Bad pakken N E 0 G H I Naaimachines 15 Jju&L VISSER - KOOLE's massa - verkoop begint heden!! IfCy&i-JLoD&e. olteei. begint de Opruimingsmaand Electr. Rijwiel-, Lak- en Moffelbedrijf „Centraal", AXEL - Tel. 128 Bouwland_Koewacht. DAMEN vrij CAFÉ met Verlof, Werkmanswoning A. F. de Ridder-v. Hulle, Kalle—Clarij s, D. O. V. I. CUiw^Qesc&cóesyi (^&c6exp/o6 R.JdeHGAUER AXEL - TEL.4-4 Doodt v. BORSSUM WAALKES HERREBOUT adierteeren in „De Zeeuwsche Koerier", Kantoer van W. A. DEN BOGGENDE te Axel, Nieuwstraat 24. Hnishondelijke Goederen, Bouw-on Wo Hand Bouwland Bouwland NIEUWE YISTRA en MATZ1JDE 0,48 tot 1,55 Verlaagde prijzen ZOMERARTIKELEN mfm9 OTE DOR Onze Koeriertjes Huisraad Te koop of te hnnr: Proütoort van d&zo bijzondoro aanbioding. F. NICOLLE—DE MAN, A 110 Westdorpe. Kloosterlaan Sas van Gent zijn beter en goedkooper. Sluiskil. Telef. 50. Lapt oajsdat heps tel l efj emBuspu/teaj M ieren, Vliegen, enz. MUGGEN-OLIE in alle bevolkingskringen Gemeente Koewacht. Qezichtsonderzoek Brillenaanpassing OPTOMETRIST A. KOCKELBERGH, P.I.O. alle werkdagen (uitgezonderd s Vrydags) O.L.VROUWPLAATS, 22 te ST-NIKLAAS. 15 Zonnebrand! een BRIL met étui. TE HUUR een Kampeerwagen, J C. DEIJ - Axel. Reis naar Knocke. Heer vraagt net kosthuis, kleermakers Naaimachine een modern Slagwerk In alle afdeelingen restanten en coupons tegen zeer lage prijzen. Damesmantels, Mantelcostumes, Japonnen, Heerencostumes, Jongenscostumes mat lan9"'p,J^fr** Stukgoederen. Woonkamers, Huiskamers Slaapkamers, tegen zeer lage prijzen. DAMES, Koopt tegen de Kermisdagen EEN NIEUWE HOED. Wij zijn daarvoor 't speciaal adres. Nieuwste modellen en lage prijzen. Ook Uw adres voor veranderen van Uw Hoeden. Billijke prijzen. "Ook Uw adres voor alle voorkomende lood- en zinkwerken. Wij hebben een prachtsorteering voor dames, heeren en kinderen. Nieuwste modellen. Lage prijzen. Ook allerlei andere badartikelen, als: Mutsen, Schoentjes, boeien, enz. Groote voorraad Dames- en Kinderkousen, Heerensokken, enz., van de goedkoopste tot de duurste soort. Nieuwste Kinderjurken en -Schorten, Interlock onder goederen, enz. Alles aan zeer concurreerende prijzen Aanbevelend, 60 Vraagt even prijs bij 15 //V de ju/stb KLEUR. (10) met in busjes va af 25 ets. D.O.V.I.-Spuiten 50 ets. in flacons k 25 ets. APOTHEEK TERNEUZEN 19! Lange Kerkstraat 14, Tel. 31, Terneuzen Inrichting voor: Massage - Heilgymnastiek Sportmassage - Hoogtezon Ontharing 10 Voet- en Handverzorging. Zorg tijdig voor Uw reclame. Zorg óók voor O O E D E reclame Dat is onbetwistbaar het blad, dat Uw advertenties in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen in de grootste oplaag, in alle gemeenten, bekend maakt. De goedkoopste en tevens de beste reclame voor iedereen. Uw Rijwiel gemoffeld en gebiesd met inbegrip van Nieuw vet en kogels in alle lagers en bijgeleverd 2 nieuwe wielen (velgen en spaken), i stel nieuwe spatborden en i nieuwe bagagedrager Q "jg 33 't Is weer als nieuw voor" Geen knoeiwerk, maar fabrieksmoffelwerk. (In één week klaar. S.v.p. 's Maandags opsturen eveneens doodelijk voor rat en muis doch ongevaarlijk voor .huisdieren en pluimveekost 40c.per doos (19) Op DINSDAG 4 JULI 1939, namiddags 1 uur, zal ten verzoeke van de erven van Mej. Wed. W. M. VISSCHER, aan het sterfhuis te Axel, Koestraat 17, in het openbaar t.o. van dhr. A. Dijkstra, worden verkocht: zooals: Tafels, Stoelen, Kachels, Spiegels, Kasten, Bureau, Lampen, Waschtobbe, Potten, Pannen, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Wasch- en Schuurgerief, enz. enz. Voorts: Bakkersgerief. 21 Betaling contant. De Notaris N. M. J. H. PIJLS te Hulst, zal ten verzoeke vaa de Erven A. VAN MOSSEVELDE-Cerpentier, publiek verkoopen: A. 4.46,71 H.A. (10 gr. 7 r.) in den Polder Oud-Beoosten Blij, kad. D 43 en 43bis, in pacht bij Mej. de Wed. de Letter, en de Heeren A. de Vliegher, D. Cerpentier en J. van Damme. B. 2,39,90 H.A. g. 113 r.) aldaar, kad D 83, in pacht bij de Heeren A. de Bock, A. Ver- schraegen, H. Raes, D. Coene, G. Cerpentier en E. van Damme. C. 51 A- 0 g- 44 r.) aan de Klapstraat, kad. D 1243, in pacht bij den Heer A. van Dammede Paepe. De gronden worden geveild in diverse perceelen. INSTEL Donderdag 13 Juli 1939, in het café A. Baert te Koewacht nam. 3 uur W. T. VERBLIJF Donderdag 20 Juli 1939, in het caié A. van Hove te Koewacht, nam. 3 uur W. T. Aanvaarding in genot van de pacht en betaling 21 Augustus 1939. Instelpremie 1/2 Nadere inlichtingen en kaartjes ten kantore van genoemden Notaris. 46 in de modernste dessins van per Meter. voor alle S T ALEN worden franco toegezonden Uitsluitend gevestigd HOOFDSTEEG ROTTERDAM 35 ALLE LEES- EN LEERBOEKEN Verkrijgbaar in den Boekhandel „De Zeeuwsche Koerier" Telef. 15 Sas van Gent (Ml 60EDE BELGISCHE CHOCOLADE (20)1 Doorzitten, Stukloopen. Wil en Geel Beide in doozen van 30 en 60 ct. (5) De St. Vincentiusvereeniging te Sas van Gent, heeft dringend behoefte aan voor een gezin, dat in uiterst armoedige omstandigheden verkeert. Ledikant, Bed, Beddegoed, Kachel, Stoelen, Tafel, Petroleumstel, alles is hoogst welkom. AdresH. BOCKSTAEL, Schulpenpad, Sas van Gent. Verloren: Maandag in Sas van Gent Terug te bezorgen: L. VERMANDEL, Oostdam 8. Noordstraat 2. SAS VAN GENT. Te bevragen: Park 3. staande aan het strand te CADZAND. Slaapplaats voor 5 k 6 personen. PER AUTOBUS van de Z.-Vl.Tram- weg Mij., op Zondag 9 Juli. Vertrek uit Sas van Gent 8,30 uur. Vertrek uit Knocke eveneens te 8,30. Volwassenen f 1,35. Kinderen 60 cent. Zich op te geven aan onderstaand adres tot uiterlijk Donderdag 6 Juli te 5 uur. F. v. d. WIJNKELE, 12 Stationsstraat 3, Sas van Gent. met volledig pension. $l/2 dag per week. Br. onder no. 700 bureau van dit blad. te koop, gelegen Boschdorp B 15 te Zuiddorp e. Te bevragen bij A. WILLEMSpE Jaeger, A 56, Zuiddorpe. Te Koop Een nieuwe beneden fabrieksprijs Een gebruikt onderstel Een oude Handmachine bij C. L. de Smidt Axel Te keop (compleet) zoo goed als nieuw, spotkoopje. Te bevragen Axelschestraat 138, Terneuzen. (Herplaatsing wegens misstelling) •n plusfourbroek. Wij halen en brengen U gratis met onze auto's. Tel. 53 Axel of even een briefkaartje. 125

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche Koerier, provinciaal Volksblad | 1939 | | pagina 7