II 55-60 mm 55 cent. Voor klasse II werd 15-20 cent per kg minder betaald dan voor de klasse I. Er moesten nog al wat partijen als klasse II verkocht worden vanwege het zwart van de blad- vlooien. Triumph de Vienne hield zich ook vrij goed met prijzen van rond 1,30 per kg voor de I 60-70 mm. Bonne Louise I 60-70 mm werd rond 1,20 per kg verkocht. Het aanbod van Reine Victoria pruimen bleef groot. De prijs stond voortdurend onder druk, wellicht vooral door het slechte weer. Klasse I noteerde tussen 0,80 en 1,50 per kg. Bra men voor de industrie werden voor 1,86 en 1,87 per kg verkocht. Het aanbod van bramen in doosjes was klein. De prijs lag gemiddeld rond 80 cent. Vrijdag 28 september 1984 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1984 | | pagina 23