Dt Zl& Goedkoop en doeltreffend is de rubriek Vraag en Aanbod. VERWARMING. Indien de omstandigheden dit toelaten, zal a.s. Woens dag 11 October, van 5-6 uur, in de Groote Kerk te Goes EEN BIDSTOND worden gehouden. 'Vsilaa zosbea Itst sioaa&enlak, Eaet naar kmiten optredende, bet uitwendige» Schit terende kerken, pneumatische egels met alle snores der techniek, talentvolle spre kers era "geoefiende zangkoren. Ie ist aïies nu verkeerd? UIT DE PROVINCIE opgehangen op een droge, doch tochtige Eielc zooals b.v. aan een muur, onder een reede dakgoot of onder een naar bulten stekend dak of ln eer waranda, mits de maïs er niet nat regent. Aldus laat men de kolven ln het. najaar l1/, ft'2 maanden drogen. Voor nadroging kan men ze daar na nog wel eenlge weken ln een verwarmd vertrek ophangen of de kolven in de om geving van de kachel leggen. Ter versnelling van deze nadroging kun nen de korrels ook van de spillen worden losgewreven en ergens uitgespreid in de warmte gehouden. HET VROUWENHOEKJE Appelmoes. Appels verwerken tot appelmoes is U allen wel bekend; zult U eraan denken nooit te roeren in appelmoes wanneer de stukjes appel nog niet geheel zacht zijn? Roert U toch in de halfgare appelmoes, dan krijgt U nooit een mooie, gladde moes. Misschien vindt U appelmoes een dure klant voor de suikerpot; daaraan kunt U wel wat doen. Wanneer de appelmoes klaar is voegt U voorzichtig een scheutje melk aan de appelmoes toe, waardoor de scherpe zure smaak grootendeels wordt weggenomen. Dan kan tot slot nog wat suiker voor de smaak worden toegevoegd. Weet U dat U appelmoes zoo goed kunt bewaren in gekurkte flesschen Daartoe wordt de appelmoes op de gewone wijze gekookt, maar er wordt geen suiker of melk toegevoegd. De te gebruiken fles schen worden met groote zorg schoonge maakt, d.w.z. dat ze vooraf worden ge- wasschen in schoon, heet zeepsop waaraan wat soda is toegevoegd. Daarna worden de flesschen nagespoeld in schoon, heet water en tot nader gebruik weggezet onder een schoone doek om het toetreden van stof, vliegen, enz. te voorkomen. Ook de kurken, zoowel nieuwe als oude worden even uitgekookt. De appelmoes" wordt zoo heet mogelijk in de flesschen gedaan; dan schenkt U er voorzichtig een laagje olie op, en daarna wordt de kurk er stevig ingeduwd. Zoo kunt U de flesschen op een droge, koele plaats weggezet, langen tijd bewaren. Appelmoes smaakt ook best op het brood. Iets anders van erwtenl Erwtengehakt. 1 kopje (80 gr.) erwten, 2 gekookte aardappelen, 1 uitje, pl.m. 1 theelepel nootmuskaatsurrogaat, pl.m. 1 theelepel paprikapoeder, zout, aroma, mar garine of vet. De erwten weeken en gaar koken. Het uitje fijn snipperen. De erwten goed laten uitlekken, fijn wrijven en ver mengen met het uitje, de fijn gewreven aardappelen en de kruiden. Van de massa vier koekjes vormen en deze in de koeken pan aan weerszijden bruin bakken. Deze koekjes geven bij groenten en aardappelen. EtwJenuagcut. 2 k>pt"es (IfiD^ferw- tfch i l. w*cec. ui. U pils kiioera, 2 lepels toiatgarine of vet. 2 iautierbladcn, 1 mespunt iccrrtesu -rogaat, aroma, azijn, zout, suiker. De erwten in het water weeken en gaar koken. Het laatste half uur wat zout toe voegen, Het uitje snipperen en ln wat margarine of vet fruiten. Dc bloem en het kerriesurrogaat toevoegen en licht bruin branden. De erwten, het erwtennat, de lau rierbladen, het aroma, een scheutje azijn en zout toevoegen, en een lepeltje suiker. De massa nog 15 min. laten stoven. De lau rierbladen verwijderen. De erwtenragout bij bladgroenten en aardappelen geven. BURGERLIJKE STAND Over de maand September. YERSEKE. GeborenAndries M., z. v. J. D. Verschuure en J. Bauer; Heert J., z. v. A. A. F. Kruijsse en C. J. Bloem; Wilhelmina, d. v. A. van Belzen en P. Slabber; Francina E., d. v. D. v. d. Plasse en M. C. Bustraan; Wilhelmtna, d. v. M. S. Hamelink; jannetje M., d. v. G, M, Boller en S. W. j. de Bel; Pfeter I K„ v, C, h. Koebeke er, W, Oosterdljk Dirk, z. v. L. J. Vermaas tiN M Hage; Honneré F., z. v. H. F. Stobbelaar en J. de Leeuw; Maria M„ d. v. W. de Hunck en A. Brasser;'Laurina J., d. v, J. Schout en C. Francke; Carolina W.. d. v. P. J. Ferwerda en W. C. de Kucder; Frans- caise J., d. v. J. D. HartogGeertruida E. M„ d. v. P. van Gemst en M. H. C. Be- nee; Wilhelmina E., d. v. A. D. Dane en H. A. Kwaak; Maria K., d. v. P. C. van Putten en C. de Vos; Adrianus F., z. v. F. J. van Sprundel en M. A. van de Wijn gaard; Jozina K., d. v. J. Zuijdweg en K. M. G. Moelaart; Petronella W. C., d. v. J. J. Lok en P. H. C. Cornells; Cornelia A., d. v. J. Brandt en F. C. Hartoog; Cor nells, z. v. J. Paauwe en M. Nieuwenhuize; Abraham, z. v. K. M. Kamerling en Baaij. OndertrouwdJ. Stevense en A. C. Sinke; J. Oostdijk en M. de Landmeter; A. Cij- souw en J. Steenblok. Overleden: L. Hollemans, 81 man v. P. Sllmmens; G. Feljtel, 81 j„ vrouw v. G. Bos; L. Sinke. 61 j., man v. A. Schip per; M, S. van Damme, 58 i. KAPELLB Geboren Maria M. E„ d, v. v. Liere en J. KokWilhelmina A., d. v. A. Slabbekoom en C. Murre; Dina A., d. v. E. Kant en N. Nieuwenhuize; Maria N. C., d. v. J. E. J. Wabeke en J. Dekker; Simon, z. v. A. van Pienbroek en S. M. Marits; Cornells D„ z. v. M. J. Stoutjes- dijk en P. J. van Driel (te Rilland-Bath) Adriana M., d. v. J. de Jager en M. Burger; Catharina M„ d. v. A. v. Boven en M. Verdonk; Cornelia A., d. v. G. Hooge- steger en C. Wijs; Marius C., z. v. C. M. Hoogesteger en A, D. Bramsen. Gehuwd: A. de Pree, 36 j., J.m. en J. van Wlllegen, 45 j.d. Overleden: Levenloos kind van H. A, Mol en J. op 'tHof; E. Bordui, 17j., z. v, A. Bordui en T. de Vos; J. op 't. Hof. 39 j., vr. v. H. A. Mol; J. C. Dekker. 63 j., m. v. A. C. de Jonge; C. D, Vereeke, 73 j., ongeh.M. N. C. Wabeke, 16 d., d. v. J. E. J. Wabeke en J. Dekker. Over de maanden Aug, en Sept. HEINKENSZAND. Geboren: Johannes M„ z. van A, C. Bos en E. de Jonge; Anna, d van A. Constant en W. Malle- koote; Johanna A„ d. v. E. J de Jonge en H, van Sabben; Johanna M„ d. v, C. Koens en A. C. Blommaert; Jan H„ z. v. A. Braamse en A. J. Traas; Maria C., d, v. C. P. Pieters en C. KoensSusanna A. M., d. v. L. Geus en J. M. v. 't Westende; Cornelia E„ d. v. J. P. van Liere en M. E. Dieleman; Pieternella C., d. v. C. W. Mallekoote en J. Heijboer; Albertus J„ z. v. P. Staverman en W. J. E. van Selm; Katarlna J., d. v. J. Hoogenboom en N. Paauwe; Margaretha M., d. v. J. A. Heij boer en A. Meijaard; Adrianus J„ z. v. M, Verbtugge en L. M. de Vos. Overleden: L. Moison, 83 j., wedn. v, C. Verbart te Ovezande. P. de Wilde, 97 wedn. v. M. Weststrate. J. Minnaard, 77j„ wedn. van H. de Ruiter. C. Courtin, 70 j„ wedn. v. J. v. d. Pas. H. Wouterse, 88 j., C. E. v. Liere, 5 d. J. A. de Wit. 77 j. Te Kapelle E. Bordui, 17 j. Gehuwd: L, M. Harinck, jm. 28 j. te Oudelande en A. L. Verschiere, jd. 20 j. Met dank aan God. herdachten Zondag 8 October onze geliefde Kinderen, Broeder, Schoonzuster, Oom en Tante J. W. DAVIDSE en J. S. JANSE hun 25-jarig Huwelijksfeest. Dat zij nog lang gespaard worden is ons aller wensch. Uit aller naam, L. Davidse. St.-Laurens, A 116. Met dank aan God, hopen wij met onze geliefde Ouders P. BOON en M. P. BOON—DE VOS op 12 October hun 40-jarige Trouwdag te gedenken. Hun dankbare Kinderen en Behuwdkinderen. Sint-Laurens, October 1944. Kerklaan A 65. Op 16 October a.s. hopen onze geliefde Ouders M. L. FIERLOOS en T. M. FIERLOOS—SCHOUT hun 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat ze nog lang ge spaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare Kinderen, Nelly en Verloofde. Bram en Jean. Leen. Cor. 's-Gravenpolder, Oct. 1944. Op Dinsdag 19 September nam de Heere tot Zich onzen zeer geliefden Man en Vader PIETER BAKKER, in den ouderdom van 78 jaar. Zijn diepbedroefde Vrouw en Dochter. P. Bakker—Buljzc. F. E. Bakker. 's-Gravenpolder, Oct. 1944. Met droefheid geven wij hierdoor kennis, dat op 6 October onze beste Zoon, Broeder en Oom JACQUES MASSEE in den ouderdom van 35 jaar door een doodelijk ongeluk werd getroffen. Kloetinge, 9 Oct. 1944. J. C. E. Massee. A. C. Massee-de Witt Hamer J. G. Massee. Hattem E. M. Massee-Komter en Kinderen. Mr C. E. Massee. Naarden C. M. Massee-Schoute en Kinderen. De teraardebestelling zal zoo mogelijk later te Goes plaatsvinden. Eenigste kennisgeving. Heden overleed in het ziekenhuis „St. Joanna" te Goes, tot onze diepe droef heid, zacht en kalm, na een langdurig geduldig gedragen lijden, onze geliefde Echt genoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, Broeder, Zwa ger en Oom, de heer LEUNIS WILLEM VAN LIERE, in den ouderdom van 47 jaar en 10 maanden. Zijn diepbedroefde Vrouw, Kinderen, Behuwd- en Kleinkind. Wed. L. W. van Liere Minnaar. Janna Tolhoek—van Liere. Piet Tolhoek en Kind. Adrie v. Liere en Verloofde. Wemeldinge, 26 Sept. 1944. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, - CORNELIS DE MOL, in den leeftijd van ruita 74 jaar. Uit aller naam, Wefl. C. de MolKastelein. Kamperland, 4 Oct. 1944. De begrafenis heeft plaats gehad op 7 October j.l. Heden overleed in vollen vrede onze lieve Zuster, Tante en oud-Tante, Mej. Alexandrina Nonnekes, in den ouderdom van 77 jaar. M. Ossewaarde. J. Ossewaarde. T. OssewaardevanKooten en Kinderen. D. Ossewaarde. J. Ossewaarde. A. Ossewaardevan Dijke. en Kinderen. De begrafenis zal D.V. plaats hebben op Woensdag 11 October 1944, des na middags om half twee. Goes, 9 Oct. 1944. De Burgemeester van HEIN KENSZAND maakt bekend dat door den Commissaris der pro vincie Zeeland zijn goedgekeurd 1. het bij besluit van 26 April 1944 vastgestelde uitbreidings plan der gemeente. 2. de bij besluit van 26 April 1044 vastgestelde bebouwings voorschriften voor de bebouw de kom der gemeente. De goedgekeurde besluiten lig gen in uitvoerige kaarten ter ge meente-secretarie voor een ieder ter inzage. Heinkenszand, 6 Oct. 1944. De Burgemeester voornoemd, G. P. BEAUFORT, wnd. Voor de vele blijken van deel neming ons betoond na het over lijden van ons innig geliefd Doch tertje en Zusje, NELLY, betuigen wij allen onzen welgemeenden dank. Namens de familie Jac. van den Boomgaard. P. van den Boomgaard van Kruiningen. Jan. Wemeldinge, 6 Oct. 1944. Z. Achterweg A 52g. De Burgemeester der gemeente GOES maakt bekend, dat de secretarie voortaan in plaats van tot 12.30 tot 12 uur geopend is. De Burgemeester voornoemdi A. VERMAIRE, L. B. Goes, 9 Oct. 1944. De Burgemeester van GOES brengt ter algemeene kennis, dat voor de verwarming van het hulp ziekenhuis op de Beestenmarkt groote behoefte bestaat aan zeven kachels. Ieder, die voor dat doel een kachel zou kunnen missen, wordt vriendelijk verzocht deze beschik baar te willen stellen. Van de bereidheid tot het verleenen van medewerking kan mededeeling worden gedaan ter gemeente secretarie. Goes, 7 October 1944. D. Burgemeester voornoemd, A. VERMAIRE L. B. Voor de vele bewijzen van meeleven tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mej. ANDOM1NA PIETERNELLA SNOEP, Wed. P. Potter, betui gen wij U hiermede onzen vrien delijken dank. Namens de familie, A. J. Potter, Goes, October 1944. Westsingel 125. de kerkeraad. Te koop of te huur gevraagd i BRUIDSJAPON maat 44, kleur zwart, donker bl. of wit. Letter A. Boekh. v. d. PEIJL, Colijnsplaat. VRAAG EN AANBOD Verloren omgeving Kapelle Biezelinge, een zilveren Armband. Tegen beloohing terug te bezor gen bi) den Agent „De Zeeuw", Abdijstraat D 35, Biezelinge. Druk Oosterbaan Le Cointre N.Y., Goes. Dinsdag 10 October 1944 - 59e Jaarg., No. 3 CHR. DAGBLAD VOOR ZEELAND Dir.-Hoofdred.A. DE LANGE, Goes. Adm. (Advertentiechef)B. P. DAVIDSE, Goes. Abonnementsprijs per kwartaal 2.73 per maand 0.91. Losse nummers 6 ct. OPPERVLAKKIG CHRISTENDOM. In dezen buitengewoon ernstlgen tijd is het wel van groot belang kennis te nemen van een klacht, die de bekende Dr Gun ning eenige jaren geleden in zijn weekblad „Pniêl" liet hooren. Wij leven allen te breed, mass ©Üet diep genoeg, zegt hij. Wij Seven 5a can tijd, die boven alles fee?. fpK'tö, how süaassie» dtóogeae wat ver- toG'^Bg ea 3a£Jrak ssaake, sajaagt Ada neem. .Me?« vetgu® serij de wedervraag, Is dat allee een Cj^tcnfcatiffig vasa geestelijk leven en is het bevorderlijk voor de vorming van den inwendigen mensch, die Christus nso&t hebben, of hij te verloren? „Een Iegelijk beproeve zijn eigen werk", zegt Paulus tot de Galatiërs (6:1). Nu, doei; dat; sens, broeders en zusters, doet dat ëests eerlijk en oprecht, en ziet dan, of er waarlijk iets blijvends van te verwachten is. Ach, ik vrees zoo, dat wij niets zóó zeer vreezen als eens met den - Haese allë&ft te zijn en in de stilte voor Hem ons hart en leven te onderzoeken! Wij gelijken zoo veel op die Atheners, die steds taeek e* op «it waren wat nieaws te sten en te hooreis. „Ja®", zegi wen, „maar je snoet toch het tegenwoordige gesiachS wat zien te boelen en'vast te houden, anders worden zehee- lemsal sne^epileept met de wereld". NattsgKlijk is dat wel wófir op zichzelf,- maas elke penning heeft twee kanten. En wij sacigen niet vergeten, dat wat uit den natuurlij ken mensch voortkomt „vleesch" Is en blijft, ca» het even of 't een „chris- telijk" @i ces; „wess-ldsch" etiketje draagt, en dat mes op deze wijze een prettige, gezellige, maar ondiepe, en in den grond pnware vroomheid aankweekt; êfen „jolig Christendom'', dat toch met de navolging van Christus en met waarachtigs bekeering bediesfd weinig ie maken beeft ®$k®slè dtóatóÜJk leven, ons ker kelijk kwen, oh# geaeenteleven, ons ver- eeniglngslevea, b'2t moest alles veel een voudiger. Innerlijker, minder lawaai'-en-ver- toon-naar-buiten-makend worden. Dan zal ook weer meer de toon vernomen worden, dien men thans helaas maar al te zeldzaam hoort, de toon van een persoonlijk, blij moedig, welgemoed, opgewekt uitkomen voor den Naam des Héeren. Laat ons toch ook tegenover onze vrienden en ken nissen, ook op onze bezoeken en ln onze correspondentie met onze vrienden, met beslistheid belijden; Jezus is mijn één en al. Want wóórdoor zal (menschelijk gesproken) deze arme zinkende wereld en deze verscheurde, verdeelde Christelijke Kerk behouden worden dan door de p r e- diking van het Kruis? En wat zegt de Heiland tot al de Zijnen? „Gijlieden zult Mijne getuigen zijn,'. Vergeet uw roeping niet! - CORRESPONDENTIE PER ROO- DE KRUIS. Via het Ned. Roode Kruis, kan men familiepost verzenden naar alle plaatsen in Nederland op speciale correa- pondentiekaarten. Deze kaarten zijn verkrijgbaar op het Correspondentie- en Informatebureau van het Roode Kruis,Dam 19 te Middelburg en ten huize van Notaris W. Hamelynck, Wijngaardstraat 53 te Goes. De Roode Kruis-post wordt regelmatig verzonden met Hospitaalschepen van het Ned. Roode Kruis. - AANGIFTE SCHADE. De Secre taris der Schade-enquête Commissie te Mid delburg deelt mede, dat van alle oorlogs- geweldschade ln zijn rayon (Walcheren en Noord-Beveland) van de geleden schade binnen 45 dagen na het ontstaan te zijnen bureele. Lange Noordstraat 39 te Middel burg, aangifte moet worden gedaan. En quêteformulieren zijn aldaar verkrijgbaar. Voor eersten aanschaf van verloren gega- ne kleeding en huisraad kan bij genoemd bureau een voorschot worden aangevraagd. - ZUINIG MET WATER. Naar het schijnt is nog niet leder op Walcheren doordrongen van de groote noodzakelijkheid met het gebruik van leidingwater de uiter ste zuinigheid te betrachten. In het alge meen belang wordt er daarom nogmaals op aangedrongen zoo zuinig mogelijk met leidingwater om te gaan. Slechts op deze wijze kan voorkomen worden, dat de wa terleidingbedrijven op Walcheren ertoe moeten besluiten het drinkwater te distel- bueeren. Voorts wordt aangeraden een klei ne hoeveelheid water in voorraad te nemen. GOES.>De wnd Burgemeester heeft in de vacature Ir C. Reedijk tot lid van het Gasthutabestuur benoemd, ingaande 1 Oct. 1944, den heer Ir Stoel Feuersteijn, die deze benoeming heeft aangenomen. In de Groote Kerk zal morgen (Woens dag) namiddag van 5 tot 6 uur een bidstond worden gehouden. YERSEKE. De begrooting 1945 van het Burgerlijk Armbestuur alhier is goedgekeurd met een totaal aan inkomsten en uitgaven van f 21465.—. Ingebracht wordt een batig slot van 1943 van f 2986.—, terwijl de femeente-subsidie weer Is geraamd op 7000.-. Alle gevallen van oorlogsgeweld- schade kunnen worden opgegeven des na middags van 1618 uur bij den heer T. Glerum, Damstraat 85. Bezettingsschade kan men schriftelijk declereeren bij dec algemeen gemachtigde voor de ooclogs- en defensleschadeti, afdeeiing bezettings schade, Beekensteinscfcelaan 37b te Amers foort. ALGEMEENE ZELFBESCHERM1N GS WENKEN, 1. Door het toepassen van zelfbescher mingsmaatregelen wordt de gevaren- kans aanzienlijk verminderd. Op een ieder rust de plicht tot het nemen van deze maat regelen. 2. Binnenshuis bestaat grootere kans op levensbehoud dan daar bulten. 2, Zoekt nooit dekking in een kelder, welke door de Overheid niet is goed gekeurd. Draagt er zorg voor, dat in den goed- gekeurden kelder voedsel, water, lam pen, verbandmiddelen, schel klinkende fluit, houweel, bijl enz. aanwezig is. 4. Indien geen goedgekeurde kel der aanwezig is, bent u het vei ligst plat op den vloer van de beneden verdieping, zoover mogelijk verwijderd van de buitenmurenbil voorkeur ach ter een binnenmuur. Blijft van deuren en ramen verwijderd. 5. Indien gij op een étage woont, doet gij verstandig bij luchtalarm naar uw benedenburen te gaan. 6. Zorgt dat de zolder behoorlijk is op geruimd en van brandbare goederen is ontdaan. Zorgt dan tevens, dat water, zand en schop steeds gereedstaan. Dit eenvoudige materiaal moet ook op gangen of in vertrekken van andere verdiepingen aanwezig zijn. 7. Een brandbom is vaak onscha delijk te maken, want, zóó kunt gij de brandbom bestrijden: a. Onmiddellijk na den inslag is het nog mogelijk de bom, ook als deze reeds brandt, aan het blikken boven stuk beet te nemen en naar buiten te werpen. EEN BEROEP OP ALLER MEDE WERKING. Gaarne ondersteunen wij het beroep, dat de wnd. Voedselcommissaris op de bevol king van Walcheren en de Bevelanden doet om alles na te laten wat de voedsel voorziening in de tegenwoordige, buitenge woon moeilijke omstandigheden kan schaden. Indien ooit dan zijn nu noodig: goede wil, gezond verstand, sociaal besef en onderlinge samenwerking. Aller medewerking wordt ge vraagd om een georganiseerde voedselvoor ziening in stand te houden en de chaos te weren. Wij hoorden bij geruchte van eenige gevallen, waaruit wij zouden moeten con- cludeeren, dat zelfs nu nog hier en daar de zwarte handel wordt uitgeoefend en dat sommigen den treurigen moed hebben om, proflteecende van de huidige spanning, hun zak te spekken. Wij hopen, dat dit spora dische uitzonderingsgevallen zijn en dat deze on-sociale lieden hun welverdiende straf niet zullen ontgaan. Van de landbouwers, de grossiers, de winkeliers en de consumenten wordt alle mogelijke medewerking verwacht, teneinde een georganiseerde voedselvoorziening in stand te houden. Een chaos op dit gebied zou een ramp beteekenen. Wij hebben allen onzen gemeenschappelijken plicht te verstaan. Zij, die dezen plicht verwaar- loozen, behooren onverwijld ter bevoegder plaatse te worden aangebracht. b. Indien ln het vertrek, waarin de bom is gevallen, reeds brand Is ontstaan, dan eerst de brandende omgeving met water blusschen en daarna de brandende resten van de bom met zand en water dooven en met een schop verwijderen. c. Bij al deze handelingen zich tegen de in het rond spattende vonken zooveel mogelijk dekken achter een omgeworpen tafel, stoel, deksel van een kist, enz. 8. Gaat na bominslag ltf uw naaste om geving uw huis, in het bijzonder uw bovenverdieping, controleereneen brandbom valt zelden alleen. 9. Draagt zorg, dat steeds een koffertje gepakt Is met de meest noodzakelijke artikelen als waardepapieren, distributie bescheiden, onderkieeding e.d. 10. Schaft eenlg verbandmateriaal aan, 11. Verstaat u met uw buren Inzake weder- zijdsche hulp. Denkt aan ouden van dagen, jonge kinderen en gebrekkigen. 12. Bewaart uw koelbloedigheid. Door ondoordacht optreden worden de gevolgen van ongelukken steeds vergroot. DAGKALENDER DINSDAG 10 OCTOBER 1944. De naam des Heeren is een sterke toren de rechtvaardige zal daar heen loopen en in een hoog vertrek gesteld worden, Spreuken 18 10. Lezen 2 Kron. 8 1 11. Zon op 6.59, onder 18,02. Maan op onder 15.50. N. Maan 17 Oct.. le kw. 24 Oct. VOOR HOOFD EN HART Vest in bange en droeve dagen, al uw hoop op Hem alleen; schroom niet Hem om hulp te vragen. Vest in bange en droeve dagen, ai uw hoop op Hem alleen Hij kan helpen, Hij alleen. Is de nood zoo hoog gerezen, dat gij nergens uitkomst ziet toch hebt gij geen kwaad te vreezen! Is de nood zoo hoog gerezen, dat gij nergens uitkomst ziet God, uw God, vergeet u niet. LAND- EN TUINBOUW - DE OOGST EN HET DROGEN VAN RIJPE MAIS. In September en Oc tober worden de pofmaïs, de plintmaïs en andere maïsrassen in volkomen rijpen toe stand geoogst. De korrels van rijpe maïskolven moeten goed glanzend en hard zijn geworden. Wat dit laatste betreft, moet het moeilijk zijn om er met den nagel in te kerven. Deze hardheid van de korrels is wel het duidelijkste verschijnsel van de rijpheid. Rijpe gele maïs is bovendien min of meer doorschijnend als barnsteen. Wanneer een maïskolf geheel rijp ls, zijn meestal ook de schutbladeren reeds geel geworden of verdord. Het kan echter ook wel gebeuren, dat de korrels reeds hard en dus rijp zijn en de schutbladeren desondanks nog wat groenachtig zijn gebleven. Ondanks de hardheid en rijpheid van de korrels bevatten deze bij den oogst nog te veel vocht. Daarom moeten de kolven na verwijdering der schutbladeren nog ge- ruimen tijd in zon en wind drogen. Bi) kleine hoeveelheden, zooals ln par ticuliere tuinen worden verbouwd, kan men van de aanwezigheid der schutbladeren ge bruik maken om de kolven voor droging aan bossen te binden. Voor dit doel wor den de schutbladeren tot aan den voet van de kolf teruggestroopt. Met een touwtje om die terug gestroopte bladeren worden de kol ven ln bossen van 8 ft 10 gebonden en aldus te drogen gehangen, Deze worden

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1944 | | pagina 2